CikkekCikkfordításKarakterek története

Mi a különbség a két Draenor hadurai között? 1. rész

Több írásban is foglalkoztunk itt a blogban is a WoD különböző ork hadúrjaival, hogy mi volt az ő történetük a mi idővonalunkon (remélhetőleg, a többi, eddig nem szereplő hadúrra is sor fog kerülni). Arra is többször kitértünk már, hogy ennek az alternatív világnak az eseményei bizonyos szemszögből visszatükrözik a mi világunk eseményeit. Ugyanakkor vannak jelentős eltérések is, és ráadásul ezeket az eltéréseket nem az okozza, hogy megjelent ezen az alternatív Draenoron Garrosh és megakadályozta, hogy Grommash igyon Mannoroth véréből. Az eltérések úgy tűnik, hogy ennek az alternatív Draenornak a sajátosságai. Anne Stickney legújabb sorozatában összehasonlítja a hadurak életét a mi idővonalunk és az alternatív idővonal között, hogy láthassuk, mégis miben más és miben hasonlít ránk ez a világ, és esetleg rájöjjünk, hogy a bronz sárkány Kairoz vajon miért ezt a Draenort választotta céljai eléréséhez.
A mostani alkalommal három olyan hadurat fogok bemutatni, akiknek az élete eléggé eltérően alakult a két világon.

Kargath

A mi világunkon: Kargath Bladefist valójában a Shadow Council egyik alapító tagja volt, erről azonban nem sokan tudtak. Habár az ork klánok többsége az Első Háború során átviharzott a Sötét Portálon, Kargath hátramaradt Draenoron. Ezt úgy tűnik, pozitívumként értékelték a későbbiekben részéről, ahogyan Kargath személyét is összességében tisztelte a Horda – egy helyőrséget és egy különleges sereget is elneveztek róla Azerothon, ahogy az Orgrimmartól délre található Baldefist Bay is róla kapta a nevét. Amennyiben köztudott lett volna a kapcsolata a Shadow Councillal, úgy nem használták volna fel a nevét ilyen széles körben.

Draenoron aztán ő volt az egyik első, aki hallott és beleegyezett Ner’zhul tervébe, miszerint nyissanak több portált és hódítsanak meg más világokat. Amikor a Második Háború után az Alliance lerohanta Draenort, Kargath Ner’zhul egyik leghűségesebb szolgájával, az ogre mágus Dentarggal közösen védte Hellfire Citadelt. Az Alliance Expedition Force-szal vívott összecsapás során Dentargot megölték, és Kargath magára maradt a védelem ellátásával kapcsolatban. Ekkor Garadarba utazott, hogy még több katonát próbáljon toborozni, azonban Greatmother Geyah rövid úton nemet mondott neki és elküldte – ekkor találkozott a vörös himlővel megfertőződött fiatal Garrosh Hellscreammel is. Kargath visszatért Hellfire Citadelbe, majd valamikor a későbbiekben szövetkezett Illidan Stormrage-dzsel, a szolgasorba vetett Magtheridon felett uralkodott, és a Fel Horda vezetőjévé vált – és mindezen kalandok során valamikor elvesztette a másik kezét is, és azt is egy pengével helyettesítette, hogy stílszerű legyen.

Draenoron: Kargath ideje Draenoron sajnálatosan rövid életűnek bizonyult. Azt tudjuk, hogy ezen a világon semmi köze nem volt a Shadow Councilhoz – egyszerűen csatlakozott Hellscream Iron Hordájához és klánjával, a Shattered Handdel együtt elköteleződött az ügy mellett. És annak ellenére, hogy rossz viszonyban kellett, hogy legyen az ogrékkal, látszólag nem volt ellenére az az ötlet, hogy részt vegyen a highmauli arénában zajló eseményekben, amelyek elhozták számára a véget.

A legnagyobb különbségnek a mi Kargathunk és Draenor Kargathja között az intelligencia és a tiszta ambíció megléte és hiánya tűnik. A mi idővonalunkon Kargath a Horda egyik könyörtelen szolgálója volt, és elég ravasz volt ahhoz, hogy bekerüljön a még akkor éppen csak formálódó Shadow Councilba. Igaz, hogy nyíltan soha nem akart vezető lenni, mégis Warchiefként, hadúrként elnökölt a Fel Horda élén, és tökéletesen megelégedett azzal, hogy Illidan Stormrage alatt szolgáljon – valószínűleg azért, mert Illidan szembefordult a Burning Legionnel, és Kargath időközben rájött, hogy ez milyen jó ötlet. Kargath valójában azon kevés hadurak egyike volt, akik még megélhették, hogy Draenor Outlanddé váljon, túlélte a pusztulást és egészen addig vígan éldegélt, amíg nem találkoztunk össze vele Outlanden. De ebből a ravasz életfelfogásból nem sokat láthattunk ennek a Draenornak a Kargathja esetén – kész volt követni Grommash Hellscreamet, de csupán néhány különösen ádáz katonára terjedt ki a támogatása. És amíg a mi Kargathunk valószínűleg soha többé nem tette és nem is tette volna be a lábát Highmaulba a szökése után, a draenori verzió nemcsak, hogy elment oda, de még önként is lépett be a verembe, hogy bosszút állhasson, amely aztán a vesztét okozta.


Blackhand (Feketekéz)

A mi világunkon: Blackhand nemcsak kegyetlen és halálos volt, hanem egy vezér is. Valójában ő volt a Horda első Warchiefje, amikor az nem sokkal az Első Háború kitörése előtt megalakult. Taktikai géniuszként és könyörtelen diktátorként Blackhand kikövetelte magának a legtöbb klán tiszteletét és csodálatát. Még ha a többi klán nem is nagyon törődött vele, pontosan tisztában voltak a képességeivel. Azonban a nagy hatalommal egy gigantikus egó és a még több hatalom iránti vágy is társult – ami teljesen megfelelő volt Gul’dan számára, aki könnyen manipulálhatta a Blackrock klán törzsfőnökét úgy, hogy az azt higgye, hogy több befolyással rendelkezik, mint a valóságban. Gul’dan névleg a Shadow Council egyik tagjává tette, aztán bebiztosította, hogy Blackhandet válasszák meg a Horda egyesített klánjainak Hadfőnökévé – ami egy könnyű feladat volt, egyszerűen azért, mert Blackhand olyan nevetségesen népszerű volt.
És amennyire hatalommániás volt, Blackhand gond nélkül átadta az összes sámánját Gul’dannak, hogy aztán belőlük legyenek az első warlockok, majd hagyta, hogy a warlockok meggyorsítsák az ork gyerekek – köztük a sajátjai – felnövésének idejét. Blackhand vezette a Karabor elleni ostromot, és később ő vezette át a Hordát a Sötét Portálon át Azerothra. Azonban a Shadow Councilhoz és Gul’danhoz fűződő kapcsolata végül a vesztét okozta. Blackhand helyettese, Orgrim Doomhammer úgy döntött, hogy fellép vele szemben és maga fogja irányítani a Hordát, hogy elvezesse arról a sötét útról, amelyet a Shadow Council taposott ki számára. Doomhammer sikerrel járt, lefejezte Blackhandet, és magának követelte a Warchief címet és a Blackrock klán vezetését egyetlen meghatározó cselekedettel, hogy utána győzelemre vezesse a Hordát.

Draenoron: Ez a két történet ennél már nem is lehetne eltérőbb. Bár ezen a Draenoron is a Blackrock klán kegyetlen vezére, az Iron Hordában nem a vezér szerepét töltötte be, hanem a fegyvermesterét. A Garrosh Hellscreamtől kapott tervrajzok felhasználásával a Blackrock kohók segítségével rettenetes hadifegyvereket és – gépezeteket készített, olyanokat, amilyeneket előtte még nem láttak Draenoron. Blackhand vezette a Shattrath városa elleni támadást Orgrim Doomhammerrel együtt, aki itt is a helyetteseként szolgált. Azonban a sors itt kifordította az eseményeket: ezen a világon Doomhammer volt az, akit Balckhand kezétől ért el a vég.

Mégegyszer, a legnagyobb különbségnek a motiváció tűnik, de nagy része van ebben Gul’dan befolyásának, vagyis éppen annak a hiányának is. Blackhand továbbra is lenyűgözően fortélyos volt, és valószínűleg a taktikában is jártas volt, de soha nem táplálták benne azt a gondolatot, hogy elvezethetné a Hordát – Gul’dannak ugyanis esélye sem volt erről meggyőzni őt Grommash beavatkozása előtt. Azonban az egója mindkét világon meglehetősen nagy volt, és ez nem kevés szerepet játszott a végzetében mindkét alkalommal. Draenoron csupán idő kérdése volt, hogy mikor rohanjuk le kovácsműhelyét, és végzünk Blackhanddel egyszer és mindenkorra.


Kilrogg

A mi világunkon: A mi idővonalunkon Kilrogg Deadeye, vagyis Hóttszem Kilrogg a Bleeding Hollow klán vezére volt, és Grom Hellscream után az elsők között volt, akik ittak Mannoroth véréből. Kilrogg egy idősebb törzsfőnök volt, és az Első Háború kezdetén utazott át a Sötét Portálon, ahol először Blackhandnek szolgált, majd a hadfőnök halála után Doomhammernek. Klánjával együtt sikeresen elmenekült a Második Háború végén, a Horda legyőzése után, és sikerült visszatérniük Draenorra. Ott önként csatlakozott Ner’zhulhoz és segített neki portálokat nyitni más világokra, ezért Ner’zhul Kilroggot és klánját személyes testőrségének tette meg. És ez okozta Kilrogg végzetét. Mikor Hellfire Citadelből a Black Temple felé vezető úton – ahova azért tartottak, hogy a portálnyitási szertartást megkezdjék – Ner’zhul a testőreivel együtt megállt Auchindounban, Alliance katonák támadták meg őket. Habár Kilroggnak sikerült elérnie, hogy Ner’zhulnak legyen ideje megszökni, ő szemtől szembe találta magát a Danath Trollbane parancsnokkal, aki egy párharcra hívta ki az orkot, amit végül meg is nyert. Kilrogg tehát nem élhette meg, hogy a szertartást, ami végül Draenor darabokra hullásához vezetett, végrehajtsák.

Draenoron: Nem sokat tudunk ennek az idővonalnak a Kilroggjáról, mivel összesen egy rövidke alkalommal találkoztunk vele, amikor a Tanaan Jungle-ön igyekeztünk keresztül verekedni magunkat. Feltehetőleg a 6.2-es patchben többet fogunk látni belőle, különös tekintettel a legendary questchain végén látható cinematicra.

Amit tudunk a Bleeding Hollow klánról, az a következő: az arakkoákkal háborúztak, és majdnem vereséget is szenvedtek, amikor Kilrogg kezébe vette az irányítást és egy sötét szertartást hajtott végre. Ennek során betekintést nyerhetett a saját halálába egy látomás formájába. A mi idővonalunk szerint ez valószínűleg a Danath által okozott halála volt, de ennek a Draenornak az idővonalán feltehetően azt látta, ahogyan az Alliance és a Horda ellen küzdött Hellfire Citadelben. És láthatta a saját fel blooddal, vagyis fel-vérrel felerősített mását, ami megmagyarázná, hogy miért fogadta el olyan készségesen Gul’dan démonvéres ajánlatát, és miért itta ki a kupát habozás nélkül. Mindkét világban azért volt jó vezető Kilrogg, mert hiányzott belőle a jövő bizonytalansága miatti félelem – éppen eleget tudott a jövőről ahhoz, hogy tudja mikor és hogyan fog meghalni. És amíg azt a napot meg nem éri, biztos lehet abban, hogy bármi történik, bármilyen döntést is hoz, túl fogja élni, egészen addig, amíg a korábban már látott események be nem következnek.

Ennek a három hadúrnak az élete és a halála meglehetősen eltérően alakult itt Draenoron a mi idővonalunkhoz képest. Azonban a különbségek főleg három kulcsszereplőre vezethetők vissza, akiknek a sorsa visszafordíthatatlanul megváltozott, és talán ez lehet majd a magyarázata annak, hogy Kairozt miért nyűgözte le különösen ez a Draenor. A következő alkalommal Ner’zhul, Gul’dan és Grommash kerül terítékre – hogy mi változott, mi okozhatta ezeket a változásokat és miért az ő világuk volt a legalkalmasabb arra, hogy egy bronz sárkány itt kezdje meg ténykedését egy olyan végső cél elérése érdekében, amely egyelőre titok maradt előttünk.

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

2 thoughts on “Mi a különbség a két Draenor hadurai között? 1. rész

  • Ha „Hóttszem” Kilrogg”akkor „Kénkőrikkancs” Grom :).
    Számomra sajnos azt mondja az egyes karakterek devolúciója, hogy a korábbi rosszfiúk ambíciózusak, ravaszak, és dörzsöltek voltak. De a WoW egyszerűsítésével sajnos a karakterek is egyszerűbbé váltak: Több kerek, kidolgozott személyiségből így vált egysíkú „Kobraparancsnokká”.

    Reply
    • Azért, hogy a játék egyszerűsödött volna, pláne a WoD-ban, kicsit erősnek érzem. Nem lett könnyebb a játék és ez nem azért van, mert mi lettünk jobbak, hanem az újonnan beépített dolgok nem működnek. És a karakterek fejlődése sem a játék egyszerűsödése miatt van. Egész egyszerűen ezzel a kiegészítővel olyan ingoványos talajra léptek, ahol könnyen mindent felboríthatnak. Ugyanazon személyekkel találkozunk, mint akik a múltban már hangzatos tetteket követtek el. És nem kitöltjük a lyukakat, hogy miért, hanem inkább tovább szaporítjuk a kérdőjeleket. Nem egy olyan cikk jelent meg itt is, ami a korábbi hősök mostani verziói számos hibáját taglalja. Ez mind azért van, mer ezzel az idő és dimenzió utazással olyan dolgot vittek be a játékba, amit ha nem jól csinálnak, minden korábban jól felépített történelmet elront. És a kockázat helyett a biztosabb megoldást választották.

      Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .