Azerothi HistóriákCikkekWarcraft történelem

Azerothi Históriák – A paladinok és szervezeteik

A paladinok hívószava a következő: védelmezzék a gyengéket, igazságot hozzanak az igazságtalanság helyébe és eltüntessék a gonoszt a világ legsötétebb zugaiból is. Ezek a szent harcosok páncél fegyverzetet viselnek, hogy a legkeményebb ellenféllel is szembeszállhassanak, és a Fény (Light) áldása lehetővé teszi számukra, hogy begyógyítsák a sebeket, sőt, néhány esetben még a halottba is életet lehelhetnek. A szolgálni kész paladinok kardokkal és pajzsokkal védik szövetségeseiket, vagy hatalmas kétkezes fegyverekkel támadnak rá ellenségeikre. A Fény külön erőt biztosít a paladinok számára az élőholtakkal és a démonokkal szemben, biztosítva, hogy ezek a szörnyű lények, akik bemocskolják a világot, többé ezt ne tehessék meg. A paladinok nemcsak hívők, hanem az igazság védelmezői, és áldást mondanak azokra, akiket a Fény védelmébe vesz. A Fény kisugárzik a paladinokból, és a hozzájuk közel álló szövetségeseik is részesülhetnek annak erejéből.

Paladinok Azerothon

Azerothon a Szent Fény (Holy Light) tanításán keresztül az emberek és a törpök voltak azok, akik a paplovagok harcmodorát kitanulták. Ahogy azt később látni fogjuk, egy részük korábban harcos volt, akiket a papok megismertettek a Szent Fény tanaival, és hitük olyannyira erős volt, hogy ezzel az újfajta erővel is képesek voltak harcolni ellenségeikkel szemben. Mások ezzel szemben papként, szent emberként kezdték pályafutásukat, ám kiváló képességeket villantottak fel a harc terén is, így ők harci képzésben részesültek már meglévő hitük mellé. A Szent Fény paladinjainak kialakulásáról az Ezüst Kéz Lovagjai (Knights of the Silver Hand) kapcsán még részletesen fogok beszélni.

Amikor az Exodar becsapódott Azeroth-ba, akkor ismerkedhettünk meg a draenei paladinokkal. Ezek a paladin harcosok már nem egy elvont elméletben hittek azzal kapcsolatban, hogy honnan ered az erejük, hanem tudták, hogy ez az erő, a Fény, a rejtélyes naaruktól ered, innét nyerik el ezt az erőt. Sokan a draenei paladinokat Vindicatoroknak hívják, ez azonban téves megnevezés. Bár a Vindicatorok többsége valóban paladin, ez az elnevezés valójában csak egy cím, amelyet paladinok mellett harcosok és más kasztok képviselői is megkaphatnak. Ők valójában a draenei társadalom őrségének szerepét töltik be. A draenei paladinok és Vindicatorok szervezete a Hand of Argus (Argus Keze), amely az elsődleges hadseregként és felügyelő szervként működik. Ők a draenei társadalom elit rétegének tagjai. Miután Draenoron az orkok majdnem teljesen kiirtották a rendet, Vindicator Boros volt az, aki megfogadta, hogy nem hagyja veszni ezt a szervezetet és megújította annak szent esküjét, miszerint bármilyen áron megvédelmezik a draenei népet. A Hand of Argust a Triumvirate of the Hand (a Kéz Triumvirátusa) vezeti: jelenleg Vindicator Boros, Kuros és Aesom, akik a Bloodmyst Isle-on található Blood Watchban állomásoznak.

A nemes elfek (high elves) között többen is követték a Szent Fény tanait, sőt, néhányan paladinok is lettek közülük. A Harmadik Háború után aztán a nemes elfek felvették a vérelfek (blood elves) elnevezést elhunyt testvéreik emlékére, és sokan közülük fenntartással kezdték kezelni a Szent Fényt és annak Egyházát, mint ami képtelen volt őket megvédeni a pusztulástól. Ennek következtében számos vérelf elveszítette hitét, ennek következtében pedig a Fénytől kapott erejét is. Igyekeztek új módszereket találni, amivel mégis hozzájuthatnának ennek az igen hatalmas erőnek a használatához. Sikerült nekik az elfogott naaru, M’uru energiáit kiszipolyozniuk és uralmuk alá vonniuk. Az első, aki így tett, Lady Liadrin, egy korábbi papnő volt és az ő vezetésével alakult meg a Blood Knightok (Vérlovagok) rendje. Ez a csoport a Magisterek támogatásával a vérelfek fő védelmező szervezete lett, akik nagy népszerűségnek örvendtek a sin’dorei társadalmon belül. Amikor Kael’thas Sunstrider és az ő felblood elfjei megtámadták Silvermoon Cityt és elfogták M’urut, a Vérlovagok A’dalnak tettek esküt, és csatlakoztak a Shattered Sun Offensive-hez, akikkel együtt sikeresen legyőzték Kael’thast és megakadályozták Kil’jaeden Az

eroth-ra idézését. A Velen segítségével újraindított Sunwell (Napkút) használatával pedig a Vérlovagok felhagyhattak eddigi erőszakos gyakorlatukkal, és ahelyett, hogy uralni akarnák a naaruból áradó erőt, azt a Kútból magukhoz vehetik, ezzel pedig a rend egy teljes megújuláson esett át.

A Cataclysm idején a taurenek is megalakították a maguk „paladin” rendjét, a Sunwalkereket (Napjárók). Aponi Brightmane volt az, aki Tahu Sagewinddel együtt arra a következtetésre jutott, hogy a taruenek, akiknek alaptermészete az egyensúly, túlságosan is engedtek az éjelfek befolyásának, és túlzottan a hold-tiszteletre fókuszáltak. Ehelyett a taurenek egy része a Földanya másik szeme, a Nap, An’she felé fordult, hogy ahogy mitológiáik elmondják, a régi napisten-tiszteletet helyreállítsák. Így alakult meg a Tahu Sagewind vezette papi rend, a Seerek, valamint az Aponi Brightmane vezette paladin rend, a Napjárók.

Az Ezüst Kéz Lovagjai (Knights of the Silver Hand)

Az Első Háború után az Alonsus Faol püspök vezette Northshire-i Klerikusok Szent Rendje (Holy Order of Northshire Clerics) életben maradt tagjainak is menekülnie kellett északra. Alonsus Faol elhatározta, hogy egy új rendet fog létrehozni, amely képes lesz a harcokban is felvenni a versenyt az orkokkal és hatékonyabban szembeszállni velük. Ennek érdekében nemes lovagokat és a papság néhány tagját magához hivatta, hogy a lovagokat megtanítsa a Fény útjraira, míg a papok harci kiképzésben részesülhessenek. A stratholme-i Alonsus Chapelben (Alonsus Kápolna) nevezte ki a legelső paladinnak Uthert, a Fényhozót (Uther the Lightbringer). Őt Saidan Dathrohan, Tirion Fordring, az Alonsus Faol által személyesen javasolt Turalyon és az Anduin Lothar által javasolt Gavinrad the Dire követte. Ők lettek az Ezüst Kéz Lovagjainak alapítói.

A paladinok fontos szerepet játszottak a háború megnyerésében, és hatalmas harci pörölyeik, valamint szent erejeik láttán a környezetükbe is hitet és reményt tápláltak. Uther volt az első paladin, aki képes volt hatalmas erejét a csatatereken is megmutatni, ezért is nevezte el Turalyon a Fényhozónak. Turalyon, bár nagyon tehetséges volt, egészen addig képtelen volt teljes egészében megmutatni a benne rejlő erőt, amíg Lothar halála után nem neki kellett a Blackrock Spire elleni támadást tovább folytatnia. Azonban akkor feltámadó és megmutatkozó ereje elvakított mindenkit, aki körülötte állt.

A háború után a rend tagjai új paladinokat képeztek ki Stormwindben és Ironforge-ban. Az új tagok közé tartozott Arthas Menethil, Lordaeron hercege és Taelan Fordring, Tirion fia is. Ezzel szemben Tiriont kizárták a rendből, miután kiderült, hogy titokban megmentette egy ork, Eitrigg életét. Turalyon pedig az Alliance Expedition vezetőjeként Draenorra utazott, ahonnan mindez idáig nem tudott visszatérni.

A Harmadik Háború aztán megpecsételte a rend sorsát. Az élőholt járvány a legsötétebb időszakot hozta el a rend számára, különösen akkor, amikor Arthas is hátat fordított neki. Amikor Uther visszautasította Arthas parancsát arra vonatkozóan, hogy ölje meg Stratholme fertőzött lakosságát, mielőtt még élőholtként újjá születnének, Arthas felmentette a paladint szolgálatai alól. Arthas később eladta a lelkét a Lich Kingnek és a Frostmourne-nak, amellyel együtt ő maga is death knighttá változott. Lordaeronba visszatérve Arthas számos nemes paladint megölt, köztük Gavinradot és Uthert is.

A Harmadik Háború után

A Lordaeronban maradt paladinok igyekeztek tovább folytatni a harcot a Scourge ellen. Saidan Dathrohan Lord Commander és az Ashbringert viselő Alexandros Mograine Nagyúr vezetésével a paladinok igyekeztek a Járványföldeken (Plaguelands) található élőholtakkal végezni. Főhadiszállásuk Hearthglen (Szívszurdok) volt, ahonnan számos győzelmet arattak, azonban végső céljukat, miszerint teljesen elpusztítsák a Scourge-öt, nem sikerült elérniük.

Mivel aggódtak a Lordaeron romjainál felbukkanó Forsakenek (Elhagyottak) miatt, a paladinok egy újabb bázist építettek ki maguknak Tirisfal Glades-ben, ez volt a Scarlet Monastery, vagyis a Skarlát Kolostor. Ezenkívül a Tyr’s Handnél élő Lord Valdemarral is szövetséget kötöttek. Azonban a Stratholme elleni támadás során Saidan Dathrohant megölték, és a férfi holttestét a dreadlord Balnazzar szállta meg. Így a rend tagjai nem tudták, hogy vezetőjük halott, Balnazzar pedig könnyen manipulálhatta őket. Mivel Varimathras-szal együtt aggódtak az Ashbringer miatt, Mograine fiát, Renault-t manipulálták ahhoz, hogy megölje apját.

Ezek után Saidan Dathrohan képében újjászervezte a megmaradt Ezüst Kéz Lovagjait, és egy új rendet hozott létre, a Scarlet Crusade-et (Skarlát Keresztesek). Ezek a paladinok már olyan elvakultak voltak, hogy a gonosz elpusztításához bármilyen eszközt igénybe vettek, és minden nem-emberi fajt megvetettek és ellenségként tekintettek rájuk. Azonban nem minden paladin rokonszenvezett ezzel az új szervezettel, ezért megalakították az Argent Dawnt (Ezüst Hajnal), amely a Scarlet Crusade-del ellentétben Azeroth minden faja előtt megnyitotta kapuit a közös cél elérése érdekében. Az Argent Dawn vezetője Lord Raymond George volt, majd az ő halála után Lord Maxwell Tyrosus vette át a szervezet irányítását. Az Argent Dawn idővel egy szerteágazó szervezetté vált. Egyik alszervezete, a Brotherhood of the Light (Fény Testvérisége) például igyekezett békés keretek között tartani az Argent Dawn és a Scarlet Crusade viszonyát, amelyre az Argent Dawnnak nagy szüksége volt, mivel létszámban nem tudott jelentős erőt képviselni, így egymaga képtelen volt szembeszállni a Scourge-dzsel. Ennek érdekében egy eléggé feszült partneri kapcsolatot is kialakítottak annak érdekében, hogy közösen győzzék le Kel’Thuzad seregét a Járványföldeken.

Az Argent Crusade (Ezüst Keresztesek) létrejötte

Egy idő után eljött az idő Tirion Fordring számára, hogy előbújjon száműzetéséből és a paladinok élére álljon. Először azzal kellett szembesülnie, hogy fia, Taelan a Scarlet Crusade-hez csatlakozott. Azonban a fiú rövidesen rájött, hogy milyen eltorzult a szervezet világképe, ezért ki akart lépni a rendből. Ezt azonban a rend tagjai árulásnak tekintették, és Grand Inquisitor Isillien megölte őt. Tirion végignézte fia halálát, és mivel rettenetesen felháborodott ezen a tetten, előlépett rejtekéből, és saját kezűleg végzett Isilliennel. Ezek után határozta el, hogy újjáalakítja az egykori Ezüst Kéz Lovagjainak Rendjét, és megtisztítja a paladin szervezeteket a rájuk rakódott romlottságtól és kifacsart világnézettől.

Ezután Tirin a Light’s Hope Chapeli csatában tűnt fel ismét, ahol Highlord Darion Mograine vezetésével tízezer Scourge katona igyekezett legyőzni a kápolnát védő háromszáz Light-hívőt. Miután a védők egyharmada meghalt, Tirion lépett előre, és szembeszállt Darionnal, amihez Darion apjának szelleme is csatlakozott. Ezután a Lich King maga is megjelent a színhelyen, elárulva, hogy a csata célja nem más volt, mint Tirion előcsalogatása, ami sikerrel is járt. Miután egy varázslattal a Lich King harcképtelenné tette Tiriont, Darion az idős paladinnak dobta kardját, a Corrupted Ashbringert, amelyet a paladin ereje rögtön megtisztított. Tirion ezzel támadt a Lich Kingre, aki végül elmenekült a helyszínről. Ekkor fogadta meg Tirion Fordring, hogy elpusztítja Arthast mindenáron, és egyesíti az Ezüst Kéz Lovagjait, valamint az Ezüst Hajnal seregét, és a kettő ötvözetéből létrehozza az Argent Crusade-et, az Ezüst Kereszteseket.

Az Argent Crusade tagjait Tirion személyesen választotta ki, elkerülve, hogy újabb lich férkőzzön be a szervezet tagjai közé, mint az történt az Argent Dawn esetében Inigo Montoy-jal. Az új paladin rend követte Tiriont Northrendre, ahol az Alliance, a Horda és az Ebon Blade tagjaival közösen igyekeztek szembeszállni a Scourge-dzsel és végső soron az ő vezetőjükkel, a Lich Kinggel. Egy haditorna keretein belül Tirion maga jelölte ki azokat az elit katonákat, akikkel együtt behatolt Icecrown Citadelbe, hogy legyőzzék a Lich Kinget.

A Lich King legyőzése a Cataclysm után az Argent Crusade igyekezett megerősíteni bázisait a Járványföldeken, és nemcsak a mostanra már funkciótlanná vált Argent Dawn szállásait foglalta el, hanem a Scarlet Crusade több szállását is, köztük Hearthglen városát. Együttműködésbe kezdtek a Cenarion Circle druidáival, hogy közösen gyógyítsák be a Járványföldek sebeit. Az Argent Crusade emellett igyekszik szemmel tartani Sylvanast és az ő tevékenységét is, őrködve afelett, hogy ne legyen belőle egy Lich Queen.

A Scarlet Crusade napjainkra alig pár embert számlál. Azeroth lakosai ugyanis rájöttek, hogy valójában milyen kifordult célok vezérlik a szervezetet, illetve, hogy Balnazzar áll valójában a szervezet élén. A Scarlet Crusade visszaszorulásával az Argent Crusade került előtérbe Lordaeron északi részén is.

Változások a Legionben

A paladinok, mint egységes kaszt jelentős változásokon fog keresztül menni a Wow:Legion során. Mint azt már az Artifact fegyvereknél megírtam, Tirion Fordring az első Borken Shore-i csata során a Légió fogságába esik. Lord Maxwell Tyrosus vezetésével a mi hőseink azok, akiknek ki kell szabadítaniuk Tiriont az őt fogva tartó Jailor Zerus kezei közül. A démon kínzásait azonban az idős paladin már nem éli túl. A mélyen tisztelt paladin holttestét a Light’s Hope Chapelbe, a legnagyobb paladin hősök sírhelyéhez szállítják, hogy ott méltó körülmények között helyezzék végső nyugalomra az egyik legelső paladint. Temetésén nemcsak az Argent Crusade tagjai vannak jelen, hanem a tauren Napjárók, a draenei Hand of Argus és a Liadrin vezette Vérlovagok is.

Hősünk, aki kiszabadította Tirion Fordringot a démon karmai közül, a Highlord halálával megkapja a Highlord of the Argent Crusade címet. A temetés során azonban az a döntés születik, hogy újra kell reformálni a paladinok rendjét. Ezzel újjáélesztik az Ezüst Kéz Lovagjainak rendjét, amelyhet csatlakoznak Boros draenei paladinjai, a Vérlovagok többsége és a Napjárók is, hogy közös erővel együtt szálljanak szembe a Burning Legionnel.

További olvasnivalók:

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

6 thoughts on “Azerothi Históriák – A paladinok és szervezeteik

 • Nagyon jó írás volt, köszönöm! Volt néhány homályos foltom eddig, de már minden tiszta.

  Reply
  • Örülök, ha tetszett 🙂 Igazából sokszor én is belezavarodtam az Argent Dawn, Argent Crusade meg egyéb szervezetekbe, és ilyenkor utána olvasok, magamban fejben összerakom, és ha úgy érzem, akkor nektek is megírom, hogy mire jutottam 😀

   Reply
 • DraeneiPaladin

  Nagyon jó volt! Sokat nem tudtam a paladinokról. Most már fel világosodtam. Köszönöm!

  Reply
 • DraeneiPaladin

  Nagyon jó volt! Sokat nem tudtam a paladinokról. Most már fel világosodtam. Köszönöm!

  Reply
 • Nagyon jó írás volt, köszönöm! Volt néhány homályos foltom eddig, de már minden tiszta.

  Reply
  • Örülök, ha tetszett 🙂 Igazából sokszor én is belezavarodtam az Argent Dawn, Argent Crusade meg egyéb szervezetekbe, és ilyenkor utána olvasok, magamban fejben összerakom, és ha úgy érzem, akkor nektek is megírom, hogy mire jutottam 😀

   Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .