Artifact fegyverekCikkekCikkfordításWarcraft történelemWoW:Legion

A Demon Hunterek és Artifact fegyvereik

A demon hunterek, Illidan Stormrage tanítványai sötét örökséget hordoznak, olyat, amely megfélemlíti szövetségeseiket és barátaikat egyaránt. Az Illidarik a fel és a káosz mágiát is magukhoz ölelik – márpedig ezek az energiák régóta veszélyeztetik Azerothot -, mert úgy hiszik, hogy ez szükséges a Burning Legionnel szembeni harchoz. Az általuk megölt démonok erejét veszik magukhoz, ezzel pedig fokozatosan egyre démonibb külsőt öltenek, amely visszatetszést és félelmet vált ki társaikból. Történetük réges-régen, az Ősök Háborúja (War of the Ancients) idején kezdődött egyetlen kaldoreijel: Illidan Stormrage-dzsel.

Magára öltötte a démonok erejét

Illidan Stormrage az első és egyben leghíresebb demon hunter. Tettét, amit ő önfeláldozásnak tekint, azonban még saját fivére sem értékelte, hanem helyette több ezer évre a föld alá zárta, amiért a sötét erővel lepaktált. Illidan esete azonban teljesen egyedi volt. Az ő szemét maga Sargeras, a Burning Legion ura égette ki mágiával, amíg üres szemgödör maradt csak belőle. Illidan új látása erős és harsány színek őrült kavalkádja volt, amely azonban lehetőséget adott neki arra, hogy könnyen felfedezze a démonokat, illetve a mágikus energiával rendelkező halandókat. Emellett Sargeras Illidan testét fekete tetoválásokkal díszítette, amelyek tovább növelték az ő arcane erejét.

Bár a legtöbben ezt árulásnak vették, mégis voltak olyan kaldoreiek, akiket Illidan cselekménye megihletett, akik tényleg az önfeláldozást és nem az árulást látták benne. Ezért ők is hajlandóak voltak hasonló módszerekkel egyezséget kötni a sötét energiákkal azért, hogy a Burning Legion erejét saját maga ellen felhasználhassák, vagyis a pusztítással szemben pusztításssal harcoljanak. Természetesen ők nem ugyanazon a módon, Sargerason keresztül szerezték hatalmukat, mint Illidan, hanem más módszerekkel. Az elmúlt ezer év során több éjelf és más élőlény is hasonló döntést hozott, vagyis a démoni lét lényegét a saját testükben hordozzák azért, hogy így pusztíthassák el a Legion szolgáit.

A demon hunterek számos olyan képességre szert tesznek, amelyekkel sikeresen szembeszállhatnak a démonokkal. Fejlődésük során a testük is jelentősen megváltozik, és kinézetük egyre jobban hasonlít egy démonéra. Mire teljes képességű demon hunterek lesznek, külsejük korábbi kinézetüknek egy jelentősen eltorzult változata lesz. A demon hunterek azonban azt állítják, hogy ezeknek a külsérelmi változásoknak semmilyen hatásuk nincs érzelmeikre és lojalitásukra, ennek ellenére lassan korábbi közösségük kívülálló tagjaivá válnak.

Az éjelfek közössége ugyanis megveti a demon huntereket. A legtöbb éjelf nem képes megérteni azt a nemes áldozatot, amit a demon hunterek hoznak, így egy újabb áldozat meghozatalára is kényszerülnek: el kell fogadniuk, hogy kivetik őket a társadalomból. Az éjelfek bizalmatlanságát a többi kultúra is osztja, ezért a demon hunterek nem szívesen látott vendégek az Alliane és a Horda területén. Ők nem a hősöket és mártírokat látják bennük, hanem azokat a veszélyes egyéneket, akik sötét mágiával üzérkednek, akárcsak a warlockok.

Az éjelfek mellett a blood elfek azok, akik közül többen is csatlakoztak Illidanhoz, amikor Outlandre kerültek Kael’thas Sunstriderrel együtt. Ezek a blood elfek, akik átélték a Scourge rémségeit, szeretett otthonuk teljes elpusztítását, egykori testvéreik megölését és meggyalázását, úgy döntöttek, hogy ők is Illidan mellé állnak a Burning Legionnel szemben vívott harc során, hiszen a sötét erőkkel való lepaktálás szinte nem is volt áldozat számukra az átélt szörnyűségek után.

Mardum

A WoW: Legion lehetőséget fog adni nekünk arra, hogy mi magunk is demon hunterek legyünk, így pedig bepillantást nyerjünk abba, hogy pontosan mit is jelentett egy demon hunter képzése.

Illidan a demon huntereket kiképzésük során Mardumba küldte, hogy rejtélyes Keystone-okat, záróköveket gyűjtsenek össze, amelyek Sargerashoz tartoznak, ugyanis ezek a „csontváz kulcsok” átjárást jelentenek bármely Burning Legion által uralt világra, és ezzel lehetősége lesz Illidannak és a demon huntereknek, hogy a saját földjükön irtsák ki Sargeras seregét. A kiképzésben egyébként az Illidanhoz rendíthetetlenül hű Kayn Sunfury segített.

Mardum az egykori démon-börtön volt, ahova Sargeras, amikor még a Pantheon bajnoka volt, a démonokat zárta. Amikor Sargeras otthagyta a titánokat, az első útja ide vezetett, hogy felnyitva a börtönt szabadon engedje, majd a seregébe toborozza az ide bezárt démonokat és más démoni teremtményeket. Erre a bolygóra küldte tehát Illidan a leendő demon huntereket, hogy démonokat öljenek, és fejlődésük során egyre több démoni képzésre szert tehessenek. Mardumban még egy főhadiszállást is kiépítettek maguknak: ez a Fel Hammer, ami egy előretolt helyőrségként funkcionált a demon hunterek számára.

Ez a képzés azonban egy meglehetősen zűrzavaros időszakban történt, hiszen Illidan outlandi főhadiszállása, a Black Temple felé egyre nagyobb csapatok tartottak, hogy megostromolják és legyőzzék a benne lakókat. Éppen ezért nemcsak azért siettették a demon hunterek képzését Mardumban, hogy minél előbb szembeszállhassanak a Burning Legionnel, hanem minden előbb megtalálták a Sargerite Keystone-okat, annál előbb viszatérhettek Outlandre, hogy a támadókat visszaverjék.

Az ellenségem ellensége

Miután a demon hunterek képzésük végén sikeresen legyőzték a Brood Queent és a Sargerite Keystone-t felhasználva visszateleportáltak a Black Temple-be, azonban elkéstek: Azeroth seregei sikeresen megostromolták főhadiszállásukat, mesterük, Illidan legyőzve feküdt a földön, és velük szemben ott állt Maiev Shadowsong…

A történet 10 évvel később folytatódott a demon hunterek számára, akiket a Vault of Wardensben egy meglehetősen megrendült Maiev ébresztett fel. Maiev arról tájékoztatta a demon huntereket, hogy a Vault of Wardenst lerohanta a Burning Legion és szabadjára engedte az ott fogva tartott démonokat. Végső kétségbeesésében Maiev úgy döntött, hogy az Illidarikhoz fordul segítségért, akik között ott volt Kayn Sunfury és Altruis, the Sufferer is. Altruis volt az a demon hunter, aki egy időben felhagyott Illidan szolgálatával és NAgrand nyugati részén maga toborzott kalandorokat, hogy segítsenek neki a közelben található Legion táborok felszámolásában. Idővel Altruist is elfogták a Wardenek, és ide, a Borken Isles-ra zárták a többi demon hunterrel együtt.

Altruis és Kayn kénytelenek együttműködni egymással annak érdekében, hogy kiszabaduljanak a börtönből, azonban amint látótávolságon kívül kerültek, harcolni kezdtek egymással. Ők ketten meglehetősen ellentétes felfogást vallanak az Illidarik szerepéről, azonban egyiküket az Illidarik vezérének választják. Ezután a demon hunterek igyekeztek átverekedni magukat az útjukat álló démoni seregeken, hogy elérjék a felszínt (minden útjukba álló démont persze nem öltek meg, ezért kell majd Azeroth hőseinek a Vault mélyére merészkedniük, hogy megöljék a maradékot).

A felszínen aztán belefutnak abba a személybe, aki kész bármilyen segítséget elfogadni a Burning Legionnel szemben: ő pedig nem más, mint Khadgar. Természetesen ő lesz az, aki ráveszi a demon huntereket, hogy csatlakozzanak az Alliance-hoz, illetve a Hordához, hiszen így nagyobb esélyük lesz szembeszállni mindannyiuk közös ellenségével. Ennek során pedig két igen értékes fegyverre is szert tehet két tehetséges demon hunter.

Havoc – Twinblades of the Deceiver

A hivatalos leírás szerint ezek a glaivek egy egykori démon vadász, Varedis Felsoul tulajdonában voltak, aki egykor az Illidari tagjaként a Burning Legion esküdt ellensége volt, és akit Black Temple-nél öltek meg. Miután a Légió vezetője, Kil’jaeden felélesztette őt a Twisting Netherben, Varedis megadta magát a benne lakozó démonnak, ezzel felhagyva a halandósággal is. A folyamat során őt és fegyverét Kil’jaeden eredar társai hatalmas erővel ruházták fel.

Varedis volt az első Blood Elf demon hunter, egy olyan tehetséges férfi, aki az egyetlen tűlélője volt annak az öt Sin’doreinek, akiket Kael’thas Sunstrider először küldött Illidanhoz, hogy tőle tanuljanak. Az öt Sin’dorei közül három meghalt, egy megőrült (ő volt Leotheras, aki idővel eljutott a Serpentshrine Cavernhez, ahol problémái miatt kizárták), és Varedis nemcsak ép ésszel túlélte a képzést, hanem az egyik legtehetségesebb Demon Hunternek is tartották, aki maga is számos blood elf demon huntert képezett ki.

Illidan is meglátta benne a lehetőséget, ezért további mesterekhez küldte, hogy tanuljon tőlük, azonban nagyon hamar túlszárnyalta ezeket a tanárait, és hamarosan a Shadow Councilba is beszivárgott. Itt sikeresen megtalálta és magával vitte a Book of Fel Names-t (a Fel Nevek Könyve), amelynek erejét felhasználva még erősebb lett. A könyvön keresztül a démoni átváltozásnak ugyanolyan mestere lett, mint mestere, Illidan, azzal a különbséggel, hogy Illidannál ez az átválzotás állandó volt, míg Varedisnél nem. Ettől még igen nagy erőre tett szert.

Mivel Illidan különösen meg volt elégedve vele, ezért az egész Illidari kiképző eljárás vezetőjévé megtette. Míg az Illidari demon hunterek jelentős része Mardumon volt, addig Varedist az Aldor és a Scryer ügynökei cserkészték be és ölték meg, akik örökre véget akartak vetni az Illidan jelentette fenyegetésnek. Ez azonban nem jelentette Varedis történetének végét. Ugyanis az a rengeteg fel energia, amit ellopott, majd felhasznált, halálakor felketette Kil’jaeden figyelmét. És ahogyan mestere, úgy ő is azt választotta, hogy a halál helyett szövetséget köt Kil’jaedennel, ezért a Deceiver (Megtévesztő) feltámasztotta a demon huntert a halottak közül, talán ezért, mert a lelke már annyi fel mágiával volt beszennyezve, hogy szinte démonnak tekinthető.

Vengeance – Aldrachi Warblades

A hivatalos leírás szerint a múlt homályában a sötét titán, Sargeras felajánlott egy helyet a hatalmas aldrachi népnek a Burning Legionben. Azonban az aldrachikat nem tudta megrontani: a nép számtalan démont megölt, mielőtt kiirtották volna őket. Sargeras személyesen ölte meg legnagyobb bajnokukat és megszerezte fegyverét. Sokkal-sokkal később egy demon hunter önként lett Sargeras helyettesének, Kil’jaedennek a szolgája. A megelégedett Kil’jaeden erre a hölgyre ruházta át a warblade-eket, hogy az aldrachik már eltűnt erejének egy szeletét viselhesse magán, miközben Azeroth halandóit pusztítja vele.

Ez a leírás egészen elképesztő új lore-t sugall. Pontosan mikor tette meg az ajánlatát Sargeras ereknek az Aldrachiknak? Még az eredarok megrontása előtt, és ha így volt, akkor az Eredarok valójában a második választása voltak, mivel az Aldrachikat nem tudta megrontani, ezért megkereste Argust, ahol egy sokkal könnyebben befolyásolható nép élt? Vagy az Eredarokhoz ment először és miután látta, hogy ez milyen jól működött, akkor kereste fel az Aldrachikat abban a reményben, hogy újabb szolga-népre tesz szert, csak ők inkább a halált választották a becstelenség helyett? Egyetlen dolog biztos – nagyon kevés olyan személyről tudunk, akit Sargeras személyesen ölt meg (Broxigaron kívül tudunk mást?)

Reméljük, hogy a Legionben még többet megtudunk az Aldrachikról, hogy kik voltak, mikor és hol szálltak szembe a Légióba. Igazából azt sem tudjuk, hogy amennyiben Sargeras sikerrel járt volna, milyen szerepet töltöttek volna be.

Az Artifact fegyverekről szóló rész forrása: Blizzardwatch

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

4 thoughts on “A Demon Hunterek és Artifact fegyvereik

 • Nagyon jó a cikk!
  „Ők nem a hősöket és mártírokat látják bennük, hanem azokat a veszélyes egyéneket, akik sötét mágiával üzérkednek, akárcsak a warlockok.” Szerintem a warlockok és a demon hunterek közt az a legfőbb külömbség, hogy a demon huterekre nem jellemző az őrület, ami a warlockokról azért viszonylag gyakran elmondható. Ennek ellenére négis a demon hunterek vannak inkább kitaszítva. Ezt csak én nem étem miért?

  Reply
 • Molnár Dániel

  Olvastam az Azerothi Históriák-at! Az egyik kedvenc Warcrafttal foglalkozó könyvem 😀 Gratolálokhozzá, és az eddigi eredményeidhez! Csak így tovább és várjuk a folytatásokat! 😀

  Reply
 • Molnár Dániel

  Olvastam az Azerothi Históriák-at! Az egyik kedvenc Warcrafttal foglalkozó könyvem 😀 Gratolálokhozzá, és az eddigi eredményeidhez! Csak így tovább és várjuk a folytatásokat! 😀

  Reply
 • Nagyon jó a cikk!
  „Ők nem a hősöket és mártírokat látják bennük, hanem azokat a veszélyes egyéneket, akik sötét mágiával üzérkednek, akárcsak a warlockok.” Szerintem a warlockok és a demon hunterek közt az a legfőbb külömbség, hogy a demon huterekre nem jellemző az őrület, ami a warlockokról azért viszonylag gyakran elmondható. Ennek ellenére négis a demon hunterek vannak inkább kitaszítva. Ezt csak én nem étem miért?

  Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .