Azerothi HistóriákCikkekNépek történelmeWarcraft történelem

Az Infinite sárkányok

Az Infinite sárkányok a megjelenésük óta érdekes jelenségei Azeroth világának. Először csak annyit tudtunk, hogy rejtélyes okból öszezavarnak idővonalakat, hogy bizonyos események bekövetkeztét megakadályozzák, és ezért a bronz sárkányoknak a halandók segítségére is szükségük van. Ráadásul ekkor a bronz sárkányok vezetőjük nélkül voltak, hiszen Nozdormu rejtélyes módon eltűnt. Aztán kiderült, hogy valójában Nozdormu – vagy az ő kifordult énje – az Infinite sárkányok vezetője. Az End Time-mal azt hittük, végleg legyőztük az Infinite sárkányokat. Azonban Kairozdormu és az ő cselekedetei ráébresztettek minket arra, hogy korántsem történt ez meg. De hogy kik is ők és mit akarnak valójában? A történetüket kezdjük a bronz sárkányokkal és Nozdormuval.

Nozdormu

Réges-régen a Titánok öt sárkányt ruháztak fel egyedi képességekkel és hatalmakkal, és megbízták őket Azeroth védelmével. Mindegyik sárkány saját területet kapott sajátos hatalommal és képességekkel. Ha megnézzük a Warcraft Chroniclesben megjelent képet, láthatjuk, hogy szinte mindegyik Sárkányaspektust el is tudjuk helyezni. Alexstrasza az élet, Ysera az Emerald Dream, Malygos az arcane, Neltharion pedig a Föld (Earth). Nozdormut azonban nem tudjuk elhelyezni, és a Bronz Sárkányaspektus kapta a legkülönlegesebb területet is a titánoktól. Őt Aman’Thul, a Pantheon vezetője bízta meg azzal, hogy őrködjön az idő felett, hogy óvja a számtalan idővonalat és őrizze meg tisztaságukat. Különös képesség, ráadásul jó nagy hatalommal is jár. Azért, hogy Nozdormu ne élhessen vissza hatalmával, hogy ne higgye azt, hogy ő nem felel senkinek, Aman’Thul megmutatta neki halála pontos pillanatát.

És talán ez elég is lett volna, ha nem léteztek volna az Old Godok. Ezek a sötétlelkű lények ugyanis végül megfertőzték és korrumpálták a bronz sákrányt is, rávették arra, hogy keressen egy lehetőséget, amelyben elkerülheti a saját végzetét – hiszen, ha előre látta a saját halálát, akkor módosíthatja úgy az időt, hogy elkerülje azt. Ebből a felismerésből született meg Murozond. Nozdormu széttörte az idővonalat és létrehozta az Infinite sárkánynemzetséget.

Mint az a Cataclysm végén kiderült, a Sárkányaspektusokat egyetlen ok miatt hozták létre és bízták meg, ez pedig annak elkerülése volt, hogy az Alkony Órája, a Hour of the Twilight bekövetkezzen Azerothon. És itt kicsit minden összekuszálódik, méghozzá pont az idő miatt. Nelthariont megrontották az Old Godok, ezért lett belőle Deathwing, aki később igyekezett elérni, hogy az Alkony Órája bekövetkezzen. Ha nem lettek volna az Aspektusok eleve megbízva ezzel a feladattal, akkor soha nem lett volna Deathwing, aki elhozza az Alkony Óráját, tehát mindez lehet, hogy be se következett volna.

Az Infinite sárkányok felemelkedése

Ráadásul Murozondnak ugyanaz volt a célja, mint Deathwingnek. Az ő célja is az volt, hogy bekövetkezzen az End Time, és ezt igyekezett mindenáron elérni. Erejét felhasználva megrontotta a bronz sárkányokat, létrehozva az Infinite nemzetséget, majd megkezdte velük munkáját.

Először a Burning Crusade során találkoztunk néhány zavaró eltéréssel, amikor a Caverns of Time-ot megnyitották és a bronz sárkányok elmondták, hogy milyen problémájuk adódott. Megjelentek a rejtélyes Infinite sárkányok, akik a történelem egy-egy jelentős kulcsmomentumát igyekeztek megakadályozni. A kalandorok feladata volt az, hogy biztosítsák, hogy ezek az események az eredeti idővonal szerint rendben lezajlanak. Három fontos eseménynél kellett segédkeznünk: a Mount Hyjali csatában – bár itt az Infinite sárkányok nem voltak jelen -, a Dark Portal megnyitásánál, valamint Thrall megszökésénél Durnholde Keepből.

Minden tettük egyetlen célt szolgált: kiiktatni Thrallt a képből. Mert ahogy a Dragon Soul raidben láttuk, az Aspektusok nem tudták használni az ereklyét ahhoz, hogy legyőzzék Deathwinget… ehhez kellett Thrall, aki ráadásul a Föld Védelmező, az Earth Warden szerepét is betöltötte. Ha nem lett volna Thrall, nem tudták volna használni a fegyvert és akkor bekövetkezett volna az Alkony Órája úgy, ahogy Murozond akarta. A Dark Portal megnyitásánál ezért igyekeztek megakadályozni, hogy a Horda átjöjjön Azerothra, ezért igyekeztek megakadályozni Thrall megszökését, és bár a Hyjal Hegyi csatánál személyesen nem voltak ott az Infinite sárkányok, azért ha nem biztosítottuk volna, hogy Archimonde-ot legyőzzék, akkor Thrall is meghalt volna előbb vagy utóbb.

Aztán később újra találkoztunk az Infinite sárkányokkal, akik ez alkalommal a Stratholme-i mészárlásnál próbáltak közbeavatkozni. Ez alkalommal azt próbálták különböző módszerekkel megakadályozni, hogy Arthas lemészárolja a várost, ezzel pedig elkerülje a találkozást Mal’ganis-szal, ami a northrendi kirándulásához vezetett, amelynek következtében végül ő lett a Lich King. Elsőre talán furcsa az összefüggés Arthas és Thrall között, de hamar rá lehet jönni, hogy több minden nem következett volna be enélkül.

Egyrészt, ha Arthas nem irtotta volna Stratholme lakosságát, akkor Jaina nem hagyta volna el, és feltehetőleg nem is ment volna Kalimdorra. Ha pedig nem megy Kalimdorra az emberekkel, akkor az orkok vagy Archimonde-ot nem tudták volna legyőzni, vagy az éjelfekkel szembeni harc során hulltak volna el. Illetve, ha Arthas nem lett volna Lich King, akkor nem lett volna a northrendi háború, amelynek egyik hőse Garrosh Hellscream volt, aki itt szerzett olyan érdemeket és itt vívott ki olyan népszerűséget, hogy Thrall úgy gondolta, nyugodtan elmehet az elemekkel foglalkozni, mert van, aki helyettesítse a hadfőnöki pozícióban. Akármelyik verziót nézzük, Thrall szintén nem valószínű, hogy be tudta volna tölteni azt a szerepet, amit Deathwing legyőzésében játszott. Vagyis sikerült minden alkalommal megőriznünk az eredeti idővonalat, ennek ellenére azonban mégis haladtunk affelé az események felé, amik lassan elhozták volna a világ végét.

Az Alkony Órája

Ráadásul Nozdormu egyik esetben sem segített nekünk, látszólag kimaradt az eseményekből, hiszen ő maga is eltűnt. Nozdormu pont azért ment el, mert egy olyan rejtélyt igyekezett kinyomozni, ami végül felfedte előtte, hogy az egész rejtélyt ő maga okozza Murozondként. Nozdormu egymaga igyekezett a különböző idővonalakat megvizsgálni, és ennek során rájött, hogy egyetlen ellenség áll az Aspektusok elleni összes támadás mögött. Azonban addig, amíg Thrall is el nem kezdett a különböző idővonalakban vándorolni, melynek során megtalálta Nozdormut, a bronz sárkány nem tudott kiszabadulni abból az időgubancból, amit az Infinite sárkányok hoztak létre.

De mire kiszabadult Nozdormu, már túl késő volt megakadályozni az Infiniteket abban, hogy ne zárják el a történelem összes pillanatát és idővonalát a Bronz Sárkánynemzetség elől. Az egyetlen hely, ahova a bronz sárkányok el tudtak utazni, az az End Time, vagyis az Idők Vége volt, ahol Murozondnak sikerült véghezvinnie azt, hogy az Alkony Órája bekövetkezzen. Mielőtt még vissza tudtunk volna menni az időben, hogy megszerezzük a Dragon Soult, először is, el kellett érnünk, hogy újra járhatóak legyen az idővonalak. Ehhez pedig le kellett győznünk Murozondot és véget kellett vetnünk az ő létének, valamint az Infinite sárkányok létének. És sikerrel is jártunk.

Ezután visszautazhattunk az időben, hogy megszerezzük a Dragon Soult és elhozzuk a jelenbe. Sikerült Thrallt életben tartanunk és elérnünk, hogy jelen legyen abban a pillanatban, amikor a legnagyobb szükség volt rá, hogy bevethesse a hatalmas fegyvert Deathwing ellen. És ezzel megakadályoztuk az Alkony Órájának bekövetkezését, megmentettük a világot, és egyszer és mindenkorra legyőztük Deathwinget.

Az Infinite Sárkánynemzetségnek azonban nem lett vége.

A végtelen lehetősége

És ez a legszokatlanabb része az Infinite sárkányoknak. Mivel valamelyik idővonal valamelyik időpontjában létrejöhettek, ezért mindig létezni fognak, hiszen bármelyik idővonal bármelyik pontjában elrejtőzhetnek, jelen lehetnek. Képesek az időben utazni és képesek abban elrejtőzni. Ezt a képességet pedig a bronz sárkányok elvesztették Deathwing legyőzésekor, akkor, amikor beköszöntött a Halandók Kora és Nozdormu minden képességét felhasználta és felemésztette a Deathwing elleni harc.

Az Aspektusok elvesztették hatalmukat és velük együtt sárkánynemzetségeik is kénytelenek visszalépni és hagyni, hogy a halandók vegyék át a helyüket. Ez azonban nem mindenkinek tetszik, és a Bronz sárkányok is két pártra szakadtak. Vannak, akik elfogadják a Deathwing legyőzésével létrejött helyzetet, hogy a Halandók Kora megkezdődött és a halandóknak csak segítséget tudnak nyújtani az idővonalak tisztáságának megőrzéséhez. Mások azonban hisznek abban, hogy az idővonalak megváltoztathatók és egy szebb és jobb jövőt hozhatunk el ezzel Azeroth számára. Ezzel azonban van egy gond: Deathwing legyőzése óta nem látják a jövőt előre a bronz sárkányok, nem tudják megjósolni, hogy az egyes események megváltoztatásának milyen kihatása lesz a jövőre nézve.

Ezek közé a sárkányok közé tartozott Kairozdormu is, aki talán az Infinite sárkányok is megihlettek akkor, amikor híres ereklyéjét, a Vision of Time-ot létrehozta a halandók segítségével. Ezért akart ő maga is végtelenné, infinite-té változni, hogy visszaszerezze azt, ami egykor az övé volt, de elvesztett, és az egyetlen lehetőséget abban látta, ha Bronz sárkányból ő maga is Infinite sárkánnyá változik. Talán ezért sikerült megszólítania az Infinite sárkányokat, akik segítettek abban, hogy eltereljék a figyelmet Garrosh tárgyalásán ahhoz, hogy az ork Kairozzal együtt megszökhessen Azeroth-ról.

Tény, legyőztük Murozondot. Ahogy Nozdormu maga mondta alteregója legyőzésekor:

„Végre elérkezett a halálom pillanata. A kör bezárult. Jövőbeli énem nem fog több kárt okozni. Ugyanakkor idővel… megőrülök. És ti, hősök… végeztek velem. A kör ismétli önmagát. Ilyen a természete.”

Csakhogy nem biztos, hogy a kör bezárult. Ugyanis nem tudjuk, hogy Nozdormu mikor válik Murozonddá, ez pedig azt jelenti, hogy valamikor egy idővonalban, valahol, Murozond még mindig létezik. Ezt a kört akkor tudnánk végleg bezárni, ha megtalálnánk azt a pillanatot, amikor Nozdormuból Murozond lett, és ennek bekövetkezését akadályoznánk meg. De amit kellett, azt megtettük, hiszen azért megakadályoztuk az Alkony Órájának létrejöttét. Azonban nézzük meg jobban Murozond utolsó szabait:

„Nem tudjátok, mit tettetek. Aman’Thul… Amit… én… láttam…”

Ez arra utalhat, hogy az ok, amiért Murozond az Alkony Órájának bekövetkeztét akarta, az ok, amiért létrehozta egyáltalán az Infinite sárkányokat, az volt, hogy egy még szörnyűbb végzetet elkerüljön. De vajon mi lehet a világ végénél rosszabb? Nem kell sokat találgatnunk, hiszen előbb vagy utóbb be fog következni.

Megakadályoztuk az Alkony Óráját, ezzel pedig tovább haladunk azon az úton, amelynek a végén ott van a pillanat, amit Aman’Thul megmutatott Nozdormunak, a pillanat, amelynek bekövetkezését az Infinite sárkányok annyira el akarnak kerülni. Vajon ez a Légió inváziója lesz, ami a következő kiegészítőben bekövetkezik? Lehetséges. De lehet, hogy még annál is rosszabb. És most már Nozdormu se tud rá választ adni, hiszen nem látja az oda vezető utat. Az Infinite sárkányok azonban veszélyesek. Veszélyesek, mert szabadon garázdálkodhatnak múlttal, jelennel, jövővel, és miután a bronz sárkányok elvesztették a titánoktól kapott hatalmukat, lehet, hogy nem is fogjuk látni a tevékenységüket, nem is fogjuk megérteni céljaikat addig, amíg túl késő nem lesz.

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

2 thoughts on “Az Infinite sárkányok

  • Tökjó írás. Annyit fűznék hozzá, hogy DW legyőzésekor Nozdormu lepecsétel minden idővonalat, hogy ne lehessen más végkimenetele a dolgoknak, szóval nincs olyan idősík, ami ahhoz vezethetne, hogy DW ne pusztuljon el.
    Másrészt, időutazásos dolgok csak fejfájást okoznak, Blizzard bácsi sea statikus se a dinamikus időteóriákat nem tudja tartani, szóval tökéletesen megjósolhatatlan, hogy mi lesz v nem lesz.

    Reply
  • Tökjó írás. Annyit fűznék hozzá, hogy DW legyőzésekor Nozdormu lepecsétel minden idővonalat, hogy ne lehessen más végkimenetele a dolgoknak, szóval nincs olyan idősík, ami ahhoz vezethetne, hogy DW ne pusztuljon el.
    Másrészt, időutazásos dolgok csak fejfájást okoznak, Blizzard bácsi sea statikus se a dinamikus időteóriákat nem tudja tartani, szóval tökéletesen megjósolhatatlan, hogy mi lesz v nem lesz.

    Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .