CikkekWarcraft történelem

A Titán Őrzők bukása

A Titánok hallgatása

Legutóbb ott hagytuk abba a történetet, hogy a Pantheon a Titán Őrzőkre bízta Azeroth felügyeletét, majd pedig távoztak a bolygótól és tovább folytatták keresésüket. Azonban Aggramar felfedezte Sargeras pálfordulását és a Pantheon szembesítette Sargerast a tetteivel, amelynek következményeként a bukott titán előbb Aggramart ölte meg, majd elpusztította a Titánok testét is. A Titánok lelke kizárólag Norgannonnak köszönhetően menekült meg, aki egy nagyon erős varázslattal védőburokba helyezte a Titánok lelkeit, majd kilőtte őket a világűrbe. Sargeras erről azonban mit sem tudott, ezért győztesnek kiáltotta ki magát és elindult, hogy Lángoló Légiójával együtt megkeresse az Aman’Thul által említett Azerothot.

A Titánok lelkei a Nagy Túlnanni Sötétségben vándoroltak, de tudták, hogy kevés idejük van hátra. Amennyiben sürgősen nem találnak fizikai testet maguknak, egyszerűen elenyésznek és ki fognak hunyni. Úgy döntöttek, hogy megpróbálnak Azeroth-ra eljutni. Szerencsére az utolsó pillanatban sikerült megérkezniük Azeroth-ra, ahol egyenesen a Titán Őrzőkbe csapódtak bele.

A Titán Őrzőknek azonban fogalmuk sem volt arról, hogy mi történt velük. Pusztán annyit érzékeltek, hogy egy pillanatra hatalmas univerzumok és más világok képei villantak fel előttük – ami a Pantheon tagjainak emlékei voltak -, és úgy érezték, erejük még nagyobb lett, mint korábban volt. Úgy gondolták, hogy újabb ajándékot kaptak a Titánoktól munkáik elismeréseként.

Azonban mégsem hagyta őket nyugodni a dolog, ezért megpróbáltak kapcsolatba lépni a Pantheonnal. Kísérleteik azonban nem jártak sikerrel, és csalódottan vették tudomásul, hogy a Titánok elhagyták őket és válaszra sem méltatják őket. Csalódottságukban mindannyian saját arcane termeikbe vonultak, ahol a világtól elzárva folytatták tovább munkásságukat.

Egyedül Highkeeper Ra volt az, aki rájött arra, hogy mi történt velük. Rájött arra, hogy a Titánok lényük egy részét nekik adták, ami azt jelenti, hogy a Pantheon már nincs többé. Ra azonban nem merte ezt az információt átadni a többieknek, inkább Kalimdor déli részére vonult szeretett mogujaival és tol’virjaival. Azt a részt, amely Aman’Thult testesítette meg benne, kivette magából, és azt egy hegy gyomrába zárta a később Örök Virágzás Völgyének (Vale of Eternal Blossoms) nevezett vidéken. Ezután visszavonult a katakombákba, hogy ott merengjen el azon, ami történt. Északon azonban mit sem tudtak az ő sorsáról, sem arról, amit felfedezett.

yogg_saron_by_unidcolor

Loken bánata

Ulduar alatti börtönében a ravasz Yogg-Saron megérezte a Titán Őrzők nyugtalanságát és feszültségét és tudta, hogy ezt kell kihasználni, ha ki akar szabadulni börtönéből. Kieszelt egy tervet, amellyel képes volt meggyengíteni börtönőreit és előkészíteni szabadulását. A terv részeként az Akarat Kohóját, a Forge of Willst akarta megfertőzni, hogy annak teremtményei egy különös betegséggel, a Hús Átkával (Curse of the Flesh) fertőződjenek meg. A Hús Átka aztán továbbterjedne a korábban létrehozott Titán-koholtakra is. A fertőzés eredményeként pedig hús-vér lények jönnének létre a Titánok által kőből és fémből létrehozott lények helyett – olyan teremtmények, akiket könnyen meg lehet ölni, illetve könnyebben lehet befolyásolni az Old God vélemények szerint. Terve végrehajtásához azonban keresnie kellett egy Titán Őrzőt, és Loken személyében meg is találta a legalkalmasabbat.

Lokent is nagyon nyomasztotta a Titánok hallgatása, valamint az, hogy Odyn is és Ra is távoztak Ulduarból és nem tértek oda vissza. Loken aggodalmait Thorim felesége, Sif hajlandó volt meghallgatni, és vigaszt is nyújtott a Titán Őrző számára. A két Titán-koholt hamarosan titokban szerelembe esett egymással. Yogg-Saron ezt a tiltott érzelmet használta ki, amelyet sikerült Lokenben egy veszélyes megszállottságig fokoznia.

A Titán Őrző erősködött, hogy kapcsolatukat mondják el Thorimnak is, Sif erről azonban hallani sem akart, mivel tudta, hogy férjét teljesen összetörné ez a hír. Végül inkább megszakított minden kapcsolatot Lokennel, és arra kérte az Őrzőt, hogy hagyja őt békében. Csakhogy Yogg-Saron hatására Lokent megőrjítette az a gondolat, hogy a szeretett nő elhagyja őt. Ezért féltékenységéből és dühében lesújtott Sifre és megölte a szerelmét.

Loken árulása

Miután ráébredt arra, hogy mit tett, Loken kétségek között vergődött. Tudta, hogy be kellene vallania mindent Thorimnak, csakhogy képtelen volt megtenni. Ehelyett igyekezett a gyilkosság minden nyomát eltüntetni és kitalálni, hogy minek álcázza Sif halálát.

És ekkor megjelent előtte a szeretett nő szelleme, aki legnagyobb megdöbbenésére azt mondta, hogy megbocsát neki. Megbocsátja, hogy elvette tőle az életét. De figyelmeztette, hogy mindennél gyorsabban kell cselekednie, különben Thorim haragja lesújt rá, és polgárháborúba taszítja a Titán Őrzőket, akik ezzel minden ígéretüket megszegnék, amit a Pantheonnak tettek.

Loken furcsállotta kicsit a szellem viselkedését, azonban félelme erősebb volt, és ezért félretette minden kétségét. Sif utasítására a nő holttestét Storm Peaks jeges pusztájához vitte, majd tájékoztatta Thorimot arról, hogy felesége elhunyt, és meggyőzte a Titán Őrzőt arról, hogy ezért Arngrim, a jégóriások királya a hibás. Thorim bánattól teli haragjában megölte Arngrimot és számos követőjét, ezzel pedig egy folytonos háború tört ki az óriások között.

Sif szelleme azonban továbbra sem hagyta békén Lokent. Rávette a Titán Őrzőt arra, hogy saját védelme érdekében az Akarat Kohójának felhasználásával hozzon létre egy kizárólag neki felelős sereget, amely olyan nagy legyen, hogy képes legyen Ulduart megvédeni az egymással háborúzó óriásoktól.

Majd ezután Sif tanácsára kérdőre vonta Thorimot, amiért puszta haragjában, mindenfajta előzetes vizsgálat nélkül megölte Arngrimot, amellyel hatalmas szakadékot hozott létre a Titán-koholtak között. Loken egészen odáig merészkedett, hogy azt állította, ha Sif látná, hogy Thorim mit művelt, megszakadna a szíve a szégyentől, amelyet férje hozott rájuk. Ez a keserű vádaskodás teljesen összetörte Thorimot, aki megszégyenülve hagyta el Ulduart, és elvonult a világtól, hogy magányosan, remeteként éljen tovább.

Thorim távozása után Loken újdonsült seregével hamar lecsendesítette a lázongó óriásokat, az elégetlenkedőket pedig Ulduar termeibe zárta el. Hamarosan azonban észrevette, hogy harcosainak lelkét egy sötét befolyás járja át. Kétségbeesetten szólította meg Sif szellemét, hogy adjon magyarázatot a jelenségre. Sif azonban ezúttal nem jelent meg, és Loken elborzadva döbbent rá, hogy a szellem valójában soha nem létezett. Az mindvégig Yogg-Saron illúziója volt.

Loken teljesen összetört attól, amit tett, hogy hagyta, hogy Thorim viszályt szítson az óriások között, majd száműzetésbe vonuljon. Hogy hagyta, hogy Sif befolyása kiterjedjen az Akarat Kohójára, és egy rejtélyes, sötét betegséggel fertőzze meg annak teremtményeit. Azonban ahelyett, hogy igyekezett volna jóvátenni a dolgokat, csak egyetlen cél lebegett a szeme előtt: a többiek, és főleg a Pantheon ne szerezzen tudomást az ő tetteiről. Loken rettegett attól, hogy bárki rájön arra, hogy az Old God Yogg-Saron képes volt őt befolyásolni. Azonban tudta, hogy ezt csak egyetlen módon érheti el: ha az összes Titán-Őrzőt legyőzi és minden bizonyítékot megsemmisít és eltüntet.

wow_lore_ulduar_gardiens2

Az Őrzők bukása

Loken tudta, hogy a legkeményebb ellenfele Odyn lesz, akinek hatalmas Valar’jar serege képes szembeszállni az ő seregével. Ezért rávette Helyát, aki neheztelt Odynra, amiért az Őrző megölte és val’kyrrá változtatta, hogy mágiája segítségével zárja le Odyn lakhelyét, az Érdem Csarnokai (Halls of Valor).

Időközben Ulduarban Mimiron észrevette, hogy egy különös betegség támadta meg Loken új Titán-koholtjait. Nyomozása eredményeként arra is rájött, hogy az Akarat Kohója a felelős a történtekért. Mielőtt azonban ezt még bárkinek elmondhatta volna, Loken betört a műhelyébe és megölte Mimiront, amit egy tragikus balesetnek álcázott. Mimiron hűséges mechagnómjai azonban rájöttek, hogy gazdájuk nem halt meg teljesen, és lelke megmaradt darabjait egy óriás mechanikus testébe ültették. Ezzel megmentették Mimiront, aki azonban soha többé nem épült fel ebből a csapásból. Ulduar hatalmas műhelyeibe húzódott vissza, ahol találmányai és felfedezései foglalták le őt.

Mivel tudta, hogy Mimiron sorsa csak újabb kérdéseket vetne fel a Titán Őrzőkben, ezért Loken útnak indította seregeit, hogy a többi Titán Őrzőt is legyőzzék. Először Loken Freyával szállt szembe, aki hatalmas templomában, az Élet Templomában (Temple of Life) munkálkodott. A kettejük és követőik közötti harc elsüllyesztette a templomot és annak értékes élet-energiái lassan kiszáradtak. Freya derekasan küzdött ellenfelével, ám végül kénytelen volt megadni magát Loken és Yogg-Saron erejének. Az Old God a meggyengült Freyát maga fogta el, és saját rabjává tette a Titán Őrző szellemét, aki ettől kezdve az Ulduar erődjében létrehozott kertet gondozta és ápolta.

Miközben Loken Freyával harcolt, titán-koholt seregének egy másik része a hatalmas Őrzővel, Hodirral küzdött meg annak lakhelyén, a Tél Templomában (Temple of Winter). A támadást két tűzóriás, Ignis és Volkhan vezette, akik irányításával Loken serege kiszívta Hordir templomának jeges erejét, a tűzzel pedig felolvasztották jeges követőit. Végül Loken Hodirral is megküzdött, és Freyához hasonlóan a Titán Őrzőt Yogg-Saron Ulduar egyik elzárt termébe csukta.

Már csak két őrző maradt: Tyr és Archaedas, akik nem estek áldozatául Loken mesterkedéseinek. Tyr már régóta sejtette, hogy a bukott őrzőben a gonosz munkálkodik, aztán saját szemével is megbizonyosodhatott róla, amíg végignézte Loken Hodir elleni támadását. Ugyanakkor Tyr nem volt abban a helyzetben, hogy közvetlenül megtámadja Lokent. Tyr éppen ezért fogta Archaedast és közeli barátjukat, hatalmas Titán-koholt óriásnőt, Ironayát, és Storm Peaks szélére húzódtak, ahonnan figyelemmel kísérték Loken cselekedeteit és kidolgozták tervük következő lépését.

Loken üldöző csapatokat küldött Tyr és társai iránt, akik azonban nem bukkantak rá a követőkre. Loken feltételezte, hogy Tyr társaival együtt elhagyta ezt a vidéket, így kizárólagos uralma alá vette Ulduart. Megváltoztatta az erődítmény szerkezeteit, és annak adatait úgy módosította, hogy őt tekintsék Azeroth új Elsődleges Kiválasztottjának (Prime Designate). Majd lezárta a megfertőzött Akarat Kohóját és seregének jelentős részét száműzte Ulduarból. Egy kis csapatot Highkeeper Ra keresése után indított, mivel félt, hogy a Titán Őrző visszatér délről, azonban a kis csapat nem járt sikerrel, csupán azt érték el, hogy a Hús Átkát Azeroth teljes területén elterjesztették.

Ezután Loken lezárta Ulduar erődjét, és magányosan őrizte azt. Szívében továbbra is attól rettegett, hogy a Pantheon, vagy megfigyelőjük, Algalon egy nap visszatérnek Azeroth-ra, és felfedezik, hogy milyen szörnyű dolgokat tett, amiért meg fogják büntetni.

Loken azonban az önsajnálatától nem vette észre, hogy a legnagyobb baj, amit okozott, az volt, hogy hagyta, hogy Yogg-Saron lassan elkezdje befolyását szétterjeszteni föld alatti börtönéből.

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

8 thoughts on “A Titán Őrzők bukása

 • Köszi, jó kis történet 🙂
  Bennem azért felmerült pár kérdés ezzel kapcsolatban. Még az egyik előző történetben szóba került, hogy a titánok olyan hatalmas lények, hogy nem is képesek eljönni Azerothra, mert kárt tennének a bolygóban, ezért is hozták létre az Őrzőket és a többi teremtményt. Jó példa erre amikor Aman’thul kitépte Y’shaarj-t Azerothból, azzal is mekkora kárt okozott.
  Erre most, amikor Sargeras legyőzte őket, és elmenekültek, simán „belecsapódtak” az Őrzők testébe, minden további nélkül. De még ez nem is lenne probléma, hanem akkor hogy lehetséges az, hogy ilyen simán legyőzte őket Loken és Yogg-Saron? Ha pedig csak a lényük egy része került bele az Örzőkbe, akkor hol a többi részük?

  Még valami nem világos teljesen: mi lett Aman’thul azon részével, amit Ra elrejtett a Vale of Eternal Blossomban? Erről lehet tudni valamit?

  Reply
  • Sargeras árulásánál leírtam, hogy Sargeras megölte a titánokat, a titánok testét egy fel-viharban égette el. Norgannon csupán a lelkük egy részét tudta megmenteni. Ezek a lélek-darabok csapódtak bele mind a Titán Őrzőkbe Azerothon, úgyhogy egyelőre úgy tűnik, nincs egyetlen Titán sem az egész univerzumban. És ezek a lelkek is már eléggé meggyengültek, mire Azeroth-ra érkeztek. Ha nem értek volna időben ide, akkor egész egyszerűen kihúnytak volna, semmivé váltak volna. Azt ne felejtsük el, hogy az Old Godok rettentően erősek. Aman’Thul egy már részben meggyengített Y’Shaarjt kapott ki a földből, és még őt sem tudta teljesen megölni, hiszen ott maradtak utána a sha-k.
   Hogy mi történt Aman’thul lélekdarabjával, arról majd egy következő történetben fogok mesélni 🙂

   Reply
   • Köszi a választ, olvastam ezt, hogy Sargeras megölte őket, de úgy értettem, hogy csak a testük pusztult el, és a lelkük, a lényegi részük, hála Norgannon varázslatának, megmenekült.
    Aman’thul történetét meg érdeklődve várom.

    Reply
 • Köszönöm a fordítást Gitta, tehát ezért nem segítettek az Őrzők már a War of the Ancients során sem.

  Reply
 • Köszönöm a fordítást Gitta, tehát ezért nem segítettek az Őrzők már a War of the Ancients során sem.

  Reply
 • Köszi, jó kis történet 🙂
  Bennem azért felmerült pár kérdés ezzel kapcsolatban. Még az egyik előző történetben szóba került, hogy a titánok olyan hatalmas lények, hogy nem is képesek eljönni Azerothra, mert kárt tennének a bolygóban, ezért is hozták létre az Őrzőket és a többi teremtményt. Jó példa erre amikor Aman’thul kitépte Y’shaarj-t Azerothból, azzal is mekkora kárt okozott.
  Erre most, amikor Sargeras legyőzte őket, és elmenekültek, simán „belecsapódtak” az Őrzők testébe, minden további nélkül. De még ez nem is lenne probléma, hanem akkor hogy lehetséges az, hogy ilyen simán legyőzte őket Loken és Yogg-Saron? Ha pedig csak a lényük egy része került bele az Örzőkbe, akkor hol a többi részük?

  Még valami nem világos teljesen: mi lett Aman’thul azon részével, amit Ra elrejtett a Vale of Eternal Blossomban? Erről lehet tudni valamit?

  Reply
  • Sargeras árulásánál leírtam, hogy Sargeras megölte a titánokat, a titánok testét egy fel-viharban égette el. Norgannon csupán a lelkük egy részét tudta megmenteni. Ezek a lélek-darabok csapódtak bele mind a Titán Őrzőkbe Azerothon, úgyhogy egyelőre úgy tűnik, nincs egyetlen Titán sem az egész univerzumban. És ezek a lelkek is már eléggé meggyengültek, mire Azeroth-ra érkeztek. Ha nem értek volna időben ide, akkor egész egyszerűen kihúnytak volna, semmivé váltak volna. Azt ne felejtsük el, hogy az Old Godok rettentően erősek. Aman’Thul egy már részben meggyengített Y’Shaarjt kapott ki a földből, és még őt sem tudta teljesen megölni, hiszen ott maradtak utána a sha-k.
   Hogy mi történt Aman’thul lélekdarabjával, arról majd egy következő történetben fogok mesélni 🙂

   Reply
   • Köszi a választ, olvastam ezt, hogy Sargeras megölte őket, de úgy értettem, hogy csak a testük pusztult el, és a lelkük, a lényegi részük, hála Norgannon varázslatának, megmenekült.
    Aman’thul történetét meg érdeklődve várom.

    Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .