CikkekNépek történelmeWarcraft történelem

A Zandalari trollok és a moguk

A Zul Birodalom feloszlása után a Zandalarik visszavonultak szent hegyeik biztonságába. Bár vezető szerepet soha többé nem töltöttek be, egyfajta spirituális iránymutatók voltak a troll törzsek és birodalmak számára. A Zandalarik igyekeztek mindennél jobban megérteni a körülöttük lévő világot, felfedezni annak titkait és valódi erejét. Ahogy a világot szemlélték, délen egy nagyerejű lényre leltek, akinek titkát meg akarták ismerni. Ő Lei Shen volt, a Villámkirály (Thunder King).

A Villámkirály megjelenése – 15.000-12.200 évvel a Sötét Portál megnyitása előtt

Mikor Highkeeper Ra, a Titán Őrző elhagyta az Örök Virágzás Völgyét (Vale of Eternal Blossoms), azt a mogukra bízta, majd nyugatra távozott. A moguk évezredeken át vártak mesterük visszatértére, ez azonban nem következett be. Közben közöttük is lassan elkezdett terjedni a Hús átka (Curse of the Flesh), amelyet büntetésnek éreztek a titánok részéről, és tanácstalanul álltak a dolog előtt. A moguk kisebb klánokra bomlottak, és folyamatos belviszály jellemezte őket. Hamarosan azonban egy mogu kiemelkedett közöttük, akinek tetteit csodáknak tekintették.

Lei Shen egy kisebb hadúr fia volt, aki apja halála után önkéntes száműzetésbe vonult, és elhatározta, hogy megkeresi egykori mesterüket. Úgy hitte, hogy a hús átka valójában egy teszt, és mesterüknek célja van ezzel a betegséggel és az ő meggyengítésükkel. Azonban amikor hosszú évek után rátalált az általuk Ra-dennek nevezett Őrzőre, meglehetősen csalódott volt. A teljes elszigeteltségbe vonult Ra-den nem volt hajlandó semmilyen választ adni Lei Shen folyamatos kérdéseire. Végül a mogu megvádolta azzal, hogy egyszerűen feladta küldetését, munkáját, és az ő hiányának köszönhető, hogy a hús átka elterjedt közöttük, ezzel pedig elárulta a titánokat és céljukat.

Ra-t ezek a vádaskodások felzaklatták, és dühösen mutatta meg Lei Shennek a közeli Villámló Hegyet (Thundering Mountain), ahol egy díszes teremben elhelyezte Aman’Thul megmaradt erejét. Elmondta a mogunak, hogy a Pantheon titánjai halottak, ráadásul egyik társuk ölte meg őket. Az egyetlen reménységük Azeroth lenne, de azt meg már a Void lényei fertőzték meg.

Lei Shen azonban nem volt hajlandó belenyugodni a vereségbe úgy, mint mestere. Úgy döntött, hogy majd ő folytatja a titánok munkáját, ezért lecsapott Ra-denre és harcképtelenné tette. Ezután ellopta nemcsak Ra-den hatalmas erejét, hanem Aman’Thul megmaradt hatalmát is, majd visszatért a moguk közé.

Hatalmas, titáni erejével nagyerejű birodalmat hozott létre a mogukból, a környezetükben élő népeket pedig rabszolgasorba vetette. Felkutatta az őrzők gépeit is, és Nalak’sha Motorjával (Engine of Nalak’sha) új fajokat hozott létre, mint a grummlik és a szaurokok, sőt, bizonyos esetekben képes volt a Hús Átkát is visszafordítani. Uralkodása alatt a völgyet a jólét és brutalitás jellemezte. A moguk számára egy dicsőséges birodalom volt, mint a térség többi népe számára ez az elnyomás és a diktatúra időszaka volt.

Szövetség a Zandalarik és Lei Shen között

A Zandalari trollokat lenyűgözte a Villámkirály nem evilági ereje. Egyik vezetőjük, a mélyen tisztelt Zulathra főpap kiváló lehetőséget látott a mogukban, ezért egy troll küldöttség élén Villámkirály birodalmába utazott. Egy ajánlattal állt elő számára: míg a moguk olyan erőt birtokolnak, amellyel az egész világot uralmuk alá vonhatnák, addig a trollok ismerik ennek a világnak a titkait. A két birodalom együtt nagyszerű tettekre lenne képes, ha megismertetnék a másikat titkaikkal, és senki se lenne képes ellenállni nekik.

Lei Shent érdekelte az ajánlat, hiszen végre egy olyan fajjal találkozott, amely nem egyszerűen csak békében akart élni a környezetével, hanem uralni akarta azt. A mogukban még mindig erősen élt a küldetéstudat, ezért nem merték elhagyni a rájuk bízott völgyet, így pedig meglehetősen kevés információval rendelkeztek a külvilágról. A trollok révén könnyedén és gyorsan megismerhetnék a világ titkait, így még könnyebben tudnák leigázni őket.

Így született meg a megállapodás a két fél között: a Zandalarik tudásáért cserébe a moguk megtanítják őket az arcane mágiára, és még egy termékeny földterületet is ígértek nekik a völgy közelében. Lei Shen ezenkívül még egy titkos megállapodást is kötött Zulathrával. Eddigre a Villámkirály már rájött, hogy milyen módszerrel lehetne lelkét feléleszteni, ha valaha is megölik, azonban a hataloméhes mogukra nem merte rábízni ezt a titkot. A Zandalarik azonban tudhatták újjáélesztésének titkát, hiszen ők csak tőle ismerhetik meg az arcane mágia és erejének minden titkát.

Míg a felszínen egyetértés mutatkozott közötttük, és az egyezség létrejött, valójában mindkét fél el akarta árulni a másikat. Zulathra úgy gondolta, hogy a Zandalarik majd el tudják lopni Lei Shen isteni hatalmát, ha egyszer megismerik annak titkait, míg Lei Shen azt tervezte, hogy amint megtud mindent a trolloktól, amire szüksége van, leigázza és szolgasorba veti őket. Azonban soha nem került sor az árulásra közöttük, mivel hamarosan ráébredtek arra, hogy a másikban egy felbecsülhetetlen értékű szövetségesre bukkantak.

A Villámkirály bukása

Lei Shen hosszú ideig uralkodott a Mogu Birodalom élén, a völgyet azonban sokáig nem merte elhagyni. Egy alkalommal azonban meglátogatták a tol’virok, akik szintén aggódtak Ra Őrző hiánya miatt, és tudták, hogy tőlük keletre a Völgyben találhatóak mogu unokatestvéreik. A tol’viroktól Lei Shen tudomást szerzett Uldumról és az ott található Eredet Kohójáról (Forge of Origination), és elhatározta, hogy ezt a területet is megszerzi magának. A tol’viroknak mint Titán-koholt népnek szövetséget és kiemelt pozíciót ajánlott birodalmán belül, és azt is elmondta, hogy legyőzte Ra-dent és erejét megszerezte. Csakhogy a tol’virok árulónak bélyegezték őt, és elmenekültek a moguk birodalmából.

Lei Shen azonban kész volt erővel is megszerezni a tol’virok földjét és a rájuk bízott értékes titán gépezeteket, hogy azzal saját kedve szerint formálhassa út Azerothot. Annyira biztos volt a győzelmében, hogy meghívta Zulathrát, hogy jöjjön el és legyen szemtanúja legnagyobb győzelmének. Az ekkora már nagyon vén Zulathra beleegyezett; Lei Shen erejével meghosszabbította életét, és ha felfedezik és megszerzik Uldum erejét, akkor a halhatatlanság kulcsát is megtalálhatják. A főpaphoz csatlakozott szinte az összes magas rangú Zandalari vezető, mint tiszteletbeli testőrség, hogy aztán Zulathrával együtt térhessenek vissza Zuldazarba az örök élet ajándékával.

A tol’virok tudták, hogy puszta erejük kevés Lei Shen mérhetetlen hatalmával szemben. Ezért az Eredet Kohóját – vagyis annak egy részét, hiszen teljes erejével minden életet eltöröltek volna Azerothon – használták fel Lei Shen és seregei ellen, amikor azok elérték Uldum központját. A szerkezet hatalmas erőket ébresztett fel, és ereje olyan hatalmas volt, hogy a közelben tartózkodó támadókat és tol’vir védőket egyaránt elpusztította egy pillanat alatt. A korábban burjánzó dzsungel helyén sivatag jött létre, és az életben maradt tol’virok varázslattal zárták el Uldumot a világ többi részétől.

Lei Shen halála megrázta birodalmát. Néhány életben maradt hűséges katonája megtalálta holttestét és visszavitték azt birodalmukba, ahol a Hódítók Sírjában (Tomb of Conquerors) helyezték el. A Villámkirály halála után lassan a mogu császárok ereje is gyengült, végül egész birodalmuk szétesett a különböző szolgasorba vetett népek lázadásával. A Zandalarik nélkül pedig nem volt senki, aki Lei Shent felélessze.

A Zandalari Invázió – 11.900 évvel a Sötét Portál megnyitása előtt

A Zandalarik szintén súlyos veszteséget könyvelhettek el a balszerencsés uldumi kirándulásuk alkalmával, amelyből ők is generációkon át próbáltak felépülni. Ennek ellenére továbbra is fenntartottak egy távoli kapcsolatot a mogukkal. Amikor azonban világossá vált, hogy egyetlen mogu klán sem fogja kizárólagosan megszerezni a hatalmat, a trollok tartózkodni kezdtek attól, hogy hűséget esküdjenek bármelyik félnek is.

Azonban soha nem felejtették el azt, hogy mit ígért nekik Lei Shen: egy hatalmas földterületet az Örök Virágzás Völgyének közelében, amely mindörökre a trollok tulajdona marad. Amikor végül a Mogu Birodalom összeomlott, a Zandalarik meglátták benne a lehetőséget, hogy megszerezzék jogos jussukat. Csakhogy vita támadt közöttük abból, hogy ezt békésen, diplomáciai úton tegyék, vagy fegyverrel.

Végül Zulathra egyik leszármazottja, Mengazi győzött érveivel. Azzal győzte meg a többieket, hogy tudta, a pandarenek soha nem fogják tiszteletben tartani a mogukkal kötött megállapodásukat. Az egykori rabszolgáknak sikerült legyőzniük fogvatartóikat, éppen ezért a legbiztosabb út az, ha mindenfajta figyelmeztetés nélkül elég nagy sereggel támadják meg őket.

Ezért a trollok dél felé meneteltek, hogy egy Kun-Lai Oromtól északra fekvő termékeny területet maguknak megszerezzenek. Ennek során először egy békés pandaren falut igáztak le úgy, hogy felhasználták misztikus hatalmukat és hatalmas szárnyas lények hátán csaptak le ellenfeleikre a magasból. Így törtek be a Jáde Rengetegbe (Jade Forest), amely az újonnan alakult pandaren birodalom központi területe volt.

A Felhősiklós Rendjének (Order of the Cloud Serpent) megalakulása

A pandarenek között pánik tört ki a támadás hírére. A mogukat már jóval korábban legyőzték, ezért a mantid veszélyre vigyázó monkokon kívül a pandarenek nem nagyon értettek már a fegyverforgatáshoz és a harchoz. Ráadásul a trollok harcmodora, amellyel az égből támadták meg őket, olyan előnyt jelentett számukra, amelyre nem volt ellenszerük.

Végül egy Jiang nevű fiatal pandaren személyében érkezett el a megváltás. A lány még gyerekként talált egy felhősikló (Could serpent) fiókát, akit aztán felnevelt és megszelídített. Siklója, Lo hátán aztán egy Jáde Rengetegben zajló ütközetben is részt vett. Lo haragja és tüze széttörte a Zandalarik sorát, és végül meghátrálásra kényszerítette őket. Mikor a győzelem híre elterjedt a pandarenek között, többen is felkeresték Jiangot, hogy segítsen nekik megszelídíteni ezeket a vad és kezelhetetlennek hitt felhősiklókat. Egyre többen csatlakoztak Jianghoz, és siklóik hátán már egy kisebb sereggel vonulhatott Jiang a trollok ellen. Ezek a bátor pandarenek így alakították meg a Felhősiklók Rendjét, és ők voltak azok, akik a háború kimenetelét végleg megfordították.

A trollok tudták, hogy ezek ellen a repülő szörnyek ellen kevés esélyük van, így Mengazi egy végső megoldást keresett: feltámasztania Viharkirályt, Lei Shent. A trollok tudták, hogy neki lenne akkora ereje, amellyel a pandareneket legyőzhetnék, ezért a Hódítók Sírja felé indultak. Az itt kibontakozó harcban aztán Jiang egy utolsó, kétségbeesett támadással feláldozta magát, és így sikerült megölnie Mengazit. Vezetőjük halálával a trollok sorai felbomlottak, és a legtöbben igyekeztek visszamenekülni otthonukba.

A Zandalarik ezt követően hosszú évtizedekig nem kísérelték meg feltámasztani Lei Shent.

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

3 thoughts on “A Zandalari trollok és a moguk

 • A vrykul-ok után a kedvenceim, köszönöm, hogy ez lett lefordítva:)

  Reply
 • Hali, köszönöm szépen a fordítást.
  Egy kérdésem van. A pandák hogy jelentek meg? A well of ethernity által vagy a curse of flesh által?

  Reply
 • Hali, köszönöm szépen a fordítást.
  Egy kérdésem van. A pandák hogy jelentek meg? A well of ethernity által vagy a curse of flesh által?

  Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .