CikkekCikkfordításKarakterek története

Brigitte Abbendis, a Scarlet Crusade főtábornoka

Ma már szeretünk úgy tekinteni a Scarlet Crusade-re, vagy Skarlát Keresztesekre, mint egy olyan szervezetre, amely szinte az őrületig fanatikus volt és ezzel veszélyeztették Azeroth lakosságát. Ez azonban a szervezet leegyszerűsítése, mert amikor létrejött, igen komoly célokat tűzött ki egy félelemmel és káosszal teli világban, és ezeket a célkitűzéseket akkor mindenki helyesnek gondolta. A Scarlet Crusade jelentette ugyanis a biztos bástyát egy olyan királyságban, amelynek trónörököse, a Herceg megölte a Királyt, és élőholtak végtelen árját eresztette a területre, hogy megfertőzzék a földet. Lordaeron a démonok és szörnyek kezébe került, ezért a kellő erővel és meggyőződéssel rendelkező férfiak és nők a hatalmas káosz közepette nem habozhattak. Egy csoportba verődtek, és megesküdtek, hogy harcolni fognak azokkal szemben, akik elpusztítottak mindent, ami kedves volt a szívüknek.

Ezek közé az emberek közé tartozott Brigitte Abbendis is. A Scarlet Crusade egykori vezetői közül talán Brigitte testesíti meg legjobban mindazt, amit a szervezetnek tennie kellett volna, amiben a szervezet elbukott, és végül ahogyan véget vetettek nekik.

Mielőtt a világ véget ért volna

Itt vannak a puszta tények Brigitte Abbendis életéről, mielőtt még a járvány végigpusztított volna Lordaeronon. Apja Főtábornok (High General) volt, bár nem tudjuk a keresztnevét. Alexandros Mograine oldalán harcolt az Első és a Második Háborúban, és mindketten az Ezüst Kéz Rendjének (Order of the Silver Hand) tagjai voltak. Brigitta maga is csatlakozni kívánt a Rendhez, amivel az első női tagok egyike lett. Ismert volt vitézségéről a harcok során, az apjához fűződő szigorú hűségéről, éles nyelvéről és egyfajta vakmerő irányítási stílusáról.

Valamikor Brigitte-nek született egy lánya, Lynnia. Nem tudjuk, hogy ki volt a gyermek apja, de mivel a gyermek is az Abbendis nevet viselte, elképzelhető, hogy senkit sem ismertek el a gyermek apjaként. Az egyik ok, amiért olyan keveset tudunk Brigitte korai életéről, az az, hogy teljesen kitörölte azt a Scourge feltámadó hulláma és hamarosan az Ezüst Kéz többi tagjával együtt ő is azzal szembesült, hogy az egész világ megőrült.

Terenas fia, Arthas Menethil, aki maga is paladin volt, hátat fordított az Ezüst Kéz Rendjének, apjához, a Királyhoz való hűségének, sőt, még a népéhez tartozó felelősségének is. Halállovagként segített Lordaeron minél gyorsabb elpusztításában azzal, hogy megölte apját, és a Scourge-öt annak minden szörnyűségével együtt arra a földre eresztette, amelyet egykor védelmezni volt hivatott. Ez a tette olyan mélyen beleivódott Brigitte Abbendisbe, hogy még évekkel később is írt róla a naplójában.

És ennek így is kellett történnie. Hiszen amikor rendíthetetlenül hiszünk a jóban és az emberi humanitásban, akkor természetes, hogy fellázadunk az ellen, amely megrontja otthonainkat, hogy fellázadunk a földjeinket elvevő Scourge gonoszságával szemben, hogy azt akarjuk, hogy Lordaeron ismét régi dicsőségében pompázzon. Mielőtt még a Scourge megérkezett volna. Mielőtt még Arthas királyölő lett volna… mielőtt még a Lich King megszületett volna.

A Crusade megszületése

Amikor Alexandros Mograine egy gyűlésre hívta azokat, akikben a legjobban megbízott, hogy felfedje előttük azt a varázstárgyat, amely elüszkösítette a kezét Blackrock Mountainban, a Második Háború végén, Abbendis főtábornok és a lánya is elmentek a találkozóra. Így Brigitte az Ezüst Kéz Rendjének egyik olyan tagja volt, aki saját szemével láthatta, hogy a Holy Light hogyan tisztította meg a kristályt és gyógyította meg Mograine kezét, majd apjával együtt részt vett annak a szervezetnek a létrehozásában, amelyet aztán Scarlet Crusade-nek neveztek.

Brigitte csatlakozott a még meglehetősen kezdetleges Crusade-hez, amikor először akarták visszafoglalni Stratholme-ot, amely Arthas hírhedt tisztogatása után teljes egészében a Scourge kezére került. A próbálkozás elbukott, és a tagoknak alig sikerült elmenekülniük és végül visszahúzódniuk Tyr’s Handbe. Ott megpróbáltak egy sereget felállítani a környéken élő elkötelezettekből, akik csatlakoztak hozzájuk.

Brigitte-ből hiányzott az a fajta feltétlen tiszteletadás, amely apját jellemezte az olyan vezetőkkel szemben, mint Mograine, vagy Saiden Dathrohan, aki például az öt első paladin egyike volt. Dathrohan vezető szerepet játszott a frissen létrejött Scarlet Crusade-ben, Brigitte azonban megkérdőjelezte azon tervét, hogy csak tartóztassák vissza a Scourge-öt ahelyett, hogy nyíltan bosszút állnának Arthason Terenas király meggyilkolásáért. Nem ez volt az utolsó alkalom, hogy összeveszett szövetségeseivel.

Miközben Brigitte Alexandros Mograine és Maxwell Tyrosus oldalán lovagolt, hogy kikémleljék a Forsakeneket, majdnem ölre ment Tyrosus-szal egy olyan troll miatt, aki azt állította magáról, hogy képes beszélni a Holy Lighttal. Apjához hasonlóan Brigitte-nek is voltak rasszista megnyilvánulásai (mindkét Abbendis gyakran becsmérelte az „alacsonyabbrendű” népeket), és hagyta, hogy ez a döntéseit is befolyásolja. Azonban ennek nem volt jelentős következménye a Scourge és az élőholtak járványa jelentette fenyegetéssel szemben.

Amit azonban se Brigitte, se más nem tudott, az az volt, hogy Saiden Dathrohan valójában halott volt. Hogy valójában azóta halott volt, hogy Stratholme-nál elvesztették a csatát, és a rémúr Balnazzar szállta meg a holttestét, hogy eltérítse a Crusade-et eredeti célkitűzésétől. Mograine és társai ugyanis eredetileg azt akarták, hogy a Crusade védje meg Lordaeront a Scourge-tól, de a Dathrohan testét felöltő démonnak egészen más elképzelései voltak. Kel’Thuzaddal szövetkezve felbujtották Mograine fiát, Renault-t, hogy ölje meg apját – így eltávolították azt, aki a leginkább tiltakozott volna azzal szemben, amire Balnazzar használni akarta a Crusade-et.

Talán a két személyiség összetűzése vezetett oda, hogy Brigitte akkor is hűséges maradt a Crusade-hez, amikor Tyrosus, akivel régóta folyamatosan vitában állt, elhagyta azt. Vagy talán csak amiatt az egyszerű ok miatt, hogy az apja, aki addigra gyakorlatilag Tyr’s Hand parancsnoka volt, szintén a Crusade kötelékében maradt. De a leginkább valószínűleg azért maradt, mert bár halála előtt többször is vitába szállt Dathrohannal, a Balnazzar által mutatott új irány igencsak kedvére való volt. Az egész világát elpusztította Arthas azzal, hogy megölte a saját apját, és mindaz, amit Brigitte igaznak hitt, fenekestül felfordult. Balnazzar irányítása alatt a Crusade egy egyszerű, közvetlen megoldást javasolt szeretett országának bánatára. A Forsakenek? Semmiben sem különböznek a Scourge-től. És akik nem értenek egyet a Crusade-del? Árulók és eretnekek. Azeroth többi népe, mint az elfek és a törpök? Alábbvaló népek, akiknek semmi használt nem tudják venni.

Aztán meghalt az apja.

Ez a pillanat sorsdöntő volt. Hearthglen (Szívszurdok) ismét kitartott a Scourge-dzsel szemben, köszönhetően a Scarlet Crusade-nek (mivel ez jobban megfelelt a titokban őket irányító démon igényeinek), ennek azonban súlyos ára volt, és Brigitte drágán megfizetett érte. Mert bármennyire is vitatkozott mindenkivel, bármennyire is szembeszállt bárkivel, Brigitte mindenekelőtt az apját és az országát szerette. És most az egyiket örökre elveszítette, a másikat pedig a megállíthatatlan élőholtak fenyegették és fertőzték, elpuszítva mindazt, amit valaha is szeretett.

Brigitte átvette apja főtábornoki posztját, és ő lett Tyr’s Hand irányítója, ami tökéletesen megfelelt Dathrohannak, hiszen így a szúrós nyelvű Abbendis kellő távolságban volt tőle – hiszen tudta, ha túl sok időt töltenek együtt, az konfliktusokhoz vezetett volna. Így történt, hogy amikor felfedték, hogy Dathrohan valójában Balnazzar és megölték, amikor Hearthglen mellett Tirion Fordring fiát, Taelant saját Scarlet Crusade társai ölték meg, akkor Brigitte Abbendisre maradt a Crusade vezetése.

Abbendis bukása

Brigitte suttogásokat kezdett hallani, amiket a Holy Lightnak tulajdonított, amelyet még mindig hűen (talán túlságosan is hűen) követett. Életének egyetlen kudarca és vesztesége – Lordaeron elvesztése, az apja halála, az Ezüst Kéz Rendjének felbomlása, a Scarlet Crusade lassú feloszlása – sem vették el tőle a hitét. És ezért, amikor suttogásokról kezdett álmodni, amelyek északra szólították őt, akkor azokat a Holy Lightnak tulajdonította.

De nem azok voltak.

Egy másik démon, Mal’ganis, a rémúr ugyanis úgy döntött, hogy kitűnően fel tudná használni a Scarlet Crusade-et saját céljai érdekében, és ezért manipulálni kezdte Abbendist. A nő naplója feltárta ezt az egész kiterjedt manipulációt. Mal’Ganis céljának nem volt akadálya az, hogy maga a Lich King, Arthas Menethil a death knightjaival együtt nyomást gyakorolt a Scarlet Crusade-re, akik ezért kénytelenek voltak eltávozni Tyr’s Handből. Ezért Abbendis hajóra szállt seregeivel a lányát maga mögött hagyva (akit később Balnazzar élőholtként támasztott fel), és New Hearthglenben telepedett le, amelyet arról a városról nevezett el, amelynek védelmében apja meghalt. Itt érte el őt a végzete, amikor az Argent Crusade megbízásából megölték őt. Természetesen harcolva, utolsó csepp véréig küzdve bukott el. Néha úgy tűnik, hogy Brigitte Abbendis arra született, hogy harcoljon – az apjával, Rendjének fivéreivel és húgaival, majd vezesse a Scarlet Crusade-et, hogy harcoljon a Scourge-dzsel és a Forsakenekkel szemben. Az életét felemésztette a háború, amely elpusztította egész világát.

Mivel mi kívülről nézhetjük a karaktert, ezért láthatjuk Brigitte Abbendis főtábornok hibáit is. Könnyen dühbe gurult. Elfogadta apja rasszista nézeteit. Ő, aki sosem felejtett el megkérdőjelezni másokat, pont a legrosszabb időben felejtette el megtenni ezt, és ezért az életével fizetett, rendje pedig egy sötét útra lépett. De Brigitte Abbendis egy paladin volt, az Ezüst Kéz Rendjének tagja, aki végignézte, ahogy a gonosz beborít mindent, ami kedves volt a szívének, és megpróbált e zellen küzdeni. Kudarcai valósak, de senki sem kérdőjelezheti meg bátorságát és elkötelezettségét. Nélküle Mograine a fiával, Darionnal együtt meghalt volna Straholme-ban. Nélküle Hearthglen a Scourge kezébe került volna. Látta, ahogy egész világa haldoklik, és úgy döntött, harcolni fog ellene.

Senki sem testesíti meg jobban a Scarlet Crusade kettőségét – a benne rejlő jót és rosszat, azokat a jóravaló férfiakat és nőket, akiket félrevezettek és ezt képtelenek voltak észrevenni – úgy, mint Brigitte Abbendis.

Forrás: Blizzardwatch

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .