CikkekWarcraft történelem

A Wrath of the Lich King története 1. rész

A Burning Crusade-hez hasonlóan a WotLK is egy eventtel indult. Azonban a BC-vel ellentétben, ez az event, a Scourge Inváziója, sokkal dramatikusabb volt, mint arra számítani lehetett. Ez alkalommal ugyanis a játékosok voltak a szörnyek.

Az egész azzal kezdődött, hogy rejtélyes ládák jelentek meg Booty Bay-ben és más kisebb-nagyobb városokban, lassan behálózva egész Azerothot. A ládák feltűntek a fővárosokban is, azonban a származási helyük ismeretlen volt… és lassan az egész világon az élőholt átok kezdett gyökeret verni. Kezdetben még az Argent Dawn lépést tudott tartani a járvány hullámaival, azonban ahogy folytatódott, egyre több és több azerothi hős fertőződött meg. Hamarosan az élőholtak megállíthatatlan tömege Orgrimmart, Stormwindet, Ironforge-t és Undercityt is fenyegette (igen, még a Forsakenek sem voltak immunisak rá) többek között. Néhányan elfutottak és vidéken kerestek menedéket, elkerülve a nagyobb városokat, mivel ezek az élőholtak különös élvezetet leltek abban, hogy annyi személyt fertőzzenek meg, amennyit csak lehetséges.

A gonosz felerősödik

Ahogy a járvány egyre nagyobb területeket fertőzött meg, a Horde és az Alliance erői összegyűltek, hogy megpróbáljanak véget vetni ennek. Az Undercityben működő Royal Apothecary Society, amelyet Grand Apothecary Putress vezetett, Shattrathban állított fel egy bázist annak érdekében, hogy az ottani portálok használatával könnyebben utazzanak Azerothon, miközben próbáltak gyógymódot találni a fertőzéssel szemben, és a naaruk pedig létrehoztak egy Light-alapú oltárt, amelynek segítségével megtisztíthatták az élőholtakat. A Scourge nekropoliszai elkezdtek feltünedezni Azeroth egész területén, jelezve, hogy a Lich King áll az események mögött. A Darkfallen herceg, Tenris Mirkblood megjelent Karazhanban, hogy a Lich King személyes utasítására kezdjen el bizonyos kísérleteket, azonban ez csak arra sarkallta a kalandorokat, hogy leszámoljanak vele.

Végül, ahogy a Scourge elkezdte a fővárosokat, Orgrimmart és Stormwindet közvetlenül is támadni, felfedezték a járvány ellenszerét, és kiűzték az élőholtakat, előtte azonban a Lich King hírnökén keresztül az egész világot kihívta maga ellen, hogy mernek-e harcolni ellene otthonában, Icecrownban, Northrend legészakibb pontján.

És ezért az Alliance és a Horde pontosan így tettek. A Lich Kinget, Arthas Menethilt meg kellett állítani. Évek teltek el azóta, hogy Arthas Northrendre utazott, hogy onnan death knightként, a Lich King szolgájaként és a Scourge előfutáraként térjen vissza – hogy aztán megölje a saját apját és az élőholt seregek kezébe átnyújtsa Lordaeront, majd északra vonuljon, hogy ott megtámadja és bemocskolja Quel’Thalast és a Sunwell erejét felhasználva lich-ként élessze fel Kel’Thuzadot. Évek teltek el azóta, hogy Sylvanas Windrunner egy banshee-vé vált a kezei között, hogy aztán elárulja őt és saját magának szerezze meg Lordaeront. Abban az időben Arthas Icecrownba menetelt, hogy legyőzze Illidan Stormrage-t azon az ormon, ami akkor keletkezett, amikor a Frozen Throne becsapódott Azerothba. Ezután Arthas felment a jeges csúcsra, hogy széttörje azt a jégtömböt, amelyben a masszív, fekete páncélba zárt Ner’zhul szelleme tanyázott. Annak a jéghegynek a tetején Arthas magára öltötte a Helm of Domination, és ezáltal egykori önmaga paródiájává vált – egy tokká, kizárólag a halál és a gonosz királyává, egy lelketlen aberrációvá olyan nekromantikus képességekkel, amilyet még nem látott korábban Azeroth.

A Halál Lovagjai Ében Pengét forgatnak

Arthas éveken keresztül ült ott fenn a csúcson, jégpáncélba zárva, miközben a világ haladt tovább. Az Alliance és a Horda szembenézett a Blackrock Mountains, Silithus, sőt, Arthas saját naxxramasi szolgái jelentette veszélyekkel. Most maga Arthas mozdult meg, és az invázióval bebizonyította, hogy az egész világot szimultán képes megtámadni. Lehetetlen volt, hogy Azeroth népei a továbbiakban ne vegyenek tudomást róla, hogy tovább hagyják, hogy a Scourge megfertőzze a Plaguelandset, és továbbra is behatárolt területük legyen.

Nagyon keveset tudtak arról, hogy Arthas mit vitt véghez ezalatt az idő alatt. Death Kngihtok új rendje, a Scourge és a Lich King bajnokai jöttek le Eastern Plaguelandsre. Ezt a rendet, amit Ebon Blade-nek neveztek, Arthas legerősebb alattvalói közül valók irányították – Inspector Razuvious, a Darkfallen hercegek, még maga Baron Rivendare is – és a rend élén nem más állt, mint Darion Mograine, a híres Ashbringer, Alexandros Mograine fia. Mivel a Scourge bajnokainak új seregét akarták létrehozni, ezért Darion ráeresztette az Ebon Blade-t New Avalon városára, amely a Scarlet Crusade fennhatósága alatt állt, és teljes egészében megsemmisítették azt, miközben a Scarlet Crusade High General Abbendis parancsnoksága alatt elhagyták Tyr’s Hand régióját. Abbendist ugyanis néhány látomás arra ösztökélte, hogy hajóra szálljon és magára hagyja New Avalon védtelen embereit – akik mind meg is haltak az Ebon Blade keze által.

De ez mind csak egy kis szelete volt Arthas tervének. New Avalon semmit nem jelentett számára, ahogy az Ebon Blade sem – egy szolga, vagy akár száz halálban kiképzett lovag is csak eszköz volt a számára azután, hogy kirántotta őket a halálból. Ha ismét meghalnak, az vajmi kevéssé érdekelte Arthast, aki mindig talált új holttesteket, hogy felélesszen, új elesett hősöket, akiket megronthat és szolgasorba taszíthat. És ezért Arthas a Mograine irányítása alatt álló Ebon Blade-et elküldte, hogy támadják meg a Light’s Hope Chapel és azt a szent erőt, amit magában rejt – a Holy Lightban hívó több ezer lélek végső nyughelyét. Létszámbeli fölényük és nekromatnikus hatalmuk dacára a death knightokat legyőzte ez az erő. De eljátszották a szerepüket Arthas tervében, és előcsalogatták rejtekhelyéről Tirion Fordringot, hogy a Lich King személyesen tudjon végezni vele.

A Lich King sajnálatára azonban Darion nem vette jó néven, hogy csalinak használták. Miután megjelent előtte apja szelleme, az ifjabb Mograine (aki nem járt Outlanden) úgy döntött, hogy egykori mestere ellen fordul és átadta a Corrupted Ashbringert, amit apja holttestétől vett el, Tirionnak. A paladin a Holy Light-ot felhasználva felébresztette a kard igazi erejét, és a megtisztított karddal visszavonulásra késztette a Lich Kinget. Ettől kezdve Acherus nagy nekropoliszából indulva Mograine lázadást szított, amely megtisztította az Ebon Blade-et a Scourge-höz hűségesektől, és elküldte a death knightokat, hogy csatlakozzanak a Horde és az Alliance seregeihez, amelyek háborút akarnak indítani a Lich King ellen. A halállovagok bosszút akartak állni élőholt mivoltukért.

Megérkezés Northrendre

A Horde és az Alliance elindult Northrendre – a Garrosh Hellscream vezette Warsong Offensive Borean Tundrán támadt először, míg Sylvanas Forsakenjei a Howling Fjordban, a Vengeance Landingben vertek tábort. A Forsakeneknek személyes elszámolnivalójuk is volt az egykori Herceggel szemben, aki mindegyikőjüket elárulta a Scourge-nek, és aki most már maga volt a Scourge megtestesítője, és az egykor Ner’zhulnak nevezett lény megszemélyesítője. Hellscream számára ez egy esély volt a dicsőségre és a hadviselésre, hogy felülmúlja az apát, akit alig ismert – Thrall pedig részben azért választotta őt, hogy fáradhatatlan energiáit elterelje Orgrimmarból, ahol a Scourge szakította félbe a forrófejű harcos és a sámán összecsapását. Hellscream mellett ott volt Varok Saurfang is, a Might of Kalimdor hős tábornoka, Broxigar fivére és, ebben az esetben, Hellscream ambícióinak féken tartója.

Az Alliance szintén a kontinens mindkét oldalán partra szállt. Borean Tundrai bázisukat, Valiance Keepet behálózta a Cult of the Damned-et szolgáló kultisták ártó jelenléte, akik a halált imádták és a Lich Kinget egyfajta istenként dicsőítették. Howling Fjordban az Alliance-ot megostromolták a vrykulok, és éppen hogy érintetlennek tudták tartani Valgarde-i bázisukat a végtelen hullámokban érkező óriás berserkerek elől, akiknek egy része már szintén elfogadta a Lich King által felajánlott halhatatlanságot az élőholtságon keresztül. Utgarde Keep árnyékában aztán az emberiség eredetének titkai is feltárultak, és az óvatlan lelkek magával a Lich Kinggel is találkoztak, aki nagyon rejtélyes és cinikus volt halálos erejének bemutatása során.

Mindkét frakció egyre beljebb nyomult Northrenden, szembeszállva a Scourge erőivel En’Kilah templom városánál a Tundrán és Gjalerbronnál a Howling Fjordokban. Aztán továbbhaladtak és megérkeztek Dragonblightba, illetve Grizzly Hillsbe, ahol szintén nagy számban jelen volt a Scourge – a leglátványosabb az volt, hogy Naxxramas nekropolisza visszatért Northrendre és valahogyan Kel’thuzad is ismét visszatért a halálból, amelyet egy kisebb seregnyi kalandor hozott el legutóbb számára. Ezalatt Azjol-Nerubot, amelyet szintén megtámadott és nagyrészt le is győzött a járvány, az egykori királyuk, Anub’Arak irányította, mint a Lich King szolgája, az élőholt Scarab Lord. Egykori alattvalói, a megmaradt nerubianok azonban csak az Áruló Királynak hívták, és sikerült szövetséget kötniük a délről érkező hősökkel, hogy együtt lemészárolják a királyságukat megfertőző élőholtakat, és háborút viseljenek a Twilight’s Hammer szektásokkal szemben, akik az Azjol-Nerub alatti Öreg Királyságban élő faceless one-t szolgálták.

Elsőre úgy tűnt, hogy Grizzly Hillsben nem sok Scourge tevékenykedik – trollok fenyegették a partvidéket és északot, ahol a hatalmas lépcsők a teraszos város-államba, Zul’Drakba vezettek, de az élőholt járványnak nagyon kevés nyomát lehetett felfedezni. Ugyanakkor a külcsín becsapós volt. A Lich King alattvalói felélesztettek egy elhunyt Archmage-et, Arugalt és rávették a szellemét, hogy segítsen létrehozni egy worgenekből álló sereget, amely Arthast szolgálja. Miközben ezzel a veszéllyel harcoltak, kiderült, hogy a tengerparti trollokat Drak’Tharon Keepből űzték el, amelyet a Scourge seregei ostromoltak. Ez további bonyodalmakhoz vezetett, mivel a félrevezett hősök akciói  miatt a Scourge végül legyőzte a Drakkari trollokat, elpusztították Prophet Tharon’Ját és nemcsak az erődöt, de Zul’Drak nagy részét is elfoglalták.

Az Alliance seregei Highlord Bolvar Fordragonnal az élen háborút vívtak a Naxxramasból kiáramló Scourge seregekkel, és megölték Thelzan the Duskbringert, az egykori Father Inigo Montoyt (ő volt az, aki magának követelte a Phylactery of Kel’Thuzadot Light’s Hope Chapelnél, aztán eltűnt), miközben a Horde tagjai Venomspite-nál teljesítettek apróbb küldetéseket a Forsaken apothecary-k számára. Saurfang, aki segített a hősöknek legyőzni a Scourge-ot a Tundrán, azzal bízta meg őket, hogy járjanak nyitott szemmel Dragonblightban, de senki nem láthatta előre, hogy ezeknek a látszólag ártalmatlan – vagy legalábbis a Horde és szövetségesei számára ártalmatlan – kéréseknek mi lesz a következménye. Hamarosan mindkét frakció azon munkálkodott, hogy legyőzzék a Scarlet Onslaught erőit és vezetőjüket, High General Brigitte Abbendist megöljék és az Onslaught bázisát New Hearthglenbe teljesen megrendítsék. Miután ezt megtették, mindkét frakció eléggé biztosítottnak érezte a helyzetét ahhoz, hogy megostromolják végre a Dragonblight és az Icecrown Glacier között álló Angrathart, a Wrathgate-et.

A Wrathgate

Ami ezután következett, azt bizonyította, hogy nem minden a Lich King manipulációjának eredménye volt, még akkor sem, ha ő maga biztos, hogy azt akarta, hogy mesteri manipulátornak tartsák, aki felpiszkálta Azeroth hőseit, hogy kövessék őt Icecrownba. A Wrathgate-nél, a Warsong Offensive seregei Varok fia, Dranosh Saurfang vezetése alatt, és a 7th Legion Bolvar Fordragon irányítása alatt harcot vívott volna a Scourge-dzsal és szembeszálltak volna magával a Lich Kinggel is. Dranosh végül meghalt, ahogy a Frostmourne lesújtott rá, széttörve apja fejszéjét és kitépve lelkét a testéből. Miközben Fordragon kijelentette, hogy Arthas felelni fog a bűneiért, a Venomspite-ban állomásozó patikáriusok és törekvéseik valódi célja felszinre tört.

„Azt hittétek, hogy mi elfelejtjük? Azt hittétek, hogy mi megbocsátunk? Hát most nézzetek szembe a Forsakenek szörnyű bosszújával! Halál a Scourge-re! És halál az élőkre!” /Grand Apothecary Putress szavai Arthashoz/

Amit senki sem tudott, hogy Grand Apothecary Putress – ugyanaz a Forsaken, aki segített véget vetni a zombi lázadásnak – fizetőtisztet cserélt. A Banshee Queen, Sylvanas Windrunner hagyta, hogy az egyik nathrezim, Varimathras életben maradjon, ha cserébe a rémúr őt szolgálja. Mint kiderült, ez egy hiba volt Sylvanas részéről, mivel Varimathrasnak nem állt szándékában a szolgája maradni – és mint a korrupció és a megtévesztés művészetében jártas démonnak nem volt nehéz Varimathrasnak olyan Forsakeneket találni, akik elégedetlenek voltak Sylvanas rendszerével. Putress és a Grand Apothecary Society más tagjai segítettek a démonnak az államcsínyben, hogy miközben Sylvanast Orgrimmarba irányították, a Lich Kingre támadjanak, miközben tudták jól, hogy sok, ha nem az összes Horde és Alliance erő ott lesz a Wrathgate-nél, és az általuk kifejlesztett új formájú járvány őket is elpusztítja. Még magát a Lich Kinget is megsebezték a fegyverként használt betegséggel teli hordók, ahogyan felrobbantak körülötte.

Wrathgate veszteséglistáját mindenki jól ismeri, Bolvar és az ifjabb Saurfang is odavesztek. A felbőszült Varian Wrynn nem volt hajlandó elfogadni ezt a támadást, amit látszólag a Forsakenek indítottak, és a 7th Legion egyik seregét portálokon és frontvonalakon átvezetve Undercity szennyvízrendszeréhez vezette. Ezalatt Sylvanas megszerezte Thrall segítségét, hogy legyőzzék a lázadó Varimathrast és Putresst. Így egy több frontos csata bontakozott ki Undercityért, ahol Thrall és Sylvanas a Horde csapatait Lordaeron mára lerombolt, egykori kapuján át vezették, míg Varian és emberei és a vonakodó Jaina Proudmoore behatoltak Undercity csatorna rendszerébe. Az Alliance megölte Putresst és megtalálták a bizonyítékokat, hogy hogyan fejlesztették ki ezt a járványt – ketreceket tele törpökkel, gnómokkal és emberekkel, akik kísérleti patkányokként szolgáltak hónapokon keresztül Undercity mélyén. Ezalatt Thrall és Sylvanas legyőzte Varimathrast, miközben a rémút megpróbálta megidézni „mesterét” portálok során át.

Varian, aki feldühödött azokon a nyomokon, amik azt bizonyították, hogy a Horde kész elrabolni, kínozni és megölni az Alliance civil polgárait, Sylvanas tróntermében rátalált Thrallra, és a két vezér majdnem ölre ment egymással, mielőtt Jaina úgy döntött volna, hogy az Alliance összes csapatát elteleportálja Undercityből. A végkimeneteltől teljesen ledöbbent Thrall csak elfogadni tudta egy gyászoló apa bölcsességét, amikor Saurfang arról tájékoztatta őt, hogy az ő feladata kitartani akkor is, ha a béke bármennyi valós reménye elhalt.

Valóban, egyik frakció sem választja önként, hogy együtt dolgozzanak a további Northrenden eltöltött időben. A Wrathgate rést ütött a Lich King páncélján, igen. De véget is vetett az Alliance és a Horde közötti együttműködésnek is.

Következő alkalommal befejezzük a WotLK történetét – milyen sötét erő szunnyadt Ulduarban? Hogyan esett el Zul’Drak? Miért akarták a Titánok megőrizni Sholozar Basint? És hogyan esett el végül a Lich King?

Forrás: Know your lore

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .