CikkekKarakterek történeteWarcraft történelem

Anduin Wrynn, a Farkas Fia és a Fény Oroszlánja

A Broken Shore-i csata és vereség után a legtöbb panaszt arról lehet olvasni a különböző fórumokon és kommentekben, hogy miért Anduin lett az Alliance vezetője. A legtöbben Anduint egy pipogya, gyáva alaknak tartják, pedig ha valami nagyon távol áll tőle, az a gyávaság. Én a vanilla óta figyelemmel kísértem Anduin fejlődését, mert szívembe zártam azt a kisfiút ott Stormwind tróntermében, akit a felnőttek csak egy bábunak tartottak egy nagy sakkjátszmában, ő azonban már akkor is próbált a dolgok mögé látni, és a maga szakállára nyomozni. Ebben az írásban igyekszem nektek bemutatni azt az Anduint, akit én ismerek és szeretek, és aki szerintem a kezdeti ijedtség és megilletődöttség levetkőzésével egy kiváló vezetője lesz az Alliance-nak.

A gyerekkirály

Bár Anduin Llane Wrynn egy viszonylag békés időszakban született a Második Háború után, azonban a Stormwind városában kirobbant kőművesek lázasáda során egy kődarab eltalálta édesanyját, Tiffint, aki belehalt sérülésébe. Ez a szomorú esemény meghatározó pont volt mind Anduin, mind apja, Varian életében. Szeretett felesége halála miatt a király mély depresszióba zuhant, és ebből csak az rángatta ki, hogy fia életben volt és szüksége volt rá.

Sajnos Varian Wrynn nem tudott róla, de a palotában az eseményeket nem ő, hanem egy bizonyos Lady Katrana Prestor (valójában a fekete sárkány, Onyxia) irányította. Amikor a Harmadik Háború után Varian meghívást kapott Theramore-ba egy béketárgyalásra, a király rejtélyes módon eltűnt az út során. Így történt, hogy az akkor még csak tízéves Anduint királlyá koronázták Lady Katrana javaslatára, és a kormányzói szerepet Highlord Bolvar Fordragon töltötte be. Anduin természetesen ténylegesen nem uralkodott, a királyságot Bolvar és Lady Katrana irányította.

Onyxia cselszövéseire azonban hamarosan fény derült, amiben nem kevés szerepet játszott Anduin, aki éles eszével hamar észrevette, hogy az aki „apjaként” csodával határos módon visszatért, egyáltalán nem úgy viselkedett, mint az apja. Kis idővel később fény derült arra, hogy Onyxia két részre osztotta Varian Wrynnt személyiségének két oldala szerint. Az egyik, a kellemes és barátságos uralkodó visszatérhetett Stormwindbe uralkodni, míg a másik, sokkal sötétebb, erősebb akaratú, forrófejű Varian orkok gladiátor-arénáiban kötött ki, ahol aztán Lo’Gosh néven lett ismert. Amikor Lo’Gosh csapatával megjelent Stormwindbe, hogy leleplezzék a cselszövést, Onyxia foglyul ejtette Anduint és elvitte magával az otthonába. Anduin itt sikeresen megúszta, hogy a fekete sárkányok megöljék, köszönhetően annak, hogy kiszabadította magát és ügyesen elrejtőzött. És bár Onyxia utána ismét elkapta, az immár egyesített Varian megmentette őt, és együtt visszatértek Stormwindbe.

Apa-fia konfliktusok

Habár Varian két felét újra egyesítették, ez a két fél hosszú-hosszú ideig mégsem olvadt egybe. Ez pedig teljesen kiszámíthatatlanná tette Variant, aki az egyik percben még teljesen nyugodt volt, a következőben pedig majdnem felrobbant. És a király, aki végignézte apja és felesége halálát, egy dologtól félt igazán: attól, hogy elveszíti fiát is. Emiatt szinte teljesen egy üvegbúra alatt tartotta fiát, és megpróbált belőle a Wrynn királyokhoz hasonló harcost nevelni.Csakhogy Anduin se nem volt harcos, se nem volt képes hosszú ideig elviselni apja dühkitöréseit és konok kitartását amellett, hogy szigorú felügyelet tartja fiát. Mert amennyire Varian szerette volna magához láncolni Anduint, pont ezzel sikerült egyre jobban és jobban elidegenítenie magától. Bármennyire közel is érezte magát fiához, valójában egyáltalán nem ismerte őt. Nem ismerte fel, hogy Anduinban nem egy harcos természete lakik. Varian nyugtalansága a tetőpontját akkor érte el, amikor hírt kaptak Bolvar Fordragon, a jó barát haláláról Wrathgate-nél. A helyzet aztán csillapodott, és a király végül engedett: nem sokkal a Shattering előtt elküldte fiát Ironforge-ba, hogy tanuljon (apja reményei szerint harcosnak).A tizenéves Anduin Llane Wrynnben egy békére áhítozó szív lakott, amely sokáig mélyen eltitkolta ezt a reményét apja elől. És Anduin Ironforge-ban megtalálta a saját útját: rátalált a Fényre és rájött arra, hogy ő nem akar úgy harcolni, mint az apja. Rohan főpap segítségével papnak tanult, és gyógyító szívének nagy hasznát vették: amikor Deathwing lecsapott Azeroth-ra, és Khaz Modant teljesen feldúlta a Shattering, Anduin hevesen harcolt, hogy minél több életet megmentsen. Anduin látta a halottakat, látta a pusztítást, szembenézett a halállal, de nem az volt rá a válasza, hogy még erősebben harcolt, hanem az, hogy gyógyított.
Emiatt volt rengeteg konfliktus Varian és Anduin között, mert Stormwind királyában egy harcos szíve izzott – ha valami nem sikerült, még erősebben küzdött, amíg sikerrel nem járt. Fia ellenben először is helyre akarta hozni a dolgokat és nem elpusztítani őket, és ezt Varian nagyon nehezen értette meg természetéből adódóan. És eljött a nap, amikor egy heves vitájuk végén Anduin kiállt saját magáért, és megmondta apjának, hogy el kell mennie tőle – el kell mennie Exodarba, hogy Velen prófétától tanuljon a Fényről és annak erejéről.

A diplomata

Anduin Wrynn nagyon sok tekintetben Theramore úrnőjére, Jaina Proudmoore-ra hasonlított. Békés, mégis kíváncsi természete miatt mindenki felé előítéletektől mentesen nyitott volt. Éppen ezért, miután Magni gyémánttá válása után Moira hatalomátvételét követően el kellett menekülnie Ironforge-ból és végül Theramore-ban között ki, és ott találkozott Baine Bloodhooffal, a taurennel, nem az ellenséget, hanem a rokonlelket látta meg benne. Azt, hogy mindketten féltek a jövőtől, féltek a rájuk váró felelősségtől, ugyanakkor ezt egyikőjük sem merte bevallani. Jóindulata jeléül Anduin ekkor ajándékozta Baine-nek a Fearbreakert, a fegyvert, amelyet még Magni királytól kapott ajándékba.

Ezután Anduin visszatért Ironforge-ba, és még éppen időben ahhoz, hogy megpróbálja apját lebeszélni Moira Thaurissan megöléséről, amely valószínűleg véres polgárháborúhoz vezetett volna a törp klánok között. És Varian meghallotta fia szavai mögött az észérveket, amelyek meggyőzték arról, hogy a nő megölésével csak még több kárt okozna az Alliance-nak. Ezért megalapította a Council of the Three Hammerst (Három Pöröly Tanácsa), és meghagyta Moirának, hogy be kell bizonyítania, hogy alkalmas vezetőnek.

A Fény harcosa

És míg Exodarban tartózkodott, nemcsak ő tanult sokat Velentől, de a próféta is tőle. Anduin volt ugyanis az, aki felnyitotta a draeneiek vezetőjének szemét arra, hogy bár a Burning Legion valóban egy fenyegető veszély, ennél sokkal sürgősebb problémák is vannak a világban, amelyekre választ kell adnia népének és Azeroth-nak egyaránt. Velen szintén meghallotta azt, hogy amit ez a fiatal fiú mond, az igaz, és emellett egy látomása is volt: látomása, de nem Anduinról, a papról, hanem Anduinról, a Fény harcosáról, a vezetőről, aki Azeroth egyesített seregét, az Alliance-t és a Hordát, a sárkányokat és a naarukat vezeti a Sötétség ellen.Addig azonban még sok időnek kell eltelnie, és így Velen hazaengedte az ifjú herceget. Anduin egy hatalmas ünnepségre, a Rememberance Dayre (Emlékezet Napja) érkezett meg Stormwindbe, ahol rögtön azzal szembesült, hogy apja mérgesen rátámad a nemesek egy csoportjára. Az ifjú herceg rögtön sarkon fordult, hogy ismét távozzon. Archbishop Benedictus azonban igyekezett apját és fiát kibékíteni Tiffin sírjánál, habár mindez csak azért történt, hogy a Twilight Hammer bérgyilkosai megtámadhassák őket. Apa és fia egymás mellett küzdöttek, míg végül sikerült megölniük a támadókat, de Varian is haldokolva feküdt Anduin karjaiban.

Az ifjú herceg pedig megmutatta, hogy miért is látják benne annyian a Fény nagy erejét. A fiú, aki nem akarta látni apja halálát, minden hitével és erejével a Fény felé fordult, hogy segítsen megmenteni Variant, és visszahozni az életbe. A Fény pedig meghallgatta a kérését, és egy hálás Varian Wrynn tért vissza az élők sorába.Ez az esemény volt az, amely alapvető változást hozott kapcsolatukba: Varian meglátta és kezdte elfogadni azt a tényt, hogy fia számára más út van elrendelve, mint számára, és elkezdte valóban meghallgatni azt, hogy Anduinnak milyen mondanivalója van számára. Kezdte belátni, hogy a folyamatos gyűlölködés és harc helyett az elfogadásnak és a békének is megvan a helye és az ideje.

Pandaria felfedezése

Sokan azt hiszik, hogy Anduin egyáltalán nem hasonlít apjára. Ez azonban egyáltalán nem igaz: Anduin ugyanolyan csökönyös és önfejű tud lenni, mint Varian Wrynn. Ennek egyik ékes bizonyítéka az, hogy apja engedélye nélkül elszökött Pandariába, és ott a saját szakállára igyekezett megismerkedni a környékkel, az ott élőkkel és segíteni nekik konfliktusaik megoldásában. Pandariában két fontos személlyel is találkozott Anduin. Az egyik a fekete sárkányfióka, Wrathion volt, akit egyszer csodált és tartott tőle. Kettejük különös barátsága, fiatal rácsodálkozásuk a világra, mégis annyira különböző élettapasztalatuk és felfogásuk mindkettejük számára hasznos volt. És bár Anduin mindig szívesen beszélgetett Wrathionnal, igazán soha nem tudott benne megbízni.A másik személy, aki meghatározó volt ekkor Anduin életében, az nem más, mint Garrosh Hellscream volt. Amikor az ork Warchief megpróbálta megszerezni az értékes Divine Bellt, Anduin igyekezett ezt megakadályozni, méghozzá személyesen. Sokan őrültségnek és naivnak tartották, hogy szembeszállt Garrosh-sal, de az én szememben bátor volt, és az egyetlen, aki szemtől szembe oda mert állni az ork elé, és azt mondani, hogy veszélyes és esztelen őrültség, amit csinál. Persze Anduin a vakmerőségéért súlyos árat fizetett: csupán Velen és a draenei gyógyítók tapasztalatának köszönheti, hogy egyáltalán túlélte Garrosh támadását.

Nyílt szívvel

Anduin Wrynnt azonban ez a támadás és ez a súlyos sérülés sem tántoríthatta el az úttól, amelyben feltétel nélkül hitt: hogy mindannyiunknak szerepet kell vállalnunk és küzdenünk kell azért, hogy egy jobb és békésebb világban éljünk. És annak ellenére, hogy Hellscream majdnem megölte, az ifjú herceg kész volt a börtöncellájába lépni, amikor az ork hívatta tárgyalása során. Anduin tudta, hogyha Garrosh meg akarja ölni, semmilyen mágikus védelem, semmilyen őr nem tudja ebben megakadályozni, mégis bement hozzá.És amikor bement, nem rátámadt Garrosh-ra, hanem beszélgetni kezdett vele. Őszintén próbálta megérteni Garrosh indítékait, és próbált közös nevezőre jutni vele. Bár kudarcot vallott, a bátorsága és az elveiért való kiállása figyelemre méltó. Anduin volt az, aki végül lebeszélte Vereesa Windrunnert is arról, hogy megmérgezze Garrosh-t – habár ennek akkor még nem volt tudatában. És akik naivitással vádolják, azok elfelejtik azt, hogy mi mindenen ment keresztül ez a fiatalember. Látta apja kettéosztását, majd azt, hogy majdnem meghalt a karjai között, volt egy hatalmas fekete sárkány foglya, megtapasztalta a Scourge újabb invázióját, tudta, hogyan halt meg Bolvar Fordragon, túlélte a Shatteringet, Pandariát és Garrosh támadását. A herceg Anduin olyan dolgokat tett meg, amelyekről tudta, hogy nem teheti meg, ha majd király lesz, és a pozícióval járó minden terhet és kötelezettséget neki kell cipelnie. Pontosan tudta, hogy mit jelent királynak lenni, hiszen elsőkézből tapasztalta meg Varian fiaként.

A Farkas fia

Anduin Wrynn hatással volt apjára, apja személyiségére. Miatta lett Varian Wrynn egy bölcsebb és érettebb uralkodó, akit az egész Alliance királyaként tudott elfogadni. Megértette Variannal, hogy miért fontos a diplomácia és a párbeszéd.Amit azonban sokan elfelejtenek, hogy nemcsak Varian tanult Anduintól, hanem fordítva is. Habár az ifjú hercegből nem lett harcos olyan értelemben, ahogyan azt apja eltervezte, mégis megtanulta az évek során, hogy vannak helyzetek, amikor nincs helye a beszédnek és cselekedni kell. És Anduin bebizonyította, hogy jól megtanulta ezt a leckét. Ezért, amikor nem sokkal apja halála és az ő királlyá koronázása után egy Nathrezim orgyilkos érkezett hozzá, Anduin nem állt neki tárgyalni vele, vagy közös nevezőre jutni. Az empátia, a tolerancia, és a legnemesebb törekvés, a békevágy csak a halandókat illeti meg, mivel Anduin Wrynn hisz a megváltásban. Ugyanakkor nem hülye.Tudja, hogy vannak helyzetek, amikor csak egyetlen lehetőség van: elpusztítani a veszélyt. De azzal is tisztában van, hogy ennek mekkora súlya van, hisz látta, hogy ez a súly milyen terhet rótt az apjára királyként. Ezért aggódott és rettegett belül titokban, hogy egyszer elérkezik a nap, amikor azt a koronát az ő fejére helyezik, és az ő vállát fogja nyomni ez a súly.A pillanat elérkezett.Ha pedig Anduin túlteszi magát a kezdeti megilletődöttségen, és továbbra is követi szívét, elveit rendíthetetlenül és csökönyesen, ahogyan azt tette eddigi életében, akkor kiderülhet, hogy éppen ő az, akire most az Alliance-nak és egész Azeroth-nak szüksége van. Mert amikor minden elsötétül, akkor mindenki a fényt keresi.

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

14 thoughts on “Anduin Wrynn, a Farkas Fia és a Fény Oroszlánja

 • Személy szerint inkább Vol’jin elvesztése volt nekem furcsa, Anduin szerintem tökéletes a célra a fent leírtak miatt, na meg szerintem Sylvanast „emberibbé” teszik és a másik oldalon egy békésebb vezető jöhet jól aki pedig most tanulja meg a vezetést, háborúzást, politikát satöbbit megtartva a balanszt. Amúgy kíváncsi lennék a nagy Anduin ellenzők kit tennének meg főnöknek? 🙂

  Reply
 • Az utolsó képen látható öreg Anduin, Velen látomásából egy biztos jövő? Velen látomása biztosra vehető? Ez alatt azt értem, hogyha ez biztos, akkor belátható időn belül még nem fogják maját a Warcraft univerzumot lezárni, mint a Starcraft univerzumot.

  Reply
  • Nem hiszem hogy a Warcraft univerzumnak, és kiváltképp a wownak záros határidőn belül vége lenne. Amíg ilyen bevételt hoz addig biztos nem. A SC kicsit más tészta, mivel (lássuk be) az rts mint zsáner az utolsókat rúgja.

   Reply
 • Az „Apa-fia konfliktusok”-tól más betűszín van amitől így egybe olvasva sokkal nehezebb, mert irritálja kicsit így a szemet és nehezebebb követni. Nem tudom érted-e hogy értem. Az előtte lévő bekezdésnél jó, csak valami megváltozott. 🙁

  Egyébként jó kis írás, köszönöm. Én nagyon szeretem Anduint és történetét, örülök, hogy Ő lett a király.

  Reply
  • A változásnak az az oka, hogy a szöveg második felét máshonnan másoltam be, és ilyen színűként jelenítette meg, hogy hol kellett volna átállítanom, azt nem tudom, elég amatőr vagyok hozzá.

   Reply
 • Én nagyon kedvelem anduint
  Egy részt mert emlékszem rá gyerekkoromból
  8 évesen kezdtem
  Másrészt a szinkron hangja szerintwm nagyon ellett találva
  Harmad részt az a név
  A farkas aki oroszlán 😀

  Reply
 • Schwarcz Attila

  Nagyon szeretném tudni hogyan alakult ki újfent a konfliktus ally és horda közt, illetve miért támadja Anduin a Hordát? Végig ő volt az aki ellenezte a háborút!?

  Reply
 • Személy szerint inkább Vol’jin elvesztése volt nekem furcsa, Anduin szerintem tökéletes a célra a fent leírtak miatt, na meg szerintem Sylvanast „emberibbé” teszik és a másik oldalon egy békésebb vezető jöhet jól aki pedig most tanulja meg a vezetést, háborúzást, politikát satöbbit megtartva a balanszt. Amúgy kíváncsi lennék a nagy Anduin ellenzők kit tennének meg főnöknek? 🙂

  Reply
 • Az „Apa-fia konfliktusok”-tól más betűszín van amitől így egybe olvasva sokkal nehezebb, mert irritálja kicsit így a szemet és nehezebebb követni. Nem tudom érted-e hogy értem. Az előtte lévő bekezdésnél jó, csak valami megváltozott. 🙁

  Egyébként jó kis írás, köszönöm. Én nagyon szeretem Anduint és történetét, örülök, hogy Ő lett a király.

  Reply
  • A változásnak az az oka, hogy a szöveg második felét máshonnan másoltam be, és ilyen színűként jelenítette meg, hogy hol kellett volna átállítanom, azt nem tudom, elég amatőr vagyok hozzá.

   Reply
 • Az utolsó képen látható öreg Anduin, Velen látomásából egy biztos jövő? Velen látomása biztosra vehető? Ez alatt azt értem, hogyha ez biztos, akkor belátható időn belül még nem fogják maját a Warcraft univerzumot lezárni, mint a Starcraft univerzumot.

  Reply
  • Nem hiszem hogy a Warcraft univerzumnak, és kiváltképp a wownak záros határidőn belül vége lenne. Amíg ilyen bevételt hoz addig biztos nem. A SC kicsit más tészta, mivel (lássuk be) az rts mint zsáner az utolsókat rúgja.

   Reply
 • Schwarcz Attila

  Nagyon szeretném tudni hogyan alakult ki újfent a konfliktus ally és horda közt, illetve miért támadja Anduin a Hordát? Végig ő volt az aki ellenezte a háborút!?

  Reply
 • Én nagyon kedvelem anduint
  Egy részt mert emlékszem rá gyerekkoromból
  8 évesen kezdtem
  Másrészt a szinkron hangja szerintwm nagyon ellett találva
  Harmad részt az a név
  A farkas aki oroszlán 😀

  Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .