CikkekKarakterek történeteWarcraft történelemWoW:Legion

Elune és Azeroth

Elune a Warcraft történelem legtitokzatosabb alakja. Még azt sem tudjuk, hogy pontosan mi és ki ő, holott legendákban, mítoszokban, valamint a kaldoreiek történelmében elég sok leírás található róla. A night elfek számára ő a Holdanya (Mother Moon), az Éji harcos (Night Warrior), az egyetlen igaz istenség, míg a taurenek számára ő Mu’sha, a Földanya (Earthmother) egyik szeme, amely a shu’halokra vigyáz, Velen próféta szerint viszont Elune egy naaru lehet. De vajon mi az igazság? Kicsoda ez az istenség, és milyen kapcsolata lehet Azeroth-tal?

Vigyázat! A történet helyenként spoilereket tartalmaz a Legionből, illetve különböző teóriák vannak benne, amiket eddig nem erősített meg a Blizzard!

Azeroth, a világlélek

A Warcraft Chronicles 1. kötetéből megtudhattuk, hogy Azeroth valójában egy világ-lélek, egy születendő titán, aki ráadásul, ha felébred, akkor minden idők legerősebb titánja lehet. Olyan fontos volt a Pantheon számára az ő sorsa, hogy egy saját sereget, a Titán-koholtak (Titan-forged) seregét is létrehozták annak érdekében, hogy megmentsék őt az Old Godok ártó befolyásától.

Azóta azt is megtudtuk, hogy bár Azeroth még alvó állapotban van, mégis képes a halandókhoz szólni és kommunkálni, és emlékszik még azokra az időkre, amikor a Titánok megmentették őt, majd szolgáik segítségével elrendezték a világot.

Azeroth Magni Bronzebeardöt választotta szószólójának, közvetítőjének, aki a Cataclysm idején egy ősi, Ulduarból származó titán eredetű tábla segítségével egy olyan szertartást akart végrehajtani, amivel meg tudja szólítani a földet. A szertartás során Magni mozdulatlan gyémánt-szoborrá vált, és sokáig halottnak hittük. Most azonban Magni felébredt, és elmondta, hogy a szertartás sikerrel járt, a föld mélyéről megszólította őt maga Azeroth, a meg nem született titán, és utasításokkal látta el az egykori törp királyt. A Fault Lines című történetből ezenkívül még egy apró, ám fontos dolgot tudtunk meg: Azeroth nőnemű, ő egy női titán.

A Földanya (Earthmother)

És ebből az egyszerű tényből, ami biztos, ebből indul ki a mai cikkünk első teóriája. Egy női titán, egy női hang, amely valójában Azeroth, és amely ráadásul emlékszik olyan ősi dolgokra, mint amikor a Titán Őrzők elrendezték a világot. Vajon mit csinálhat egy alvó titán? Hogyan születhet meg a világ-lélek?

Azt tudjuk, hogy a világ-lélek (world-soul) az első fázisa egy titán életének. A világlelkek hatalmas, születendő lelkek, akik a Great Dark Beyondban néhány világ belső, tüzes magjában formálódtak. Itt alszanak hosszú-hosszú ideig, miközben eggyé válnak az őt körülvevő világgal, majd végül élő világokként ébrednek fel.

Amikor a Titán-koholtak serege legyőzte a Black Empire-t (Fekete Birodalom), és megkezdte a bolygó rendezését, nemcsak titán eredetű népekkel töltötték meg a világot. Azeroth-nak voltak saját, őshonos népei is, mint a trollok, a pandarenek… vagy mint a taurenek.

„ Az Emlékezés Kora előtt a szelíd Földanya rálehelt a hajnal aranyszínű ködfátylaira. Ahol a borostyánszínű felhők megpihentek, ott búza- és árpamezők végtelen folyama jött létre. Ez volt munkáinak gyűjtőmedencéje – az élet és a remény hatalmas kosara. A Földanya szemei leragyogtak a földekre, amelyekbe életet lehet. Jobb szeme, An’she, a nap, meleget és fényt adott a földnek. Bal szeme, Mu’sha, a hold nyugalmat és álmot a hajnal ébredező teremtéseinek. Olyan volt tekintetének ereje, hogy a Földanya mindig becsukta egyik szemét, ahogyan az égbolton fordult. Így, az ő szerető tekintete változtatta a nappalt éjszakává a világ első hajnalán.

Amikor a jobb szeme leragyogott az arany hajnalra, a Földanya szelíd kezei körülölelték az aranyszínű mezőket. Ahol karjainak árnyéka áthaladt, ott egy nemes nép emelkedett fel a gazdag talajból. A Shu’halok felkeltek, hogy hálát mondanak és imádkozzanak az ő szeretett anyjukhoz. Ott, a hajnal végtelen mezőin a föld gyermekei megesküdtek az ő kegyelmére, és megfogadták, hogy áldani fogják a nevét, amíg a végső sötétség nem borul a világra.”

/Tauren legendák – Hajnali ködök/

Ez a szájhagyomány útján terjedő történet azt meséli el, hogy hogyan keletkezett a világ, és hogyan jöttek létre a taurenek. A történetet természetesen nem kell szó szerint érteni, inkább egy metaforikus kép, mégis tartalmaz pár nagyon lényeges információt. Az egyik, hogy a Földanya teremtette meg a világot, a másik, hogy a taurenek a Földanya gyermekei. Azt tudjuk, hogy a taurenek őshonos teremtmények, vagyis őket nem a titánok teremtették, ők valójában Azeroth gyermekei.

Lehetséges lenne, hogy a Földanya valójában Azeroth világ-lelkének megnevezése a taurenek szerint?

Jelen tudásunk szerint ez egy nagyon is elképzelhető elmélet. Azt tudjuk, hogy Azeroth érzékelte az őt körülvevő világot a világ rendezésének idején, hiszen ő mesélt Magninak a Pillars of Creation (Teremtés Oszlopai) létezéséről, és arról, hogy ezekkel a titán ereklyékkel rendezték el a világot. Azt is tudjuk, hogy Ulduarban olyan titáni eredetű táblák voltak, amelyek egy olyan szertartás menetét írták le, amelynek segítségével lehetett kommunikálni a föld magjával (ezt a szertartást akarta Magni elvégezni). Vagyis könnyen előfordulhat, hogy a Titán Őrzők maguk is kapcsolatba léptek Azeroth világ-lelkével és kommunikáltak vele, Azeroth pedig maga is besegített a világ rendezésébe, hiszen ezzel a saját megszületését készíthette elő. Így lehet, hogy ő maga hozta létre az őshonos fajokat, mint a trollok és a taurenek. És ez az az esemény, amely a legelső tauren legendában fennmaradt, noha annak jelentősége az évek során elveszett. A taurenek tudták, hogy őket a világ, Azeroth – aki számukra a Földanya – teremtette őket, de ebből az idők során már csak annyi maradt meg, hogy a Földanyát továbbra is mindenek felett tisztelik és védelmezik.

A taureneken kívül egyébként van még egy faj, amely mélyen tiszteli a Földanyát: ők pedig az earthenek. Az eartheneket a titánok – vagyis jobban mondva a Titán Őrzők – formálták meg Azeroth kőzetéből és földjéből, hogy „élő kövekként” segítsék az Őrzők munkáját. Ezek az earthenek szintén tisztelik a Földanyát, amely tovább erősíti azt az elméletet, hogy a Földanya valóban Azeroth világ-lelke.

Elune, a Földanya „szeme”

A tauren legendákban már Elune is felbukkan, akit ők Mu’shának neveznek. A legendák szerint Mu’sha, a Hold, a Földanya egyik szeme, amellyel nézi gyermekeit. Azonban a Shu’halok a föld mélyéről szóló suttogások és árnyak befolyása alá kerültek – amelyről azóta megtudtuk, hogy ezek Theradras suttogásai voltak –, és ezért a Földanya bánatában kiszakította magából két szemét, Mu’shát és An’shet, a végtelen csillagos égboltra helyezte őket, hogy ott pörögjenek.

Mint már említettem, a tauren legendákat nem kell szó szerint érteni, a mögöttes, szimbolikus jelentést kell meglátnunk benne. Ez pedig az én véleményem szerint az, hogy Mu’sha kapcsolatban áll Azeroth-tal, és az ő feladata is, hogy föntről, a csillagos égből vigyázza Azerothot. Vajon előfordulhat, hogy Mu’sha, vagyis Elune valójában az azerothi világ-lélek egy másik megnyilvánulási formája?

Elunéról tudjuk azt, hogy amikor a sötét trollok (dark trolls) megtalálták a Well of Eternityt (Örökkévalóság Kútja), akkor a kút arcane-energiahullámai átváltoztatták őket, és a loák helyett Elunét, a hold istennőt kezdték el imádni. Elunéról úgy tartották, hogy összeköttetésben áll az Örökkévalóság Kútjával, és istennőjük a nappali órákban a tó mélyén szunnyad.

Ez akár igazolhatná is azt a feltételezést, hogy Elune valójában a Földanya, aki valójában Azeroth, azonban ez még sincs így, azon egyszerű oknál fogva, hogy Elune nem tartózkodik Azerothon. Elune a Fehér Hölgy (White Lady), Azeroth egyik holdja, és ennek nyomát nemcsak abban láthatjuk, hogy felülről sugározza rá fényét a night elf papnőkre. A Legion egyik jelenetében, amikor Ysera végül meghal, az égen megjelenik a hold, Elune és láthatjuk, ahogyan magához veszi Ysera szellemét az égen. Nem, Elune nem lehet Azeroth világ-lelke.

Elune: titán vagy naaru

Nagyon sokáig volt egy elmélet arról, hogy Elune valójában egy naaru. Ezt hosszan részletezték különböző fórumokon, amit aztán a Blizzard is átvett annyiban, hogy egy Q&A szekció során elmondták, hogy Velen próféta meglátogatta Tyrande Whisperwindet és elmondta neki, hogy Elune meglepő hasonlóságot mutat a draeneiek által jól ismert naarukkal, és szívesen megosztaná ezzel kapcsolatos tapasztalatait a főpapnővel. Tyrande azonban udvariasan, de határozottan visszautasította Velen ajánlatát, és arra kérte, hogy ilyen „szentségtörő” állításokat többet ne fogalmazzon meg az istennő templomában.

Vajon mire alapozta Velen és WoW közössége ezt a feltételezést? A kiindulópont az volt, hogy a night elf papok által használt energia meglepő hasonlatosságot mutat az ember és törp papok által használt energiával, amelyről tudjuk, hogy az a Light, amit a naaruktól lehet nyerni. Emellett Elune ábrázolása, és a tény, hogy a tauren paladinok pedig a Nap, vagyis An’she erejét használják fel, mind tovább erősítették azt az elméletet, hogy Elune valójában egy naaru.

A Warcraft Chronicle azonban csavart egy kicsit a dolgon, és egy új elmélet látott napvilágot: eszerint az elmélet szerint Elune valójában egy titán, akinek sikerült elkerülnie Sargeras haragját. Ennek a feltételezésnek az alapja, hogy Elunéről a kaldoreiek azt tartották, hogy valójában a Well of Eternity mélyén nyugszik, amelyről tudjuk, hogy Azeroth világ-lelkének vérét, az arcane energiáját gyűjti össze, és ami akkor keletkezett, amikor Aman’Thul kitépte Y’Shaarjt a bolygóból. Ezenkívül Elune volt az, aki megtanította a kaldoreieknek a titánok néhány titkát: azt, hogy Kalimdornak nevezték el az egyetlen kontinenst Azerothon, valamint más titán ereklyékről is beszélt nekik. Ezek szerint Elunénak legalábbis ismernie kellett a titánokat, és kapcsolatban is kellett állnia velük.

Az Elune egy titán elméletet tovább erősíti a Legionben felbukkanó egyik Pillar of Creation neve. Ugye ezek azok az ősi titán ereklyék, amelyek segítettek a világ elrendezésében, majd ezek segítségével zárták le a Suramarban lévő portált az ottani Highborne-ok az Ősök Háborúja idején. És most mi is pont ezeket a pillarokat hajkurásszuk. Négy pillar/oszlop a Pantheon egyes tagjairól kapta a nevét: Aegis of Aggramar, Tidestone of Norgannon, Eye of Aman’thul és Hammer of Kaz’goroth. És hogy hívják az ötödiket? Tears of Elune.

Amennyiben Elune egy titán volna, megmagyarázná, hogy miért kötődik ennyire Azeroth-hoz. Nyilván feladatának tartaná, hogy ezt a még meg nem született titánt ápolja és óvja, illetve segítse a rajta élőket a külső fenyegetésekkel szemben. Csakhogy nem tudom elképzelni azt, hogy hogyan úszta volna meg Sargeras mészárlását? Olyan sok titán nem volt, valószínűleg Sargeras mind ismerte őket. Azt még el bírom képzelni, hogy Elune nem volt ott, amikor Sargeras megölte a Pantheont, de vajon miért nem támadta őt meg később? Legkésőbb az Ősök Háborúja idején, amikor felfedezte Azerothot, rá kellett jönnie arra is, hogy a kaldoreiek által mélyen tisztelt holdistennő kicsoda.

Nem, álláspontom szerint Elune nem egy titán, és úgy tűnik, hogy a Khadgar által talált nyom is ezt igazolja.

A naaruk eredete

„Időnként azonban a Fény szállingózó darabkái nem egy világba, hanem egymásba csapódtak, összetömörültek és hatalmas erővel és potenciállal rendelkező lények jöttek létre. Ilyen lények voltak a naaruk, akik a kegyes mágia (holy magic) által megtestesített Fény szikrázó energiáiból álló jóindulatú teremtmények voltak. A naaruk arra esküdtek meg, hogy a kegyes mágia feletti tudásukat arra használják, hogy reményt hozzanak és táplálják az életet, ahol csak rátalálnak.”

Ez az, amit a naaruk eredetéről tudunk a Warcraft Chronicle alapján. Amikor a Fény és a Void robbanásaiból létrejött a Great Dark Beyond, a Fény energia-hullámai és -darabkái ebben a fizikai univerzumban vagy a void energiáival csapódtak össze, vagy más Fény energiákkal. Ha a Fény energiái és darabkái egymásnak csapódtak, abból jöttek létre a naaruk.

Csakhogy Khadgar ősi kozmológiai témájú könyvek vizsgálata során egy újabb dologra jött rá: a naarukat létrehozták, nemcsak maguktól jöttek létre Fény-darabkák ütközéséből. Ez egy szándékos folyamat volt, melynek során kezdetben úgynevezett elsődleges naaruk jöttek létre, akik így szinte egyidősnek tekinthetők az univerzummal, hiszen a Fény és a Void rendezésekor jöttek létre. Ilyen elsődleges naaru Xe’ra is, aki aztán majd Illidan keresésére szólít fel minket.

És hogy a kötetek szerint ki hozta létre az első naarut? Elune.

Elune, a Light Lord

Ha igaz az, amit Khadgar talált, és valóban Elune az, aki létrehozta a naarukat a világ keletkezésekor, akkor Elune sokkal több, mint egy titán vagy egy naaru. Sokkal-sokkal több. Ha ez igaz, Elune tudomásunk szerint az egész univerzum legidősebb lénye, aki megelőzte mind a titánokat, mind a naarukat. De akkor milyen lény valójában Elune?

„Mielőtt az élet elkezdődött volna, mielőtt még a kozmosz alakot öltött volna, volt a Fény… és volt a Void. A tér és az idő korlátaitól mentesen a Fény minden létezőn túláradt egy határtalan prizmás óceán formájában. Élő energiák hatalmas árja repdesett keresztül saját mélységén, mozgásuk az öröm és a remény szimfóniáját varázsolták elő.”

Az univerzum a Fény és a Void összeütközéséből keletkezett. Ennek következményeként alakultak ki a Void Lordok, ezek a fizikai univerzumon és időn túli lények, akik azt akarják, hogy mindent a Void emésszen fel. Ehhez valamilyen módon a fizikai univerzumban is testet kellett ölteniük: ezek lettek az Old Godok, akiknek feladata, hogy egy olyan bolygót rontsanak meg, amelynek mélyén egy titán-lélek lakik, hogy az Sötét Titánként feléledve az egész univerzumot elpusztítsa.

Az Old Godok ellen vették fel a harcot a titánok és a naaruk is elsődlegesen. Hiszen a naaruk a Fény seregét kívánják létrehozni, amely szembeszáll majd a Sötétséggel. És ez a Sötétség nem feltétlenül a Burning Legion, hanem sokkal inkább a Void Lordok. A Burning Legion egy kitérő az igazi cél előtt. Hiszen a naaruk sokkal régebben jöttek létre, mint a Burning Legion, sokkal régebb óta tekintik feladatuknak a Fény, a béke és a kegyes mágia terjesztését a világban, mint ahogyan Sargeras létrehozta volna démonokból álló seregét.

De miért kellett egy ilyen Fény alkotta lényekből álló sereg, ha nem a démonokkal szemben? Ez a sereg a sötétséggel, a voiddal kíván szembeszállni, és azért kellett létrehozni, mert az egész világ kialakulása a Fény és a Void ellentétére vezethető vissza. A Void serege az Old Godok, akiket a Void Lordok hoztak létre. A Fény serege a naaruk,… akiket pedig Elune hozott létre.

Ebből csak egyetlen logikus dolog következhet: hogy Elune maga a Fény, az igazi Light Lord (vagy esetében Light Lady), aki a Void Lordokkal áll szemben. És Elune pontosan tudja, hogy mekkora veszélyben forog Azeroth, nem is a Burning Legion, hanem az Old Godok miatt. Elune a Black Empire, az Old Godok birodalmának legyőzése óta vigyáz erre a bolygóra, és igyekszik mindenkinek segítséget és erőt mutatni ahhoz, hogy kiállja a leghatalmasabb próbát: elkerülje, hogy az Old Godok megfertőzzék, és a benne élő világ-lélek megszületése után a leghatalmasabb titánként legyőzze az Old Godokat, és egyszer és mindenkorra megtisztítsa az univerzumot a Voidtól.

A következő írásban Elune leghatalmasabb főpapnőjéről, Tyrande Whisperwindről lesz szó.

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

4 thoughts on “Elune és Azeroth

 • Szerintem Elune lehet hogy Azeroth világlelke.

  A Warcraft világában ha valaki használ egy bizonyos erőt akkor az idővel megváltoztatja a használóját, magához hasonlóvá teszi. Például a Fel mágiát használó Demon Hunterek démoni megjelenése, vagy a Druida mágiát használó Malfurion agancsai.

  Ha jól tudom a Well of Eternity akkor jött létre amikor az egyik Titán kitépte Y’Shaarj-t Azeroth felszínéből és az így létrejött sebből formálták ki a Well of Eternity-t amiből Azeroth életereje áradt, és ennek az ereje volt ami a Kaldoreieket mint Troll törzset átváltoztatta a mai Night Elfekké.
  Vagyis a Night Elfek megjelenése hasonlíthat Azeroth világlelkének a megjelenésére.
  Bár ez így önmagában még nem bizonyít semmit, viszont Cenariusról tudjuk hogy Elune gyermeke, és neki félig olyan a megjelenése mint egy Night Elf-nek amit biztosan nem Malornetól örökölt.

  Ha ezt a két tényt összevetjük akkor szerintem egy elég stabil bizonyíték jön ki amellett hogy Elune azonos Azeroth világlelkével.

  Persze a gyenge pontja ennek az elméletnek hogy Elune-t a Holddal azonosítják ami egyértelműen nem lehet Azeroth magja, viszont erre is van logikus magyarázat például ha a Titánok Azeroth világlelkének egy „részét” óvintézkedésből olyan helyre helyezték ahol az Old Godok nem érhetik el, (Variannak hála tudjuk hogy egy lényt több „részre” lehet osztani).
  Illetve nem tudom Deepholm pontosan hol helyezkedik el Azerothon belül, viszont feltűnően kör alakú, és arányaiban Azeroth többi részéhez képest kiadhat egy akkora alakzatot mint a hold, és véletlenül pont az egykori Well of Eternity alatt helyezkedik el, bár ez már csak találgatás.

  Reply
 • haverommal beszélgettünk s előjött a következő elmélettel: Elune egy renegát old god esetleg void lord akinek célja h a világlélek csak az övé legyen. néha segiti a halandokat hogy fárassza a légiót s a többi old godot de nem túlságosan
  személy szerint jobban tetszik az Elune lightlady teória (főleg mert ahogy észrevettem a blizz szereti fenntartani az egyensúlyt ugy kb) de gondoltam megosztom a véleményét 🙂

  Reply
 • Szerintem Elune lehet hogy Azeroth világlelke.

  A Warcraft világában ha valaki használ egy bizonyos erőt akkor az idővel megváltoztatja a használóját, magához hasonlóvá teszi. Például a Fel mágiát használó Demon Hunterek démoni megjelenése, vagy a Druida mágiát használó Malfurion agancsai.

  Ha jól tudom a Well of Eternity akkor jött létre amikor az egyik Titán kitépte Y’Shaarj-t Azeroth felszínéből és az így létrejött sebből formálták ki a Well of Eternity-t amiből Azeroth életereje áradt, és ennek az ereje volt ami a Kaldoreieket mint Troll törzset átváltoztatta a mai Night Elfekké.
  Vagyis a Night Elfek megjelenése hasonlíthat Azeroth világlelkének a megjelenésére.
  Bár ez így önmagában még nem bizonyít semmit, viszont Cenariusról tudjuk hogy Elune gyermeke, és neki félig olyan a megjelenése mint egy Night Elf-nek amit biztosan nem Malornetól örökölt.

  Ha ezt a két tényt összevetjük akkor szerintem egy elég stabil bizonyíték jön ki amellett hogy Elune azonos Azeroth világlelkével.

  Persze a gyenge pontja ennek az elméletnek hogy Elune-t a Holddal azonosítják ami egyértelműen nem lehet Azeroth magja, viszont erre is van logikus magyarázat például ha a Titánok Azeroth világlelkének egy „részét” óvintézkedésből olyan helyre helyezték ahol az Old Godok nem érhetik el, (Variannak hála tudjuk hogy egy lényt több „részre” lehet osztani).
  Illetve nem tudom Deepholm pontosan hol helyezkedik el Azerothon belül, viszont feltűnően kör alakú, és arányaiban Azeroth többi részéhez képest kiadhat egy akkora alakzatot mint a hold, és véletlenül pont az egykori Well of Eternity alatt helyezkedik el, bár ez már csak találgatás.

  Reply
 • haverommal beszélgettünk s előjött a következő elmélettel: Elune egy renegát old god esetleg void lord akinek célja h a világlélek csak az övé legyen. néha segiti a halandokat hogy fárassza a légiót s a többi old godot de nem túlságosan
  személy szerint jobban tetszik az Elune lightlady teória (főleg mert ahogy észrevettem a blizz szereti fenntartani az egyensúlyt ugy kb) de gondoltam megosztom a véleményét 🙂

  Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .