Artifact fegyverekCikkekWoW:Legion

Ulthalesh, a Deadwind Harvester – az Affliction Warlockok fegyvere

Azok, akik törődnek a lelkükkel, okosabban teszik, ha nem babrálnak ezzel az átkozott kaszával. Az élők közül kevesen ismerik az eredetét, de a halottak jól ismerik hatalmát.

Ulthalesh felfalja áldozatai lelkét, és minden egyes vérontásból erőt merít. Az Ősök Háborúja (War of the Ancients) során Sargeras az egyik igen kedvelt necrolyte-ját ajándékozta meg ezzel az ördögi pengével. Akkor még csak Ulthalesh néven ismerték; később nyerte csak el baljóslatú jelzőjét, miután Deadwind Passt (Holtszél Átjárót) egy kísértetjárta hellyé változtatta, lakóit kiirtotta, és minden élettől megfosztotta ezt a vidéket.

Azóta Ulthalesh csak még hatalmasabb lett.

1. rész

Mielőtt még otthagyta volna a titán Pantheont, Sargeras a démonoktól védte meg a teremtést, és elmondhatatlan számú démont zárt Mardumba, a SzáműzetésT bolyójába. Az évezredek során ezek a démonok nem tétlenkedtek. Ulthalesh, a rémúr vasököllel irányított ezt a külön dimenziót, és azt a napot tervezgette, amikor majd bosszút áll.

Amikor Sargeras szétszakította Mardumot, hogy a Lángoló Légióba toborozzon seregeket, egykori rabjait ultimátum elé állította: vagy csatlakoznak hozzá, vagy a feledés homályába taszítja őket. A legtöbb démon elfogadta a csatlakozást, de néhányan visszautasították, és ők Ulthalesh köré gyűltek. A kihívásra válaszul Sargeras egy hatalmas fel-acél kaszát kovácsolt Mardum pusztulásának tüzében, és arra használta, hogy az ellenszegülő démonok lelkét lekaszálja, és egy új börtönbe zárja őket. Ulthalesh, a legerősebb akarattal rendelkező volt az utolsó, akit beszippantott.

2. rész

Sargeras a kaszát Ulthalesh-nek nevezte el az ellene fellázadó rémúr után. Ulthatlesh lelke elképzelhetetlen erőt adott a fegyvernek, de ezzel az erővel egy átok is jár, mivel azokat, akik a fegyvert viselték, végül elkerülhetetlenül elnyelt a kasza. A fegyver egészen addig teljesíti mesterei parancsait, amíg azok halálosan meg nem sérülnek; aztán Ulthalesh lakmározik a lelkükből. Az évszázadok során Sargeras ravasz nathrezimekre, vérengző végzeturakra, sőt, egész félistenekre ruházta a pengét, hogy utána végignézze, ahogy bukásuk után lelküket elemészti Ulthalesh. A kasza minden egyes mesterével, akit elfogyasztott, erősebbé vált, és egyre nehezebbé vált Sargerasnak olyan szolgát találnia, aki képes volt irányítani a fegyvert.

A kaszában rabul ejtett lelkek sirámjain át a Sötét Titán hallhatta Ulthalesh baljós nevetését.

3. rész

Az Ősök Háborúja során Azeroth népei fellázadtak a Lángoló Légió hódításával szemben, és Sargeras az Ulthalesh segítségével akarta megtörni akaratukat. De először találnia kellett egy olyan szolgát, aki elég hatalmas volt ahhoz, hogy viselhesse.

Gondolatai az eredar Sataiel felé jártak. Ő volt az első necrolyte, akinek volt ereje az élők és a holtak szellemei felett fel mágiával parancsolni, amely olyan tett volt, amely még Kil’jaeden nekromanta képességeivel is felvette a versenyt. Emellett a nő hírhedten ambiciózus volt, emellett nem volt benne semmi félsz, ami már arrogánssá tette. Ulthalesh baljós hírneve nem tántorította el őt. Amikor Sargeras neki ajándékozta a fegyvert, készségesen elfogadta.

– Én leszek a végső mestere – mondta Sataiel.

4. rész

Évezredekkel ezelőtt Sargeras Sataielnek adta Ulthalesh-t, és megparancsolta neki, hogy arassa le Azeroth lázadó lakóinak lelkét, és kezdje azzal a területtel, amelyet később csak Deadwind Passként ismertek. Senki se tudja, hogy hívták ezt a területet Sataiel eljövetele előtt. A legtöbben nem is szeretnek rágondolni. Ez a sírhelye számtalan trollnak, akiket módszeresen megöltek, és lelküket Ulthalesh falta fel, hogy azok erejével még többeket meggyilkolhasson. A kasza addig evett és evett, míg a vidék összes lakója halott volt.

De Sataiel tudta, hogy ez csak a kezdet volt, egy biztató kezdet, amely megmutatta, hogy Ulthalesh mire képes. Sargeras arra utasította, hogy törje meg Azeroth lakóinak akaratát. Nem volt elég, hogy egyszerűen megölje őket; a testeket el lehet temetni és el lehet felejteni. A nő úgy döntött, hogy a vidék szívében csap le, hogy soha ne tudjon itt új élet gyökeret verni. Az Ulthalesh segítségével Deadwind Passt a Légió haragjának emlékműveként kívánta látni.

5. rész

Ulthalesh-nek számos mestere volt, de Sataiel volt az első, aki felfedezte a kasza valódi tudását.

Miután Ulthalesh-t arra használta, hogy felfalja a Deadwind Passban élő valamennyi élőlény lelkét, a pengét maga a föld ellen fordította, kiszívva belőle minden életet. A fák aszott csonkokká váltak. A mocsarak kiszáradt pusztaságokká. Az ég síri szürkévé változott, a napot halotti burkolat takarta. Sataiel élvezettel figyelte a kasza új foglyainak kétségbeesését, amíg azok önkéntelenül is részt vettek otthonuk megsemmisítésében. A pusztítás teljes körű volt. Még Azeroth alvó világ-lelke is elcsüggedt.

Sataiel elégedett volt munkájával. Ahogy Ulthalesh is.

6. rész

Sataiel naplójából, amelyet Deadwind Pass romjai között fedeztek fel:

„Szemrevételeztem a pusztítást, amit én okoztam a nagyszerű Ulthalesh-sel, és pompás volt. A föld egy mauzóleum volt. Mindenhol métely, rothadás, rombolás – egyetlen terület kivételével. Szertartásunk robbanó ereje egy óriási krátert eredményezett a földben, amely természetellenes energiáktól kavargott, és egy mágikus nexus jött létre. A csontjaimban éreztem, hogy egy olyan erőforrást hoztam létre, amely még a kaszánál is nagyobb erőt rejthet.

Muszáj tájékoztatnom róla Sargerast. De valami megállít benne, valami, amit nem hagyhatok figyelmen kívül.

Milyen joga van Sargerasnak ehhez az új erőhöz? Rajtam kívül ki volt képes a kasza teljes erejét kiaknázni? Senki. Ulthalesh is tudja ezt. Arra buzdít, hogy ne adjam át a mi művünket.

Ilyen erővel a kezünk alatt a fegyver azt mondja, hogy egy nap akár Sargeras-szal is szembeszállhatunk.”

7. rész

Mint mindenki, aki viselte ezt a veszedelmes pengét, Sataiel is ambiciózus volt, erős akaratú és a legteljesebb mértékben magabiztos. Azért jött Azeroth-ra, hogy bizonyítson Sargerasnak, de amikor látta, hogy hatalma milyen magasságokba emelkedhet Ulthalesh-sel, eltöprengett azon, hogy nem-e túl alacsonyra tette a mércét. Ezreket mészárolt le, sírrá változtatott egy egész vidéket, és egy elmondhatatlan erejű mágikus nexust nyitott meg. Sorsa csodás volt, és senki pártfogására nem volt szüksége ahhoz, hogy ezt elérje.

Ulthalesh a kaszán keresztül suttogott Sataielnek, megmérgezve elméjét. A nő úgy döntött, hogy magának tartja meg a mágikus nexust, és erős védőoszlopokat állított fel, hogy eltakarja a külvilágtól. Aztán megszakított minden kapcsolatot a Légióval, hogy kivárja az alkalmat, amíg ő és Ulthalesh elég erőt nem gyűjtenek ahhoz, hogy szembeszálljanak a Sötét Titánnal.

8. rész

Évszázadokon át őrizte a necrolyte Sataiel Ulthalesh-t és halmozta fel az általuk létrehozott mágikus nexus erejét. Amikor Sargeras rájött a csalásra, éktelen haragra gerjedt. Az erőforrás jog szerint őt illeti, és Sataiel elrejtette előle. És ráadásul kémjei arról is tájékoztatták, hogy nagyzási hóbortban szenved, és Ulthalesh szellemével arra szövetkeznek, hogy megöljék Sargerast. Ilyen arrogancia nem maradhat büntetlenül. A felkapaszkodott eredart ki kellett iktatni.

Sargeras Scavellben, a Tirisfali Őrzőben (Guardian of Tirisfal) találta meg bajnokát. Az Őrzőnek látomásokat küldött egy veszélyes egyénről, aki Deadwind Passben ólálkodik, egy démonról, aki a Lángoló Légió visszatérésére vár. Scavell bátran nekiállt levadászni Sataielt, és egy epikus csata után a saját fegyverével ölte meg az eredar nőt. A nő lelke sikoltozva szállt bele a kaszába.

Ahogy az Őrző megvizsgálta a pengét, rettegés töltötte el. Ritkán látott ilyen nagyerejű halált hozó eszközt, és habár megölte viselőjét, azon töprengett, hogy vajon nem-e maradt felügyelet nélkül a valódi fenyegetés. Úgy döntött, hogy olyan helyre rejti el Ulthalesh-t, ahol senki sem találhatja meg.

9. rész

Sataiel szellemével felerősödve a kasza mérhetetlen erőre tett szert. Úgy tűnt, nincs határa annak, hogy mekkorára duzzadhat hatalmat. Sargeras tudott Ulthalesh tervéről, az ígéretéről, amit Sataielnek tett, hogy egy nap versenyre kelhetnek a Sötét Titánnal. Habár pusztán hősködésnek tartotta, azért nem akart lehetőséget adni Ulthalesh-nek arra, hogy beválthassa fenyegetését.

Évszázadokkal azután, hogy Scavell elrejtette Ulthalesh-t, Sargeras kiforgatta Medivh Őrző elméjét, hogy segítsen neki visszaszerezni az irányítást a kasza felett. Az Őrző a küldetés megszállottja lett, és arra utasította az elátkozott Sötét Lovasokat (Dark Riders), hogy keressék meg a pengét, és vigyék vissza Karazhan tornyába, ami a Deadwind Passben található mágikus nexus tetején épült – azon a nexuson, amit Sataiel és Ulthalesh hozott létre. Sargeras elégedett volt. Már csak idő kérdése volt, hogy a Sötét Lovasok rábukkanjanak a fegyvere, és aztán gúnyt űzhet Ulthalesh ambícióiból.

10. rész

Olyan hatalmas volt Medivh megbizatása, hogy a Sötét Lovasok még az Őrző halála után is folytatták az Ulthalesh utáni hadjáratukat. Végül vezetőjük, Ariden érezte meg, hogy merre lehet a fegyver, amikor meghallotta a fegyverben foglyul ejtett lelkek sírását, és aztán a kaszát a Karazhan alatti katakombákba vitte.

Aridenből hiányzott Sataiel akaratereje és találékonysága, és Ulthalesh feletti uralma nem tartott sokáig. Különböző jelentések szólnak arról, hogy hogyan érte el őt a végzete. Néhányan azt mondják, hogy azután adta meg magát a kasza átkának, hogy egy csatában legyőzték, de mások egy másfajta történetet mesélnek. De mindegyik elbeszélés szerint Ulthalesh eltűnt Ariden halála után. Pontos lelőhelye ismeretlen. A legendák szerint csak egy kivételes képességekkel és állhatatossággal rendelkező egyén tudja most már irányítani.

11. rész

A következő egy kivonat az ismeretlen szerzőtől származó „A Légió gyengeségeinek hipotetikus vizsgálatá”-ból. Argus Gyűjteményes Felügyelete kétes eredetűnek nyilvánította, és jelenleg minden Légió-irányította világról ki van tiltva.

„Csak néhány dolog van a teremtésben, amelytől Sargeras fél. A Deadwind Harvester, Ulthalesh köztük van. Sataiel, a necrolytee megbánta, hogy nem próbálta meg akkor megölni a bukott titánt, amikor lehetősége volt rá, ezért tesztelni fogja mindazokat, akik őutána fel merik venni a fegyvert. Ulthalesh ezt nem bánja. A kasza mestere vagy legyőzi Sataielt, vagy elemészti a fegyver, amely által csak még erősebbé válik a penge. Aztán egy újabb próbálkozó veszi át a helyét. És egy újabb.
Ulthalesh már évezredek óta folytatja ezt a játékot Sargeras-szal. Ő tudja, mit jelent a türelem.”

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .