Artifact fegyverekCikkekWarcraft történelemWoW:Legion

A Fist of Ra-den és a Highkeeper’s Ward – az Elemental sámánok fegyvere

A mitikus Ra Highkeeper két nagyszerű dolgot viselt az Old Godok elleni harcai során. Az egyik a Fist of Ra-den (Ra-den Ökle) volt, a viharok pusztító erejével átitatott fegyver. A másik a Highkeeper’s Wardja volt, egy pajzs, amely a tűz, a víz, a levegő és a föld ősi elemeitől pulzált.

Senki se tudta ezeket a fegyverzeteket sikerrel viselni, miután kikerült Ra keze alól. Még Lei Shen, a Villámkirály (Thunder King) és a moguk császára sem. Te sikerrel jársz majd, ahol még ő is elbukott?

1. rész

Ismert, hogy a Fist of Ra-dent a titán Aman’Thul alkotta meg. Hogy hogyan, az egy másik kérdés.

Az egyik legenda szerint Aman’Thul rejtélyes égi lényeket hívott, hogy egy olyan eszközt kovácsoljanak, amely uralma alatt tartja a viharok erejét. Ezek a lények Azeroth egébe nyúltak és megfogtak egy villámot, amit aztán a saját kezükkel formáztak meg, mintha agyag lenne.

Amikor a kézművesek végeztek munkájukkal, Aman’Thul egy kőbe zárta az elfogott villámot, és a követ titán rúnákkal látta el, hogy behatárolja a villámot.

2. rész

Aman’Thul a villámmal vegyített fegyverét Ranak adta, az egyik legendás titán-koholtnak. Ezeket a kő- és fémbőrű óriásokat a titánok alkották azért, hogy felszabadítsák Azerothot az Old Godoktól.

Az Old Godok hihetetlenül erősek voltak, és végtelen számú szolgáik voltak. De Ra és társai soha, egy pillanatra sem haboztak. Aman’Thul és a többi titán irányítása alatt a nemes titánok legyőzték az Old Godokat, és a föld mélyén lévő börtönökbe láncolták őket.

Ra számos hősi tettet vitt véghez a háború során. Egy penge halálos pontosságával viselte a villámokat, csapott le velük az Old Godok szolgáira, és változtatta őket hamuvá. Csak egyvalaki vehette fel a versenyt Raval a viharok feletti uralmat illetően: az Al’Akirként ismert ravasz elementál lord.

3. rész

Egy ősi mogu legendából, amely a Ra és szövetségeseinek Al’Akir, a Szélúr ellen vívott csatájáról szól:

„Ra mester és társai egy olyan magas hegyig üldözték a Szélurat, amely az egek hasát súrolta. Ezalatt Al’Akir már az elközelgő győzelmével dicsekedett, de szavai olyan üresek voltak, mint a lég.

Igaz, hogy Al’Akir hatalmas és nagyerejű volt. Igaz, hogy képes volt parancsolni a viharoknak. De nem lélegzett mennydörgést és nem beszélt villámot, ahogyan azt Ra Mester tette. Nem ő viselte az öklöt, amely széttöri az eget.

Ra Mester és társai Al’Akir saját förgetegeit használták fel ellene, amíg a Szélúr botladozni nem kezdett.

Hogy megpecsételjék Al’Akir sorsát, Ra Mester a hegycsúcsra csapott le öklével. Az egek szétnyíltak, és minden bennük rejlő tüzet és dühöt ráöntöttek a Szélúr fejére.”

4. rész

Kivonat az Elementál Lordok Elűzése c. műbő, Llore történész tollából:

„Az elementál lordok az Old Godok legnagyobb hadvezérei voltak, és a titán-koholtak mindannyiukat legyőzték. A győzelem jelentős volt, de egészen egyedi kihívást is jelentett. Az elementál lordok szellemei Azeroth-hoz kötődtek. Hiába pusztították volna el őket a titán-koholtak, végül újra testet öltöttek volna a világon. Hogy ezt megelőzzék, Highkeeper Ra úgy döntött, hogy inkább bebörtönözik a pusztító lényeket.

A titán-koholt varázslónővel, Helyával együttműködve egy olyan apró dimenziót hoztak létre, amelyet Elemental Plane-nek, vagyis Elemi Síkoknak neveztek el. Négy birodalmat foglalt magában, amelyek a négy elemek, a tüzet, a vizet, a földet és a levegőt jelképezték. Ebbe a börtönbirodalomba űzte Ra és Helya az elementál lordokat és szinte az összes szolgájukat.

Ra és Helya egy pajzsot is megalkottak, a Highkeeper’s Wardot, hogy ez legyen a kulcs az Elemi Síkokhoz. A négy elem energiáját dobolta, amelyeket bármikor előhívhatott Ra, valahányszor úgy kívánta.”

5. rész

Miután az Old Godokat legyőzték, Ra és szövetségesei újfajta titán-koholtakat hoztak létre, hogy megvédjék és újraformálják Azerothot. Közéjük tartoztak a hatalmas kőbőrű moguk is. Ra vezetésével a világ déli felére utaztak, hogy megkezdjék hosszú őrködésüket.

Aman’Thul és titán társai közelről szemlélték a kibontakozó eseményeket. Meg voltak győződve arról, hogy Azeroth biztonságban van szolgálóik kezében, ezért végül elhagyták ezt a világot.

Egy viharos napon Ra és mogu követői egy kolosszális hegy tetejére másztak, hogy elbúcsúzzanak a titánoktól. A legendák szerint a Highkeeper pajzsának ütötte fegyverét, és az elemek válaszoltak akaratának. Az eső elállt, és a felhők szétváltak. Lábuk alatt a hegy egyre magasabbra emelkedett, és tűz és villámlás világította be az eget, hogy Ra és társai jobban láthassák a titánokat.

Végül a szelek bánatos búcsút zúgtak.

6. rész

Kivonat a Llore történész által írt „A Villámkirály Felemelkedéséből”:

„Sok-sok korral azután, hogy a titánok elhagyták Azerothot, egy különleges betegség, a Hús Átka (curse of the flesh) ütötte fel a fejét a moguk között. Meggyengítette kő formájukat, és hús-vér lényekké formálta át őket.

A moguk egymással háborúzó klánokba tömörültek. Éveken át harcoltak egymással az Azeroth déli földjei feletti uralomért. Ebből az erőszak-tégelyből végül kiemelkedett egy mogu és birodalomba tömörítette népét.

Lei Shennek, a Villámkirálynak hívták, és ereje páratlan volt.

Számos mese létezik arról, hogy Lei Shen hogyan szerezte meg erejét. A legszélesebb körben elterjedt teória szerint Lei Shen azt egy Ra-dennek, mogu nyelven Ra Mesternek nevezett legendás lénytől lopta el.

De mi a helyzet eme legendás lény neves fegyvereivel, a Fist of Ra-Dennel és a Highkeeper’s Warddal? Biztos, hogy Lei Shen azokat is megszerezte, de nagyon kevésszer említik, hogy használta is volta őket.”

7. rész

Akármilyen hatalmas is volt Lei Shen, képtelen volt kiaknázni a Fist of Ra-den és a Highkeeper’s Ward energiáit. Ez a tehetetlensége feldühítette őt. Végülis Lei Shen meghódítottaa mogukat és egy birodalmat kovácsolt belőlük. Legyőzte Rat. Hogyhogy ez a két ereklye ellenáll akaratának?

Mégis ez történt. A pajzs és az ökölfegyver egyszerűen túl erősek voltak ahhoz, hogy a Villámkirály irányíthassa őket. Valahányszor megpróbálta használni a fegyvereket, elementál energiák robbantak ki és eltiporták Lei Shent.

A sorozatos kudarcok ellenére Lei Shen nem adta fel. Így vagy úgy, de ki fogja használni ezen ősi fegyverek erejét.

8. rész

Lei Shen a Fist of Ra-dent és a Highkeeper Wardot egy tehetséges fegyverkovácsnak, Forgemaster Dengnek adta. A Villámkirály megparancsolta neki, hogy tárja fel a fegyverek titkait, de arra is figyelmeztette a kézművest, hogy azok erejét ne akarja maga felhasználni, mert annak súlyos következményei lesznek.

Deng megígérte Lei Shennek, hogy betartja parancsát, titokban azonban mégis ellen akart szegülni mesterének. A fegyverkovács úgy gondolkozott, hogyha ő talál egy módot, amivel használhatja a fegyvert és a pajzsot, az olyan dolog, ami még a Villámkirálynak sem sikerült, így át tudná venni az irányítást az egész mogu birodalom felett.

Miközben Deng a Fist of Ra-dent babrálta, egy villámcsapás sújtott le rá az égből. A fegyver az energia nagy részét elnyelte, amivel megmentette a kovács életét.

De azért Deng nem úszta meg sértetlenül. A villámcsapás örökre eltorzította őt.

9. rész

Sok kísérletezés után Deng talált egy célt, amire használhatta a Fist of Ra-dent és a Highkeeper’s Wardot. A két fegyver segítségével egy hatalmas motort, a Villámkohót (Thunder Forge) akarta hajtani. Ez a masina éjjel-nappal forgott, hogy kivételes minőségű fegyverzetet gyártson a mogu hadsereg számára.

Lei Shen elégedett volt a munkával, és arra utasította Denget, hogy személyesen alkossa meg a fegyverét és a páncélját, amely mellett az összes többi eltörpülhet. A fegyverkovács igyekezett, hogy a Villámkohó segítségével kielégíthesse mesterét. Deng erőfeszítéseit végül siker koronázta, és a három legnagyszerűbb fegyverét alkotta meg: egy hatalmas dárdát, egy harci fejszét és egy nagyerejű sisakot.

10. rész

Idővel Deng és Lei Shen meghaltak. A mogu birodalom szétesett. Az évszakok teltek-múltak. A világ megváltozott.

Egy pandaren nevű nép vette át az irányítást a földeken, ahol egykor a moguk uralkodtak. Az új uralkodók bölcsen és jóakaratúan kormányoztak ellentétben Lei Shennel és brutális népével. A pandarenek ideje alatt viszonylagos béke és jólét kora köszöntött a régióra.

Évezredekkel a mogu birodalom bukása után pandaren őrzők egy csoportja, akiket Shado-Pannak hívtak, felfedezte az ereklyéket, amelyek a Villámkohót működtették. Ezeket a felfedezőket Wan Snowdrift mester vezette, akinek fogalma sem volt arról, milyen veszélyes energiákat rejtenek az általuk megtalált eszközök.

Snowdrift magához vette a Fist of Ra-dent, és azonnal leterítette egy villámcsapás, amely áthatolt a húsán és forradásokat hagyott a testén.

11. rész

Bár megsérült, Wan Snowdrift mester túlélte a Fist of Ra-dennel való találkozását. Ő és a többi Shado-Pan attól tartott, hogy a fegyver és a hozzátartozó pajzs komoly károkat okoznának a világban, ha rossz kezek közé kerülnének. Hogy ezt megelőzzék, a fegyvereket Xuenhez, a Fehér Tigrishez vitték.

A Fehér Tigris egyike volt az August Celestialoknak, ezeknek az ősi és lenyűgözően nagy erővel rendelkező lényeknek, akiket a pandarenek mélyen tiszteltek. A bölcs Xuen egyetértett a Shado-Pan fejtegetésével a fegyverekkel kapcsolatosan. A saját otthonában, a Fehér Tigris Templomában biztosított nekik helyet, ahol biztonságban lehettek.

De Xuen nem szándékozott örökre ott tartani őket. Ismerte az ereklyék történetét. Habár a moguk gonosz célra használták, Aman’Thul a titán eredetileg jó célra tervezte őket.

Xuen hitt abban, hogy csak idő kérdése, mielőtt egy halandó hős érkezne hozzá, aki alkalmas lesz arra, hogy eredeti céljuknak megfelelősen viselje a fegyvert és a pajzsot.

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .