CikkekKasztok történeteWoW:Legion

Az Earthen Ring, a sámánok rendje és a Legion

„Fontos tudni: egy sámán soha nem követel hatalmat; ha így tenne, azzal felmérgesítené az elemeket, és az elemek védelme nélkül semmit nem ér a sámán. Akik a sámánizmus útját akarják követni, soha nem felejthetik el ezt a legfontosabb elvet.

Ugyanakkor az a sámán, aki tisztelettel együttműködik az elemekkel, olyan erőkkel rendelkezik, amivel kevés vetekedhet.” /Teo Hammerstorm/

A sámánok a négy alapvető elemtől, a víztől, a levegőtől, a tűztől és a földtől nyerik el erejüket. Tisztelik az elemeket, segítenek nekik lecsillapítani alaptermészetüket, cserébe az elemek segítséget és erőt nyújtanak számukra. Amikor a Lángoló Légió harmadszor is megtámadta Azerothot, a sámánok is összegyűltek, hogy közösen próbáljanak fellépni a démoni invázióval szemben. A sámánok legfőbb szervezete, amely élére állt az együttműködésnek, az Earthen Ring volt.

Az Earthen Ring

Ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, az Earthen Ring nem azért alakult, hogy szembeszálljon a Twilight’s Hammer szektával, ez az ellentét csak később alakult ki közöttük. Eredetileg tauren sámánok hozták létre ezt a csoportosulást körülbelül 230 évvel a Sötét Portál megnyitása előtt azért, hogy bölcsen vezessék a taureneket és fenntartsák a harmóniát az elementál szellemek között. Ezek az elementálok ugyanis természetüknél fogva kaotikusak voltak, és pusztító rombolásokat vittek véghez időnként (ne felejtsük el, Azeroth világ-lelke felemésztette az 5. elemet, a Spiritet, ami egyensúlyban tartotta volna az elemeket), azonban képesek voltak szimbiotikus kapcsolatba lépni egymással.

Az Earthen Ringet alapító sámánoknak az volt az érzésük, hogy muszáj közvetlenül beavatkozniuk és megakadályozniuk, hogy az elemek a súlyos kiegyensúlyozatlanság állapotába kerüljenek, hiszen akkor minden földi lény halálos veszéllyel kellene, hogy szembenézzen. Több találkozás és megbeszélés eredményeként ezek az idős sámánok egy szervezetet hoztak létre, amelyet ma Earthen Ring néven ismerünk.

Az Earthen Ring tagjai nem dolgoztak igazán nyíltan, de a Horda megalakulása után tagjaik közé tartoztak a trollok és az orkok is, sőt, amikor Outlandre léptek, felvették a kapcsolatot a draenei és a brokenek sámánjaival, akik szintén csatlakoztak a szervezethez, amelynek vezetője a tauren Muln Earthfury volt.

Az Earthen Ring igazi ismertségre a Deathwing által okozott Shattering után tett szert, amikor is a korrupt sárkány súlyosan meggyengítette az Elementál Síkokat Azeroth felszínétől elválasztó határokat, és azzal fenyegetett, hogy összeomlik a World Pillar (Világoszlop), és Deepholm beleomlik Azeroth-ba, ha nem tesznek valamit ellene. Az Earthen Ring ezért azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy ezt Azeroth hősei segítségével megakadályozza, és begyógyítsa a Maelstromnál a Deathwing által ejtett sebeket. Ezt a munkát Deathwing halála után is folytatták, immáron Thrall irányítása alatt, és valamikor Pandaria felfedezése után fejezték be. Egyébként a szervezethez a Cataclysmet követően csatlakoztak a Wildhammer törpök és a goblinok is.

Az Earthen Ring és a Légió támadása

A Broken Shore-i csata után az Earthen Ring tagjai egy vésztanácskozást hívtak össze a föld szívének közelében, a Maelstromban. A tagok egyetértettek abban, hogy minden korábbinál nagyobb összefogásra van szükségük, ha le akarják győzni a démonokat. Thrall azonban nem tudta, milyen módon kellene ezt megvalósítani, helyette Nobundo, a broken draenei sámán mondta, hogy fel kellene kutatniuk néhány értékes fegyvert és ereklyét, amelyek segítségével még nagyobb erőre tehetnek szert.

Thrall aggódott azért is, hogy a Légió utánuk fog jönni, Nobundo azonban rámutatott arra, hogy a Maelstromot ősi védelmi rendszer biztosítja. Sajnos hiába sikerült ismét beindítaniuk a tízezer éve használaton kívül lévő Maelstrom Pillart, a Légió mégis beszivárgott Maelstromba, és infernalok kezdtek el hullani az égből, akiket a fel lord Geth’xun vezetett. Geth’xunnak sikerült térdre kényszerítenie Thallt, és éppen a végső, halálos csapásra készült, amikor egy nagyerejű sámán kalandor a démonra ugrott a Pillar tetejéről, és a többi sámán egyesített ereje segítségével a Maelstromba lökték Geth’xunt a Doomhammerrel együtt.

Thrall megmenekült, azonban nyugtalanító felfedezést tett a csata során. Bevallotta, hogy az alternatív Draenoron töltött idő és események óta megváltozott a kapcsolata az elemekkel, és már nem segítik őt úgy, mint korábban. Ezért úgy döntött, hogy ideje ennek a dolognak utána járnia, méghozzá egymagában, és ott kell hagynia az Earthen Ringet. Maga helyett vezetőnek pedig a bátor sámánt ajánlotta, aki megmentette őt, és egyetértett Nobundo javaslatával, hogy keressenek olyan fegyvert, amely alkalmas arra, hogy a Légióval szembeszálljon.

Thrall távozása után a sámán kalandor kiválasztotta, hogy a Thrall által ajánlott Doomhammert keresi meg, vagy felkutatja inkább a Fist of Ra-dent, illetve a Sharas’dalt. Miután visszatért az egyik nagyerejű fegyverrel, a sámánok azzal fogadták, hogy tevékenységük központja mostantól a Heart of Azeroth, vagyis Azeroth szíve lesz, ez az ősi hely a Maelstrom közelében, ahol portálokat nyithatnak az Elemi Síkokra is. A kalandort pedig Nobundo behívta a kör közepére:

– A pusztulás határán állunk, de nem vagyunk egyedül. Gyere, hős sámán, akit az elemek választottak a maguk bajnokának, ahogy erről a fegyvered is tanúskodik. A te feladatod, hogy az Earthen Ringet a Burning Legion ellen vezesd. Foglald el a helyet a körben, Farseer. Az Earthen Ringet újraformáljuk, és ezzel reményt adunk ennek a világnak. Te vagy Azeroth választott védelmezője. A bölcsességed vezesse ezt a kört győzelemre, és fegyvered ereje zúzzon össze mindenkit, aki káoszt akar hozni erre a világra.

Az Elementál Lordok egyesítése

Miközben az Earthen Ring vezetője, a Farseer igyekezett Khadgarnak segíteni a Broken Isles-on, hogy visszaszerezzék a Pillars of Creationt, Nobundo tovább kutatta, hogy hogyan támogathatnák a sámánok hatékonyan a Légió elleni háborút. Ennek során egy ősi jóslatra bukkant, amely egy új Farseerról szólt, aki majd átvezeti őket egy szörnyű krízisen, és egyesíteni fogja az elemeket. Nobundo meg volt róla győződve, hogy a jóslat az általuk frissen választott Farseerről szól, akinek az a feladata, hogy egyesítse Azeroth elemeit és azok vezetőit, az Elementál Lordokat. Csakhogy ez akadályba ütközött: míg Neptulont és Therazane-t meg kellett győzniük az együttműködésről, addig a levegő és a tűz jelenleg Elementál vezető nélküli káoszban létezett Al’Akir és Ragnaros halála után.

Neptulon visszatérése

Az Earthen Ring először egy szertartás során Neptulont szólította meg. Úgy tűnt, hogy a Hullámok Urának sikerült a halandók segítsége nélkül kiszabadulnia Ozumat fogságából. A sámánok hívására Neptulon megjelent, majd alaposan megnézte magának az új Farseert. Végül így szólt:

– Találkoztunk már korábban, Farseer. Érzem, hogy hatalmas erő lehetősége rejlik benne. Meglátjuk, hogy valóban igaz-e a jóslat…

És ezzel Neptulon csatlakozott is az Earthen Ringhez.

Skywall új ura

A következő feladat egy új Szélúr megválasztása és meggyőzése volt arról, hogy érdemes csatlakoznia az Earthen Ringhez. Egy diplomáciai út során először fel akarták térképezni az Al’Akir halála után kialakult új politikai helyzetet Skywallban, majd kiválasztani, hogy melyik elementál lenne a legalkalmasabb az ő szempontjukból erre a feladatra.

Végül úgy látták jónak, ha a Throne of the Four Winds egykori örökösét, Prince Thunderaant próbálják meg feléleszteni, akit a halandó birodalomban öltek meg, ezért újjáéleszthető még. Ehhez egykori szolgájának, Highlord Demitriannak a segítségére volt szükségük. A szél-elementál elmondta, hogy Thunderaan herceg lelke a szent penge, Thunderfurry belsejében ragadt, vagyis a legendás fegyvert fel kell kutatni és visszatérni vele Skywallba. A fegyvert egy halandó törp vitte magával, aki a Broken Isles-on lelte halálát, miközben a démonokkal harcolt. A fegyver jelentősen megsérült, és benne egyre halványodott Thunderaan lelke, ezért gyorsan kellett cselekedniük.

Visszatértek a fegyverrel a Vortex Pinnacle-höz, ahol Celestos, Al’Akir egykori hűséges szolgája igyekezett segítségükre lenni. Ahhoz, hogy a fegyver helyreállítsák, a Heart of Skywallra lesz szükségük, amelyet Vortos, a Keleti Szelek Grófja tartott magánál, és az elementál nem volt hajlandó önként átadni részükre a fontos ereklyét.

Miután Vortost is legyőzték, minden készen állt ahhoz, hogy Thunderaan herceg visszatérhessen a fizikai valóságba. Azt azonban nem tudhatták az Earthen Ring sámánjai, hogyan fog az újdonsült Szélúr reagálni kérésükre, hogy vajon hajlandó lesz csatlakozni hozzájuk. Thunderaan azonban hálás volt a halandóknak, amiért felélesztették, ezért kész volt csatlakozni hozzájuk a démonok elleni harcban.

Therazane, a Kőanya

Therazane-nel sokáig nem sikerült a sámánoknak felvenniük a kapcsolatot, ezért inkább Deepholmba utaztak, hogy maguk járjanak utána a dolognak. Kiderült, hogy a Kőanyát egy régi-új fenyegetés foglalja le: a Twilight’s Hammer túlélő tagjai ismét csatározásba kezdtek az elemekkel Deepholmba. Ezért az Earthen Ring felajánlotta Therazane-nek, hogy segítenek neki a Twilight’s Hammer elleni harcban, amelyet a Kőanya meglepve, de örömmel elfogadott.

A Twilight’s Hammernek persze továbbra is ugyanaz volt a célja, mint korábban: elhozni a világvégét. Ennek érdekében el akarták foglalni Deepholmot, hogy a kőelementálokat szolgasorba taszíthassák a maguk szolgálatára. Céljuk ugyanis az volt, hogy az elementálokon kísérletezve rájöjjenek, hogy hogyan nyerhetik ki belőlük a void hatalmát.

Az Earthen Ringnek azonban sikerült idejében felfedni a Twilight’s Hammer mesterkedését, és kiszabadítani az elfogott elementálokat. Végül sikerült a Mestert is megölniük, aki valójában egy Zeryxia nevű sárkány volt, a fekete sárkány Sinestra leszármazója. Therazane a segítségért cserébe pedig hajlandó volt seregeit az Earthen Ring rendelkezésére bocsátani Azeroth védelme érdekében.

Firelands és az új Tűzúr

Már csak a legveszélyesebb küldetés volt hátra számukra céljuk eléréséhez: Firelandsre kellett utazniuk, ahol Ragnaros legyőzése óta folyamatos káosz és harc tombolt a tűzelementálok között, ráadásul a halandókat is betolakodónak tekintették. Azonban fontos volt, hogy kapcsolatba lépjenek az elementálokkal, hogy megtudják, mi is a pontos helyzet.

Két elementál volt, aki vetélkedett egymással a Tűzúr címért: az egyik Lord Smolderon, a másik Pyroth volt. Kettejük közül úgy tűnt, hogy Smolderon utálja kevésbé a halandókat, ezért az Earthen Ring úgy döntött, vele próbálnak szerencsét, és őt próbálják támogatni abban, hogy győzedelmeskedhessen a régóta folyó csatában. Ehhez Baron Scaldius-szal, Lord Smolderon követével vették fel a kapcsolatot. Megállapodtak abban, hogy amennyiben sikerül legyőzniük Pyroth-ot, akkor személyesen is előadhatják a sámánok kérésüket Lord Smolderon előtt, mivel nincs megalázóbb egy elementál számára, minthogy egy halandó kezétől halljon meg.

Miután legyőzték Pyrothot és seregét, Lord Smolderon egy fegyvert akart, amely félelmet kelt mindenkiben, így mindenkit visszatart attól, hogy megkérdőjelezze az ő uralmát. Ez a fegyver egy ősi lándzsa volt, ami Firelands szívében, Cinderwebben született. A neve Emberscar, és átkozott erejét halandó fel sem tudja fogni tudatával. A sámánok vezetője, a Farseer volt az, aki bemerészkedett a szörnyű barlangba, és megszerezte ezt a fegyvert Lord Smolderon számára.

Az új Tűzúr pedig megtartotta ígéretét, hogy egyesülni fog a többi Elementál Lorddal együtt Azeroth védelme érdekében, ezért Baron Scaldius vezetésével egy sereget küldött az Earthen Ring számára.

Így történt, hogy az újonnan választott Farseer a többi sámán segítségével elérte azt, amit még soha halandó nem tett meg, és egyesítette a négy hatalmas Elementál Lordot, hogy segítsék Azeroth halandó seregét a Burning Legion elleni csatában.

Az Earthen Ring bajnokai

Stormcaller Mylra

A Wildhammer törp sámánnővel először a Cataclysm során találkozhattunk, amikor Ironforge-ot védte az elemek támadása során. Ezután Mylra volt az, aki Deepholmban igyekezett kideríteni, hogy hogyan tűnhetett el a World Pillar az Alliance hadirepülőgép, a Llane’s Oath fedélezetéről. A kalandorok és hősök segítségével rájött, hogy a Twilight’s Hammer állt az akció mögött. Ezután Twilight Highlandsen is feltűnt, ahol a kalandorok mentették meg őt a haláltól a Maw of Madnessnél.

Duke Hydraxis

A vízelementál Neptulon hű szolgája volt. A tiszta vízelementálok vezetőjeként Azshara környékén halandó kalandorokat keresett meg, akik segítettek neki és seregének abban, hogy legyőzzék a Molten Core-ban esküdt ellenségüket, Ragnarost.

Consular Celestos

A légelementál segített az Earthen Ringnek feléleszteni mesterét, Thunderaan herceget. Ezért cserébe az új Szélúr Celestost jelölte ki arra, hogy a követe és a bajnoka legyen az Earthen Ringben.

Farseer Nobundo

Nobundo egykor draenei Vindicator (paladin) volt, aki részt vett Shattrath ostromában, ekkor a rájuk zúdított fel vihar következtében megfertőződött és brokenné vált, valamint a Lighttal való kapcsolatát is elvesztette. Ekkor kértek segítséget tőle Draenor elementáljai, és ő egy új utat, a sámánizmus útját választotta. Képzett sámánként visszatért a draeneiek közé, hogy másokat is megtanítson az elemek mágiájára. Csatlakozott a draeneiekhez, amikor az Exodar segítségével távoztak Outlandről. A Shattering előtt felajánlotta szolgálatait az Earthen Ring számára, és azóta a sámánok körének egyik fontos vezetője lett.

Avalanchion the Unbroken

Avalanchion egy kőelementál, aki Deepholm mélyén élt. Az eredeti elementál invázió részeként Azshara területén bukkant fel időről-időre a többi kőelementállal együtt. Therazane őt választotta követének és bajnokának az Earthen Ring számára.

Muln Earthfury

A tauren sámán hosszú időn át volt az Earthen Ring vezetője. Ő volt az, aki csatlakozott Thrallhoz, Aggrához és Nobundohoz, hogy bezárják a Maelstromnál keletkezett törést. Az ő vezényletével végezték a gyógyítás tevékenységét a sámánok Deathwing Shatteringje után, Deathwing halála után azonban visszalépett az Earthen Ring vezetésével, és azt Thrallnak adta át. Ennek ellenére továbbra is az Earthen Ring aktív tagja maradt.

Baron Scaldius

A tűzelementállal Lord Smolderon követeként ismerkedhettek meg az Earthen Ring sámánjai, és továbbra is ezt a szerepet tölti be, miután Lord Smolderon is csatlakozott a körhöz.

Reghar Earthfury

Az ork Draenoron született egy klánban, amely az ogrékkal állt folyamatos háborúban. Hamar felnőtt, és kiváló harcos lett belőle. Azeroth-on aztán elfogták, bebörtönözték, gladiátort neveltek belőle, ő azonban elszökött, és szabadúszó gladiátorként nagy vagyonra és hírnévre tett szert. Thrall javaslatára elkezdte követni a sámánizmus útját és sámán lett belőle, azonban továbbra is gladiátorokat versenyeztetett. Egy időben Valeera Sanguinar, Broll Bearmantle és Varian Wrynn (akkor Lo’Gosh) mestere is lett, tőle szöktek meg. Mivel annyira nem bánta, hogy megszöktek tőle, ezért inkább teljesen felhagyott a gladiátorok tartásával, és felajánlotta szolgálatait Thrallnak, aki tanácsadójának tekintette az orkot. Később csatlakozott az Earthen Ringhez is, és segített Maelstromnál a világ sebeit begyógyítani.

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .