CikkekHivatalos történetek fordításaiWoW:Legion

Sötét Tükör 3. rész – írta Steve Danuser

1. rész

2. rész

Amikor az agónia hullámai elcsitultak, és gondolatai visszatértek, Nathanos lassan kinyitotta szemét és a terem újra alakot öltött.

A Val’kyr az egyik sarokban térdelt. A teremtmény, aki oly hatalmasnak és kérlelhetetlennek tűnt, most kicsinek és védtelennek tetszett.

A Sötét Úrnő mellette állt. – Hogy érzed magad, Blightcaller?

– Halottnak – felelte szárazon. – De nem annyira, mint korábban.

Egy idegen hangján beszélt. A hang sem nem a félig lebénult hangszálak csikorgó törékenysége, sem nem egy élő ember zengő hangszíne nem volt. Nem is egy rikoltó szellem hangja volt, habár volt benne egy kis parancsoló felhang.

Sylvanas szemei fényesen ragyogtak. – Kelj fel, bajnok!

Meglendítette lábait a köves asztalról. Enyhe zihálás hagyta el ajkait, ahogy felállt és kiegyenesítette térdeit, amelyek nem egészen az övének tűntek. Mint egy gyermek, aki az ajándékát bontogatja, úgy tépte le a bal kezéről a kesztyűt és nézett hitetlenkedve, ahogy kinyújtotta ujjait.

Nem volt kiugró csont. Nem volt lelógó húscafat vagy tépett izom. Nem egy élő keze volt, de egész és erős volt.

Egy kéz, amely méltó a királynő bajnokához, döntötte el magában Nathanos.

Felnyúlt és megérintette az arcát. Az aszott, papírvékonyságú bőr helyett, ami lazán csüngött le a koponyájáról, kikerekedett húst talált. Ujjaival végigsimított az állán, melyen drótszerű borosta virított. Nathanost megbabonázta az érzés. Szinte olyan volt, mintha egy élő embert érintett volna meg.

Szinte.

Sylvanashoz fordult. – Hogy nézek ki? – Próbált úgy tenni, mintha a kérdés semmit nem jelentene számára. De nem így volt.

– Micsoda hiúság, Blightcaller! – Hallatszódott a nő hangján, hogy jól szórakozik, ugyanakkor az öröm is kicsengett belőle. Vajon annak örült, hogy a hatalmas Val’kyr engedelmeskedett akaratának, vagy egyszerűen örült, hogy egy új játékszert kapott? Sylvanas egy hatalmas tükörhöz vezette, amely díszes keretben függött a falon. – Nézd meg magad.

Már Silvermoon íjász-parancsnokaként is nagyon szerette magát tükrökkel körülvetetni. És miért ne tette volna? Még a high elfekhez képest is, a középső Windrunner lány ritka szépség volt. Számtalan nemesi ház lordja szerette volna megkérni a kezét. Azt mondták, hogy maga Sunstrider herceg is így tett.

De a halottak nem sok hasznát veszik a tükörképnek. Csak arra szolgál, hogy emlékeztesse a Forsakeneket baljós kinézetükre, az elrothadó húsra, amelytől a többi nép undorodva fordul el. Az élőholtak testesítik meg az elkerülhetetlen véget, amely minden élőre vár – hogy egy nap az ő testük is ott fog rothadni a föld alatt… hacsak nem hívják őket a Banshee Királynő szolgálatába.

Sylvanas ettől még tartott néhány tükröt a termeiben. Habár azt a klasszikus eleganciát, ami életében jellemezte, elvesztette halálakor, élőholt formájának mégis volt egy olyan sötét vonzereje, amelyet Nathanos megkapónak talált. Még a halandó királyságokban élő gyűlölt riválisairól is tudta, hogy képmutatók, mivel nyilvánosan leszólták Sylvanas uralkodását és megvetették a Forsakeneket, maguk között azonban lenyűgözően suttogtak a Sötét Úrnőről. És habár Sylvanas soha nem hagyta volna, hogy lássák rajta, Nathanos úgy sejtette, hogy mélyen belül a nő örült az őt körülvevő figyelemnek.

Nathanos a tükörbe nézett. Arca sárgás és ösztövér volt, de a hús rajta épnek tűnt. Halála óta az első alkalommal állt magasan kihúzva, és nem hajlottan és megtörten, mint egy aszott vénember. Ha nem lett volna szemének karmazsinvörös fénye, Undercity halovány fényében könnyen összekeverhették volna egy élő emberrel.

Ez az átalakulás tetszett neki, de semmi okot nem talált rá, hogy ezt Sylvanas-szal is megossza. – Megteszi, úgy hiszem. – Figyelte, ahogy a nő mosolya egy pillanatra elhalványul és a helyét a düh vette át, majd ismét elégedett mosoly jelent meg rajta.

– Démonok ezreit fogod elpusztítani királynőd nevében! – jelentette ki.

A férfi ösztönei azt súgták, hogy a nő igazat mond. Újult ereje jól fogja szolgálni királynőjét az elkövetkező háborúban. És a győzelmük után, ha nagyon, nagyon szerencsés lesz, akkor végre igaz halált halnak, és együtt üdvözlik a rájuk váró kárhozatot.

Aztán megütötte a felismerés, hogy a látvány, amely a tükörben fogadta, nem teljesen az övé volt. A második kőasztal felé fordult, amely egy kis kupac hamun és néhány olajfolton kívül teljesen üres volt. A paladin fegyverzete, amelyet egykor oly gondosan tisztítottak, most kopottan hevert szétszórva a földön. Nathanos azt mondta magának, hogy csak egy elesett ellenség törmeléke az. Csakis az és semmi más.

– Előző életed rongyos ruházatához már éppen elég ideig ragaszkodtál – szólalt meg a Sötét Úrnő, és a férfi tudta, hogy igaza van. Miért tartotta meg ugyanazt a mocskos egyenruhát, amelyet még életében viselt… amelyet a Scourge tagjaként viselt? Egyszerűen csak azért, mert nem érdekelte, hogy új ruházata legyen? Vagy vigaszt talált múltjának eme darabkájában?

Sylvanas egy elsötétített sarok felé mutatott, és a férfi most először vette észre, hogy a terem sarkában egy sötét íjász állomásozik. A Banshee Királynő okos volt, hogy kéznél tartott egy íjászt, hogy leterítse őt, ha a Val’kyr varázslata rosszul sikerült volna. – Anya, kísérd el a bajnokomat a fegyverraktárba, és gondoskodj róla, hogy oly módon legyen felöltözve, amely méltó a pozíciójához.

A sötét íjász csendben bólintott, és jelezte Nathanosnak, hogy merre menjen. A férfi Sylvanas felé bólintott, miközben elhagyta a szobát, a Sötét Úrnő alakját a lámpa halvány fénye keretezte.

Miután a titkos járatokon át visszatértek, a páros egy hosszú folyosón ahaldt keresztül, amely az Undercityt övező külső körgyűrűre nyílt. Miután beléptek a köztérre, Nathanos hamarosan felismerte új formájának hátrányait. Más képességeihez hasonlóan a szaglása is erősödött. Ahogy három Forsaken közeledett feléjük, rothadó hűsük bűze megcsapta az orrát, és majdnem elhányta magát. Miután felébredt a szertartásból, nem érezte a halál bűzét, de itt kint, a több ezer élőholt között a szag hullámokban tört rá.

Nathanos kihúzta magát, ahogy a trió elhaladt mellettük, aztán magában megesküdött rá, hogy soha többet nem hagyja, hogy észrevegyék rajta a bűz hatását.

Ha Anya észre is vette gyengeségét, nem tett róla említést, amikor megszólalt. – Régóta nem láttam ilyen elégedettnek a Sötét Úrnőt. Abban a pillanatban, ahogy rájött, hogy a Val’kyrok képesek egy ilyen szertartásra, téged hívatott.

– A királynőnk bölcs – felelte egy bólintással. – Ezzel a testtel jobban tudom szolgálni őt.

Anya felnevetett, amelytől a férfinak felállt a hátán a szőr.

– Nem értesz vele egyet? – ugatta. Legalább a modorát nem változtatta meg a Val’kyr.

– Nem erről van szó – vont vállat az íjász.

– Akkor miről? – Szinte kiáltotta a szavakat, mivel úgy tűnt, a sötét íjász sokkal jobban szórakozik rajta a kelleténél.

A nő felsóhajtott. – Igen, a királynőnek most már egy erősebb bajnoka van. De nem ez volt az, amit a legjobban kívánt.

A férfi megállt, és szembefordult a nővel. Nathanos összehúzta a szemét, mert feldühítette a nő köntörfalazása. – Mondd ki, mire gondolsz.

Anya ajkai szemtelen mosolyra húzódtak. – Sylvanas egy egész királyságot tagadott meg azért, hogy íjász úrnak nevezzen ki téged. Átkutatta az egész Járványföldeket azért, hogy visszaszerezzen téged a Scourge-től. És ma a legértékesebb erőforrását arra használta, hogy a te erődet visszaállítsa. Gondolkodj el ezeken a dolgokon, Blightcaller, és mondd meg, hogy valaki, aki ennyire eszes, hogy lehet ilyen vak a legegyszerűbb igazsággal szemben.

Nathanos fogait összeszorítva nézett szigorúan a nőre. Pillanatokon belül eltűnt Anya arcáról a gúnyosság. Bolond íjász! A királynőt nem foglalkoztatták az ilyen csekélységek. Ahogyan őt sem. Akármilyen érzelmet is táplált halandó szíve, most már csak a dühnek és a megvetésnek volt helye benne. Ő volt Nathanos Blightcaller, a Banshee Királynő Bajnoka. Majdnem elmosolyodott azon, hogy mekkora káoszt is fog majd az ellenségeikre hozni.

A férfi továbbsétált, Anya pedig szigorú csendben követte.

Az acélok csendülésének távoli zaja egy hatalmas kakofóniává nőtte ki magát, ahogy beléptek a Harci Negyedbe. Kiképzők kiáltottak kemény parancsszavakat az újonnan besorozott élőholtakra, akik a gyakorló bábukat és a Szövetség foglyul ejtett katonáit igyekeztek megtámadni. Nathanos számtalan órát töltött azzal, hogy ezeket a zöldfülűeket kemény katonákká képezze, és elég volt egy pillantást vetnie rájuk, hogy lássa, ez a felhozatal különösen szánalmas volt. Összevonta a szemöldökét, és elhatározta, hogy kijavítja majd hibáikat, aztán folytatta útját a szabó termébe.

A terem kőfalait hatalmas fogasok borították, amelyeken páncél és fegyverzet helyezkedett el. Nathanos egy fém- és bőrruházatot keresett magának, amely anélkül tudott elegendő takarást biztosítani számára, hogy akadályozta volna mozgásában. Zöld és szürke színű ruhákat választott, hogy elrejtse őt az erdőben és az árnyékban.

Ahogy megfordult, hogy elhagyja a termet, a megtisztított fémen megcsillanó lámpafény egy zsúfolt páncélfogasra irányította tekintetét. Arrébb tolt néhány darabot, hogy elővehessen egy finoman megmunkált mellkaspáncélt, ami tiszta és jól karbantartott volt. Gondolatai visszatértek a szertartáshoz, a mellette álló üres oltárhoz. A választásához.

Néhány pillanatra érezte, hogy valami idegen és nyugtalanító dolog érinti meg őt. Egy érzés, amelyet a halála napja óta nem érzett. A halandóság gyengéje, amely alig észrevehetően követte őt, és végre utat talált a torkához.

Nathanos sajnálatot érzett.

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .