Azerothi HistóriákCikkekKarakterek történeteWarcraft történelemWoW:Legion

Azerothi Históriák – Odyn és Helya története

A Fekete Birodalom (Black Empire) legyőzése

Odyn egy Titán Őrző (Titan Keeper), akit a titánok hoztak létre és láttak el erővel és hatalommal annak érdekében, hogy legyőzzék az Azerothon uralkodó Old Godok uralmát, a Fekete Birodalmat (Black Empire). A Titánok azért hozták létre az Őrzőket, mert féltek attól, hogy amennyiben maguk avatkoznának be a küzdelembe, az a bolygó megsértésével, és a benne élő világ-lélek (world soul) megsérülésével járna. Még mielőtt az Old Godokkal is megküzdhettek volna, előbb az Old Godok uralma alá került négy Elemental Lordot kellett legyőzniük, vagyis Al’Akirt, a Szélurat, Ragnarost, a Tűzurat, Therazane-t, a Kőanyát és Neptulont, a Hullámvadászt. A csata sokáig tartott, de végül mind a négy elemental lordot legyőzték. Megölni nem volt érdemes őket, mivel Azeroth-hoz kötődtek, ezért haláluk után visszatértek volna. Az egyik őrző, Ra tanácsolta azt, hogy hozzanak inkább létre börtönöket az elementáloknak. A Titán-koholt (Titan-forged) sereg egyik legtehetségesebb varázslónője volt Helya, és az ő segítségével négy zseb-birodalmat hoztak létre az Elemi Síkoknak (Elemental Plane) nevezett külön dimenzióban. Mindegyik elemental lordot a saját birodalmába zárták el, így jött létre Firelands (Tűzföldek), Deepholm, az Abyssal Maw és Skywall (Égifal).

Ezután az Őrzők a Titán-koholt sereggel együtt folytatták a háborút az Old Godok ellen, míg végül csak egy Old God maradt legyőzetlenül: Yogg-Saron. Ő a legnagyobb tábornokait, a C’thraxxikat eresztette rá a titán seregekre, jelentősen legyöngítve így a sereg létszámát addigra, mire az Old Godhoz elértek. Bár létszámban már nem voltak akkora fölényben, hogy legyőzhessék Yogg-Saront, Odyn nem adta fel a harcot. Minden maradék erejét összeszedte és a többieket is arra biztatta, hogy indítsanak egy ellentámadást a C’thraxxi sseregek ellen. A titán őrző, Loken feladata az volt, hogy egy hatalmas illúzió-varázslatot hozzon létre, amelytől a C’Thraxxik magukat és teremtőjüket, Yogg-Saront látják az ellenségüknek. Miután a Fekete Birodalom seregei így részben egymás ellen fordultak, a Titán-koholtak könnyedén legyőzhették őket. Majd C’Thunhoz és N’Zothhoz hasonlóan Yogg-Saront is egy földalatti, elvarázsolt börtönbe zárták.

A Sárkány Aspektusok megbizatása

A Fekete Birodalom legyőzése után viszonylagos béke uralkodott Azerothon. A Titán Őrzők elrendezték Azeroth sorsát, majd egy idő után további feladatok híján visszavonultak saját otthonaikba. A viszonylagos béke ellenére mégis rejtőztek olyan veszélyek, amelyekkel szembe kellett volna szállni, a titán őrzők azonban nem vettek tudomást a veszélyről. Egyedül Tyr Őrző volt az, aki felfigyelt a hatalmas proto-sárkány, Galakrond jelentette veszélyre, és megpróbált szembeszállni vele. Ebben öt fiatal proto-sárkány volt segítségére, és Tyr felismerte, hogy a titán őrzők helyett új védelmi rendszerre lesz szükség, ezért javasolta, hogy az öt proto-sárkányt ruházzák fel hatalmuk egy részével és azzal a feladattal, hogy óvják Azerothot.

A titán őrzők egyetértettek Tyrrel Odyn kivételével. Odyn rossz ötletnek tartotta, és ragaszkodott hozzá, hogy mint a titánok által kinevezett Prime Designate (Elsődleges Kiválasztott), az ő szava döntsön a kérdésben. Csakhogy a többiek nem hallgattak rá, és Alexstraszát, Yserát, Nozdormut, Malygost, valamint Nelthariont Sárkány Aspektusokká (Dragon Aspects) nevezték ki. Odyn mérges és csalódott lett a döntés miatt, és elhatározta, hogy saját kezébe veszi a dolgokat. Mivel biztos volt benne, hogy a sárkányok el fognak bukni, ezért egy saját elit-sereget kívánt létrehozni. Mivel a többiek ezt rossz tervnek tartották, és nem voltak hajlandóak csatlakozni hozzá, ezért Odyn Helya segítségével – akit a nevelt lányának tekintett – leválasztotta saját lakrészét Ulduarból, majd az égbe emelte és elnevezte az Érdem Csarnokainak (Halls of Valor). Új seregét pedig a Titán-koholtak leszármazottaiból, a vrykulokból kívánta létrehozni, hiszen úgy gondolta, csak ők képesek ellátni Azeroth védelmének feladatát. Felhívást intézett a vrykulokhoz, hogy azok, akik bebizonyítják rátermettségüket azzal, hogy dicső és hősi halált halnak, azok haláluk után a Halls of Valorban élhetnek új életet új testben, mint a Valarjar tagjai.

Az árulás és Helheim létrejötte

Odyn sokáig tanulmányozta az Árnyföldeknek (Shadowlands) nevezett birodalom energiáit, ami körülvette egész Azerothot, és végül rájött, hogy milyen módszerrel lesz képes az elhunyt vrykul szellemeket a saját csarnokába szállítani. Azonban szüksége volt ehhez Valkyrokra, akiknek fantomként kellett szolgálniuk őt, és átkísérniük az elhunyt szellemeket a Shadowlandsről a fizikai világba. Csakhogy egyetlen Vrykul sem jelentkezett önként erre az elátkozott feladatra. Odyn azonban nem hagyta, hogy ez akadály legyen, ezért eldöntötte, hogy ha kell, erőszakkal is rákényszeríti valakire ezt a feladatot. Helya azonban nem értett egyet vele, sőt, megfenyegette, hogyha nem hagy fel ezzel a tervvel, otthagyja a Halls of Valort és visszatér Ulduarba. Odyn ezzel meg is találta áldozatát a feladatra. Helya ugyanis így veszélyt jelentett a terveire, ezzel együtt véleménye szerint egész Azeroth-ra, ezért lecsapott rá. Széttörte a varázslónő fizikai formáját, szellemét pedig az első Val’kyrrá alakította át.

Helya sikolyai egész Shadowlandsen visszhangoztak, ez a brutális átalakítás azonban csak a kezdet volt. Teljes szívéből meggyűlölte Odynt azért, amit tett vele, ugyanakkor képtelen volt nem engedelmeskedni parancsainak. Odyn utasítására kénytelen volt más vrykulokat is arra kárhoztatni, hogy Val’kyrként szolgálják a titán őrzőt. Évszázadokon át Helya vezetésével a Val’kyrok teljesítették a feladatot, és átkísérték az arra érdemes vrykul szellemeket Odyn birodalmába, ahol a titán őrző tovább képezte őket, és óriási hatalommal ruházta fel őket. Egyáltalán nem érzett lelkiismeret-furdalást amiatt, amit Helyával és val’kyrokkal művelt, valamint amiatt, hogy elhagyta a többi titán őrzőt. Úgy gondolta, hogy mindezt Azeroth védelme érdekében tette a hatalmas Pantheon dicsőségére.

Csakhogy egyik titán őrző társa, Loken az Old God Yogg-Saron befolyása alá került, és a többi őrzőt a saját ellenségének tekintette, különösen Odynt és az ő Valarjar seregét. Ezért felkereste Helyát és ajánlatot tett neki: felszabadítja Odyn uralma alól, ha erejével és képességeivel bezárja Odynt és követőit a Halls of Valorba. A bosszúszomjas Helya örömmel egyezett bele Loken tervébe. Ugyanazzal a varázslattal, ahogy az elemi síkokat létrehozta és elzárta Azeroth elől, most a Halls of Valort is elzárta, így lakói mind a Csarnok foglyai lettek. Odyn és Valarjar serege hiába próbált kétségbeesetten kiszabadulni a repülő városból, egyikük ereje sem volt képes feltörni a zárat.

Helya most már szabad volt, és úgy döntött, új otthont hoz létre magának és a többi val’kyrnak. A Halls of Valortól messze létrehozta saját birodalmát, amit Helheimnek nevezett el, és Azeroth hatalmas tengereihez kötötte, mint végső kikötőt a vrykul szellemek számára haláluk után. Csakhogy az a sötétség, amely körülvette Helheimet, lassan Helya szívét is átformálta, és birodalma az árnyak és rémálmok helye lett. Az ide érkező halott Vrykulok szellemei hamarosan bosszúszomjas lényekké, Kvaldirokká változtak. Azonban nem minden Val’kyr csatlakozott Helyához Odyn elzárása után. Néhányan a Shadowlandsben maradtak, míg mások úgy döntöttek, hogy hatalmukat arra használják, hogy bajba jutott halandókon segítsenek a fizikai világban azzal, hogy haláluk után visszavezetik szellemeiket az élők világába.

Stormheim és Helheim felfedezése

Évezredeken át volt Odyn és a Valarjar a Halls of Valor foglya. Közben Azerothon zajlottak az események, külső és belső támadások érték a világot, Odyn pedig kénytelen volt partvonalról szemlélni az eseményeket, hiszen hiába volt elit serege, nem tudott velük segíteni Azeroth védelmében. Végül arra lett figyelmes, hogy a Halls of Valor alatti területen, Stormheimben idegen kalandorok jelentek meg, akik az ősi titán ereklyét, az Aegis of Aggramart kívánták megszerezni. Odyn úgy döntött, hogy segít a kalandoroknak, ehhez azonban bizonyítaniuk kell rátermettségüket. Kalandjaik során a kalandorok eljutottak Helheimbe is, Helya birodalmába, ahol nagy meglepetésre a Horda jelenlegi Hadfőnökébe, Sylvanas Windrunnerbe futottak, aki az alvilág királynőjével kötött valamiféle alkut. Később kiderült, hogy Sylvanas megszerzett egy lámpást is, amit megpróbált Eyiren, a Val’kyrok  vezetőjén alkalmazni, aki képes volt másokat Val’kyrrá változtatni. Ez a képessége nyilván fontos volt a Banshee Királynő számára, hiszen a Val’kyrok segítségével elkerülhette a halált, valamint más Forsakenet is új erővel ruházhatott fel. Sylvanast azonban Genn Greymane, a worgenek királya állította meg, és Eyir visszatért a Halls of Valorba.

Az Érdem Próbája

Végül Azeroth halandó hősei megszerezték az Aegis of Aggramart, és a harcosok csatlakozhattak Odynhoz a Halls of Valorban, azonban a Titán Őrző és elit serege továbbra sem hagyhatta el a Csarnokot, amíg Helya Helheimben uralkodott. Odyn arra gyanakodott, hogy Helya az általa begyűjtött elhunyt vrykul szellemek segítségével a Burning Legion okozta káoszban meg akarja hódítani a Broken Isles-t (Törött Szigetek), ezért az Alliance és a Horde hőseinek segítségét kérte abban, hogy megállíthassa Helyát, és végre bosszút állhasson a nő ellenszegülésén és árulásán. Helya egyébként már maga sem volt elégedett azzal, hogy kizárólag a saját árny-birodalmát irányítja, hanem hatalmas kvaldir seregével az élők világát is meg akarta hódítani.

Miután Odyn maga tesztelte le a bátor önkéntesek erejét és akaratát, és érdemesnek találta őket a feladatra, az áldását adta rájuk, majd elküldte őket Helheimbe, ahol Helya legyőzése mellett azt is feladatul adta nekik, hogy a Valarjar sereg elvesztett lelkeit találják meg és szerezzék vissza. Helheim bejáratát Guarm, Helya vad háromfejű kutyája védte, ám hamar megölték őt a kalandorok. Helya Helheim minden erejét és seregét bevetette a betolakodók ellen, ám Azeroth hősei túl nehéz ellenfélnek bizonyultak számára, és végül a halandó hősök kezétől érte el őt a vég.

Helya halálával végre megtört az átok, amely Odynt és a Valarjar sereget a Halls of Valorba zárta. A Titán Őrző el is határozta, hogy amint lehetősége lesz rá, ellátogat Ulduarba, hogy találkozhasson a többi Titán Őrzővel és megtárgyalhassa velük mindazt, ami történt.

Igaza volt Odynnak?

Ha csak azt nézzük, amit a játékban a kalandorok megtudhattak, akkor abból egyértelműen egy gonosz boszorkánynak van beállítva Helya, aki elzárta Odynt és ezzel megakadályozta, hogy Azeroth védelmében akár az Ősök Háborúja (War of the Ancients) idején beavatkozhatott volna. Éppen ezért nem volt kérdés a kalandorok számára, hogy Odynnak bajnokokra van szüksége, és hogy kérése teljesen jogos.

Csakhogy a történet kerekségéhez hozzátartozik, hogy az Odyn és Helya közötti ellentét oka maga Odyn volt. NEm volt hajlandó a többi titán őrzőre hallgatni, arra kényszerítette Helyát, hogy val’kyrrá váljon és engedelmeskedjen parancsainak. Ez volt az oka annak, hogy Helya bezárta őt és a Valarjart a Halls of Valorban. Lehet, hogy az elmúlt évezredek során sok változás történt, azonban nem úgy tűnik, hogy Odyn valaha is megbánta volna azt, amit Helyával tett.

A Sylvanas-szal kötött alku

Emlékezz az alkunkra, banshee. Ne merészelj szembeszállni velem…”

Vajon pontosan milyen alkut kötött Helya Sylvanas-szal? Az világos, hogy Sylvanasnak Helya erejének egy részére volt szüksége ahhoz, hogy uralma alá vonhassa Eyirt, de vajon mit akart Helya cserébe? Sajnos úgy tűnik, hogy Helya halálával erre a kérdésre már nem fogunk választ kapni. Pedig lehet, hogy jobban megérthetnénk, hogy eleve miért ajánlkoztak fel a Val’kyrok Sylvanasnak Icecrown Citadelnél, hogy szolgálják őt. Vajon mit látott egyáltalán Sylvanas akkor, amikor leugrott az Oromról és a saronite sziklák halálra zúzták? Vajon tényleg az alvilágot látta, vagy valójában csak Yogg-Saron játszott az elméjével?

Ugyanakkor előfordulhat, hogy Helya nemcsak Sylvanas-szal kötött alkut, hanem Gul’dannal és a Burning Legionnel is. Ugyanis Helya valamikor megszerezte Illidan Stormrage lelkét is a Twisting Netherből és Helheimben tartotta fogva magánál. Halála után Illidan lelke kiszabadulhatott az alvilágból.

Sajnos ezekre a kérdésekre nem biztos, hogy valaha is meg fogjuk kapni a választ. Pedig érdekes lenne tudni, hogy a Banshee Királynő mit tudott felajánlani a holtak és az alvilág királynőjének, Helyának.

(A poszt részben a Wowhead cikke és Nobbel87 videója alapján készült.)

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

10 thoughts on “Azerothi Históriák – Odyn és Helya története

 • Köszi a cikket, remek összefoglalása a történetnek, és a végén feltett kérdések is lényegesek.
  Egy dolgot nem értek egyébként: az szerepel a történetben, hogy Odyn nem hagyhatja ez a Halls of Valort, mégis találkozunk vele Stormheimben.
  Hogy volt képes kijönni még Helya halála és az átok megszűnése előtt?

  Reply
  • Havi, akivel találkozunk Stormheimben, csak egy álca, egy avatar, ennyit ki tudott menteni a Halls of Valorból, de ugye ez nem ő, nem az ő ereje igazából.

   Reply
 • Szvsz Odyn-nak végig igaza volt. A proto sárkányok kinevezése is bukás volt, mert kb annyi pozítiv dolgot tettek mint amennyi negatívat. Helya meg nem értett egyett a parancsolójával, s láttuk mi lett a következménye. Azeroth megvédéséhez sereg kell, s szerintem, ha a Titán őrzök összefogva, jobban figyeltek volna akkor egészen máshogy alakult volna a világ sorsa. Néha erővel kell írányitani a sorsot, s a WoW történelme kb erről szól. 😀

  Reply
 • Szali Ricsi

  Helheim bejáratát Guarm, Helya vad háromfejű kutyája védte, ám hamar megölték őt a kalandorok. Persze csak pár wipe után.:D

  Reply
 • A „Sylvanas Windrunner-az éjszaka peremén” című rövid novellából kiderül miért szövetkeztek a val’kyrok Sylvanassal

  Reply
 • A „Sylvanas Windrunner-az éjszaka peremén” című rövid novellából kiderül miért szövetkeztek a val’kyrok Sylvanassal

  Reply
 • Szali Ricsi

  Helheim bejáratát Guarm, Helya vad háromfejű kutyája védte, ám hamar megölték őt a kalandorok. Persze csak pár wipe után.:D

  Reply
 • Köszi a cikket, remek összefoglalása a történetnek, és a végén feltett kérdések is lényegesek.
  Egy dolgot nem értek egyébként: az szerepel a történetben, hogy Odyn nem hagyhatja ez a Halls of Valort, mégis találkozunk vele Stormheimben.
  Hogy volt képes kijönni még Helya halála és az átok megszűnése előtt?

  Reply
  • Havi, akivel találkozunk Stormheimben, csak egy álca, egy avatar, ennyit ki tudott menteni a Halls of Valorból, de ugye ez nem ő, nem az ő ereje igazából.

   Reply
 • Szvsz Odyn-nak végig igaza volt. A proto sárkányok kinevezése is bukás volt, mert kb annyi pozítiv dolgot tettek mint amennyi negatívat. Helya meg nem értett egyett a parancsolójával, s láttuk mi lett a következménye. Azeroth megvédéséhez sereg kell, s szerintem, ha a Titán őrzök összefogva, jobban figyeltek volna akkor egészen máshogy alakult volna a világ sorsa. Néha erővel kell írányitani a sorsot, s a WoW történelme kb erről szól. 😀

  Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .