Azerothi HistóriákCikkekKasztok történeteWarcraft történelemWoW:Legion

Azerothi Históriák – A megújult Ezüst Kéz Lovagjai

Tirion Fordring halála

A Broken Shore-i hatalmas vereséget követően az összes kaszt igyekezett valamilyen megoldást és összefogást találni ahhoz, hogy szembeszállhassanak a Burning Legionnel. Nem volt ez másként a paladinokkal sem. Lord Maxwell Tyrosus, az Argent Dawn vezetője volt az, aki igyekezett Azeroth különböző paladin szervezeteinek képviselőit egybehívni. Felhívására olyan réges-rég elfeledett paladin szervezetek is felbukkantak, mint a Tyr’s Guard (Tyr Őrei) Travard vezetésével. Ez a szervezet Tyr sírjának és a Silver Hand (Ezüst Kéz) védelmének szentelte magát, és a Tyrt délre kísérő vrykulok alapították. A vrykulok azonban tudták, hogy nem fognak örökké élni, ezért az emberek közül tagjaik közé emeltek néhányat, és átadták nekik tudásukat. A Scourge pusztítása után azonban csak kevesen maradtak, őket Travard vezette, és most azért keresték fel Maxwell Tyrosust, hogy a Silver Hand feltárásával is segítsék Azeroth paladinjait.

A paladinok legnagyobb bánata természetesen Tirion Fordring sorsa volt, akiről úgy tudták, hogy meghalt a Broken Shore-i csatában. Uther the Lightbringer (Uther, a Fényhozó) szelleme azonban elárulta, hogy Tirion még él, de sietniük kell, ha meg akarják őt menteni a démonoktól. Paladinok egy csoportja azonnal neki is indul a Broken Shore-nak, hogy kiszabadítsák a Highlordot, akit Balnazzar ejtett foglyul és kínzott meg. Bár Balnazzart sikeresen legyőzték, Tiriont sajnos már nem bírták megmenteni, az Argent Crusade vezetője pedig egy fiatal paladinra bízza legendás fegyverét, az Ashbringert, majd csatlakozik a Lighthoz halálában.

Az Ezüst Kéz Lovagjai Rend (Knights of the Silver Hand) megújulása

Tirion holttestét Tyrosus vezetésével a paladinok szent helyére, Light’s Hope Chapelbe (Fény Reménységének Kápolnája) viszik, amelynek mélyén fekszik a Sanctum of Light (Fény Menedéke), mely már oly sok kiváló paladin végső nyughelyéül szolgált. A paladinoknak azonban új vezetőre van szükségük, és úgy döntenek, hogy a vezető az a fiatal kalandor legyen, akire Tirion Fordring is rábízta az Ashbringert.

– Azeroth paladinjai – köszöntötte az egybegyűlteket Maxwell Tyrosus – azért gyűltünk ma itt össze, hogy meggyászoljuk Tirion Fordring Nagyúr halálát. Sokan példaképnek tartottátok, egy eszménynek, amilyennek mindannyian lenni szándékozunk. Gondoljunk erre a kiváló katonára, vezetőre és barátra most csendben egy pillanatig! A Fényben mindannyian egyek vagyunk. Mindig.

Majd az új vezetőhöz fordult és arra kérte, hogy írja be nevét az Ősi Királyok Kötetébe (Libram of Ancient Kings), hogy megkezdhessék beavatási szertartását. Az új Nagyúr így is tett. Tyrosus így szólt a többiekhez:

– Mindannyian ismeritek nemes tetteit ennek a bajnoknak, aki mellettem áll. A Fény őt választotta ki arra, hogy Tirion utódja legyen Nagyúrként. Az új vezetőnk alatt ez a rend egy hatalmas és félelmetes fegyver lesz a Légió elleni háborúban. Együtt kell szembeszállnunk a közeledő sötétséggel. Félre kell tennünk a népek és királyságok közötti ellentéteket. Egyként kell cselekednünk!

Először Lady Liadrin, a Vérlovagok (Blood Knight) vezetője emelkedett fel és hajtott térdet az új Nagyúr előtt:

– A Vérlovagok melletted állnak, Nagyúr. Azeroth nem fog elbukni!

Ezt követően Vindicator Boros, a paladin vindicatorok vezetője emelkedett fel:

– Mi is a te céljaidnak szenteljük magunkat, Nagyúr! – kiáltotta térdet hajtva.

– Ezen a napon az Ezüst Kéz Rendje újjászületett! – jelentette ki Lord Maxwell Tyrosus. – Közösen erőnktől maga Sargeras is meg fog remegni!

A Fény Szíve

Ezt követően a paladinok elkezdték a közös munkát. A Vérlovagok és a Vindicatorok mellett természetesen az Argent Dawn (Ezüst Hajnal), a Sunwalkerek (Napjárók) és Azeroth más paladinjai is részt vettek a közös cél elérésében. Segítettek Khadgarnak felkutatni a Pillars of Creationt (Teremtés oszlopai), saját sereget toboroztak, részt vettek a démoni inváziók visszaszorításában és tovább bővítették szövetségeseik létszámát.

Maxwell Tyrosus a Broken Shore-on tett egyik felfedező útja során különös tárgyra lett figyelmes, amely a Felstormból emelkedett fel, majd Suramar partjai közelében zuhant le. A tárgyról említést tett Khadgarnak is, aki haladéktalanul intézkedni kezdett az iránt, hogy a tárgyat Azeroth hősei szerezhessék meg. Végül a paladinok újdonsült Nagyura szerezte meg, vitte vissza főhadiszállásukra, a Sanctum of Lightba, ahol hamarosan kiderült, hogy a tárgy nem más, mint a Fény Szíve (Light’s Heart), amely egy üzenetet rejtett magában a rég elveszettnek hitt paladintól, Turalyontól. Ezt követően Exodarba utaztak, ahol a Lángoló Légió serege megtámadta a draeneieket, hogy megöljék az ott élő naarut. Miután legyőzték az eredarok seregét, megtudták, hogy a Fény Szíve az egyik első naaru, Xe’ra üzenetét rejti magában, aki valójában Illidan Stormrage után kutatott.

Csakhogy a tárgy nemcsak ezt az üzenetet rejtette magában. A Sanctum of Lightban ugyanis megérezte a tárgy Turalyon és Alleria Windrunner gyermekének, Aratornak a jelenlétét is, aki apja nyomdokaiba lépve szintén paladin lett, és Outlandről Azeroth-ra térve csatlakozott a megújult Ezüst Kéz Lovagjaihoz.

– Arator. Fiam – hallották Turalyon hangját, mikor megérezte, hogy Arator a tárgy előtt térdel. – Ha ezt hallod, fontos üzenetem van számodra. Éveken át üldöztem a Lángoló Légiót a csillagokon át. Megtorlásul Balnazzart Azeroth-ra küldték, hogy elpusztítson mindent, ami a szívemnek fontos. Össze kell gyűjtened a Fény védelmezőit, Arator. Tartsd életben a Fényt. Harcolj, vagy MINDEN elveszik. Ég áldjon, fiam. Ne veszítsd el a hited, mert a legsötétebb pillanatokban világít a legfényesebben a fény.

Az üzenetet a paladinok egy jelnek tekintették, hogy jó úton járnak, és továbbra is hasonlóan kell cselekedniük, egységesen kell fellépniük a Lángoló Légióval szemben, hiszen csak így lehet esélyük.

Balnazzar nyomában

Közben nyomasztó jelentéseket kaptak Azsunából, amelyekből azt lehetett feltételezni, hogy az ottani támadások mögött Balnazzar áll. Az Exodar elleni támadás óta a bosszúvágytól hajtott Vindicator Boros egy seregnyi paladinnal együtt azonnal el is indult, hogy levadásszák a veszélyes rémurat. Csakhogy a túlzott bosszúvágya miatt súlyos árat kellett fizetnie: csapatának tagjait egytől egyig lemészárolták a démonok, őt pedig Balnazzar szolgája, Jarvox ejtette foglyul. Szerencsére az Argent Dawn és az Argent Crusade kiváló paladinja, Julia Celeste a Nagyúrral együtt megérkezett, hogy kiszabadítsák őt, és megöljék Jarvoxot. A démontól egy igen értékes könyvet, a Codex of Commands-ot is szereztek, azonban megértéséhez külön kódra volt szükségük.

Aponi Brightmane, a Sunwalkerek vezetője jó barátját, egy éjelf papnőt ajánlott a feladatra. Delas Moonfang ugyanis tanulmányozta az Eredrun nyelvet, így talán segíthet a kód feltörésében. Az éjelf papnő Dalaranban készségesen segíteni is szeretett volna, szüksége volt azonban még egy Fel Lexikonra, amelyet a Violet Horldban fogva tartott egyik démoni rabtól lehetett megszerezni.

A Lexikon megszerzése után aztán Delas készségesen feltörte a kódot, és kiderült, hogy a Codex of Commands egy igen értékes könyv: tartalmazta ugyanis a Légió seregének és támadásának pontos adatait Felblaze Ingressnél. Kiderült, hogy a Légió terve az, hogy portált nyisson Niskarára, a démonok világára!

A feladat egyértelmű volt: meg kellett akadályozni, hogy ezt a portált a Légió megnyithassa. Első körben Arator, Aponi Brightmane és Delas Moonfang jelentkeztek erre a feladatra, azonban miután nem érkezett róluk egy ideig semmi hír, maga a paladinok Nagyúrja indult a keresésükre. Eltűnésük helyén meg is találta Aponi feljegyzéseit, melyből kiderült, hogy pontosan mi is történt velük:

1. lap: Hamarosan megérkeztünk Felblaze Ingressnél, miután elhagytuk a Light’s Hope Chapelt. Ezek a feljegyzések fognak tanúskodni utazásunkról.

2. lap: Ahogy megígérte, Delas magával hozott papokat a Conclave-ból (Konklávé – a papok új rendje a Legionben), hogy csatlakozzanak harcunkhoz. A két sereg jól kijön egymással.

3. lap: A papok szintén Balnazzar után kutatnak. Vezetőjük, Velen Próféta egyik látomásában látta, hogy a rémúr pusztítást hoz Azeroth-ra.

4. lap: A Légió nem is sejti, hogy itt vagyunk. Egyik vezetőjük, Brood Queen Aramis, mindennap körbejárja a tábort.

5. lap: Holnap támadunk. A Fény irányítson minket.

6. lap: Alábecsültük a Légió ravaszságát! Miután megtámadtuk őket, a portál életre kelt. Balnazzar érkezett meg rajta keresztül, és keresztülvágott a védelmünkön.

7. lap: Még életben vagyunk, de folyamatosan visznek át minket a portálon… az ő világukba. Vajon mi vár a túloldalon?

8. lap: Egy pillanatra kiszabadítottam magam. Kérem, ha valaki megtalálja a feljegyzéseket, ő az utolsó reményünk a menekülésre.

A Nagyúr habozás nélkül rohant a portálon át Niskarára, hogy megmentse bajba jutott társait. Szerencsére Aponit, Aratort és Delast életben találta és kiszabadította őket fogságukból. Niskarán közben arra is rájöttek, hogy a Légió egy sereget gyűjtött össze, és valami nagyon fontos dolog után kutatnak a Twisting Netherben. Az egyik ketrecben egy rejtélyes leláncolt idegenre bukkantak ; egy rémúrnak (dreadlord) tűnt, és mégsem volt teljesen olyan. Miután a Nagyúr és Aponi kiszabadították, elmondta, hogy ő is a Fény oldalán harcol és elárulja, hogy mi Balnazzar célja: megtámadni a papok rendjének otthonát, a Netherlight Templomot, hogy végre elfogják és megöljék Velen prófétát! A rejtélyes idegen közölte, hogy a templom védelmére szövetségeseket hoz, azonban idő kell ahhoz, hogy megérkezzenek.

Netherlight Templom ostroma

Az Ezüst Kéz Lovagjai meglehetősen kételkedve és bizalmatlanul hallgatták végig Aponi és a Nagyúr beszámolóját a különös fogolyról és arról, hogy a Légió terve a papok főhadiszállásának megtámadása. Azonban a többi, általuk összegyűjtött adat is mind azt támasztotta alá, hogy a démonok Balnazzar vezetésével valóban Netherlight Templom megtámadására készülnek.

Ezért a paladinok serege elindult, hogy segítsenek a papoknak a Légió elleni támadásban. Kezdetben jól is álltak a dolgok, azonban egyre több és több démon jelent meg a Templomban, amellyel szemben már kevés volt a paladinok és a papok egyesített ereje is. Balnazzar maga is megjelent a csata színhelyén, hogy megölhesse Velent. Egyre inkább úgy tűnt, Velen látomása ezúttal valósággá fog válni.

Ebben a pillanatban azonban egy dimenziós hajó jelent meg a láthatáron Balnazzar háta mögött. A Niskarán kiszabadított rejtélyes idegen volt az, méghozzá egy jelentős sereggel megtámogatva.

– Szövetségeseim, ne féljetek – szólt a rejtélyes idegen. – Én vagyok az, Lothraxion, a Nagy Fény Seregének Főparancsnoka. High Exarch Turalyon parancsára olyan gyorsan jöttünk, ahogy csak tudtunk. Erősítést hoztam magammal, hogy csatlakozhassunk hozzátok. Hősök, egyesüljünk a Fény zászlaja alatt! Balnazzar, készülj a végzetedre.

Az újonnan érkezettek segítségével sikerült is megölniük Balnazzart. Azeroth hőseinek különös dolog volt látni, ahogy a két rémúr, Balnazzar és Lothraxion egymás ellen harcoltak, miközben az egyiküket a Fény járta át.

Balnazzar és a Légió seregének legyőzése után Velen Próféta megköszönte a paladinok segítségét a Templom megvédelmezésében, míg Lothraxion arra sürgette őket, hogy térjenek vissza a főhadiszállásukra, ahol még sok mindent kell megbeszélniük egymással.

Új szövetségesek

A Sanctum of Light-ban aztán a paladinok megünnepelték a fényes győzelmet, amit a Légió felett arattak. Bár Lothraxion továbbra is csak annyit közölt velük, hogy Turalyon és Alleria Windrunner vezetése alatt a Fény Seregének tagjaként dolgozik, a Nagyúr elfogadta őt követőjének. Reménykedett benne, hogy egy nap megtudja, vajon hogyan lett egy nathrezimből a Fény harcosa.

Lothraxion mellett más is jelentkezett, hogy csatlakozhasson a paladinokhoz. Delas Moonfang, Elune papnője kérte a Nagyurat, hogy vegye fel a paladinok közé. Elmondta, hogy egész életében a Fényt szolgálta és tanulmányozta, de mindig úgy érezte, hogy tanulmányai valamilyen oknál fogva nem teljesek. Mióta látta a paladinokat harcolni, rájött arra, hogy ez az ő valódi útja, és szeretné felfedezni, hogy merre viszi őt ez az út. A Nagyúr engedélyezte, hogy az éjelf hölgy letegye a paladinok esküjét, és az Ezüst Kéz Lovagja legyen.

A Legionfall hadjárat során Delas arra kérte a Nagyurat, hogy megkereshesse családját Andu’talah-ban, hogy megláthassa, valóban méltó volt-e arra, hogy csatlakozzon az Ezüst Kézhez. Andu’talah-ban aztán találkoztak Erelyn Moonfanggal, aki arra kérte őket, hogy öljék meg az eredar Darkbinder Dilemmát, aki feltámasztotta őseiket azért, hogy a Légió oldalán harcoljanak. Az eredarnál megtalálták Delas nagybátyjának, Nerus Moonfangnek a naplóját is.

A naplóból azonban döbbenten értesült Delas arról, hogy a nagybátyja még életében alkut kötött a Légióval: a családjának nem fog bántódása esni, azonban a családtagok lelkét örök időkre a Légióhoz kötik ezzel. Delas Moonfang a Nagyúr segítségével először Nerus Moonfang lelkét szabadította ki, aki elmondta, hogy már nagyon megbánta döntését, és szeretné jóvátenni hibáját, ezért elárulta nekik, hogy Oathbinder Zorakot kell megölniük ahhoz, hogy a kiszabadított családtagok szellemeit feloldják a szörnyű átok alól. Miután Delas és Nagyúr az összes családtag szellemét kiszabadította, és Zorak megölésével a családot is felszabadította a szörnyű átok alól, Nerus elhatározta, hogy ezentúl ő maga is az Ezüst Kéz rendjét fogja segíteni minden erejével. Az Ezüst Kéz pedig tovább folytatta a harcot a Lángoló Légió ellen.

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .