CikkekCikkfordításWarcraft történelemWoW:Legion

Odyn, Helya és a Halál Istene

Az alábbi írás egy elmélkedés, spekuláció, amely a lore eseményeiből indul ki, és ezen haladva próbál spekulálni bizonyos dolgokra. Éppen ezért, a cikkben olvasható dolgok nem biztos, hogy így vannak, de akár lehetőség is lehet. Aki nem olvasta volna, még az írás előtt pótolja az Odyn legendáiról szóló írást, az Odynról szóló írást, valamint az Odyn és Helya kapcsolatát bemutató cikket, mivel ezek tartalmára csak utalni fogok, de részletesen nem fejtem ki őket.

Az elképzelhetetlen

Ahogy már korábban is megírtam, Odyn arra kérte a lányának tekintett nagyerejű vrykul varázslónőt, Helyát, hogy mágiája segítségével egyfajta külön dimenzióba emelje át a Halls of Valort, egy helyre, ami csak az övék. Aztán elmondta Helyának azt a tervét, hogy Val’kyrokat fog használni ahhoz, hogy begyűjtse a halott vrykul hősök lelkét és egy új, halhatatlan Stormforged (vihar kovácsolta) testbe költöztesse őket. Ezeket a katonák harcolnának majd Azeroth védelmében, ha a Sárkány Aspektusok kudarcot vallanának – és Odyn biztos volt benne, hogy ez be fog következni. Helya azonban elszörnyedt és szörnyűségesnek tartotta a tervet. De miért?

Mi rémítette meg ebben a tervben olyan nagyon Helyát? Tudjuk, hogy tiltakozása nem állította meg Odynt. Kényszerítette Helyát, hogy az első Val’kyr ő legyen. Ezzel olyan események láncolatát indította el, amelyek ahhoz vezettek, hogy a nő aztán csatlakozott Lokenhez. Elzárták a Halls of Valort benne Odynnal és seregével évezredekre. Helya átvette az irányítást a Helheimnek nevezett birodalom felett, ahol számos vrykul elmocsarasodott testben rohad Kvaldirként Helya örömére.

Nem minden Val’kyr követte Helyát – a hűségesek Halls of Valorban maradtak. Még az élők világába is képesek voltak visszatérni, hogy lelkeket szerezzenek. Odyn ugyanezt Havi, a rejtélyes rúnamondó képében tudta megtenni. És mindannyian, akiknek a karaktere halt már meg a játékban, találkoztunk a Spirit Healerekkel. A Chronicle felfedte előttünk, hogy a Spirit Healerek valójában olyan Val’kyrok, akik annak ellenére, hogy elvágták őket a Halls of Valortól, hűségesek maradtak Odynhoz és Helya ellen dolgoznak. Akkor avatkoznak be, amikor nagy hősök állnak a halál szélén, és lehetőséget adnak nekik, hogy elmeneküljenek, mielőtt Helya megszerezné őket.

De miért tiltakozott Helya Odyn terve ellen? És hogyan jött rá Odyn, hogy Val’kyrokat kell létrehozni?

A halál titkai

Amikor Odyn kitalálta a tervét, tudta, hogy ő egymaga képtelen lesz megvalósítani. Az elesett Titán-koholtak lelkének felhasználása az ő erején túlterjedt. Számára és fajtája számára a halál végleges volt – ha elpusztították őket, a Titán-koholtak megszűntek létezni. De volt rá bizonyíték, hogy nem minden esetben kell ennek bekövetkeznie, ahogy az Mimiron Őrzővel is történt. A laboratóriumában történt baleset elpusztította eredeti testét. De mechagnómjai gyorsan cselekedtek és egy új testet hoztak létre számára, amelyben elhelyezték lényének egy szikráját, mielőtt teljesen elhalványult volna. Lehet, hogy ez indította el Odynt sötét útján.

Odyn bepillantást szeretett volna a Shadowlandsbe, ebbe a rejtélyes tükör-birodalomba, amely Azeroth-tal párhuzamosan létezik, akárcsak az Emerald Dream. A Dream egy zöldellő terület, egy élettől sugárzó tökéletes Azeroth képmása. A Shadowlands sötét, hideg hely, ahol a halál uralkodik, a halottak téli birodalma a pusztulás határán.

Odyn kényszerítette Helyát, hogy segítsen neki, és idézzen meg egy olyan lényt, aki segíteni tud abban, amire szüksége van. De, mint mindig, ennek is volt egy ára.

Egy hatalmas szellem jelent meg Odyn előtt a körből, földöntúli ködből gomolyogva alaktalanul, hogy árnyakkal vegye körül az őrzőt. – Mit adsz azért – kérdezte a szellem -, hogy bepillanthass eme világ fátyla mögé?

A bölcs Odyn elgondolkozott a kísértet kérdésén. – Két szemem van – felelte. – Egy, amivel ezen világ halandóit látom és egy a szellemek birodalmába. – És ezzel Odyn kitépte a saját szemét a helyéről és a szellemnek mutatta. A szellem megmarkolta a szemet és egészben lenyelte, és akkor a hatalmas Odyn meglátta.

Legendák Odynról

Helya neheztelése

Hogy mi volt ez a nagy szellem, akit Helya megidézett a Shadowlandsről, nem tudjuk. Azt sem tudjuk, hogy vajon miért érte meg Odyn szeme az ügyletet. De az alku megköttetett és Odyn tanult a szellemtől – és meg kell jegyeznünk, hogy Helya segített neki ebben. Helya tudta, mielőtt még Odyn megkötötte volna az alkut, hogy az őrző egy módszert keres arra vonatkozóan, hogy elesett vrykulok lelkeit toborozhassa egy seregbe. Tudott erről és mégis asszisztált a tervéhez. Tehát nem a Stormforged-okból álló sereg létrehozásának ötlete zavarta. Hanem csak és kizárólag a Val’kyrok létrehozása.

Az Odynról szóló legendákban egy elég részrehajló leírását olvashatjuk az Odyn és Helya közötti csatának, amelynek eredményeként a varázslónő az első Val’kyrrá változott. Az szintén szerepel a történetben, hogy Helya tiltakozott. A többi azonban Odyn verziója a történtekről – az, hogy Helya féltékeny lett volna, hogy Odyn első körben nem őt kereste fel, hogy legyen Val’kyr, elég valószínűtlennek tűnik. Ahogy az is, hogy Helya majdnem megölte magát, amikor a Shadowlands erejét hívta segítségül, és hogy Odyn azért tette őt Val’kyrrá, hogy megmentse a szörnyű sorstól, ami ott várt volna rá. Világos, hogy Helya ahelyett, hogy hálás lett volna Odynnak, hogy megmentette őt még a halálnál is rosszabb sorstól, neheztelt az őrzőre.

Ennek a neheztelésnek az eredményeit pedig már láttuk. Loken felajánlotta az Odyn irányításától való szabadságot Helyának. Amikor szabad lett, a varázslónő az erejével elzárta a Halls of Valort. Számos Val’kyr felett átvette az uralmat és létrehozta a saját birodalmát a Shadowlandsen belül.

A halál előrenyomulása

Ha ezt mind figyelembe vesszük, akkor fel kell tennünk pár kérdést magunknak.

Mit nyert azzal a szellem, amely Odynnal egyezséget kötött, hogy lenyelte a szemét? Egyáltalán mi volt ez a lény? Hogyan ruházta fel Odynt azzal az erővel, hogy Val’kyrt hozzon létre, és miután fellázadt, hogyan szerezte meg Helya maga is ezt az erőt?

Démonokról már hallottunk, amelyek a Twisting Nether teremtményei és a tiszta Fel megtestesítői. Ismerjük a Void Lordokat, akik a Shadow birodalmából származnak. Tudjuk, hogy a Naaruk valahogyan a Light birodalmával állnak kapcsolatban, amely a Shadow-val vetélkedik. Ha a Light és a Shadow mellett a Felnek is lehetnek teremtményei, akkor talán a többi birodalomban is vannak hasonló lényei, amelyek a fizikai valóságban is létezni akarnak. És éppen a mi valóságunk határán létezik a Shadowlands. Ez a bolygó érinti a Decayt, vagyis a Rothadást, amely a Halál tiszta birodalmát érinti.

Igaz, hogy lehet ezekre a helyekre pusztán elvi helyekre tekinteni. De a Void Lordok bebizonyították, hogy igenis veszélyes lények lehetnek. A Thousand Years of War novellából megtudhattuk, hogy a Void azért szül őrületet, mert minden lehetőséget, még az egymással ellentmondókat is igaznak fogad el, míg a Light csak egyetlen igaz utat ismer el. Úgyhogy képzeljük el, hogy lehetnek olyan lények, akik esetleg egyetlen igaz utat sem látnak. Semmi sem igaz számukra. A sors értelmetlen, mert minden út a halálba vezet végül.

– Mit láttál, nagy Odyn? – kérdezte Helya.

– Láttam a választ – mondta a bölcs Odyn. – Mert az életben ott létezik a halál, és a halálban ott létezhet az élet. De csak élet-teremtmények és halál-teremtmények vannak. Az én küldöncömnek mindkét birodalmat el kell érnie.

Legendék Odynról: Az Őrző szeme

Híd a birodalmak között

Helya volt az, aki többet tudott a Shadowlandsről – ő volt az, aki megidézte a lényt, akivel Odyn alkut kötött. Hiszen Helya apjaként szerette Odynt, és mindenféle dologban szolgálta őt. Segített létrehozni Highkeeper Ra-val együtt az Elemental Plane-eket számára. Amikor Odyn arra kérte, akkor felvitte az egekbe a Halls of Valost. Lehet, hogy voltak ellenérzései azzal kapcsolatban, amikor az őrző arra kérte, hogy idézzen meg neki egy lényt a Shadowlandsből, de megtette amit kértek tőle, előhívva az Emerald Dream erejét a Shadowlandsével együtt, hogy teljesíthesse a kérését. És Odyn hogyan fizette ezeket meg?

Egy szentségtelen dologgá változtatta, egy lénnyé, amely mindkét birodalmat eléri.

Odyn utat nyitott az Élet és a Halál között. Egy utat, amelyet nem lett volna szabad megnyitni. Csak élet-teremtmények és halál-teremtmények vannak. De Helyával Odyn széttörte ezt. Egyetlen tettével utat nyitott a fizikai valóságba a halál lényei számára, és örökre megváltoztatta a kozmikus rendet.

Milyen lény az, amely eléri az életet és a halált, amely mindkettőben létezik? Se nem élő, se nem holt. Definíció szerint élőholt, vagyis undead. A Scourge előtt, a Forsakenek előtt, Odyn őrző a maga akaratából hozott létre egy élőholt lényekből álló csoportot, hogy szándékosan átszakítsa velük az élet és a halál határait. De miért? És ez vajon az ő ötlete volt, vagy átverték?

A halottak szabálya

Nem csoda, hogy Helya elméje megtört, miután Odyn egy élőholt borzalmat alkotott belőle. Nem csoda, hogy a Shadowlandshez tért vissza, miután kiszabadult az őrző irányítása alól. Eyirrel ellentétben Helya ismerte a Shadowlandset és a benne élő lényeket. Helya tudta, hogy mivé változott, hogy mi tette lehetővé az ő létét. Igen, a Val’kyrok képesek áthidalni az életet és a halált. Képesek a halottak birodalmába elmnni és visszaszerezni a megöltek lelkeit. A Spirit Healerek nagyjából ezt teszik. Érdemes megjegyezni, hogy a Spirit Healerek mindenfajta útmutatás nélkül teszik ezt meg, mert miután Odynt elzárták, senki se mutatott nekik utat.

Szintén nem csoda, hogy Helya és Sylvanas valamilyen egyezséget kötöttek. Ha valamit Helya nagyon jól meg tudott érteni az az, hogy mit jelent egy olyan lénnyé változni, akinek a puszta létét is megveted. Mit jelent erővel szolgálni azt, aki csapdába ejtett téged élet és halál között.

De a Val’kyrok léte meggyengíti az élet és halál közötti határvonalat. Most már sokkal könnyebben áramlanak nekromantikus energiák a halandók világában. Olyan dolgok, amelynek halottnak kellene lenniük, most már szabadon megtagadhatják a kozmosz rendjét. Önhittségében Odyn olyan módon sértette meg Azerothot, amelyet nem is lehet könnyen felismerni. Az A Thousand Years of War című novellából tudjuk, hogy a Titánok és a Világ-lelkek már azelőtt léteznek, hogy egy bolygó formálódna körülöttük. Olyanok, mint egy-egy nagyerejű Arcane szikra, ami berobbant az univerzumba – hasonlóan ahhoz, ahogy a Void Lordok az Old Godokat az univerzumba lökték.

Most fel kell tenni a kérédést, hogy milyen lény adott Odynnak hozzáférést a holtak földjéhez? Valaki, aki valószínűleg saját maga nem volt képes ezt az átjárót megnyitni, de esetleg nagyon-nagyon át akart rajta kelni? Ez további kérdésekhez vezet. Vajon miért követték a Val’kyrok olyan könnyedén a Lich Kinget Northrenden?

A Halál egy sápadt trójai lovon jár

Miért feltételezte mindenki, hogy a Lich King egy „halálisten” volt, akit követni kell? Vajon pusztán a nekromancia feletti ereje miatt? Mi van akkor, ha ez az erő nemcsak a Burning Legiontől származott?

A Legion a Frozen Throne-t egy olyan terv részeként küldte Azeroth-ra, amely szerint meggyengítenék és beszivárognának a világra. De a Lich King ereje olyan nagyra nőtt, hogy már képtelenek voltak kontrollálni őt. Miért? Vajon azért, mert Odyn megtörte a természet rendjét? Volt egy másik Lich King Ner’zhul előtt? egy szörnyű lény a Shadowlandsről bezárva egy rúnákkal díszített páncélba, amelyet a Legion lélekkovácsai faragtak? A démonok azért hozták létre a Helm of Dominationt, hogy Ner’zhul megnyúzott és korrumpált lelkének a Lich King erejét átadhassák. De nem tudjuk, hogy honnan szerezték a démonok ezt az erőt – ez ugyanis nem a Fel volt.

Ha emlékeztek rá, a Felt a Light és a Shadow egymás általi elpusztítása hozza létre. A lelkek elfogyasztása táplálja és nem az, hogy visszahúzza őket az élet és a halál határvonaláról. A Scourge semmi olyat nem csinál, ami kívül esne a Legionön. Láthattuk, ahogy Balnazzar egy élőholtakból álló sereget emelt Stratholme-ban. Az ő unholy Risenjei természetesen rémisztőek, de nem a Scourge tagjai. És világos, hogy nem is Fel lények. És Balnazzarhoz hasonlóan a Nathrezimek szeretnek más energiforrásokat is használni.

A Legion is képes olyan ereklyéket, tárgyakat létrehozni, amelyekbe lelkeket lehet foglyul ejteni. A Death Knightok Artifact fegyvere, a Maw of the Damned belsejében annak a démonnak a lelke van foglyul ejtve, aki megalkotta. A Lich King tudott erről a fegyverről, és egy Death knightot küldött el, hogy megtalálja. Ezért elképzelhető, hogy a Legion Warlockjai hasonló rituálékat használtak, mint amivel Helya megidézte a halállényt a Shadowlandsről. Aztán bebörtönözték ezt a lényt egy sisakba, hogy erőforrásként szolgáljon azért, hogy utána ámokfutást rendezzen Azerothon.

A Halál otthonra lel

Más dolgokat is érdemes átgondolni – vajon Helya egyezsége Sylvanas-szal tartalmazott menekülő útvonalat? Lehetséges, hiszen a Shadowlandsben bezárva élni senkinek sem lehet öröm. Amennyire tudjuk, Helya akár most is várakozhat valahol Azerothon, akár Sylvanas saját lakosztályában is lehet. Végülis Sylvanas Val’kyrokat akart a szolgálatába állítani. És Helya minden kétséget kizáróan a valaha volt leghatalmasabb Val’kyr.

Vajon Helya a Lich Kinggel karöltve dolgozott, vagy keresztezték egymás útját? Vajon ő volt a lény, akit oly régen megidézett, és ők vajon szövetségesek vagy riválisok? Vajon Yogg-Saron miért hívta magát a Halál Istenének? Hogyan tanította meg Lokent arra, hogy hogyan szabadítsa ki Helyát Odyn uralma alól? Vajon létezik egy halál-lény a Helm of Dominationben, aki lassan a befolyása alá vonja Bolvart – és esetleg Sylvanast?

A Helya által a Shadowlandsről megidézett lény elvette Odyn szemét. Vajon ez lehetővé tette számára, hogy rálásson Odyn világára, ahogy az őrző ráláthatott a Shadowlandsre? Vajon vágyott a legígéretesebb titán-lélek bőséges élet energiáira? És vajon olyan hatalmas és ármánykodó volt, hogy képes volt még Kil’jaedent is átverni, hogy elérje azt, hogy kapjon egy anyatestet? Egy rúnákkal díszített páncélt és egy sisakot, amely először Ner’zhult ruházta fel hatalommal, aztán őt és Arthast, majd most Bolvar Fordragont. Ez az oka annak, hogy Yogg-Saron nem tudott a Scourge-dzsel szemben cselekedni és velük szembeszállni akkor sem, amikor az Old God vérét használták fel páncéljuk alapanyagaként? Mert ez a halál úr egy olyan birodalomból érkezett, amely még a Voidon is túl van – a Shadowlandsen túl, ahol maga a Halál vár.

A halál jövője

És talán ez a lény most is ott tevékenykedik a Helmen belül, mert Azeroth még mindig egy olyan világ, ahol virágzik az élet és ritka a halál. A Spirit Healerek nap mint nap újjáélesztik a fiatal hősöket. És valahányszor megteszik, csak tovább vékonyítják a fátylat, amelyet Helya átalakításával megszakított Odyn. És valahányszor a Val’kyrok felélesztenek egy Forsakent, valahányszor egy élőholt feléled, valahányszor egy Stormforged-ot felélesztenek Odyn szolgálatára. Ezek mind-mind tovább gyengítik az életet és a halált egymástól elválasztó falat. És ki tudja? Talán egy nap a Shadowlands elnyeli Azerothot. Az élet lesz a halál és a halál lesz az élek, és az első Halál Titán fogja járni az univerzumot.

Forrás: Matthew Rossi – Know your lore THF Edition: Odyn and the power of death /Blizzardwatch/
Matthew Rossi – Know your lore THF Edition: Helya’s betrayal and the Death God

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .