CikkekCikkfordításKarakterek történeteWoW: Battle for Azeroth

Katherine Proudmoore és Kul Tiras Lord Admirálisa

Nem sok olyan államfő van Azerothon, aki az elődje házastársa volt, ráadásul több mint egy évtizeden át viselte volna és még látta is volna, hogy ki lesz az örököse. Az emberiség hét királysága közül csak egyetlen egy olyan van, ahol a Harmadik Háború óta ugyanaz az uralkodó és még érintetlen is a területe, ez pedig Kul Tiras. És aki a Kul Tiras Lord Admirálisa cím viselője a Battle for Azeroth kezdetén, mikor megérkezünk a szigetre, nagyon nagy árat fizetett ezért – elvesztette a férjét, meghalt az egyik fia, eltűnt a másik, a lánya pedig úgy tűnik számára, hogy teljes egészében elárulta családját, hazáját és azokat az értékeket, amiket képvisel.

De Katherine Proudmoore-t nem csak a veszteségei határozzák meg. Ahogy Kul Tirasban is több van, mintsem csak a hajók, vagy a tenger, úgy ebben a nőben is, aki egy Lord Admirális özvegye, egy másik édesanyja, illetve aki maga is viselte ezt a címet Daelin halála után.

A világ megőrülésének tanúja

Nem sokat tudunk Katherine kezdeti éveiről – nem ismerjük, hogy ki volt a családja, mielőtt összeházasodott volna Daelin Proudmoore-ral például. De amikor az orkok átjöttek a Sötét Portálon át, hogy az Eastern Kingdoms nemzeteivel harcoljanak, Katherine már uralkodó volt. Hiszen Kul Tiras Lord Admirálisa olyan, mint más nemzeteknek a király, éppen ezért Katherine gyakorlatilag Kul Tiras királynője volt. Daelinnel együtt három gyermekük született, két fiú, Derek és Tandred, valamint egy lány, Jaina.

Derek a Második Háború során halt meg, miközben a Szövetség Tengeri Flottájában harcolt, és erről Katherine egy levélből értesült csak, mivel a férjének tovább kellett vezetnie a Flottát, ezért nem térhetett haza személyesen. Nem tudhatjuk biztosan, hogy ez hogyan hatott rá, de azt tudjuk, hogy a Háború után Katherine harcolt azért, hogy Jainából mágus legyen és ne tengerész. Sikerült is meggyőznie Daelint arról, hogy a lányuk Dalaranban tanuljon. És amikor a Szövetség elkezdett darabokra esni, Stromgarde és Gilneas visszavonultak, Kul Tiras is saját maga gondoskodott újra a biztonságáról, de nem feledte a régi barátságokat. Hallgatólagosan a beleegyezését adta a Jaina és a fiatal Arthas Menethil között szővődő románcra.

Talán egy másik világban Lordaeron és Kul Tiras egyesültek volna, miután örököseik összeházasodtak volna egymással. De ebben a világban Lordaeron elpusztult, Terenas Menethilt a saját szépreményű fia ölte meg, és Jaina nyugatra hajózott menekültekkel teli vitorlásokon. Katherine sok dologra számíthatott, de arra, ami ezután következett, egyáltalán nem.

Halál és árulás

Amikor Daelin fogta a kul tirasi flottát és nyugatra ment Jaina után, Katherine valószínűleg arra számított, hogy férje a lányával, vagy legalábbis a lányukról szóló hírekkel együtt hazatér. Amikor aztán a flotta maradéka valóban visszatért, Daelin Proudmoore nem volt köztük. Azok a tengerészek, akik túlélték a Horda ellentámadását Theramore-nál egy olyan történetet meséltek neki, amit túl fájdalmas volt felfogni. Jaina segített az orkoknak a város elleni támadáson, és hagyta, hogy megöljék Daelint. És nemcsak Daelint – a Lord Admirálishoz hű tengerészek nagy része is ott halt meg, köztük Katherine kedves barátnője, Priscilla Ashvane férje is.

A hírek okozta sokk után Katherine magát kezdte okolni. Jaina egy brilliáns elméjű gyermek volt, és ő anyaként mindent megtett azért, hogy ez az elme kibontakozhasson. Most úgy érezte, hogy nem tanított eleget a lányának az alázatról, a népe iránti hűség alapvető érzéséről. Ezt az érzést közeli barátja és bizalmasa, Lady Ashvane is megerősítette, akit megkeserített férje halála.

Katherine odáig ment, hogy felszólította a Szövetséget, hogy vegyenek elégtételt, azonban ezt elutasították, ezért Kul Tiras kilépett a Szövetségből. Ebben az időben a Szövetség nagyrészt Sotrmwindből, a törpökből és a gnómokból állt, a night elfek kicsivel később csatlakoztak. Varian király úgy látta, hogy Daelin a saját forrófejűségének köszönhette halálát, amikor egymaga próbált meg háborúzni a Hordával.

Rosszabbra forduló gondok és a tenger leánya

Katherine Proudmoore viselte a Lord Admirális címet, azonban Kul Tirasban nem volt minden rendben. A Stormsong és a Waycrest családok el voltak foglalva a saját gondjukkal. A Stormsongok már hosszú ideje nem látogattak el Boralusba, és a Waycrestek is igyekeztek inkább a saját udvarházukban maradni. Eközben a Tidesage-ek kijelentették, hogy elvesztették a kapcsolatot a kul tirasi flottával, melyen Katherine megmaradt fia, Tandred is tartózkodott. Kul Tiras teljesen magába fordult, nem törődtek a körülöttük zajló eseményekkel, se a Lich King felemelkedésével, se Deathwing támadásával, se a Pandarián zajló háborúval.

Az elszigeteltségük azonban csak még jobban felerősítette a problémáikat. Sir Cyrus Crestfall egy ragályhoz hasonlította. Katherine esetében ez a fertőzés szerettei elvesztéséből és a saját bűntudatából eredt, amelyre könnyen rájátszott Priscilla Ashvane. Amikor Jaina visszatért, és megpróbálta rávenni Kul Tirast, hogy ismét csatlakozzanak a Szövetséghez, Katherine hűvösen megtagadta őt. Nem vagy az én lányom. És ezzel leszakította Jaina nyakából az amuletet, amelyet Daelin Theramore-ban is viselt, azon az úton, amely a saját halálába vezetett. Aztán megengedte Priscilla Ashvane-nek, hogy csináljon Jainával azt, amit akar.

Az Ashvane-ek árulása

De Priscilla Ashvane korántsem volt az a barát és bizalmas, mint aminek feltüntette magát. Azerite-tel felerősített fegyverek és robbanóanyagok garmadáját elraktározva azt tervezte, hogy felfegyverzi az Irontide Raidereket és a kalózokat felhasználva átveszi az irányítást Kul Tiras felett. Emellett majdnem sikerült meggyőznie Katherine-t arról, hogy mondjon le Lord Admirális pozíciójáról és azt adta át neki. Katherine-t kimerítették a veszteségek, és úgy tűnt, hogy átok ül a Proudmoore családon és ez okozza Kul Tiras összes baját.

Amikor Priscilla árulására sor került és Lady Ashvane elszökött, Katherine olyan mélyen találta magát, mint még soha életében. A meghiúsult puccskísérlet során elpusztították a Daelin’s Gate-et és ezzel Boralus kiszolgáltatottá vált. Stormsong Valley-ben őrült szektások fertőzték meg esztelenségeikkel a Tidesage-eket, és azzal fenyegettek, hogy az egész kul tirasi flottát magának Azshara királynőnek adják, míg Drustvar teljes némaságba borult, ahogy a Heartsbane Coven terjeszkedett. Katherine-t álmában az a kép kísértette, hogy Jaina ég.

Genn Greymane-nek, a Második Háború egyetlen túlélő ember uralkodójának kellett felráznia Katherine-t, és elmagyaráznia neki, hogy amíg Jaina él, addig van esélye rendbe hozni a dolgokat lányával. Ő ezt a saját halott fiával már soha nem teheti meg. Ezért a Szövetség követének segítségét kérte, aki végül a Kul Tirast ostromló összes gonosszal leszámolt, és a történet végén Katherine nemcsak a lányára talált rá.

Fate’s End szigetén

Először Jaina tartózkodási helyét kellett kitalálni. Az Ashvane Társaság valahova elvitte őt és nem Tol Dagorba, a börtönbe, amit Priscilla személyes hűbérbirtokaként működtetett, ezért a Szövetségnek kellett erre rájönnie. Cyrus Crestfall, Taelia Fordragon és Flynn Fairwind – na meg az Ashvane társasággal együttműködőkkel alkalmazott szakszerű brutalitás – segítségével sikerült egy rejtjelre bukkanni, amely információkat tartalmazott Jaina tartózkodási helyével kapcsolatban. De természetesen nem volt ilyen egyszerű a dolog, és hamarosan rajtaütéseket kellett szervezni Freeportban, hogy megszerezzenek egy ládát, amely Harlan Sweet tulajdonában volt, aztán Tol Dagorba is be kellett hatolni a láda zárját nyitó kulcsért.

De amikor mindezt megtették, fény derült az igazságra. Jainát nem végezték ki, ahogy attól Katherine félt, bizonyos értelemben azonban még rosszabb volt a helyzet – száműzték Fate’s Endre, egy elhagyatott sziklaszigetre Stormsong partjaitól nem messze, ahova csak a Tidesage-ek tudnak elutazni, de még ők sem merik betenni oda a lábukat.

A Szövetség hőseit azonban makacs és kemény fából faragták. Ahhoz, hogy eljussanak Fate’s Endre, szükségük volt Brother Pike segítségére Storm’s Wake-ből. Ez is beletelt egy kis időbe, de végül Brother Pike segített eljutni Fate’s Endre, azonban itt se az volt, amire számítottak. Bár Jaina varázsbotja itt volt, a varázslónő maga nem. A Drustok kikérdezése után kiderült, hogy Kul Tiras őslakosai tüntették el Jaina Proudmoore-t, és Throsra, a Blighted Landsre (Kiégett Föld) vitték, ahol a Drustok lelkei sóvárognak örökre.

A Proudmoore örökség

Katherine nem volt hajlandó elfogadni ezt a megaláztatást. Elvesztette a férjét és a fiait, nem akarta hagyni, hogy Gorak Tul és az ő boszorkányos rémségei miatt elveszítse Jainát. Lucille Waycrest és az ő Order of Embers (A Parázs Rendje) segítségét kérve elküldte bajnokát Drustvarba, hogy utat találjon Throsba. A Heartsbane Coven és erődítményei ellen vívott rajtaütések következtek, és Lucille meg volt győződve arról, hogyha megtalálják a saját családi otthonának alagsorában Gorak Tul szívének erejét, azt felhasználva utat tudnak nyitni Throsba.

A rajtaütés sikerrel járt, Waycrest pedig megüzente Katherine Proudmoore-nak, hogy ahhoz, hogy beléphessenek Throsba, meg kell találniuk Gol Inathot, az ősi Drustok szentnék tisztelt fáját. Katherine és kísérete Gol Inathhoz utazott, azonban Katherine és a Szövetség bajnoka kivételével a teljes kíséretet megölték a Heartsbane Coven tagjai, így ők ketten egyedül utaztak Throsba, hogy megtalálják Jainát.

Throsban aztán Katherine végignézhette Jaina múltjának kulcsfontosságú eseményeit a lánya szemszögéből, és végre megértette, hogy miért tette meg Jaina az elképzelhetetlent – miért állt félre és hagyta, hogy Daelint megölje a Horda Theramore-nál. Látta azokat a súlyokat, amiket Jaina cipelt, a kétséget, amelyet annyi balsors és katasztrófa végigélése szült benne. A  nap, amikor Arthas úgy döntött, lemészárolja egész Stratholme-ot, hogy milyen gyötrelem volt Jaina számára, hogy egyszerűen otthagyta a férfit ahelyett, hogy maradt volna és megpróbálta volna meggyőzni. A Kirin Tor döntése, hogy visszaengedik a Hordát, a csata Undercityért, ahol Jaina megakadályozta, hogy Varian Wrynn és a Szövetség elpusztítsa a Hordát, és természetesen Daelin Proudmoore halála mind-mind kísértette azóta is Jainát. Katherine most mindezt a saját szemével is láthatta.

Menekülés Throsból és leszámolás Ashvane-nel

Katherine-nek sikerül visszahoznia Jainát azzal, hogy megszakította Jaina emlékét arról, amikor visszatért Kul Tirasba és ő éppen leszakítani készült az amuletet, amit Jaina viselt a nyakán. Katherine-nek sikerült elérnie Jainát azzal, hogy azt mondta, ideje helyrehozni a dolgokat, és nem tudta volna saját magától megvédeni az apját.

Miután Jaina szétforgácsolódott lelkét sikerült meggyőzni arról, hogy jobb továbblépni, mintsem elveszni a kétségben, még mindig ott volt a Gorak Tul jelentette veszély. Szerencsére Jaina megpróbáltatásai semmivel sem gyengítették az arcane feletti képességeit és együtt a Szövetség bátor hősével leszámoltak Gorak Tullal, majd Katherine-nel együtt elmenekültek Throsból.

Az egymásra találás feletti ujjongásra azonban még várni kellett – Priscilla Ashvane sem tétlenkedett, amíg Katherine a lánya után kutatott. Az Irontide Kalózok teljes erejével a háta mögött és az olyan mélytengeri lényekkel, mint Viq’Goth-tal szövetkezve Priscillának majdnem sikerült letaszítania az uralkodói székről a Proudmoore-okat és megszereznie magának Boralust.

De a végén Katherine bebizonyította, hogy tanult a múltból, és visszaadta az amuletet Jainának. Az amulet és a saját ereje segítségével Jaina rátalált az elvarázsolt kul tirasi flottára, amelyet az Azshara Királynőnek szolgáló zsivány Tidesage-ek ejtettek foglyul. Most azonban Jaina hazahívta őket, és hirtelen Priscilla flottája jelentős túlerőben találta magát a hatalmas Kul Tirasi hajók ellenében.

A Lord Admirális visszatérése

Priscilla Ashvane így végül megadta magát, mintsem, hogy darabokra szaggassa a flotta. A nő legyőzésével és Tandred fiának nem várt visszatérésével Katherine rájött arra, hogy Lord Admirálisként lejárt az ideje. Sose akarta ezt a pozíciót, csupán azért vállalta el, mert Daelin meghalt. Most hatalmas megkönnyebbüléssel végre átadhatta annak a személynek, aki megtette azt, amiben mindig is reménykedett – az ő tékozló lányának, aki visszatért Kul Tirasba, szembenézett múltjával és egyszer és mindenkorra megszabadította országát Priscilla Ashvane mesterkedéseitől.

Így lett Jaina Proudmoore Kul Tiras Lord Admirálisa, és így csatlakozott Kul Tiras végül a Szövetséghez. A Lord Admirális végre hazatért.

Forráss: Matthew Rossi: Katherine Poudmoore és The Lord Admiral of Kul Tiras /Blizzardwatch/

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .