CikkekKarakterek történeteWarcraft 3Warcraft történelem

A Lich King létrejötte

Kil’jaeden terve

Amikor a Horda a Második Háborúban vereséget szenvedett, a Lángoló Légió Azeroth meghódításáról szőtt tervei is dugába dőltek. De a démonokat ez nem riasztotta el. Ellenkezőleg, Kil’jaeden egy igen értékes leckét tanult meg. A Horda a belső konfliktusok és hűtlenség miatt vallott kudarcot. A Légió következő támadása Azeroth ellen nem fog ilyen gyengeségtől szenvedni. Kil’jaeden egy sötét, nyugtalanító tervet eszelt ki egy új báb-hadseregről, amelynek tagjai természetüknél fogva képtelenek lesznek eltérni a Légió akaratától. Csak egy erős lélekre van szüksége, aki jártas a mágiában is ahhoz, hogy irányítani tudja őket.

És Draenor szétesése pontosan megadta neki azt, akire szüksége volt.

Draenor pusztulása során Ner’zhul és a legközelebbi követői a Twisting Netherbe menekültek. Ott Kil’jaeden szolgái várták őket. Ner’zhul elképzelhetetlen kínokat szenvedett el a Légió szolgáitól. Az ork fizikai testét apránként lassan széttépték, azonban a lelkét életben és épségben tartották, hogy pontosan tisztában legyen azzal, ami történik vele. Dreadlordok egy csoportjának – Tichondriusnak, Balnazzarnak, Detherocnak, Mal’Ganisnak és Varimathrasnak – volt a feladata az, hogy a legszörnyűbb kínzásokat alkalmazzák rajta.

Az ork hamarosan a haláláért könyörgött. Kil’jaeden bele is egyezett, de csak egy feltétellel: ha cserébe kizárólag és teljes egészében a Légiót fogja szolgálni annak új fegyvereként. A halál csak az első lépés volt.

A Lich King megszületése

Ner’zhul, akinek az ép elméje lassan megrogyott, végül beleegyezett az ajánlatba. Kil’jaeden átsegítette lelkét a halálon és egy túlvilági lényként élesztette fel. Az ork tudata ezerszeresére nőtt, ezzel kivételes pszichés erőkre tett szert. A dreadlordok testetlen lelkét egy speciálisan kovácsolt páncélhoz és egy nagyerejű rúnapengéhez, a Frostmourne-hoz láncolták. Ezeket a tárgyakat pedig egy gyémánt-szilárdságú jégtömbbe zárták, így börtönözték be Ner’zhult.

A fegyverzet és a páncél kettős célt szolgált: Ner’zhul lelkének otthont adtak, és mámorító jutalmat jelentettek. Kil’jaeden ugyanis azt ígérte szolgájának, hogyha hűségét bizonyítja a Légiónak, akkor szabadon járkálhat majd új testében. Ettől a páncélzattól királynak tetszik, és ő fog egész Azerothon uralkodni. Ha azonban Ner’zhul engedetlen lesz, lelkét az örökkévalóságig fogják kínozni.

Kil’jaeden nem akart – és nem is volt rá szüksége, hogy eleget tegyen ígéretének. De a démon úr úgy gondolta, hogy ettől a hazugságtól lelkesebben fogja őt Ner’zhul szolgálni, mintha csak puszta fenyegetésekkel motiválná őt.

Ner’zhul hűséges követőit szintén átformálták. Testüket széttépték, és nagyerejű élőholt lich-ekként formálták újra, hogy feltétel nélkül engedelmeskedjenek mesterüknek.

Ner’zhul egykori élete eltűnt, a helyébe pedig egy új lépett. Ezt a lényt a Lich Kingnek hívták, és végtelen szolgálatra, valamint leírhatatlan erővel a birtokában jött léte.

Megérkezés Azeroth-ra

Amikor Kil’jaeden végzett sötét munkájával, elmagyarázta tervét új szolgájának. A Lich King egy nekromantikus járványt fog majd előidézni, amely minden ellenállást megdönt Azerothon. Az élők meghalnak, és hűséges, élőholt katonákként élednek majd újjá. Ezek az agyatlan szolgák fogják kellően meggyengíteni Azeroth védelmét a Légió démoni inváziója számára.

Kil’jaeden azért gyanakvó maradt a Lich Kinggel szemben. A démon lord már régóta nem bízott az alárendeltjeiben. A dreadlordok, akik megkínozták Ner’zhult és elkészítették számára fegyverzetét és páncélját, csatlakozni fognak hozzá Azerothon.  Börtönőrök és végrehajtók lesznek egyszerre, hogy minden szükséges eszközzel meggyorsíthassák a Lich King feladatának sikerét.

Hatalmas erőkifejtés árán a Légiónak sikerült egy apró portált nyitnia a Twisting Netherből Azeroth-ra. A Lich King jeges börtöne csíkot húzott maga után az éjszakai égbolton, ahogy belecsapódott Northrend jeges kontinensének egyik elszigetelt területére az Icecrown Glacierben. A zuhanás átformálta a Lich King jégtömbjét, és egy trónra emlékeztetett most már. Hamarosan börtönőre, a dreadlordok is csatlakoztak hozzá, és nekiálltak egy erődítményt építeni a Fagyott Trón körül.

A Lich King munkához lát

A Lich King hagyta, hogy a dreadlordok végezzék a saját munkájukat, miközben ő is nekiállt az övének. Kitágult tudatával Northrend szétszórt őslakosait próbálta elérni, hogy besötétítse gondolataikat és szörnyű rémálmokkal gyötörje őket. Először csak óvatosan tesztelte erejét. Kil’jaeden ragaszkodott hozzá, hogy Azeroth népei nem sejthetnek semmit arról, hogy mi folyik északon egészen addig, amíg már túl késő nem lesz.

Elszigetelt törzsek és hatalmas bestiák kerültek a Lich King befolyása alá, legelőször a wendigonak nevezett tüzes és heves természetű faj, valamint a vad jégtrollok. Aztán pedig a hatalmas vrykulok elveszett törzsei, akiket évezredekkel ezelőtt a Sárkány Aspektusok győztek el, amikor a vrykulok meg akarták hódítani a világot. A sárkányok mély, véget nem érő álmot bocsátottak a vrykulokra, hogy így óvják meg barbár módszereiktől a világot. A Lich King szolgái álmukban megölték ezeket a vrykulokat, majd nagyerejű élőholt harcosokként élesztették őket fel.

A vrykuloktól szerzett tudomást a Lich King a Val’kyrekről. Ezek a túlvilági lények képesek összegyűjteni a holtak lelkit és még a halál birodalmába, a Shadowlansdbe is be tudnak hatolni. A Lich King először megpróbálta létrehozni a saját Val’kyrjeit, de a feladat még neki is nehéznek bizonyult. Számos balsiker után azonban siker övezte kísérleteit. A Val’kyrek nagyban elősegítették azt, hogy az élőholtak sötét erejét irányítani tudja.

A kezdeti sikerekkel megelégedve a Lich King létrehozta egy korai változatát az élőholt járványnak. Dragonblight peremén volt egy elhagyatott emberi település, amelynek fogalma sem volt arról, milyen veszélyes erők jelentek meg a közelben. A Lich King kizárólag az akaratával irányította a járványt, és akkor küldte a faluba, amikor az emberek aludtak. Három napon belül mindenki meghalt a településen. Nem sokkal később pedig élőholt szolgákként keltek fel a földről. Gondolataik és észlelésük hozzáadódott a Lich King saját gondolataihoz. Érezte, hogy egyre magasabbra és magasabbra emelkedik az ereje, olyan magasságokba, amelyekről soha nem is álmodott. Minél több elmét irányított, annál hatalmasabbá vált.

Icecrown Citadel Art Peter Lee 1.jpg

Az Icecrown Citadel

Miközben a Lich King az erejével és az élőholtak manipulálásával kísérletezett, egy félelmetes erődítmény jött létre körülötte. A dreadlordok egy áthatolhatatlan erődöt hoztak létre, amelyet Icecrown Citadelnek neveztek el. Ez fog majd a Lich King hadműveleteinek bázisául szolgálni, ahonnan félelmetes terrorja kiáramlik a világra.

Kil’jaeden nagyon elégedett volt a dolgok állásával. Utasította a Lich Kinget, hogy titokban tovább nővelje az erejét. Ha egyszer egész Northrend az irányítása alá kerül, akkor kezdheti majd meg az igazi munkát Azeroth élői ellen, kezdve az Eastern Kingdoms-szal. Az itteni nemzetek ugyanis éveken át szenvedtek a Hordával való konfliktusuk miatt. Sebezhetőek, és belső feszültségek gyengítik őket. Hamar az élőholt járvány áldozataivá válhatnak. Aztán a Légió ezt a területet használhatja majd arra, hogy ide idézze meg teljes hódító seregét.

A Lich King titkos terve

Kil’jaeden terve logikus volt. A Lich King azonban mégis ellene forralt tervet. Habár jól játszotta a hűséges szolga szerepét, titokban elhatározta, hogy kiszabadul a Légió irányítása alól. Egyáltalán nem kötődött a démonokhoz. Kil’jaeden brutális tetteivel tudta csak rákényszeríteni ezt a szolgálatot. A Lich King tudta, hogy a démon lord ígérete, hogy majd egy nap szabadon járhat a világban, hazugság.

A Lich King soha nem fogja elfelejteni, hogy mit tett vele Kil’jaeden. Soha. Elhatározta, hogy egy nap megfizet érte a démon.

Bosszújának legnagyobb akadályai a dreadlordok voltak. Kil’jaeden parancsára gondosan figyelték és keresték az engedetlenség legapróbb jelét is. A dreadlordok magas intelligenciával rendelkezte és ravaszak voltak, a Lich Kinghez képest mégis eltörpültek észbeli képességeik. A legnagyobb elővigyázatosság mellett elkezdte manipulálni a démonokat. A Lich King elrejtette előlük erejének valódi méretét. Hagyta, hogy azt higgyék, teljesen az irányításuk alatt tartják őt. Mindezalatt a Lich King szemmel tartotta őket, és igyekezett kiismerni egyéni képességeiket és gyengeségeiket.

A Pókok Háborúja

A Lich King erejének első igazi tetsztje egy ősi rovarszerű nép, a nerubianok voltak, akik Northrenden éltek, és ádáz harcosok voltak. Hatalmas királyságuk, Azjol-Nerub messzire elnyúlt a fagyott tundra alatt. A nerubianok tisztában voltak a Lich King jelenlétével, és nem állt szándékukban behódolni neki. Az otthonukba tett kísérleteknek, amelyek azt a célt szolgálták volna, hogy szétterjesszék az élőholt járványt, kegyetlenül gátat szabott a nerubianok vezetője, az Anub’Arak nevezetű hatalmas hadúr.

A Lich King nem látott arra módszert, hogy mivel kerülhetné ki a védelmüket. Ezért elhatároztak, hogy helyette apró darabokra zúzza a nerubianokat.

Éveken át harcolt a Lich King élőholt serege a rovarlények ellen, hogy lemorzsolja őket. Minden egyes elesett nerubiant a Lich King seregébe élesztettek újjá, és amikor eljött a vég, a Lich King örömmel élesztette fel Anub’Arakot nagyerejű élőholt szolgájának. Az egykori uralkodó most rabszolga volt, és hiába dühöngött láncai ellen, nem tudta kiszabadítani magát belőlük.

A Lich Kinget annyira lenyűgözte a nerubianok ellenállása, hogy építészeti stílusukat teljesen átvette. Mágiával töltötte meg recés zigguratjaikat, és felemelte őket az égbe. Idővel ezek a nekropoliszok rettegett látvány lesznek Azeroth egén.

Most már nem volt, aki ellenálljon a Lich Kingnek Northrenden. És mégis, még nem jött el az ideje annak, hogy az Eastern Kingdomsra eressze az élőholt járványt. Az Anub’Arakhoz hasonló nagyerejű lények kapcsán megtanulta, milyen értékes dolog a hatalmas elmék megrontása. Hasonló szövetségesekre volt szüksége az előtte álló feladatok végrehajtásához. Sőt, a Lich King titokban azt remélte, hogy ezeket a szolgákat a maga oldalára tudja állítani és felhasználhatja majd őket ahhoz, hogy kiszabaduljon a Légió fennhatósága alól.

A Lich King elméjével kinyúlt a világba, és olyan egyének után kutatott, akiket meg tudott kísérteni az általa felajánlott erővel.

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

2 thoughts on “A Lich King létrejötte

  • Tamás Szabó

    „Ner’zhul hűséges követői szintén átformálták..” Kimaradt egy „t” betű a követői végéről… Amúgy szenzációs, mint mindig, rendszeresen olvasom a műveidet, hiánypótló. Csak így tovább.

    Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .