CikkekCikkfordításTájak és városokWoW: Battle for Azeroth

Merre is van N’Zoth börtöne?

A 8.1.5. patchben, a Crucible of Stormsban már közeledtünk ennek a kérdésnek a megválaszolásához, a 8.2 végére pedig talán valódi választ kapunk erre a kérdésre. Hiszen tudjuk, hogy C’Thunt Ahn’Qirajba, Yogg-Saront pedig Ulduarba zárták el egykor a titánok, azonban arra, hogy N’Zothot hol börtönözték be, eddig pontos választ nem kaptunk.

A börtön a Chronicle alapján

A Black Empire (Fekete Birodalom) elleni háború és Y’Shaarj erőszakos halála után a titánok úgy döntöttek, hogy inkább bebörtönözik a megmaradt Old Godokat, nehogy további károkat okozzanak Azeroth-ban. N’Zoth börtönéről azt mondták, hogy a föld mélyén található az eredeti, Sunderin előtti kontinens mélyén, mielőtt még Azeroth több kisebb-nagyobb földrészre és szigetekre szakadt volna szét. Az elkövetkező évezredek során Azeroth felszíne folyamatosan változott, így történt az, hogy a börtön végül a víz alá került.

Korábban készült egy olyan kép, amely a Chronicle-ben található térképeket helyezte egymásra, amelyek alapján úgy tűnt, hogy N’Zoth börtöne valahol Kul Tiras és Zandalar között van. Mivel mindkét sziget becsatlakozott a háborúba, ezért akkor úgy tűnt, 2018. augusztusában, hogy a történetvezetésbe remekül fog illeszkedni az, hogy N’Zoth végülis az összetűzések középpontjában található. Emellett akkoriban ki lett emelve, hogy Azsharáról sem szabad megfeledkezni, aki közvetlenül beleavatkozik mindkét sziget életébe, hiszen a kul tirasi flottát eltünteti, Zul lázadását pedig támogatja.


Kép forrása: Vorsa on Reddit

A börtön Azshara’s Eternal Palace-ében

Mivel most már a PTR-en lehet tesztelni az Azshara’s Eternal Palace raidet, ezért a raid végéig is el lehet jutni, az Azshara fight utolsó részéig, és azokig a titánok által koholt láncokig, amelyek fogva tartják N’Zothtot, és amelyek szinte teljesen ugyanolyanok, mint azok a láncok, amelyek sikertelenül próbálták fogva tartani a többi Old Godot.

Az Eternal Palace bejárata Nazjatarban található, ami a Nagák új fővárosa, amit Zin-Azshari, a Night Elf birodalom egykori fővárosának elsüllyedt romjai helyén építettek. A Chronicle megjelenése előtti hivatalos lore azt mondta, hogy a várost a Maelstrom fenekén építették fel a nagák, ami a Well of Eternity állandóan kavargó maradványa a Sundering során elszenvedett pusztulása után. Miután a sziget a felszínre emelkedik a 8.2 patch során, feltételezhetjük, hogy továbbra is közel marad a Maelstromhoz. Tekintve, hogy a láncok, amelyek fogva tartják N’Zothot, Azshara Eternal Palace-án belül vannak, ezért okkal feltételezhetjük, hogy N’Zoth börtöne valójában a Well of Eternityben van.

Az Azshara fight során a királynő felfedi, hogy a terve végig az volt, hogy minket lépre csaljon N’Zoth kiszabadítása érdekében, mivel a nyakláncunkban található Azerite segítségével meggyöngítheti a titánok láncát. Mivel a Well of Eternity olyan illékony mágiával van tele, ami Azeroth véréből származik, ezért el lehet képzelni, hogy mennyire lesz a nyakláncunk még erősebb a Well maradékának közelében.

Ha N’Zoth valóban a Well of Eternity mélyén rejtőzködött, az megmagyarázná, hogy hogyan lehetett Azshara közelében Zin-Azshari elpusztulásakor, ahogy azt a Warbringers: Azshara videóban láthattuk, és mit jelenthet az a mondat, hogy „megízleltem a lényedet”. Azshara gyakran használta fel a Well of Eternity mágiáját, amely végső soron a végzete felé vezette őt, ezért meglehetősen költői lenne, ha valójában N’Zoth ólálkodott volna a vizek mélyén, és mindvégig ő befolyásolta volna a királynőt.

Ahogy a night elf birodalom kezdett szétterjeszkedni a világban, Azshara egyre több és több időt töltött a Well of Eternity partján álló palotájában. A tó megszállottja volt, és Sharas’dal segítségével manipulálni tudta annak rejtélyes energiáit. Azshara arról álmodott, hogy paradicsomi hellyé változtatja a világot – az ő paradicsomává. De ez csak úgy lehetett lehetséges, ha ő és Highborne alattvalói kiaknázzák a Well of Eternity valódi erejét. Nyakló nélküli kísérletezéseik eredményeként végül arcane mágia siklott keresztül a Twisting Netheren, a démonok otthonán. Idővel a Burning Legion is így szerzett tudomást Azeroth és a Well of Eternity létéről.

Ugyanakkor vannak hiányos pontjai is ennek az elképzelésnek, hiszen a Warbringers: Azshara egy elég fontos eszközt hagy ki teljesen: Sharas’dalt, a Hullámok Jogarát. Ez a fegyver, amely a Well of Eternity vizével volt ötvözve, hatalmas erőt biztosított Azshara számára uralkodása során, kezdve azzal, hogy kiemelte a szépségét, egészen addig, hogy időleges pihenőt biztosított a népe számára, mielőtt a Sundering Hullámai elnyelték volna őket.

Érdekes részletek a raidből

Mielőtt még a Well of Eternity történetét vennénk át röviden, itt van néhány érdekes részlet a raidből:

Nazjatar legtöbb része kék és lilás tónusokban úszik, de ahogy közeledünk a raid végéhez, elkezd megjelenni a rózsaszín árnyalat is a Queen’s Courtnál, illetve a piros Za’qulnál. Ezek a színek domináltak a Warbringers: Azshara cinematic során is, vagyis három elkülönült színpaletta volt jelen – az elfek rózsaszínje és lilája Azshara ruhájában és az általa létrehozott védőburkon, az óceán hűvös kékje és ezüstje, valamint az N’Zoth kapcsán megjelenő piros és arany. Az, hogy a raid során ugyanezek a színsémák fognak váltakozni, nem véletlen.

A Radiance of Azshara (az egyik boss) közelében lenézhetünk a vízbe, és egy világító tárgyat láthatunk lent. Nem lehet odaúszni, hogy megvizsgáljuk, de a színek elég feltűnőek; vajon ez lenne valójában Azeroth szíve? Vagy az egyik csillag a Circle of Starsban? Azshara kisugárzásának megtestesülése? Nem illik a környezetébe, teljesen kilóg belőle.

Araid legvégén közel teljes sötétség van N’Zoth láncai körül. Ez a Puzzle Box of Yogg-Saron egyik mondatát juttathatja eszünkbe: „Az elsüllyedt isten szíve fekete jég.” „Az óceán mélyén még a fény is elhal.” „A halak ismernek minden titkot. Ismerik a hideget. Ismerik a sötétséget.”

Ahogy N’Zoth emelvénéyről szétnézünk, a vizeket egy dómszerű épület tartja össze, a nekicsapódó hullámok pedig egy csillag-alakzatra emlékeztetnek minket, amiről persze rögtön a Circle of Stars, vagyis a Csillagok Köre juthat eszünkbe.

A Well of Eternity története

A Well of Eternityt akkor hozták létre, amikor Aman’Thul kiszakította Azeroth-ból Y’Shaarjt, és ezzel hatalmas károkat okozott a bolygóban, ami miatt a titánok újragondolták a taktikájukat a Black Empire elleni háborúban. Ahelyett, hogy további károkat okoztak volna Azeroth-ban azzal, hogy a többi Old Godot is hasonló módon pusztítják el, elkülönült földalatti börtönöket hoztak létre számukra. Miután az Old Godokat bebörtönözték, a titan-forged, vagyis a Titán-koholtak Azeroth begyógyításának szentelték erejüket, habár a Chronicle többször is kihansúlyozza, hogy a Y’Shaarj által hagyott seb különösen veszélyes volt.

Ezért a titán őrzők legsürgetőbb problémája is ez a szörnyű sebhely volt, amely azután keletkezett a föld kérgében, hogy Aman’Zhul kiszakította Y’Shaarj-t onnét. A hatalmas törésből állandóan változékony és illékony arcane energia ömlött ki a világra. Az őrzők tudták, ha nem tesznek vele valamit, ezek az energiák idővel felemésztik egész Azeroth-ot.

Az őrzők éjjel-nappal szüntelen dolgoztak, mágikus védőpajzsokkal zárták le a sebet, hogy megállítsák az életet adó vér szétfolyását. Végül lecsillapodtak ezek a kavargó energiák és egyensúlyi állapotba kerültek. A sebből csupán egy hatalmas, csillogó tó maradt, amelyet az őrzők Well of Eternity-nek, vagyis az Örökkévalóság Kútjának neveztek el. Ezután ennek a tónak a nagyszerű ereje is segített a világ gyógyulásában, segített az életnek gyökeret verni és kivirágozni az egész világon.

Ahogy értelmes lények kezdtek el megjelenni Azeroth-on, Freya természeti laboratóriumokat hozott létre azokon a helyeken, ahol az Örökkévalóság Kútjának energiái összpontosultak – Un’Goro Crater, Sholazar Basin és Vale of Eternal Blossoms (Örök Virágzás Völgye). Irónikus módon mindhárom hely egy-egy Old God börtönéhez volt közel: C’Thun börtönéhez Silithusban, Yogg-Saron börtönéhez Storm Peaksben, valamint a Heart of Y’Shaarjhoz, amely szintén a Vale of Eternal Blossomsban volt. Több, mint véletlennek tűnik ez az egybeesés, és számos kérdést felvet a Well of Eternity egy sötétebb céljával kapcsolatban; ezek a helyeken mind új életeket hoztak létre, ugyanakkor hozzájuk közel voltak az Old Godok is bebörtönözve.

Idővel a sötét trollok egy hatalmas tavat is felfedeztek, amelyből energia-szikrák törtek ki; ez volt az Örökkévalóság Kútja (Well of Eternity). A Well átfomálta őket, és végül a Kaldoreiek lettek belőle, akik a Well of Eternity körül egy hatalmas birodalmat építettek ki, amelyre Cenarius és több már Ancient is áldását adta. Ugyanakkor voltak olyan Night Elfek, akiket vonzott a Well of Eternity tűnékeny energiája, és megtanulták kiaknázni annak erejét, amivel végül létrehozták a Kaldoreiek Highborne társadalmát, amely folyamatosan igyekezett kiterjeszteni a mágia és az intelligencia határait. Ebben az időben kezdődött Azshara Királynő uralkodása, és a mágia kihasználása, valamint a technikai fejlettség ekkor érte el csúcspontját. Bár a népe imádta királynőjét, ő lenézte őket, csak a hatalomvágy hajtotta és az, hogy eltörölje a világ összes tökéletlenségét.

Végül a mágikus kísérletezések olyan nagyhatásúak lettek, hogy még a Twisting Netherben is érezni lehetett, ezzel pedig felhívták magukra Sargeras figyelmét. Sargeras a Well of Eternity mágiájával akarta a Burning Legiont Azeroth-ra hozni, ezért először Azshara tanácsadóját, Xaviust hálózta be, majd a Highborne-ok javarészét, Illidan Stormrage-et és még Azshara Királynőt is a saját szolgálatába állította. Xavius segített abban, hogy Azshara közvetlenül kommunikálhasson Sargeras-szal, kifejezve a Királynő azon óhaját, hogy megtisztítsa Azeroth-ot az általa alacsonyabb rangúnak tartott népektől, Sargeras pedig arra vette rá Azsharát, hogy a Well of Eternityt használják a Burning Legion első inváziójához, amelyet később az Ősöl Háborúja (War of the Ancients) néven ismernek majd. A háború során a Well of Eternity egyensúlyi állapota destabilizálódott, és egy óriási robbanást eredményezett, amely örökre szétszakította Azeroth őskontinensét, és elpusztította Kalimdor és a Kaldorei birodalom nagy részét.

A Well of Eternity maradványa lett a Maelstrom, kaotikus energiák örvénylő masszája Kalimdor és az Eastern Kingdoms között, amelyet a világ lakosainak nagy része messziről elkerült egészen addig, amíg ezen keresztül ki nem tört Deathwing a Cataclysm során.

Az ellentmondások feloldása

Itt van a probléma – N’Zoth börtöne nem lehet egyszerre Kul Tiras és Zandalar között ÉS a Maelstromban is. Az egyik forrásnak ezért tévesnek kell lennie, de több módja is van annak, hogy hogyan lehet értelmezni ezt az ellentmondást, amely a Chronicle és a Rise of Azshara között fennáll.

  • Lehet, hogy tényleg hiba, és azért változtatták meg a börtön elhelyezkedését, hogy jobban illeszkedjen a jelenlegi kiegészítő narratívájába. c
  • A Titánok információja a börtön elhelyezkedéséről lehet, hogy szándékosan félrevezető, hogy nehezebb legyen megtalálni.
  • Lehet, hogy az idők folyamán a börtön fizikailag elmozdult a Sundering, vagy a Shattering vagy más külső behatásoknak köszönhetően.

A három értelmezés közül még a harmadik tűnik a legelfogadhatóbbnak, és számos elmélet támaszthatja alá ezt az elképzelést.

Először is, tudjuk, hogy N’Zoth egy elképesztően hatalmas lény – a Crucible of Stormst eredetileg úgy írták le, mint „N’Zoth egy darabkáját” egy Mamytwink interjú során a 2018-as BlizzConon. N’Zoth úgy tűnik, hogy Stormsong Valley alatt van jelen a 8.1.5 patch során (ami közel lenne ahhoz a helyhez, ahova a Chronicle alapján tippeltük), azonban a 8.2 patchben Nazjatarban van bebörtönözve – ami azért egy kis távolságra fekszik. Talán N’Zoth egy része van valahova bebörtönözve, de a teljes teste sokkal nagyobb és kiterjedtebb, mint mondjuk az indák, amik kinőttek és körbeszövik azt, ami tartja őket.

Másodszor, N’Zoth számos dolog és lény megrontásáért felel, kezdve az Emerald Nightmare-rel, egészen Neltharion, az Earth-Warder, vagy ismertebb nevén Deathwing megrontásáért. Il’gynoth suttogásai sok helyen visszatükröződnek a 8.2 Patchben, és az egyikük N’Zoth erőszerzésére utal: „A Földből nyeri az erejét. A mi földünkből. A mi erőnket.” Lehet, hogy nem is volt N’Zoth börtöne a Well of Eternity alatt, N’Zoth-nak talán csak egy kis része volt az, ami elnyúlt egészen a Well of Eternity-ig és így megfigyelhette Azsharát. Láthattuk korábban, hogy Yogg-Saron is képes volt nagyobb körben érvényesíteni a befolyását, amikor megrontotta Vordrassilt, a Világfát, ezért nem kell azt feltételeznünk, hogy N’Zoth ne lenne képes börtönének határain túl kinyúlni.

Harmadszor, lehet, hogy N’Zoth börtöne volt valahol a Sundering előtt, de az idők folyamán fokozatosan elmozgott. Mivel nagyon közel volt a Well of Eternityhez, mielőtt az felrobbant volna és magával vitte volna Kalimdor nagy részét is, ezért lehet, hogy radkiálisan megváltozott a börtön elhelyezkedése – akár mert a tenger mélyén lévő tektonikus lemezek elmozdultak, vagy pedig a hatalmas áradás, amit ma a Grat Sea néven ismerünk elöntötte azt a területet, ahol egykor szárazföld volt. Ez volt az egyetlen börtön, amely elsüllyedt a Sundering során – Silithus, Northrend és a Vale of Eternal Blossoms mind megmaradtak a felszínen, és távolabb kerültek a robbanás epicentrumától, ezért érthető, ha rájuk kevésbé hatott. A Warbringers: Azsharában ez a víz elöntés tette lehetővé, hogy Azshara Királynővel kapcsolatba léphessen az Old God, miközben a birodalma lassan az óceán fenekére süllyedt, úgyhogy még az sem kizárt, hogy az események hatására N’Zoth közelebb került a Wellhez, mint ahol eredetileg volt.

Végül van egy vad elképzelés, ami szerint maga Azshara a felelős ezért. A BfA során számos alkalommal mutatja meg Azshara, hogy képes mágikusan áthelyezni és elragadni elég valószínűtlen tárgyakat is. A kiegészítő előtti események során megszerzi a hatalmas a kul tirasi flotta felett, és egy felderítetlen helyre viszi azt egészen addig, amíg Jaina vissza nem tér Boralusba és nem használja a Lord Admirális medálját. Aztán a 8.2 patch kezdetén megtudjuk, hogy Azshara valahogyan ellopta a Tidestone of Golganneth-et, amelynek segítségével visszaszorította a vizet Nazjatarban és ezzel egy ördögi csapdát állított az Alliance és a Horde seregeinek. A Legion kiegészítő nagy részében védelmeztük a Tidestone-t, ezért aggodalomra ad okot az, hogy vajon hogyan lopta el az orrunk előtt a Tidestone-t, majd hogyan használhatta ilyen hatékonyan. Talán maga Azshara volt az, aki egész idő alatt lassan mozgatta N’Zoth börtönét és húzta közelebb a Maelstromhoz, hogy ezzel segítse elő azon tervét, hogy meggyengíti az Old Godot fogva tartó láncokat.

Aljas feltételezések

Ha N’Zoth börtöne az eredeti Well of Eternitynél van, annak van néhány súlyos kihatása Azeroth-ra. A Well of Eternity-ben összegyűlő energiák magának Azeroth-nak az életereje, amelyet az Old God Y’Shaarj halála hozott felszínre. Ez a mágia tette lehetővé, hogy az élet fejlődésnek induljon Azeroth-on, teret adott az olyan lényeknek, mint a trollok és a night elfek, akik arra használták a Well mágikus energiáját, hogy lenyűgöző társadalmakat hozzanak létre, azonban a Well of Eternitynek volt egy sötétebb oldala is, amely az olyan megalomán személyeket, mint Azshara, arra vezet, hogy olthatatlan hatalomvágyukat pusztítással elégítsék ki. Lehet, hogy a Well puszta hatalmának is rontó hatása van, de lehet, hogy ez a sötétebb befolyás magának Y’Shaarjnak a maradványa, hogy az Old God fekete vére örökre összekeveredett Azeroth-éval, ami egy igazán ijesztő feltételezés. Bárhogy is, végül katasztrófa lett belőle Sargerasnak és Burning Legionnek köszönhetően.

A létrejötte óta a Well of Eternity veszélyt jelentett Azeroth számára. A titán őrzők elszántan próbálták megakadályozni ezen energiák elvesztését, nehogy tovább sérüljön Azeroth, a night elfek mágia formájában használták ki, a megalvadt vér pedig most arra jó, hogy eddig nem látott pusztítást okozó fegyvereket erősítsenek meg vele. Nem meglepő, hogy a seb és a vérzés kifejezés gyakran szerepelnek a Chronicle-ben a Well leírásánál, hasonlóan ahhoz, mint amit a Sargeras által létrehozott Wound on the World (világon ejtett seb) kapcsán mondunk. A Battle for Azeroth során Azeroth haldoklik, az életvére szétszórva található az egész világon, ráadásul a különböző frakciók jó és rossz célok elérése érdekében igyekeznek összegyűjteni. És most a 8.2 Patch során akaratlanul is visszavisszük Azeroth legfrissebb sebéből szerzett vért oda, ahol eredetileg elfolyt Azeroth vére – a Well of Eternity-hez.

Azshara elképzelése szerint az Azerite-ünk nemcsak megerősíti N’Zothot, de egy új fenyegetést is jelent a „világ mágikus és természeti erejének valódi szíve'” számára. Azeroth elképesztően sebezhető és veszélyesen közel állunk ahhoz, hogy szabadon engedjünk egy Old Godot. A Legion során a Priestek Class Mount Questje során láthattuk, hogy milyen hatása van egy Titán Vaultra a Voidnak a Maelstrom közelében, ezért nem nehéz elképzelni, micsoda felfordulást okozna N’Zoth azzal, ha közvetlen hozzáférése lenne a Maelstromhoz – a halál és a pusztítás új hulláma, a Black Empire visszatérése vagy egyszerre mindkettő várna ránk! Lehet, hogy még a Titánok se lennének képesek megállítani őt, de mégha van is erre egy biztonsági zár, az sem biztos, hogy a mi javunkat szolgálná – nem ez lenne az első alkalom, hogy a Titánok inkább elpusztítanák a világunkat, mintsem hagynák, hogy teljesen megrontsák a bolygót.

A cikket folytatjuk a Ny’alotháról szóló írással…

/Forrás: Wowhead/

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .