CikkekCikkfordításNépek történelmeWarcraft történelemWoW: Dragonflight

A történet idáig: Szárnyalj az időn át a Sárkány Aspektusokkal

Merüljünk el a Sárkány Aspektusok történelmében a Sárkány Szigetek feléledése előtti időkből!

A Titánok által rájuk ruházott erővel feltöltve és Azeroth védelmével megbízva a Sárkány Aspektusok fáradhatatlanul igyekeztek ősi küldetésüket teljesíteni. Történetükben van árulás, megrontás, és túlélésért vívott harc.

Az Aspektusok felemelkedése

Amikor a Titánok elrendezték Azeroth-ot, a magukénál sokkal finomabb kézre volt szükségük ahhoz, hogy harcolhassanak az Old Godok ügynökei ellen. Kolosszális méretük miatt Aggramar attól félt, hogy a Pantheon visszafordíthatatlan károkat okoz, vagy akár meg is öli a világ-lelket. Ezért azt javasolta, hogy nagyerejű szerkezeteket építsenek, amelyek a Pantheon kezeként működnek és végrehajtják akaratukat a Fekete Birodalommal szemben.

Old Godok: A Void fizikai megtestesülései ezek a parazita szörnyek, amelyek rákos sejtekként nőnek és a rontás hordozói. Az ismert Old Godok közé tartozik C’Thun, N’Zoth és Yogg-Saron.

A Pantheon tagjai ezeket a szolgálókat a saját, egyéni képességeikkel és erejükkel ruházták fel, hogy a titán-koholtak többi részét vezessék. Ezeket a lényeket „őrzőknek” (keeper) nevezték. Az egyik titán, Aggramar az erejét és a bátorságát Tyr Őrzőnek adta át, aki a titán-koholtak legnagyobb harcosa lett. Idővel az őrzők a Fekete Birodalom ellen vezették a titán-koholtak seregét.

Titánok: A titánok fenséges, bolygó-méretű kozmikus lények, akik Order, vagyis Rend mágiából és az univerzum megszületésekor létrejött ősi anyagból épülnek fel. Ismertebb titánok Aman’thul és Sargeras. 

Az ősi Kalimdor távoli északi részén Galakrond, a proto-sárkány volt a legnagyobb és legfélelmetesebb ragadozó. Idővel gonosszá vált és elkezdte megenni saját fajtársait.

Tyr tudta, hogyha Galakrond ellenőrzés nélkül marad, elfogyaszt mindent a természetből és Azeroth távoli sarkain és éreztetni fogja hatását. Tyr figyelmeztette őrző társait a veszélyről, de azok nem cselekedtek. Ezért kutatni kezdett azután, hogy hogyan pusztíthatná el ezt a hatalmas proto-sárkányt és az ő bűzös szolgálóit.

A Sárkány Aspektusok

A válasz az öt legnagyszerűbb és legintelligensebb proto-sárkányban rejlett: Alexstraszában, Malygosban, Neltarionban, Nozdormuban és Yserában. Tyrt lenyűgözte, ahogyan összedolgoztak annak érdekében, hogy túléljék Galakrond egyik támadását, ezért Malygoshoz fordult. Tyr irányítása alatt a proto-sárkányok megküzdöttek Galakronddal.

„Figyeltelek titeket. Megfigyeltem másokat is. Nagyon sok lehetőséget látok benned és a barátaidban… és ezt én mondom, aki azóta figyeli a fajtátokat, mióta az elsők öntudatra kezdtek énbedni.” – Tyr

Tyr azt kérte, hog ezt az öt proto-sárkányt ruházzák fel azzal erővel, hogy őrzői lehessenek Azeroth földjének. Odyn őrző elvetette ezt az ötletet. Minden hősiességük ellenére Odyn csak a primitív életformát látta bennük. Úgy érezte, hogy csak a hatalmas titán-koholtakban lehet megbízni, hogy megóvják a világot. A többi őrző azonban nem osztotta Odyn nézeteit, és a proto-sárkányokat Aspektusokká formálták – a sárkánynemzetségek vezetőivé és Azeroth őrzőivé. Odyn, aki úgy hitte, hogy a sárkányok majd elbuknak, elhagyta társait, hogy felépítse saját harcosaiból álló seregét, a Valarjart.

ALEXSTRASZA, AZ ÉLET-KÖTŐ – Sárkány Királynőként is ismerik és ő a vörös sárkánynemzetség Aspektusa. Alexstraszát Eonar ruházta fel azzal az erővel, hogy minden élet védelmezőjeként járhasson el. Sárkány Királynőként Alexstrasza az Aspektusok vezetője, aki nagy szükséghelyzetek idején összehívta mindnyájukat. Azért, hogy legyőzhessék Deathwinget, Alexstrasza és a többi Aspektus feláldozták erejük nagy részét.
NOZDORMU – További ismert nevei az Időtlen, az Idő Őrzője, Murozond. A bronz sárkánynemzetség Aspektusaként Nozdormut Aman’Thul ruházta fel erővel, hogy magát az időt, a végzet és a sors folyton kavargó idővonalait felügyelje. Amikor Deathwinget legyőzték, Nozdormu a többi Aspektussal együtt elvesztette ereje nagy részét. Nozdormu előre látja saját útját is a sötétségbe, hogy ő lesz majd az Infinite sárkánynemzetség vezetője. Jövőbeli énjét, Murozondot végül az End Time során a kalandorok legyőzték.
NELTHARION, A FÖLD-VÉDŐ (ELHUNYT)

A fekete sárkánynemzetség Aspektusa. Miután megőrjítették az Old Godok, felvette a Deathwing, vagyis Halálszárny, a Pusztító nevet. Miután nem sikerült rabszolgasorba juttatnia a többi sárkánynemzetséget, megpróbálta elhozni az Alkony Óráját (Hour of Twilight), minden teremtés visszafordítását. Habár megvolt az ereje, hogy szétszakítsa a világot, a végén magányosan, egyedül kellett szembenéznie korábbi Aspektus társaival és azok szövetségeseivel. Az égből a Maelstromba zuhant, ahol a Sárkánylélek (Dragon Soul) és Azeroth bajnokai pusztították el őt.

MALYGOS, A MÁGIA ASPEKTUSA (ELHUNYT)

A kék sárkánynemzetség Aspektusa. Norgannon lényének egy szeletével ruházták fel, hogy a mágia és a rejtett arcane őrzője legyen. Malygos és társa, Sindragosa irányították a kék sárkánynemzetséget az Ősök Háborújáig, amikor az őrült Deathwing arra használta a Sárkánylelket, hogy szinte teljesen kipusztítsa nemzetségüket, csak Malygost és néhány tojást hagyva életben. Malygost azután ölték meg, hogy háborút hirdetett minden halandó mágiahasználóval szemben a Nexus Háború során. Halála után Kalecgos vette át a kék sárkánynemzetség vezetését.

YSERA, AZ ÁLMODÓ (ELHUNYT)

Ismert még a Felébredt néven és ő a zöld sárkánynemzetség Aspektusa. Alexstrasza húgát, Yserát Eonar arra választotta ki, hogy vigyázzon az Emerald Dreamen keresztül az egyre növekvő vadonra és azok lakóira. Ysera a Nightmare (Rémálom) áldozata lett a Lángoló Légió harmadik eljövetele során, és Tyrande Whisperwindnek kellett megölnie őt. Lelke Ardenwealdbe érkezett, ahol a Tél Királynő (Winter Queen) közbenjárásával mentették meg lelkét. Ysera lénye a Shadowlandshez kötődik, ezzel lányának, Merithrának kell tovább irányítania a zöld sárkánynemzetséget.

Tyr önfeláldozása

Loken, egy másik őrző az Old Godok befolyásának áldozata lett, és elkezdett a többi őrző bukásán munkálkodni. Tyr gyanította, hogy sötétség rejtőzik őrző társa lelkében, ezért társaival együtt ellopták Norgannon lemezeit, hogy megőrizzék a bennük rejlő tudást. Amikor Loken felfedezte, hogy a lemezek eltűntek, az egyetlen lényekhez fordult, akikről tudta, hogy elég erősek ahhoz, hogy megállítsák a hatalmas Tyrt – az ősi C’Thraxxi szörnyetegekhez. Megparancsolta az óriási szörnyeknek, hogy öljék meg Tyrt és mindazokat, akik őt követik.

Messze délen a C’Thraxxik utol is érték a menekülő őrzőt és követőit egy csendes és nyugodalmas tisztáson. Szövetségesei életét féltve Tyr megparancsolta Archaedasnak és Ironayának, hogy vezessék még délebbre a többi titán-koholtat. Addig ő megpróbálja feltartani a C’Thraxxikat, amíg lehetséges.

A szörnyű csata a magányos őrző és a C’Thraxxik között hat napon és hat éjjelen át tartott. Ahogy a fáradtság is kezdte legyőzni őt, Tyr úgy döntött, feláldozza magát annak érdekében, hogy megóvja barátait. A C’Thraxxikra zúdította maradék erejét, minden életerejét egy hatalmas arcane energia-bombába fektette, amely megrázta az egész világot.

Archaedas és Ironaya figyelték, ahogy a kitörő mágia beterítette a horizontot. Miután a robbanékony energiák lecsillapodtak, a két titán-koholt visszatért a csata színhelyére. Egy hatalmas, arcane-energiától sistergő kráter mélyén ott feküdt Tyr élettelen teste.

Elesett harcostársa emlékére Ironaya a krátert körülvevő ligetet Tyr’s Fallnak (Tyr bukása) nevezte el, amelyet a vrykul nyelv aztán „Tirisfalra” fordított. Ő és követői eltemették Tyr testét és Tyr hatalmas ezüst kezét a sír fölé helyezték, hogy örökre emlékeztessen bátor önfeláldozására.


Az árulás tüskéje

Tyr bukásával az Aspektusok mit sem tudtak a soraik között egyre jobban növekvő sötétségről. Az Old God korrupció csápjai egyre szorosabban fogták közre Nelthariont, a Föld-védőt.

Az Old Godok irányításával Neltharion igyekezett módot találni arra, hogy szolgasorba taszítsa a többi sárkánynemzetséget, hogy elhozza az Alkony Óráját és minden teremtés visszafordítását. A pillanatot, amikor az Old Godok végre kiszabadulhatnak börtöneikből, de ehhez segítségre volt szüksége.

Amikor a Lángoló Légió (Burning Legion) seregei megkezdték Azeroth invázióját, Neltharion azt javasolta, hogy hozzanak létre egy mágikus ereklyét, amely segít elpusztítani a démonokat. A fegyver létrehozásához kérte a többi Aspektus segítségét is; mindegyik Aspektus a maga lényének egy darabkáját adja bele az ereklyébe.

Neltharion a Sárkánylelket bevetette a Légió seregei ellen, elpusztítva vele démonok sokaságát. De a megrontott Neltharion, Azeroth egykori védője már Deathwinggé, a Pusztítóvá vált. Aspektus társai ledermedtek, amikor a Sárkánylelket ellenük fordította. Árulása mély sebet ejtett a sárkányokon, akik képtelenek voltak a halálos fegyver erejének ellenállni, hiszen az belőlük is tartalmazott egy kis részt. A fekete sárkányokon kívül minden más sárkányt megbénított.

De végül Deathwinget is utolérte a végzete.

Az Ősök Háborúja során a Deathwing kovácsolta Sárkánylélek  sárkánynemzetségek egyesített erejét hordozta magában, amíg el nem pusztították. A Caverns of Time-on keresztül Thrall és a megmaradt sárkánynemzetséget újra megszerezték a fegyvert még annak megrontása előtt. Most egy kétségbeesett próbálkozással a Wyrmrest Templom ellen indulnak, hogy a Sárkánylélek erejét ezúttal Deathwing ellen fordítsák.

Wyrmrest Templom volt az utolsó reménye az egyesített seregeknek Deathwinggel, a Pusztítóval szemben. Itt a megmaradt Aspektusok – Alexstrasza, Ysera, Nozdormu és Kalecgos – kiegészültek Thrallal és azért gyűltek össze, hogy erejükkel ismét felruházzák a Sárkánylelket – Azeroth utolsó esélyét arra, hogy megállítsák a szörnyá behemótot. De, amikor elkezdték a Sárkánylelket energiával feltölteni, Deathwing és teljes serege megrohamozta a Wyrmrest Templomot.

Végül, szövetségeseik segítségével a megmaradt Aspektusok bekerítették Deathwinget, aki az égből a Maelstromba zuhant.

Utóhatások

Az elkövetkező években Neltharion árulása mélyebb sebet ejtett, mint azt bárki is gondolta volna. Árulása annyira pusztító volt, hogy az öt sárkánynemzetség igazán soha nem épült fel belőle. A sárkányok fásultakká, apatikussá váltak és már nem tudták Azerothot tovább védelmezni, a kék sárkánynemzetség pedig szinte teljesen kipusztult. Önfeláldozásuk legnyilvánvalóbb jele az lett, hogy halandókká váltak.


A Dracthyrok születése

A Dracthyrokat még az ősi múltban hozta létre Neltharion, hogy a katonáiként szolgáljanak. A sárkányok jellemzőit a halandó lények alkalmazkodó képességével kombinálta. A Sárkány Szigetek Forbidden Reach nevű szigetének partjánál képezték ki őket. Egy szörnyű csata után a sziget elhagyatottá vált, míg egy ősi ellenség fel nem ébresztette ezeket a kemény harcosokat, akikhez foghatót Azeroth még nem látott.

Szemek a horizonton

Miután visszatért a Sárkány Szigetekre, Alexstrasza királynő tudomást szerez arról, hogy egy másik lemez is létezik Uldaman mélyén elzárva… amelyik magának Tyrnek az emlékeit őrzi. Úgy hiszi, hogy ez a tudás szükséges ahhoz, hogy visszaállítsák az Aspektusok erejét, ezért Alexstrasza arra kéri halandó szövetségeseit, hogy bátran nézzenek szembe Uldaman veszélyeivel és szerezzék vissza Tyr emlékeit, hogy ezzel bebiztosítsák a sárkányok jövőjét. De vannak olyan sárkányok, akik nem szeretnék, hogy Alexstrasza terve sikerrel járjon.

A történet a World of Warcraft: Dragonflight kiegészítőben folytatódik és Azeroth hőseinek felelnie kell a hívásra, hogy segítsenek Alexstraszának újjáépítenie királyságát és visszaszereznie a sárkányok örökségét.

Találkozunk a Sárkány Szigeteken!

Forrás: https://worldofwarcraft.com/en-us/news/23876527/the-story-so-far-take-wing-through-time-with-the-dragon-aspects

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

One thought on “A történet idáig: Szárnyalj az időn át a Sárkány Aspektusokkal

 • Kedves Gitta!

  Őszinte örömmel látom újra írásaidat!

  A Shadowlands-et munkám miatt teljesen ki kellett hagynom, csak nagyon foghíjasan követtem a lore-t leginkább Accolonn, Asmongold és Bellular munkásságából, és most az új kiegészítő megjelenése előtt úgy gondoltam, hogy felkeresem írásaidat (reménykedve, hogy még elérhető egyáltalán a blog), hogy felfrissítsem ismereteimet, és rácsodálkoztam, hogy vannak új bejegyzések, rendszerezett összefoglalók!

  Nahááát! És teljesen mindegy, hogy csak rendszertelenűl tudsz írni, de amit létrehoztál, és amit most folytatsz tovább, valóban egy rendszerezett tudástár, amire olyanoknak mint pl. én (aki, mint fiam szerint is szívből játsza a WoW-ot), nagy szüksége van.

  Köszönöm!

  Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .