CikkekWoW: Dragonflight

Merithra és a kentaurok – WoW:Dragonflight

Ohn’ahran Plains /Ohn’ahran Síkság/ a számos klánból álló Maruuk kentaurok otthona. Ebben a cikkben megismerkedünk a Maruukok történelmével és kultúrájával, valamint kapcsolatukkal Merithrával és a Zöld sárkánynemzetséggel, akiknek szintén ezen a vidéken van ősi otthona.

Maruuk és Teera története

A Maruuk kentaurok egy Maruuk Thousandbones, vagyis Ezercsontú Maruuk nevű nagyszerű kentaur harcos leszármazottai, aki még az Ősök Háborújában (War of the Ancients) is harcolt párjával, Teerával. Nagyszerű sikereire a többi kentaur klán féltékeny és irigy lett, ezért megpróbálták meggyilkolni Maruukot. Miután a támadást túlélte – bár súlyosan megsebesült benne -, Maruuk és Teera elhagyták a klánokat és elindultak bejárni egész Azeroth-ot, hogy új otthont találjanak a maguk számára. Végül a Vad Isten (Wild God) Ohn’ahra az Ohn’ahran Síkságra vezette őket, amely megtetszett mind Maruuknak, mind Teerának, ezért itt telepedtek le saját klánjukkal. Megnyugodva abban, hogy népe biztonságban van, Maruuk végül belehalt a sérülései okozta fertőzésbe és a klán vezetése Teerára maradt. Azóta is Ohn’ahran Síkságon élnek a Maruuk kentaurok, túlélve a Sunderinget és a Sárkány-szigetek szunnyadását is, és azóta is mélyen tisztelik a Szelek Vad Istenét, Ohn’ahrát, aki hatalmas sas szellem alakjában mutatkozik meg nekik.

Maruuk és Merithra

Mikorra a kentaurok letelepedtek az Ohn’ahran Síkságon, addigra ez a terület a zöld sárkányok otthona volt, akik először ellenségesen viszonyultak az újonnan érkezettekhez. Aztán idővel látták, hogy képesek békében egymás mellett élni, ahogy a kentaurok a síkságon vadásztak, míg a zöld sárkányok a kerteket gondozták. Idővel Teera és Merithra között barátság szövődött, és egyezséget kötöttek egymással, hogy segítik egymást a szükség idején. Ennek az egyezségnek a fizikai jelképe a Horn of Drusahl, vagyis Drusahl Kürtje.

A Maruuk klánok

Bár számos klán alkotja jelenleg a Maruuk törzset, közülük négy klánnak van igazán jelentős szerepe: a Teerai, a Shikaar, a Nokhud és az Ohn’ir klánoknak.

A Teerai klán feladata a tradíciók őrzése. A klán tagjai büszkék arra, hogy ők a „helyes értékek” védelmezői. Vezetőjük, a Khanam Matra minden Maruuk kentaur kulturális kánja. A Khanam Matrák a vérvonalukat egészen az első matriarcháig, Teeráig vissza tudják vezetni. A Khanam Matrák lányai egy külön címet viselnek, ez a „Dotur.” A Teerai klánban számos „Dotur” él, akik életüket a tradíciók fenntartásának és a Maruukok szolgálatának szentelik. Amikor egy Khanam Matra meghal, akkor a lányai és a lányunokái közül választják ki az utódját, biztosítva ezzel, hogy Teera vérvonala tovább él. A jelenlegi Khanam Matrát Sarestnek hívják.

Az Ohn’ir klán tagjait azok alkotják, akik képesek közvetlen kapcsolatba lépni istenükkel, Ohn’ahrával, aki azóta irányítja a Maruuk kentaurokat, hogy a Sárkány-szigetekre vezette Maruukot és Teerát. Ha egy ifjú annak jeleit mutatja, hogy képes kapcsolatba lépni Ohn’ahrával, elhagyja szülőklánját és csatlakozik az Ohn’irokhoz, hogy tökéletesítse ezt a kapcsolatot. A klánon belül három különböző rangfokozat érhető el: az initiate (beavatott), a windsage (szelek bölcse) és az Ohn, ami a legmagasabb rang a kán után. A feladatuk nagyon változékony tud lenni: beletartozik az éneklő kövek karbantartásától kezdve a más klánok kánjainak tanácsadásáig sok minden beletartozik. Mivel Ohn’ahra nem beszél nyelveket, csak magán a szélen keresztül tud kommunikálni, ezért a klán tagjai megtanulják érezni a jelenlétét és megérteni dalait, amit aztán tolmácsolnak a többi kentaur számára. A klánt jelenleg Tigari kán vezeti.

A Shikaar klán tagjai a legjobb vadászok, akik a síkságon sokfelé verek tanyát, miközben a vadakat követik. Kevésbé tartják a tradíciókat, mint például az Ohn’ir klán, azonban nagyon büszkék kézműves mestermunkáikra. A Shikaarok háziállatokat tartanak, mint az argalik és a muskenek, míg bakarokkal (kutyaszerű lények) és ohunákkal, vagyis szélsasokkal vadásznak együtt. Az ohunákat a Maruukok szent állatként tisztelik és ez a tisztelet jellemzi a Shikaar vadászokkal való kapcsolatukat is. Mivel az ohunáknak parancsolni nem lehet, ezért nagy megtiszteltetés, amikor egy ohuna tavasszal kiválasztja, hogy mely Shikaar vadász társául szegődik el. A Shikaar klánt jelenleg a süket Sansok kán vezeti, ezért a klán legtöbb tagja képes használni a jelnyelvet.

A Nokhud klán nemrégiben emelkedett igazán fel a többi klán közül. Egy generációval ezelőtt Jhakan kán vezetésével legyőzték a Toghus klánt és az ő helyüket átvéve kerültek a jelentősebb klánok közé. Jhakan kánt mélyen tisztelték a Maruuk kentaurok, azonban végül a fia, Balakar megölte őt és átvette a klán vezetését. A Nokhud klán a nyers erőt és hatalmat kedveli leginkább. Egy harci szertartást, a tabarr-t gyakorolják, amely állításuk szerint keményebbé teszi őket és lehetővé teszi, hogy kiiktassák a klán gyengeségeit. Sokan erőszakos feltörekvőnek tartják a klánt, amely nem ismer kegyelmet.

A klánok minden évben Maruukai-ban gyűltek össze a Khural szent találkozójára, amikor a klánok fegyverszünetet kötnek egymással, megosztják egymással erőforrásaikat és történeteiket. Az eseményt a Teerai klán szervezi és felügyeli, míg a Shikaar klán gondoskodik a résztvevők élelmezéséről. Ez az esemény nemcsak az élők találkozását teszi lehetővé, hanem egy szertartás keretében erősen fűszerezett ételek felajánlásával előcsalogatják őseiket is az égből.

Zöld sárkányok és Primalist-ek

Nem sokkal azután, hogy a Sárkány-szigetek feléledtek, a night elf Koroleth által vezetett Primalist sereg megtámadta a zöld sárkányok Smaragd Kertjeit (Emerald Gardens), hogy elérjék a Smaragd Álomba (Emerald Dream) vezető portált. A sárkányok visszaverték a támadást, és a Primalist-ek tudták, hogy a kentaurok segítségére lesz szükségük a sárkányok legyőzése érdekében. Koroleth hamar meg is győzte Balakar kánt arról, hogy csatlakozzanak hozzájuk, és a Nokhud klán tagjai rövidesen a számukra tiltott vihar mágiát kezdték el használni. Balakar úgy hitte, hogy népét megilleti a vihar ereje, és ezáltal megmutathatja a Maruukoknak, milyen mélyre zuhantak. Bár a klán Ohn’ir tanácsadója, Windsage Garuman tiltakozott ellene, Balakar inkább megölte őt, mintsem tanácsára hallgatott volna.

Ebben az időben Khural tartására került sor, amelyet azért szerveztek, hogy a zöld sárkányok visszatérését megtárgyalják. A Khuralon megjelent a zöld sárkányok követe, Gemisath is azzal a kéréssel, hogy Khanam Matra Sarest tartsa meg ősei egyezségét a zöld sárkányokkal és segítsen nekik a Primalistek ellen vívott harcukban. Sarest bele is egyezett a dologba, azonban a találkozót megszakított Balakar, aki azzal vádolta Sarestet, hogy nem tartja tiszteletben Maruuk emlékét akkor, amikor a kentaurok földjeire idegen betolakodókat enged be és a kentaurokat a sárkányok háborújába küldi meghalni. Ezután viharmágiájával megölte a zöld sárkányok követét, Gemisath-ot, majd a Nokhud klán megtámadta a többi klánt, hogy megpróbálják átvenni az irányítást a Maruukok felett. Balakar maga elmenekült a városból és Guard Bahirra bízta a klán vezetését.

Ohn’ahra előcsalogatása

Miközben a Shikaar klán és a kán-őrség tagjai az árulókkal harcoltak, Sarest és szövetségesei elhatározták, hogy felkeresik Ohn’ahrát, mivel az ő áldásával tudják csak megfújni Drusahl Kürtjét. A Nokhud klán és Primalist szövetségesei azonban számítottak erre a lépésre. Ezért az Ohn’ir klán misztikusait a Ridgewater Retreatbe csalták azzal, hogy Tigari kán hívja őket. Amikor a misztikusok megérkeztek, a Nokhudok megtámadták őket, és mindössze pár Ohn’irnak sikerült elmenekülnie. A misztikusok totemjeit, amelyek Ohn’ahra szél mágiájával voltak feltöltve, a Nokhudok és a Primalistek elvitték, és a totemek segítségével elfogták Ohn’ahra gyermekeit, a kentaurok által szentként tisztelt ohunákat. A Primalistek közben megtanították a Nokhudokat vihar-elementálok előhívására, amellyel természetellenes viharokat tudtak kavarni. Az elfogott ohunákat keresztezték ezzel a vihar-mágiával, hogy felhasználhassák őket harcaik során. Ohn’ara érezte, hogy a gyermekei veszélyben vannak, ezért személyesen is megjelent, lehetővé téve, hogy a night elf Koroleth vihar-mágiájával elfoghassa őt. 

Nem sokkal ezt követően Balakar és Nokhudok megtámadták Drusahl kürtjét. Habár Sarest azt gondolta, hogy Balakar el akarja pusztítani a kürtöt, az áruló kentaurnak más terve volt: az elfogott Ohn’ahrát arra kényszerítették, hogy áldja meg Balakart, aki így maga fújta meg a kürtöt, előcsalogatva ezzel Merithrát és fiát, Gerithust, valamint társukat, Solethust. A Nokhudok az általuk készített sárkányölő hajítógéppel célba is vették Merithrát, azonban a villámcsapás Solehust érte. A sikertelen támadást követően Koroleth arra kényszerítette Ohn’arát, hog teleportálja el őt és Balakart, míg Sarest és a többi kentaur a sárkányok segítségére sietett.

A megújított eskü

A Nokhudok segítségével Koroleth serege áttörte a Smaragd Kertek védelmét, és megpróbáltak támadást indítani az Ancient Bough, az Ősi Ág, az Emerald Dreambe vezető első kapu közelében. A kaput egy mágikus pajzs védte, melyeket mágikus oszlopok tartottak, és Koroleth az egyik ilyen oszlopot igyekezett ledönteni. Szerencsére a zöld sárkányok kentaur szövetségeseikkel együtt időben, és még mielőtt a vihar-mágiával teljesen felfegyverkezett Koroleth elérhette volna az Álmot, Sarest és egy halandó kalandor megölték őt. Vezetőjük halálával a megmaradt Primalisták hamar elmenekültek a helyszínről, és így az Ősi kapu megmenekült.

Ezt követően egy kölcsönös ajándékozási szertartás keretében Merithra és a kentaurok Khanam Matra Sarest vezetésével megújították ősi esküjüket, amivel elérték, hogy a Smaragd Eskükő ismételten erőre kapjon.

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .