Idővonal

Az idővonal a World of Warcraft: Ultimate Visual Guide – Updated and Expanded (2016) és a Warcraft Chronicle: Volume 1, 2 és 3 (2016, 2017, 2018), valamint a játék történésein és könyvein alapszik, és nem hivatalos.

Az időszámítás 0. éve a Dark Portal (Sötét Portál) megnyitása

Mítoszok kora

A Titánok ébredése, a Pantheon megalakulása

Sargeras, a Pantheon bajnoka felfedezi a Void Lordokat, és megöl egy világ-lelket tartalmazó bolygót. Ezt követően Sargeras szakít a Pantheonnal és létrehozza a Burning Crusade-et.

Azerothon az Old Godok Black Empire-ja uralkodik, amikor Aggramar felfedezi a bolygót. A Titánok az általuk létrehozott sereg, a Titan-Forged segítségével legyőzik a Black Empire-t.

A Titan Keeperek vezetésével a Titan-forged tagjai megkezdik Azeroth újjáépítését. A Titánok elhagyják Azerothot.

A Pantheon és Sargeras összecsapnak egymással, Sargeras megöli a titánokat. Norgannonnak sikerül a Titánok lelkének egy részét megmentenie, amik Azeroth-ra repülnek és a Titan Keeperekbe szállnak. Sargeras létrehozza a Burning Legiont.

– 25.000: Argus csatlakozik a Burning Legionhöz

Sargeras az Argus bolygó legtöbb eredarját megrontja, és ráveszi őket, hogy csatlakozzanak hozzá és a Burning Legionhöz. A naaruk segítségével Velen néhány eredarral együtt, akik visszautasítják Sargeras ajánlatát, elmenekül. Ettől kezdve draeneieknek, vagyis „száműzötteknek” hívják magukat.

A kezdeti Azeroth

A Titán Őrzők tovább folytatják Azeroth rendezését. Odyn leválasztja Ulduarról a Halls of Valort és létrehozza saját vrykul seregét, a Valarjart. Highkeeper Ra a mogukkal és a Forge of Will-lel együtt délre utazik.

Tyr segítségével öt proto-sárkánynak sikerül legyőznie a szörnyeteggé vált Galakrondot. Ezután az öt proto-sárkányt a Keeperek Aspectekké választják, és nagy hatalommal ruházzák fel őket.

Loken lassan Yogg-Saron befolyása alá kerül, és elkezdi megbuktatni a többi Keepert. Sikeresen legyőzi Hodirt, Mimiront és Freyát, Thorimot pedig mély depresszióba taszítja.

Tyr, Archaedas és Ironaya earthenekkel, vrykulokkal és mechagnome-okkal együtt elmenekülnek Ulduarból dél felé. Loken az Old Godok két szolgáját, a C’Thraxxikat küldi utánuk. Az egyik C’Thraxxit Tyr az élete feláldozásával legyőzi, így a többieknek esélyük van tovább menekülni.

Archaedas és Ironaya az earthenekkel és a mechagnómokkal együtt elérik Uldamant és ott letelepszenek. Az earthenek mély álomba merülnek a föld alatti termekben.

Az Ősi Kalimdor

– 16.000: Aqir-Troll háború

A rovarszerű Aqirok és a Trollok által létrehozott Zul Birodalom között folyó évezredes háború az Aqirok vereségével ér véget, az Aqirok maradványai elmenekülnek Ahn’Qirajba, ahol qirajik, Azjol-Nerubba, ahol nerubianok, és délre, ahol mantidok lesznek.

-15.000:
  • A Curse of the Flesh terjedése

A Curse of the Flesh elterjed a vrykulok között, ezért gyenge és csökevényes leszármazóik születnek, akiket később emberekként fogunk ismerni.

  • A „Száz Király kora”

A Curse of the Flesh elterjed a moguk között, ezért egymás ellen kezdenek el harcolni. Végül Lei Shen szerzi meg a hatalmat, és lesz a Thunder King, aki a mogukat egy új birodalomban egyesíti.

  • Dark trollok kiválása

Dark trollok egy törzse fokozatosan az ősi Kalimdor szíve felé vándorol, majd a Well of Eternity partján telepszenek le.

– 14.000: A Kaldorei civilizáció létrejötte

A Well of Eternity partján élő dark trollok fokozatosan night elfekké, vagy „kaldoreiekké” válnak, és egy új civilizációt hoznak létre.

– 13.500: A Kaldorei Birodalom felemelkedése

A kaldoreiek egyre aktívabban tanulmányozzák és használják az arcane mágiát, birodalmuk egyre fejlettebbé válik. A mágiát az akaratukhoz hajlítják, és segítségével gyönyörű városokat építenek fel, fegyvereket kovácsolnak, és átformálják a területet. Néhány Kaldorei azonban figyelmezteti társait a túlzott mágia-használat esetleges veszélyeire. Megjelenik az osztály-rendszer, a felső osztályhoz tartozó Kaldoreiek magukat Highborne-nak kezdik hívni, és elkezdik kisajátítani a mágia használatát.

– 12.000: Pandaren felkelés

Kang és pandaren társai a moguk által rabszolgasorban tartott többi néppel együtt lázadást szítanak a mogu birodalommal szemben, majd sikeresen megbuktatják őket, ezt követően pedig létrehozzák a Pandaren Császárságot.

– 11.900: Zandalari Troll Háború

A Zandalari törzs, akik korábban a moguk szövetségesei voltak, megkísérlik Pandaria egy részének elfoglalását, amely területet Lei Shen nekik ígérte. Az inváziót Jang és az újonnan alapított Order of the Cloud Serpent segítségével verik vissza a pandarenek.

– 10.000:
  • War of the Ancients

Sargeras érzékeli a Highborne-ok mágia-használatát és elhatározza, hogy megtámadja Azerothot. Befolyása alá vonja Azshara Királynőt és követőit, akik egy portált nyitnak a Twisting Netherbe, melyen keresztül a Burning Legion Azeroth-ra érkezik, és megkezdi a világ meghódítását. A night elfek egy része más népekkel és fajokkal együtt igyekszik ellenállni a Burning Legion démonjainak.

  • Sundering

Malfurion Stormrage vezetésével néhány night elfnek sikerül elpusztítania a Well of Eternityt, ezzel pedig megakadályozzák, hogy Sargeras a bolygóra léphessen, és megállítják a démonok invázióját. Ugyanakkor egy hatalmas kataklizmát is okoznak, amit Sunderingnek neveznek, melynek során Kalimdor földrészének 80 %-át hullámok borítják, az ősi kontinens pedig különálló földrészekre bomlik.

  • Pandaria elszakadása

Shaohao, a Pandaren Birodalom utolsó császára, koronázási ajándékként egy látomást kapott a Burning Legionről. Ezért leválasztja birodalmát és ködbe burkolja azt, így óvva meg a háborútól és az azt követő katasztrófától, és ezzel Pandaria tízezer évig rejtve marad a világ többi része elől.

Az Új Világ

– 10.000: Illidan ajándéka és Nordrassil létrehozása

Illidan Stormrage a Mount Hyjal hegy tetején lévő tóba önt a Well of Eternityből. Ezért a tettéért és a mágia-használatért testvére, Malfurion Stormrage élethosszig tartó börtönbüntetésre ítélik. Az új tóba egy makkot vetnek, melyből a Nordrassil nevű World Tree nőtt ki.

– 9.400: Az új Night Elf társadalom kialakulása

Az újra virágzó night elf társadalom Ashenvale erdőit is elfoglalja. Tyrande Whisperwind, a Sisterhood of Elune vezetője lesz a night elfek vezetője, aki katonai szervezetként létrehozza a Sentineleket. Malfurion Stormrage elkezd más druidákat is kiképezni.

– 9.300: A Szatírok Háborúja

A War of the Ancients után megmaradó szatírok megtámadják a night elfeket, akik végül legyőzik őket. A háború során Malfurion Stormrage betiltja a pack form használatát, ennek azonban nem minden druida engedelmeskedik, így létrejönnek az első worgenek.

– 7.300: A Highborne-ok száműzése

A War of the Ancients során a night elf társadalomba tartozó Highborne-ok nem hagynak fel az arcane mágia használatával, ezért száműzik őket Kalimdorról. Dath’remar Sunstrider vezetésével átkelnek a Great Sea-n. A druidák megkezdik Hosszú Virrasztásukat (Long Vigil).

– 6.800: Quel’Thalas megalapítása

A Kalimdorról száműzött Highborne-ok megérkeznek az Eastern Kingdomsba, ahol fokozatosan high elfekké változnak. Megalapítják Quel’Thalas királyságát, és a Well of Eternityből származó víz segítségével új arcane energia-forrást hoznak létre, amelyet Sunwellnek neveznek el.

– 6.000: Crystalsong Forest létrejötte

A Northrenden található Shandalar elfjei egy katasztrofális varázslatot engednek szabadjára a kék sárkánynemzetség elleni harcuk során, amely megátkozza Moonsong Forestet és Crystalsong Forestté formálja át.

-4.500: Andrassil létrehozása és bukása

A Cenarion Circle engedélye nélkül Fandral Staghelm egy Nordrassilból származó magot ültet el Northrenden azért, hogy megállítsa a saronite terjedését. A magból hamarosan Andrassil nő ki, azonban a fát Yogg-Saron merontja. A druidák kénytelenek a hatalmas fát kivágni, amelynek aztán a Vordrassil nevet adják.

-3.000: A gnómok távozása Uldamanból

A Curse of the Flesh Uldaman mechagnómjait is eléri, és gnómokká formálja őket. A gnómok elhagyják Uldamant, Dun Morogh-ba mennek, és elfelejtik pontos eredetüket.

-2.800: Arathor és a Troll Háborúk

Az Eastern Kingdoms északi részén élő emberek egyesülnek és létrehozzák Arathor királyságát. Segítséget nyújtanak Quel’Thalas high elfjei számára, és együtt legyőzik az Amani trollokat. Cserébe az elfek megtanítják az arcane mágia használatára az embereket.

– 2.700: Arathor terjeszkedése

Arathor királysága egyre jobban szétterjed az Eastern Kingdoms területén, létrejön Alterac, Lordaeron, Gilneas, Kul Tiras és Dalaran települése.

-2.680: A Council of Tirisfal megalakulása

Az emberek nemtörődöm mágiahasználata felkelti a Burning Legion démonjainak figyelmét, és elkezdenek testet ölteni Azerothon. Dalarani mágusok megalakítják a Council of Tirisfalt, hogy titokban harcoljanak és tartsák fogva a démonokat, anélkül, hogy a köznép figyelmét felhívnák rá.

-2.610: Az első Guardian of Tirisfal kijelölése

A Council of Tirisfal talál egy módszert arra, hogy egy bajnokot állandó jelleggel felruházzon erejével, hogy szembeszállhasson azokkal a fenyegetésekkel, amelyeket a Council maga nem tud kezelni. Így jön látra a Guardian of Tirisfal pozíciója, és az első Guardiannak Alodit választják. Minden egyes Guardian száz évig viseli a pozíciót, aztán erejét az egyik tanítványának adja.

-2.500: A törpök ébredése

Uldamanban felébrednek a törpök, és Khaz Modanba mennek, ahol létrehozzák Ironforge-ot. Találkoznak a gnómokkal, akiknek segítenek megépíteni Gnomeregant.

-1.500: A Gurubashi Polgárháború

A Gurubashi Polgárháború a Hakkar loát követő Atal’ai Hakkarik és a többi Gurubashi között dúl. A Zandalarik segítségével az Atal’ai fanatikusokat legyőzik és száműzik őket Stranglethornból.

-1.200: Arathor széthullása, a Hét Királyság megalakulása

Lordaeon, Alterac, Gilneas, Dalaran és Stromgarde ember királyságai Khaz Modantól északra, az Eastern Kingdoms északi felén alakulnak ki. Azeroth királysága (a későbbi Stormwind) az Eastern Kingdoms déli részén jön létre. Kul Tiras királysága Khaz Modan partjai közelében jött létre.

-1.200: Immol’thar és Eldre’Thalas elfjei

Miután a Sundering óta éltek Eldre’Thalasban rejtve, Tortheldrin és követői a Shen’dralar elfek nagy részét megölik azért, hogy a démon Immol’thart erővel ruházhassák fel saját használatukra. A város nagy része elhagyatott, és más élőlények kezdenek beköltözni.

-1.100: A kentaurok megjelenése

Miután megölik apjukat, Zaetart, a kentaurok elszaporodnak Desolace-ben. Maraudon, ahol Zaetar sírja van, szent hely lesz számukra.

-1.000: A Gorian Birodalom létrejötte

Az ogrék Draenoron megalapítják hatalmas birodalmukat, miután Gog vezetésével győzelmet aratnak az arakkoák felett.

-975: War of the Shifting Sands

C’Thun és a qirajik felébrednek, és megtámadják Kalimdort. Fandral Staghelm vezeti a night elfeket és a sárkányokat a qirajik ellen, visszaszorítva őket Silithus sivatagjába. Sikeresen elzárják őket Ahn’Qiraj kapui mögött, de Fandral fiát megölik a háborúban.

-823: Aegwynn és a Sárkányvadászat

A Guardian Aegwynn Northrenden megküzd Sargeras avatarjával és legyőzi őt. Aegwynn Sargeras maradványait az elsüllyedt Suramarban, egy sírban helyezi el. Sargeras szelleme ugyanakkor elrejtőzik Aegwynnben.

-800: A Wandering Isle létrejötte

Liu Lang nem hisz Pandaria azon feltevésében, hogy a világ többi részét elpusztította a Sundering, és a teknős Shen-zin Su hátán a ködön túlra utazik. Ötévente hazatér, hogy újabb pandareneket vigyen magával. Shen-zin Su olyan nagyra nő, hogy a Wandering Isle-lá alakul, amelynek hátán a pandarenek állandó településeket hoznak létre.

-800: Az ork klánok létrejötte

Draenoron az orkok különböző klánokba tömörülnek és egész Draenor területét benépesítik.

-600: Aegwynn szakít a Council of Tirisfallal

Aegwynn úgy dönt, hogy határozatlan ideig marad Guardian of Tirisfal, részben azért, mert aggódik amiatt, hogy a Council of Tirisfal a különböző népek politikai ügyeibe is beleavatkozik, részben Sargeras befolyására. Titkos tartózkodási helyeként létrehozza Karazhant, de miután a Tirisgarde megtalálja őt, az elsüllyedt Suramar Guardian Sanctumjába költözik.

-600: Talon King Terokk uralkodása Draenoron

Talon King Terokk, a high arakkoák királya győzelmet arat Karash és a Bloodmane saberon törzs felett, azonban a papok elárulják és Sethekk Hollow-ba száműzik, ahol az Outcast arakkoák vezetője lesz.

-400: Goria ostroma

Az ork klánok egyesülnek az ogrék birodalmával szemben, és együttes erővel megtámadják az ogrék fővárosát, Goriát, és győzelmet is aratnak felettük. Az ogrék birodalma szétesik.

-230: War of the Three Hammers

Khaz Modanban a törp High King Modimus Anvilmar meghal, és polgárháború tör ki a Bronzebeard, a Wildhammer és a Dark Iron klán között. A Bronzebeard klán lesz a győztes, és veszi át az uralmat a törpök fővárosa, Ironforge felett. A Dark Ironokat száműzik és a Redridge Mountain (később Burning Steppes) területén telepszenek le, míg a Wildhammerek Grim Batolba költöznek.

-200: A draeneiek megérkeznek Draenorra

Az Argusról menekülő draeneiekkel a fedélzetén a Genedar becsapódik Draenorba, miután a rajta utazó egyik naaru, K’ara Void állapotba kezd kerülni. A draeneiek ezt követően Velen vezetésével letelepednek a bolygón és elkezdik kiépíteni társadalmukat.

-195: Shattrath megalapítása
-100: Kezan felszabadítása

Kezan goblinjai sikeresen kitörnek a szolgasorból és a Zandalarik fennhatósága alól.

-75: A Gnoll háború

Stormwind királya, King Barathen Wrynn legyőzi a Garfang nevű gnollt és seregét a Gnoll Háborúban.

-45: Aegwynn és Nielas Aran szerelme

Aegwynn és Nielas Aran gyermeke, Medivh megfogan, és Aegwynn a születendő gyermekbe rejti a Guardian of Tirisfal erejét, hogy nagykorúsága elérésekor aktiválódjon. A szintén Aegwynnben rejtőző Sargeras szelleme is a születendő gyermekbe költözik.

-44: Medivh megszületik
-30: Medivh kómába zuhan

Tizennegyedik születésnapján Medivh szunnyadó ereje felébred és kitör, megölve Nielas Arant. Medivh ezután hosszú éveken át kómában feküdt, miközben Northshire Abbey papjai viselték gondját.

-26: Megszületik Grommash Hellscream.
-21: Medivh felébred a kómából.

Medivh felébred kómájából és elfoglalja helyét mint Őrző. A Gurubashi trollok időről időre megtámadják az emberek településeit, amiért egyre beljebb és beljebb szorítják őket vissza a Gurubashi területeken. Barathen király megparancsolja a katonáinak, hogy végezzenek a betörő csapatokkal, de ne lépjenek be a Gurubashik földjére.

-18: A Gurubashi háború

A Gurubashik Zan’non vezetése alatt háborút indítanak Stormwind ellen, és magát a fővárost is megtámadják. Barathen király meghal a csata során, és Medivh-nek kell használnia az erejét a támadás visszaveréséhez. Medivh-nek azt tanácsolja Aegwynn, hogy zárkózzon el a világ elől Karazhanba.

-12: A Burning Legion rátalál Draenorra.
-11: A Mok’Nathal lázadás

Highmaul ogréi a félvér Mok’Nathalok felhasználásával akarják kiűzni az orkokat Frostfire Ridge-ből, a Mok’nathalok azonban Leoroxx vezetésével fellázadnak és segítenek az orkoknak legyőzni az ogrékat.

-10: Kil’jaeden a Burning Legion szolgálatába állítja Gul’dant.

Gul’dant, a kitaszított orkot Kil’jaeden környékezi meg, és hatalmas erőt ígérve ráveszi, hogy álljon a Burning Legion szolgálatába, és segítsen az orkok megrontásában is. Megmételyezik Draenort, melynek következtében kialakul a pusztító vörös himlő járvány.

-8: A Horda létrejötte

Gul’dan Ner’zhul tanítványaként a háttérből irányítja az eseményeket, amikor elülteti az orkokban a gyűlölet magvait a draeneiek iránt. Kil’jaeden Ner’zhul elhunyt párjának képében ráveszi a sámánt, hogy összehívja az ork klánokat és rábeszélje őket arra, hogy Hordaként egyesülve támadják meg a draeneieket.

-7: Ner’zhul megtörése

Ner’zhul rájön arra, hogy valójában a Burning Legion szolgálatába állnak az orkok, azonban Gul’dan eddigre átvette az irányító szerepet tőle.

-6: Blackhand és Gul’dan megállapodása

Gul’dan megállapodik a Blackrock klán vezetőjével, Blackhanddel abban, hogy támogatja őt a Horda vezetői pozíciójáért folytatott vitában. Gul’dan létrehozza a Shadow Councilt, hogy a háttérből ő irányíthassa a Hordát.

-5: Blackhand a Horda Warchiefje lesz.

Az Oshu’gunnál tartott klántalálkozón Gul’dan a sámánok többségét warlocknak tanítja ki, a klánfőnököket pedig meggyőzi arról, hogy válasszák Balckhandet a Horda Warchiefjévé. Blackhand elrendeli a Citadel, a későbbi Hellfire Citadel megépítését. Az orkok bőre zöld színűvé kezd válni. Megalakul a Twilight’s Hammer klán Cho’gall vezetésével.

-4: Háború a draeneiek ellen.

Az orkok megkezdik összehangolt támadásaikat a draeneiek ellen, akik Shattrath-ba és Karaborba vonulnak vissza. Az elementál szellemek a haldokló Draenoron felruházzák hatalmukkal a hatalmas Firelordot, Cyrukhot, hogy állítsa meg a föld beszennyezését. Az orkok megtámadják Karabort, Gul’dan és warlockjai pedig legyőzik a felbukkanó Cyrukhot, ezzel elvágva az utolsó kapcsolatot is az orkok és az elemek között. Az orkok elfoglalják Karabort, és K’ara sötét csillagának erejét használva a Black Temple-lé változtatják azt át.

-3: Az orkok isznak Mannoroth véréből

Mannoroth Draenorra érkezik, és Gul’dan sürgetésére az orkok megisszák a démonvért, Durotan, Orgrim és a Frostwolf klán kivételével. A démonvérrel feltüzelt orkok megtámadják Shattrath-ot, miközben Gul’dan a hegyeket fel energiákkal táplálja, így hozva létre a Throne of Kil’jaedent. Az orkok megtámadják Shattrathot, miközben Velen a menekültekkel együtt Telredorban bújik meg. Az ostrom során az orkok vörös ködöt bocsátanak a városra, amely hamarosan elesik. Teron’gor vezetésével a Horda megpróbálja megostromolni Auchindount is, ez azonban kudarcba fullad. Közben a vörös himlő miatt karanténba zárt orkok megmenekülnek a fel korrupciójától, így válva Mag’harokká.

-2: A Brokenek kialakulása

A Shattrath ostromában használt vörös köddel fertőzött draeneiek Brokenekké mutálódnak, akiket Telredor lakosai száműznek attól való félelmükben, hogy őket is megfertőzik. A Horda Draenor további népei ellen vonul. Kil’jaeden megszakítja a kommunikációt Gul’dannal.

-1: Medivh kapcsolatba lép Gul’dannal

Medivh kapcsolatba lép Gul’dannal, és látomásokat mutat neki Azeroth-ról, valamint a Tomb of Sargerasról. Megkezdődik a Sötét Portál (Dark Portal) megépítése.

Alliance és Horde

0 (a King’s Calendar szerinti 592. év): Az Első Háború kezdete /Warcraft: Orcs and Humans/

Sargeras újabb támadást indít Azeroth ellen, és ezúttal Draenor orkjait használja bábukként. Az ork csapatok a Dark Portalnak nevezett mágikus átjárón keresztül érkeznek, amely Draenort és Azerothot köti össze. Az orkok pusztulást és romlást hoznak magukkal. A Frostwolf klánt száműzik a Hordából, és ők észak felé lopóznak el. A Bleeding Hollow klán behatol Stranglethornba, de jelentős ellenállással találkozik a Gurubashik részéről, ezért visszavonulnak.

1: Thrall születése

A Frostwolf klán megérkezik Alterac Valley-be. Megszületik Thrall. Durotan és Draka titokban találkoznak Orgrimmal Loch Modan közelében, Gul’dan orgyilkosai azonban megölik Durotant és Drakát, a csecsemő Thrallt pedig sorsára hagyják. A csecsemőre hamarosan Aedelas Blackmoore talál rá és hazaviszi.

A Horda elleni harc során megjelennek a frontvonalakon Northshire Clericjei, az első papok, hogy gyógyítsanak.

3:
  • Llane Wrynn király halála

Redridge elesik a Horda előtt, ezután a sereg megkezdi Stormwind első ostromát, amely eredménytelenül zajlik. Garona kapcsolatba lép Khadgarral és Llane királlyal. Khadgar és Lothar megölik Medivhet, miután rájönnek, hogy benne lakozik Sargeras lelke és ő felelős a Dark Portal létrejöttéért. Gul’dan kómába esik Medivh halálakor. Garona ezt követően megöli Llane királyt Gul’dan korábbi parancsára.

  • Orgrim Doomhammer lesz az új Warchief

Orgrim Doomhammer Gul’dan távollétében mak’gorára hívja ki Blackhandet, melynek során megöli őt és ezzel átveszi az irányítást a Horda felett.

  • Stormwind bukása

Orgrim másodjára is megostromolja Stormwindet, és a város ezúttal képtelen ellenállni a Horda seregének.

A túlélők, köztük a fiatal Varian Wrynn herceg és Sir Anduin Lothar, északra menekülnek Lordaeron királyságába. Lothar beszámol II. Terenas Menethil királynak Stormwind bukásáról és a közelgő ork támadásról.

4: A Hét Királyság Tanácsának megalakulása

Terenas egyesíti a hét emberi királyságot, majd később a törpök, a gnómok és a high elfek is csatlakoznak hozzájuk, létrehozva az Alliance of Lordaeront, hogy szembeszálljanak a Horde vérszomjas erőivel. Az ork warlockok rátalálnak a Demon Soulra.

5: A Második Háború /Warcraft II: Tides of Darkness/

Gul’dan létrehozza az első death knightokat.

A Horda elindul észak felé, meghódítja Khaz Modant, majd Menethil Harborból Hillsbrad felé hajóznak.

A hét emberi királysághoz csatlakoznak a törpök, a high elfek és a gnómok, így létrejön az Alliance of Lordaeron. Megalakul az Order of the Silver Hand és megkezdődik az első paladinok kiképzése.

A Dragonmaw klán foglyul ejti Alexstraszát Grim batolban a Demon Soul segítségével.

6: A Második Háború vége

Egy brutális és véres háború után az Alliance of Lordaeron győzelmet arat a Horde felett Blackrock Spire-nál. Anduin Lothart az ork Warchief, Orgrim Doomhammer megöli. Halála után Turalyon tábornok vezeti az Alliance seregeit, és elsöpri a Horda ellenállását. Gul’dan elhagyja a Hordát és a Tomb of Sargerasnál meghal.

A Dark Portalt Khadgar elpusztítja.

7: Nethergarde Keep felépítése

Az orkokat internáló táborokba zárja az Alliance. Dal’rend és Maim Balckhand visszahúzódik a Blackrock Mountainba és létrehozzák a „True Horde”-ot.

8: Draenor pusztulása /Warcraft II: Beyond the Dark Portal/

Ner’zhul, az ork sámán a Dark Portal elpusztítása után maradt rést kihasználva orkokat küld ismételten Azeroth-ra.

Az Alliance csapata, akik magukat Sons of Lotharnak hívják, Draenorra utaznak, ahol folytatják a megmaradt Horde seregek elleni harcot.

Ner’zhul számtalan portált nyit Draenor világáról. Az ennek következtében elszabaduló hatalmas energia-robbanás szétszakítja Draenort; egy nagyobb darabja Outland néven lesz ismert.

8: A Lich King születése

Draenor elpusztításakor Ner’zhul egy portálon át elhagyja a bolygót, azonban Kil’jaeden kezei közé kerül, aki megkínozza az ork testét és lelkét. Az ork elméjét felnagyítja, egy jégpáncélba zárja, és így dobja le Azeroth-ra, hogy ott Lich Kingként az undeadek felett hatalmat gyakoroljon és elpusztítsa Azerothot.

10: Grim Batol csatája

A Dragonmaw klán a Demon Soul segítségével rabszolgasorban tartja Alexstraszát, a Dragon Aspectet az elhagyatott Grim Batol területén. Rhonin, a varázsló elpusztítja a Demon Soult és ezzel kiszabadítja Alexstraszát, aki lerombolja Grim Batolt.

10: War of the Spider

A Lich King háborúba keveredik a Northrend alatt élő Azjol-Nerub királyság nerubianjaival, amely végül a Lich King győzelmével ér véget.

15-18: A Scourge létrehozása Kel’thuzad segítségével

A Burning Legion újabb támadást indít Azeroth ellen a Lich King segítségével. A plague of undeath egész Lordaeron területén elterjed, ennek eredményeként pedig felemelkedik a Scourge.

18: Az új Horda

Az Alliance internáló táboraiban fogva tartott orkokat Orgrim Doomhammer, Grommash Hellscream és az emberek által rabszolgaként és gladiátorként nevelt Thrall kiszabadítja. Az új Horde Warchiefje Thrall lesz.

Az Alliance of Lordaeron szétesik.

20: Harmadik Háború /Warcraft III: Reign of Chaos/

Arthas Menethil herceg is a Lich King hatalma alá kerül, amikor felveszi az átkozott rúnapengét, a Frostmourne-t, és megöli apját, II. Terenas királyt. A Sunwellt elpusztítják, Archimonde demon lordot pedig Azeroth-ra idézik.

A túlélők közül sokan Kalimdorra menekülnek, akik közül az embereket Jaina Proudmoore, az orkokat pedig Warchief Thrall vezeti.

21: Mount Hyjal csatája

Kalimdoron az orkok létrehozzák új otthonukat, Durotart, és szövetkeznek a Darkspear trollokkal, valamint a taurenekkel.

Kalimdor túlélőit Medivh Próféta hozza össze, és egyesíti őket Archimonde támadásával szemben. Archimonde-ot a Mount Hyjalnél legyőzik, de a World Tree Nordrassil súlyosan megsérül, melynek következtében a night elfek elveszítik halhatatlanságukat.

22: A Lich King felemelkedése /Warcraft III: The Frozen Throne/

A death knight Arthas Menethil Northrendre utazik.

Illidan Stomrage legyőzi Tichondriust és megszerzi Gul’dan koponyáját, majd megpróbálja megállítani Arthast. Ezt követően Outlandre megy, ahol legyőzi Maghteridont és a Fel Horda, valamint a démonok ellen harcol.

A megmaradt blood elfek Kael’thas Sunstrider vezetésével elmenekülnek Dalaranból és a nagák segítségével csatlakoznak Illidanhoz.

A banshee Sylvanas Windrunner létrehozza a Forsakenek nemzetségét, és átveszi az irányítást Lordaeron egykori királysága felett.

Arthas felmászik az Icecrown Glacieren, széttöri a Frozen Throne-t, majd felveszi a Helm of Dominationt, így Ner’zhullal egyesülve ő maga is Lich King lesz.

24: Csata Kalimdor partjainál

Kalimdorban Jaina Proudmoore létrehozza Theramore-t, Thrall és a Hordája pedig Durotarban telepszik le. A Horda megütközik Daelin Proudmoore seregével, és legyőzik Kul Tiras vezetőjét.

A legújabbkori Azeroth

25: Gyülekező viharok /World of Warcraft/

Stormwind királyát, Varian Wrynnt elrabolják, és fiát, Anduin Wrynnt ideiglenesen megkoronázzák.

Felfedezik, hogy a fekete sárkány Onyxia Stormwind városában tartózkodik.

Támadást indítanak Blackwing Lair ellen, amely a fekete sárkány, Nefarian otthona.

Silithus sivatagjában a qirajik támadást indítanak az Old God C’Thun érdekében.

Kel’Thuzad a félelmetes citadellából, a Naxxramasból támadást indít Eastern Kingdomsban Azeroth ellen.

26: The Burning Crusade /World of Warcraft: The Burning Crusade/

Quel’Thalas blood elfjei csatlakoznak a Hordához.

Kalimdor északi részébe belecsapódnak a draeneiek és az Alliance-szal szövetkeznek.

A Dark Portalt újra felépítik és Lord Kazzak újra megnyitja, ezért a Horde és Alliance csapatai Outlandre utaznak. Ott Warchief Thrall rábukkan Garrosh Hellscreamre, és visszaviszi magával Azeroth-ra tanácsadónak.

A Black Temple-ben a Horde és az Alliance csapatai Maiev Shadowsong és Akama segítségével megölik Illidan Stormrage-t.

A blood elfek hercege, Kael’thas Sunstrider a Burning Legionnel szövetkezik, és megpróbálja Azeroth-ra idézni a demon lordot, Kil’jaedent. A Sunwellt a naaru M’uru szívének segítségével helyreállítják.

27: Háború Northrenden a Lich King ellen /World of Warcraft: Wrath of the Lich King/

A Lich King ismételten támadást indít Azeroth ellen, Stormwind városát és Orgrimmart támadva. Az Alliance és a Horde seregei Northrendre utaznak, hogy szembeszálljanak a Lich Kinggel.

Wrathgate-nél Grand Apothecary Putress vezetésével megölik a Horde és Alliance csapatait, köztük Dranosh Saurfangot és Bolvar Fordragont. Ezt követően az Alliance és a Horde leveri Putress és Varimathras kísérletét arra, hogy elfoglalják Undercityt.

A Nexus War során megölik Malygost.

Létrehozzák az Argent Crusade-et.

A Lich King seregét elhagyó death knightok létrehozzák a Knights of the Ebon Blade-t, és mind az Alliance-szal, mind a Horde-dal szövetkeznek. Garrosh Hellscream vezeti a Horde seregeit Northrenden. A Lich Kinget legyőzik.

28: A Cataclysm /World of Warcraft: Cataclysm/

Thrall lemond a Warchief pozíciójáról és Garrosh Hellscreamet jelöli ki a Horde új vezetőjévé.

Az egykori Dragon Aspect, Deathwing keresztültör Azerothon az Elemental Plane-ből, széttördelve a világ felszínét, miközben az Alliance és a Horde közötti feszültség is egyre nő.

Gilneas worgenjeit a Forsakenek kiűzik Gilneasból, ezért Darnassusba mennek, ahol csatlakoznak az Alliance-hoz.

A Bilgewater Cartel goblinjai csatlakoznak a Horde-hoz.

Ragnaros és Al’Akir Elemental Lordokat megölik, ahogyan Cho’gallt is, a Twilight’s Hammer szektra vezetőjét.

A Dragon Aspectek kimerítik a titánoktól kapott erejüket annak érdekében, hogy legyőzzék Deathwinget, és ezzel megkezdődik a Halandók Kora.

30: Pandaria inváziója /World of Warcraft: Mists of Pandaria/

Totális háború tör ki az Alliance és a Horde között, amikor Warchief Garrosh Hellscream elpusztítja Theramore-t egy mana bomba segítségével. Archmage Rhonin meghal, és Lady Jaina Proudmoore veszi át a helyét a Kirin Tor élén.

A Wandering Isle pandaren lakosai csatlakoznak az Alliance-hoz és a Hordához, miközben Pandaria kontinensét felfedezik.

A sha-kat szabadon eresztik Pandarián, és a Thunder Kinget, Lei Shent feltámasztják.

Jaina erőszakkal eltávolítja a Horde-ot Dalaranból, és a varázslókból álló város az Alliance mellé áll.

Garrosh elrendeli a Darkspear vezető, Vol’jin meggyilkolását. Vol’jin megkezdi a Darkspear Lázadást, melynek során a Horde tagjai a Horde ellen harcolnak. Az Alliance is támogatja a Darkspear lázadókat, majd Orgrimmar ostroma során legyőzik Garrosh Hellscreamet. A Horde vezetői Vol’jint választják meg új Warchiefnek.

31: Az Iron Horde támadása /World of Warcraft: Warlords of Draenor/

Garrosh Hellscreamet a Temple of the White Tigerbe viszik Pandarián, hogy ott tartsanak tárgyalást bűnei miatt. A tárgyalás alatt Garrosh-nak sikerül elmenekülnie.

A Blasted Landsen a Dark Portal energiái zöldről pirosra változnak, és új ork hódítok jelennek meg a portálon keresztül, akik magukat Iron Horde-nak hívják. Az Alliance és a Horde csapatai mindketten védekezésre és harcra kényszerülnek az új fenyegetéssel szemben, végül pedig magát a Dark Portalt ostromolják meg. Azeroth védői eltökélten keresztülmennek a portálon, hogy annak túloldalán legyőzzék az Iron Horde-ot.

A Khadgar vezette invázió legyőzi az Iron Horde-ot, Thrall pedig végül megöli Garrosh Hellscreamet.

A Burning Legion által irányított Gul’dan megitatja Mannoroth vérét a draenori orkokkal, és Fel Iron Horde-jával Tanaan Jungle-be vonul vissza. Az Alliance és a Horde seregei sikeresen megostromolják Hellfire Citadelt és megölik a demon lord Archimonde-ot, aki Gul’dant átlöki egy portálon.

32: A Burning Legion újabb inváziója /World of Warcraft: Legion/

Magni Bronzebeard király felébred Ironforge-ban.

Gul’dan sikeresen portált nyit a Tomb of Sargerasnál, ezzel pedig kezdetét veszi a Burning Legion harmadik inváziója. A démonok Kalimdor és az Eastern Kingdoms több területét is megtámadják.

Az Alliance és a Horde csapatai Broken Shore-nál csapnak össze a Legionnel. A csatában megölik Varian Wrynn királyt, Vol’jin Warchiefet és Tirion Fordringot. Az új Warchief Sylvanas Windrunner lesz, Anduin Wrynn pedig Stormwind királya lesz.

Az Alliance és a Horde seregei megkezdik a Broken Isle-on a démonok elleni háborút. Összegyűjtik a Pillars of Creationt, felszabadítják Suramart a démonok uralma alól, Nightholdban megölik Gul’dant és felélesztik Illidan Stormrage-et. Ezt követően a Legionfall serege sikeresen lezárja a Tomb of Sargerast és megöli Kil’jaedent.

Arguson kiszabadítják a Pantheon tagjait és bebörtönzik Sargerast.