Kasztok és kampányok

Death Knight Hunter Paladin Shaman
Demon hunter Mage Priest Warlock
Druid Monk Rogue Warrior

Death Knight

Rend: Knights of the Ebon Blade /Az Ében Penge Lovagjai/

A Knights of the Ebon Blade egy lázadó death knightokból álló szervezet. Még a Wrath of the Lich King idején szabadították ki magukat a Lich King uralma alól, hogy aztán Highlord Darion Mograine vezetése alatt egyesüljenek és támogassák Azeroth védőinek céljait.

Rend székhelye: Acherus

A Burning Legion inváziójának kezdetekor az új Lich King kapcsolatba lépett a Knights of the Ebon Blade-del, hogy egyesítsék erejüket a betolakodókkal szemben. Ekkor Acherus először az Icecrown Citadel fölé repült, hogy hőse, aki a Frostmourne darabjait összeszedte és két új pengévé kovácsolta, megszerezhesse a Lich King áldását is. Ezt követően az Acherus a Broken Isles fölé repült, ahol apró szigetek felett lebeg, ahonnét rálát a Broken Shore-ra és a Tomb of Sargerasra. Az erődből kiáramló hűvös levegő pedig egy jótékony jeges ködöt képez körülötte, hogy eltakarhassa a Legion figyelő tekintete elől.

Kampány története összefoglalóan:

Az Ebon Blade célja, hogy egy igen erős fegyvert rakjon össze a Legionnel szemben. Ennek érdekében újra akarják éleszteni a legendás Four Horsement (Négy Lovas), miközben a Lich Kinggel is újra felveszik a kapcsolatot. A négy új lovasember Nazgrim, Thoras Trollbane, Sally Whitemane és eredetileg Tirion Fordring lett volna, azonban a paladinok megakadályozták Tirion feltámasztását. Ezt követően Darion Mograine lett a negyedik lovas. Bővebben

Artifact fegyverek:
Követők:

Thassarian: Thassarian Arthas herceg katonájaként követte őt Northrendre, ahol a herceg megölte és a Scourge tagjaként feltámasztotta. Ezt követően a Light’s Hope Chapelért folyó harc során felszabadult a Lich King uralma alól a többi death knighttal egyetemben, majd csatlakozott az újonnan alakult Knights of the Ebon Blade-hez. Ő volt az első death knight, aki csatlakozott az Alliance-hoz.

Nazgrim: Életében Nazgrim volt az egyik legnagyobb tábornoka a Hordának. Haláláig hű maradt a Warchiefhez kötődő esküjéhez, így még a Darkspear Lázadás során is kitartott Garrosh Hellscream mellett és Orgrimmar ostroma során ölték meg. Halálából az Ebon Blade feltámasztotta, hogy a Four Horsemen egyike legyen.

Koltira Deathweaver: Koltira Quel’Thalas védőjeként szolgált és részt vett a Scourge brutális inváziója elleni védekezésben is, azonban a harcok során Thassarian megölte. Ezután death knightként a Scourge-öt kellett szolgálnia, ahol különös barátságot kötött az őt megölő Thassariannal. Ezt követően a Light’s Hope Chapelért folyó harc során felszabadult a Lich King uralma alól a többi death knighttal egyetemben, majd csatlakozott az újonnan alakult Knights of the Ebon Blade-hez, valamint a Hordához is. Sylvanas Windrunner azonban elfogatta, amiért szerinte szövetkezett Thassarianon keresztül az Alliance-szal Andorhalnál. Végül Thassarian segítségével kiszabadult és aktív segítője a Knights of the Ebon Blade-nek.

Thoras Trollbane: Stromgarde harcos királyaként az egyik alapító tagja volt a Lordaeroni Szövetségnek (Alliance of Lordaeron) a Második Háború során. Évekkel később kilépett a Szövetségből, miután nem értett egyet barátjával, Terenas királlyal. Végül fia, Galen ölte meg, aki magának szerette volna megszerezni a trónt. Halálából az Ebon Blade támasztotta fel, hogy a Four Horsemen egyike legyen.

High Inquisitor Sally Whitemane: Fiatalkorában Sally Whitemane végignézte, ahogy családja a rettenetes élőholt járvány áldozatává vált. Ezután kénytelen volt elpusztítani szüleit és testvéreit, amikor azok élőholtként keltek életre. Ez olyan haraggal és bűntudattal töltötte el, hogy attól kezdve a papnő csak az élőholtak elpusztításában lelte egyetlen örömét. Végül a Scarlet Crusade tagjaként ölték meg Scarlet Monasteryben. Halálából az Ebon Blade feltámasztotta, hogy a Four Horsemen egyike legyen.

Rottgut: Az Ebon Blade egyik undormánya, akit Lord Thorval hozott létre és megalkotásánál egyaránt felhasznált démoni és emberi húst is. Rottgut megalkotásához Inquisitor Tormentorum szívét, Glazer beleit és Cordana Felsong szemét használták fel.

Amal’thazad: Egykor nagyerejű frost mágus volt, aki a Lich King ellen harcolt. Ereje lenyűgözte Arthast, ezért halála után lich-ként támasztotta fel, és ezzel ő lett a frost trénere a death knightoknak Acherusban.

Highlord Darion Mograine: Alexandros Mograine fia, az Argent Dawn egykori lovagja. Apja halála után birtokába került a Corrupted Ashbringer, és ezzel ölte meg magát, hogy kiszabadítsa apja lelkét. Ezután a Lich King feltámasztotta, és a death knightok vezetőjévé tette. A Light’s Hope Chapelért folytatott csata során felszabadult a Lich King irányítása alól, és társaival együtt létrehozta a Knights of the Ebon Blade-et, amelynek ő lett a vezetője, és Northrenden részt vett a Lich King elleni hadjáratban. Bővebben életéről

Minerva Ravensorrow: Minerva segítette a death knightok új vezetőjét abban, hogy megszerezze a Maw of the Damnedet. A Legionfall hadjárat során Minervát a Four Horsemennel együtt a Pit of Saronhoz rendelték, hogy megszerezzék Rimefang nyergét, amelyet Scourgelord Tyrannus használt a Lich King elleni háborúban. A Pit of Saron Sveldrek vrykulok támadása alatt állt, akik szintén meg akarták szerezni maguknak a frost wyrmet, azonban Minervának és az Ebon Blade vezetőjének sikerült megszerezniük a nyerget. Ezután Stormheimbe rendelték, ahol a vezetővel együtt megszerezte Thorim Fáklyáját, amellyel előidézték a halott thorignirok, vagyis viharsárkányok (storm drakes) szülőanyját, Daumyrt, majd megölték őt és élőholtként felélesztették.

Egyéb:

A death knightok egykor és ma
Az új Lich King felemelkedése

Demon Hunter

Rend: Illidari

Az Illidarik Illidan Stormrage szolgái, és eredetileg seregének demon hunterekből álló specifikus, elit frakciója volt, azonban jelenleg a Slayer vezetése alatt Brokenek, nagák és shivarrák is tagjai a csoportnak.

Rend székhelye: Fel Hammer

A Fel Hammer a Burning Legion egyik hatalmas hajója, ami Mardumon található. Egykor a Legion egyik legértékesebb fegyvere volt, mert ezt a citadellát azért hozták létre, hogy a Legion invázióinak élén járjon. Brood Queen Tyranna és az ő seregei tartották uralmuk alatt, akiket Sargeras maga bízott meg azzal, hogy őrizzék a Sargerite Keystone-t, amivel bármelyik démoni világra portált lehet nyitni. Amikor az Illidari megostromolta Margumot a Keystone-ért, leygőzték a Fel Hammer démoni lakóit, és a hajót mesterük, Illidan Stormrage nevében elfoglalták.

Kampány története összefoglalóan:

Az Illidarik megpróbálták visszaszerezni a korábban Mardumról megszerzett Sargerite Keystone-t, amihez mind Akamával, mind a Wardenekkel szembe kell szállniuk, majd a harcok végén levadászták a két áruló demon huntert is, Cariát és Varedis Felsoult.

Artifact fegyverek:
Követők

Asha Ravensong: Night elf demon hunter, aki Cassiel Nighttornnal, Sirius Ebonwinggel és Arduen Soulblade-del együtt egy dreadlord nyomába eredt, azonban Black Rook Hold környékén elfogták őket. Ashát a demon hunterek új bajnoka mentette meg, és a végén a kezdeti csapatból egyedül ő élte túl az akciót.

Altruis the Sufferer (Szenvedő): Egy lázadó night elf demon hunter, akit Illidan Stormrage vitt magával Outlandre. Azonban úgy érezte, hogy Illidan maga is lassan egy démonná válik, ezért otthagyta az Áruló szolgálatát és Nagrandban verte fel sátrát nether sárkányával, Nethrandamus-szal együtt, hogy a közeli Burning Legion tábor ellen támadásokat szervezzen. Végül a Wardenek elfogták őt is, és a többi demon hunterrel együtt a Vault of the Wardensbe zárták. Azonban a Burning Legion harmadik inváziója miatt kiszabadították, és habár ismét csatlakozott az Illidarikhoz, Illidan módszereivel továbbra sem ért egyet.

VAGY

Kayn Sunfury: Blood elf demon hunter, Illidan Stormrage egyik leghűségesebb és legmegbízhatóbb hadnagya. Félelmet nem ismerő vezető, kiváló stratéga, aki úgy tartja, hogy együttműködés és önfeláldozás szükséges a Burning Legion legyőzéséhez. Kayn – hasonlóan Illidanhoz – úgy gondolja, hogy a munkát el kell végezni, bármi is legyen az ára.

Kor’vas Bloodthorn: Amikor fiatal volt, végignézte, hogy családjának tagjait hogyan ölték meg a Burning Legion démonjai. Ezért elhatározta, hogy csatlakozik az Illidarikhoz és ő maga is demon hunter lesz. Részt vett a Mardumon folytatott akcióban is, amely után hazaérve szembesültek azzal, hogy Illidan Stormrage-et megölték Azeroth hősei és Maiev Shadowsong. Kor’vas bosszút esküdött mesteréért, de kudarcot vallott, és a Burning Legion újabb támadásáig a Vault of the Wardens foglya volt.

Akama: Ő a vezetője a Brokenekből álló Ashtongue törzsnek és a látszólag Illidan Stormrage-et szolgáló elit törzsnek, az Ashtongue Deathswornnak. Látszólag hű maradt Illidanhoz, azonban szövetkezett Maiev Shadowsonggal annak érdekében, hogy legyőzzék Illidan Stormrage-et, miután az nem teljesítette ígéretét, hogy segít bosszút állni az orkokon azért, amit a draeneiekkel tettek. A Twisting Netherből azonban Illidan Stormrage arra utasította Illidari demon hunterjeit, hogy újra keressék fel és toborozzák seregébe Akamát, mert ő pontosan ismeri a Burning Legion elpusztítására irányuló terveit Illidannak. Akamát a Black Temple tetején szembesítik a demon hunterek, és végül kénytelen-kelletlen újból csatlakozik az Illidari seregéhez.

Belath Dawnblade:  Blood elf, aki Molten Shore-ban és később Mardumon, az Illidari Footholdban található, majd az Illidari Standon is feltűnik. Úgy tűnik, hogy megsérült, és legnagyobb csalódására felépülése idejére fogadósnak nevezik ki a többiek.

Matron Mother Malevolence: Shivarra, aki a Seat of Commandben és a mardumi Illidari Footholdban található. Az ő társai az Élvezet Papnői (Priestesses of Delight), a Shivarra Destroyerek és a Téboly Papnői (Priestesses of Dementias). Saját szabad elhatározásából csatlakozott az Illidarikhoz, mivel Sargerast egy unalmas fráternek tartja, és úgy érezte, hogy semmi öröm nincs abban, hogy elpusztítsanak minden életet.

Allari the Souleater: Blood elf demon hunter, akinek fegyvere a Scythe of Souls. Mielőtt még demon hunter lett volna, azelőtt arcane mágia-használó volt és Kael’thas Sunstriderrel együtt csatlakozott Outlanden Illidanhoz. Azonban, amikor demon hunterré válása során fel mágiát kezdett használni, ez ellehetetlenítette azt, hogy emellett még arcane-t is használjon. Miután kiszabadult a Vault of the Wardensből, több demon hunterrel együtt Orgrimmarba ment, ahol felajánlotta szolgálatát a Hordának.

Jace Darkweaver: Night elf demon hunter, aki valaha mágus volt, és még mindig ért az arcane használatához, de a fel energiák szinte lehetetlenné teszik, hogy azt is használja. A Broken Shore-i csata után Jace vezette az Illidarik delegációját Stormwindbe, ahol felajánlották segítségüket Anduin Wrynnek a démoni támadások visszaverésében.

Lady S’Theno: A naga Coilskar törzs vezetője, akik Illidan nagáinak utolsó életben maradt tagjai. Ő is részt vett a Madrum elleni támadásban. A Fel Hammeren az Illidarik újdonsült vezetőjének, a Slayernek segít újabb naga csapatokat toborozni, azonban egy idő után nem érzi teljesen jól magát ezen a „büdös” hajón és klausztrofóbiája lett. Amikor a Legion megtámadta Mardumot, segített megvédeni a Fel Hammert, sőt, az ő ötlete volt az is, hogy a megsérült fegyvereket muszáj használni annak érdekében, hogy elpusztítsák az ellenséges Legion hajókat. A terv bevált, habár a Fel Hammer megsérült. Ezután Lady S’Theno segített a vezetőnek, a Slayernek a szükséges alapanyagok megszerzésében a Broken Shore-on.

Egyéb:

Illidan, a demon hunterek és az önfeláldozás

Druid

Rend: Cenarion Circle

A Cenarion Circle egy olyan rend, amely irányítja és felügyeli a világ druidáit, valamint az ő tevékenységüket. A szervezetet nagyrészt druidák alkotják, köztük taurenek, trollok, night elfek és worgenek. A szervezet Cenariusról kapta a nevét.

Rend székhelye: Dreamgrove

Val’sharah sűrű erdői között elrejtve a Dreamweaverek alakították ki ezt a helyet, hogy visszatükrözze az Emerald Dreamet. Közvetlen átjárhatósággal rendelkezik az Emerald Dreamwaybe, az Emerald Dream olyan részébe, amely Azeroth természeti mágiában erős helyeit köti össze, mint például a Grizzly Hillst vagy Moonglade-et.

Kampány története összefoglalóan:

A druidák voltak az elsők, akik felfedezték az Emerald Nightmare újbóli felbukkanását és elterjedését Val’sharah-ban. A Cenarion Circle Malorne-t kívánta segítségül hívni a Nightmare megállításához, de kiderült, hogy ő is az Emerald Nightmare fogja lett. A druidáknak egy portált kell építeniük és nyitniuk a Nightmare-be, melyen keresztül megmenthetik Malorne-t magától Archimonde-tól. Bővebben

Artifact fegyverek:

Követők:

Naralex: A night elf druida az Emerald Dream segítségével szerette volna helyreállítani a Barrenst, hogy újra olyan dús növényzet borítsa, mint egykor; azonban amikor kaptcsolatba lépett az Emerald Dreammel, a Nightmare felülkerekedett rajta. A Cataclysmet követően egy hatalmas Overgrowth, túlburjánzás kezdett elterjedni Southern Barrensben Naralex tevékenységének eredményeként, amelynek hatását Naralex igyekezett megállítani.

Zen’tabra: Zen’tabra azok közé a witch doctorok közé tartozott, akik azt hitték, hogy a loák haragszanak rájuk, mivel egyre kevésbé voltak képesek velük kapcsolatba lépni, holott ez csak Zalazane mesterkedéseinek eredménye volt. Miután Vol’jin visszaszerezte az Echo Isles-t, Zen’tabra volt az, aki meggyőzte a Cenarion Circle-t, hogy a Darkspear törzs druidáit és witch doctorjait fogadja tagjai közé. Ezután Zen’tabra részt vett Mount Hyjal mentésében a Firelands Invázió során.

Sylendra Gladesong: A night elf druida a Druids of the Antler, vagyis az Agancs druidái vezetője. Ezek a druidák képesek a szarvas alakját felvenni, és Malorne-t tekintik példaképüknek, a fehér szarvashoz hasonlóan ők is a külvilágtól elzárva szeretnek tevékenykedni.

Broll Bearmantle: A night elf férfi Valeera Sanguinarral együtt Varian Wrynn társa volt, amikor az Lo’gosh-ként gladiátorként küzdött, és vele együtt szökött meg. Később segített Tyrande Whisperwindnek kiszabadítania Malfurion Stormrage-et az Emerald Dreamből. Az Emerald Nightmare újbóli felbukkanásában Brollt Rensar Greathoof elküldte, hogy szerezze vissza az Idol of the Wildot, ám amikor megérkezett, akkor szembesült vele, hogy Malorne’s Refuge a szatírok támadása alatt állt és az idolt ellopták. Broll a Dreamgrove bajnokával és Sylendra Gladesonggal együtt azon dolgozott, hogy az idolt visszaszerezzék, hogy annak segítségével kapcsolatba léphessenek Malorne-nal.

Brightwing: Egy Fairie sárkány Ashenvale-ből, aki közismert játékos stílusáról és arról, hogy egy pillanat alatt képes eltűnni, majd felbukkanni. Gyakran a semmiből bukkan elő, hogy megmentse társait, vagy hogy bosszantsa ellenségeit. Ikertestvérét Darkwingnek hívják.

Hamuul Runetotem: Ő Thunder Bluff és a taurenek fődruidája. Gyerekkora óta barátja és támogatója volt a taurenek törzsfőnökének, Cairne Bloodhoofnak, majd Malfurion Stormrage-től megtanulta a druidizmust, amit ő is tovább adott a taureneknek. Cairne megölése után továbbra is tanácsadó szerepet tölt be Baine Bloodhoof mellett, de részt vett Mount Hyjal mentésében is. Hamuul és lánya, Bashana segítettek megtisztítani az Emerald Dreamwayt, amikor azt megtámadta a Nightmare. Bővebben

Mylune: Egy erdemi nimfa, aki Mount Hyjalban, a Grove of Aessinában élt, de a Legion alatt Dreamgrove-ba költözött segíteni a druidáknak Azeroth és az Emerald Dream védelmében.

Keeper Remulos: Cenarius fia és az egyik Keeper of the Grove (Liget Őrzője). Apja és Malfurion Stormrage hiányában ő szolgált a Cenarion Circle vezetőjeként a Cataclysmet megelőző időkben. Ő vezette a harcot a megrontott Eranikus ellen és részt vett a Nightmare elleni első háborúban is. Egy druida idolt faragott Broll Bearmantle részére, amit sajnos a pit lord Azgalor megrontott a Harmadik Háború során a Hyjal hegyi csatában. Végül maga Broll tisztította meg az idolt és adta át megőrzésre Fandral Staghelmnek. Remulost halhatatlannak tartják.

Thisalee Crow: Fiatal night elf druida, aki a Druids of the Talon tagja, akik az egeket uralják. Először akkor találkoztunk vele, amikor segített megvédeni Aviana Szentélyét az arra támadó hárpiáktól, akikről kiderült, hogy a Fekete Sárkánynemzetségnek dolgoznak. Később segített abban is, hogy a fekete sárkányokat legyőzzük, akik megpróbálták megrontani és helyettesíteni Avianát. Amikor hírét vette Dreamgrove-ban, hogy Aviana Szentélyét megtámadta a Burning Legion, azonnal Hyjalbe utazott a Dreamgrove fődruidájával együtt. Azonban kiderült, hogy a támadás csak egy elterelő hadművelet, mert a valódi célpont Goldrinn volt Moonglade-ben. Miután megmentették Goldrinnt, Thisalee Broken Shore-ra utazik, hogy kiderítse, mely démon a felelős a támadásokért. Megtudta, hogyegy Katith’rax nevű eredar az, aki megesküdött arra, hogy az összes Ancientset megöli, ha erre módja nyílik. Ezután Katith’raxot megöli Thisalee és a Dreamgrove fődruidája.

Egyéb:

Az Emerald Nightmare elleni harc

Hunter

Rend: Unseen Path

A rend egy vadászokból, íjászokból, puskásokból, csapdázókból és beast masterekből álló társaság. Az Ősök Háborúját követően Namuria Gladesong hozta létre a Broken Isles-on, és a hatalmas sas szellem, Ohn’ahra is megáldotta. Céljuk az volt, hogy a bajbanjutottakon segítsenek az árnyakból. A Highmountain taurenek látták, hogy a rend célja nemes, ezért felajánlották nekik barátságukat és megmutatták az utat nekik Highmountain csocsaihoz. Amióta a Burning Legion visszatért, a Highmountainek segítettek nekik helyreállítani otthonukat, miközben ők Khadgar főmágus kérésére titokban védelmet biztosítanak Dalaran számára.

Rend székhelye: Trueshot Lodge

Highmountain hegycsúcsai között, Talon Peaken helyezkedik el, és az Unseen Path vadászai állították helyre, hogy otthonukként és főhadiszállásukként szolgáljon. Eredetileg a night elfek és a taurenek közösen építették ki.

Kampány története összefoglalóan:

Khadgar titokban az Unseen Path segítségét kérte Dalaranban, méghozzá azt, hogy segítsenek neki felkutatni Hakkart a Houndmasterst. Kiderült, hogy Hakkar varázslókat rabol el Dalaranból, hogy velük etesse felhoundjait. Ezek a felhoundok egy speciális tenyészet tagjai, akik képesek ellenállni a mágiának és a fizikai támadásoknak. Végül néhány kiváló íjász és speciális ércből készült fegyver segítségével a hunterek behatoltak Voilet Holdba és legyőzték Hakkart.

Artifact fegyverek:
Követők:

Emmarel Shadewarden: Night elf vadásznő, aki az Unseen Path alparancsnoka, Namuria Gladesong, az alapító jobbkeze valószínűleg az Ősök Háborújának vége óta. Van egy sólyom petje, aki a Snowfeather nevet viseli.

Loren Stormhoof: A Skyhorn törzs Highmountain tauren vadásza, aki az Unseen Path követeként szolgál. A Broken Isles-on található növényekről és állatokról mindenki másnál nagyobb tudással rendelkezik, és kiválóan beazonosítja őket.

Rexxar: A fél-ogre, fél-ork beastmaster a Horda bajnoka, aki a Mok’Nathal klánból származik. Az egyik fontos szereplője volt a Horda megtelepedésének Durotarban és Orgrimmar védelmében is nagy szerepet játszott Admiral Proudmoore-ral szemben. Rexxar hűséges társa egy medve, Misha. Outlanden Thunderlord Strongholdban volt jelen, ahol a települést és a benne élőket igyekezett megvédeni az ogréktól és a gronnoktól. Bár hallott már az Unseen Path-ről, amely mélyen tiszteli őt, ő mégsem tartotta szükségesnek, hogy segítse őket. Azonban miközben Highmountaint járta Mishával együtt, a vadászok új Huntmastere felkereste őt, hogy csatlakozzon hozzájuk. Rexxar kihívás elé állította a hőst: élje túl az éjszakát a vadonban, ahogy ő teszi, mert szerinte az Unseen PAth inkább csak várakozik és nézeget, mintsem konkrétan cselekedne is, ez pedig nem tetszik neki. A Huntmaster állta a kihívást, ezért Rexxar csatlakozott az Unseen Path-hez. Bővebben Rexxar szerepéről Orgrimmar védelmében

Beastmaster Hilaire: Stormheimben élő vrykul vadász, aki régen elahgyta már a klánját azért, hogy csatlakozhasson az Unseen Path-hez. Ezért ki is tiltották a klánjából, ő azonban továbbra is feladatának érzi, hogy felügyelje egykori társait, amit az Unseen Path jóvá is hagyott.

Addie Fizzlebog: Hemet Nesingwary gnóm szellem-írója, aki Hemet összes expedíciójához csatlakozott Stranglethorntól kezdve Nagrandon át egészen a másik Nagrandig, miközben igyekezett lejegyezni a vadász kalandjait. Ugyanakkor Addie valójában ugyanolyan vadász szeretne lenni, mint maga Hemet. Highmountainben végre Hemet megengedi Addie-nek, hogy vadászatot tanuljon és kiváló vadász váljon belőle.

Hemet Nesingwary: Az egyik legnagyobbnak tartott vadász Azerothon, aki szafarikat rendez, hogy Azeroth egész területén és még azon is túl vadásszák le a bátor jelentkezők az igazi nagyvadakat. Jelen volt Nagrandban, Sholazar Basinban, Strangelthorn Vale-ben, Valley of the Four Windsben, az alternatív Nagrandon és Highmountainben is. Általában a vadonban éjszakázik néhány vadásztársával együtt. A Burning Legion elleni háborúban csatlakozik az Unseen Path-hez, hogy segíthessen Azeroth védelmében.

Halduron Brightwing: Silvermoon jelenlegi Ranger-generalja, íjász-parancsnoka, valamint a Farstriderek vezetője. Régi jóbarátja Quel’Thalas kormányzójának, Lor’themar Theronnak, és Quel’Thalast bátran és hűségesen szolgálja azóta, hogy Kael’thas Sunstrider blood elfeknek nyilvánította őket. Az Unseen Path-ben a blood elf Farstridereket képviseli.

Huntsman Blake: Egy stílusosan öltözködő vadász-tréner volt Gilneasban. Gilneas inváziója után Darnassusban folytatta tevékenységét. Hőséges masztiffját Baronnak hívják. Miután a kutya megöregedett és a szaglása sem volt már a régi, Blake úgy döntött, hogy dél-kelet Stormheim sziklái között fognak táborozni, mert képtelen a konyát lelőni. Az Unseen Path újonnan választott Huntmastere azonban bízik Baron szaglásában, hogy kiszagolja az eltűnt dalarani mágusokat, és sikeresen rá is veszi a kutyát, hogy újra használja a szaglását. Miután Baron ismét képes szimatolni, Blake a Trueshot Lodge felé vette az irányt és csatlakozott az Unseen Path-hez.

Nighthuntress Syrenne: Suramarban járőröző nightborne vadásznő, aki a Legionfall kampány során csatlakozik az Unseen Path-hez.

Mage

Rend: Tirisgarde

A Tirisgarde egy elit mágusokból álló csoport Dalaranban, amelyet régen a Council of Tirisfal (Tirisfali Tanács) azért hozott létre, hogy a Guardian (Őrző) hiányában folytassa a csatát a démonokkal szemben. Kezdetben a feladatuk Aegwynn levadászása is volt, miután szembeszegült velük. A Tirisgarde ereje már nem abban rejlik, hogy hatalaommal ruházzák fel, mint a Guardiant, hanem az általuk összegyűjtött ősi ereklyékből nyerik erejüket. A Burning Legion ellen a többi kaszttal együtt harcolnak.

Rend székhelye: Hall of the Guardian

Dalaran legmagasabb tornya, amelyet az újraformált Tirisgarde állított helyre. A voilet Citadel felső szintjein található, és ez volt az a hely, ahol a Council of Tirisfal találkozott egymással, azonban Medivh tevékenysége óta nagyon keveset használták. Miután Kathra’Natir megszokott Meryl Felstrom testéből, Meryl Alodi szellemével együtt ide utazott. Ezután ez a hely vált a megújult Tirisgarde főhadiszállásává.

Kampány története összefoglalóan:

A Tirisgarde az eltűnt Archmage Vargoth után nyomoz, és felfedezik, hogy a dreadlord Kathra’Natir irányította őt. Megmentik Vargothot, Kathra’Natirt pedig a Nightborne Soulstone belsejébe zárják.

Artifact fegyverek:
Követők:

Kalecgos: Kék sárkány, akit Malygos halála után a Kék Sárkánynemzetség Aspektusává választottak. A Nexus Háborút megelőzően Malygos nyomozásra kérte fel a Sunwell megmaradt energiáival kapcsolatban, ekkor ismerkedett meg és szeretett bele Anveena Teague-be, aki valójában a Sunwell megtestesítője volt. Anveena halála után a Nexus Háborúban Malygos-szal ellentétben Alexstraszával és a Wyrmrest Accorddal szövetkezett. A Cataclysm során lett kijelölve az új Mágia Aspektusának, és tevékeny szerepet vállalt Deathwing megbuktatásában. Miután elvesztette aspektusi erejét, találkozott Jaina Proudmoore-ral és beleszeretett a nőbe. Dalaranba is követte őt, ahol felajánlotta szolgálatait a Kirin Tornak. Gyakran félelf formában jelenik meg és Kalecnek hívja magát. Bár Jaina elhagyta Dalarant, Kalec továbbra is a varázsló városban maradt, annak vezető testületének, a Hatok Tanácsának (Council of Six) is tagja. A Burning Legion elleni harc során jelentős segítséget ad Azeroth mágusainak a démonok elleni háborúhoz.

Archmage Modera: A Kirin Tor vezető testületének, a Hatok Tanácsának (Council of Six) legrégebbi tagja, hiszen már a Második Háborúban is a Hatok tagja volt. A Harmadik Háború előtt Modera volt az egyik, aki felszólalt Kel’Thuzad nekromancia-használata ellen, amely ahhoz vezetett, hogy a varázslót kizárták a Kirin Torból. Modera túlélte Dalaran pusztulását és a városban maradt. Miután a várost újjáépítették és Northrend fölé reptették, Aethas Sunreaverrel együtt védte a várost a kék sárkányok támadásától. Mindig is támogatója volt annak, hogy a blood elfeket visszavegyék a Kirin Torba, mind a northrendi háború, mind Khadgar ideje alatt. A Burning Legion elleni háború során segített az újraformált Tirisgarde új vezetőjének megszerezni a Felo’melornt és egy titkos találkozót is összehozott Aethas Sunreaverrel, majd ő maga kérte, hogy Aethast vegyék vissza a Kirin Torba.

Esara Verrinde: A blood elf Magisterek és a Tirisgarde tagja, tűzvarázsló, aki a pengéket is jól használja. Grand Magister Rommath őt jelölte ki a Magisterek Seeker of Wisdomjának, olyan személynek, aki Quel’Thalas határain túl utazva próbál újabb információkat és erőket szerezni a Magisterek számára. Esara szerint ez jó döntés volt, mivel mindig is szerette a saját útját járni, hangosan képviselni a saját álláspontját és egy kicsit eltér a népétől. Esara Azsunában az Empyrean Society után nyomozott, olyan lázadó mágusok után, akik tiltott mágiákat használnak. A Tirisgarde új vezetőjével együtt fedezte fel, hogy az Emyrean tagjai korlátlanul használják a fel mágiát, amellyel Esara szerint egyetlen mágusnak sem szabadna játszania. Miután megmentik Ravandwyrt, Esara hajlandó csatlakozni a Tirisgarde-hoz.

Ravandwyr: Sokáig Archmage Vargoth tanítványa volt, akivel először Netherstormban, az Area 52-nél találkoztunk. Habár mágus, szereti illuzionista trükkjeivel is szórakoztatni az embereket. A Burning Legion elleni háborúban már Azerothon tevékenykedik, és miután a Tirisgarde új vezetője megmenti, úgy dönt, ezentúl inkább neki szeretne szolgálni.

Arcane Destroyer: Arcane gólem, akit Ari idéz meg a Tirisgarde új vezetője számára köszönetképpen az ajándékért, amit tőle kapott. Ari egy high elf mágusnő volt, aki egykor a Council of Tirisfal (Tirisfali Tanács) tagja is volt, mára azonban kissé elborult az elméje, és ezért soha nem hagyja el a Hall of the Guardian. Tiszta pillanatában azonban ő készítette el azt a gyógyelixírt, amivel Meryl Felstromot meggyógyították.

Millhouse „Jerimus” Manastorm: Gnóm mágus, elég megkérdőjelezhető erkölcsi morállal, aki a legkisebb provokációra is kész bárkit lángra lobbantani. Először Tempest Keppben, az Arcratraz foglyaként találkozhattunk vele. Később Deepholmban a Twilight’s Hammerrel is szövetkezett, majd a Brawler’s Guild csatáiban is szívesen részt vállalt. Felesége Millificent Manastorm, aki úgy tűnik, hogy teljesen a férje ellentéte. Millhouse a Nightborne Soulstone után kutat az Arcwayben, azonban a Burning Legion elfogta. Amikor a Tirisgarde új főmágusa Kalecgos-szal együtt a megrontott Archmage Vargoth után kutatott a csatornákban, kiszabadították Millhouse-t, aki csatlakozott hozzájuk. A végén kicsit bedühödött Khadgarra, amiért nem kaphatta meg a Nightborne Soulstone-t, mivel abba zárták bele Kathra’Natirt, a dreadlordot.

Archmage Vargoth: Vargoth volt a vezetője a Kirin Tor azon mágusainak, akik csatlakoztak az Alliance Expeditionhöz (Szövetséges Expedíció) Draenorba és ők alapították meg Kirin’var Village-et Farahlonban, amit ma Netherstorm néven ismerünk. A falu túlélte az elkövetkező éveket egészen addig, amíg Kael’thas Sunstrider blood elfjei nem végeztek mindenkivel a főmágust kivéve, aki a Violet Towerbe zárta magát. Miután újra kinyílt a Dark Portal, Azeroth hősei kiszabadították őt és visszatért Dalaranba. Idővel a Council of Six (Hatok Tanácsa) tagja lett. A Burning Legion újabb támadásakor kiderült, hogy kapcsolatban áll az Emyrean Societyvel, amelynek tagjai tiltott mágiákat, köztük fel-mágiát gyakorolnak. Később kiderült, hogy Vargoth-ot a dreadlord Kathra’Natir tartotta uralma alatt. Miután kiszabadították és Kathra’Natirt bebörtönözték a Nightborne Soulstone-ba, elkötelezte magát a Tirisgarde új vezetője, a Conjuror felé.

Meryl Felstorm: Élőholt ember mágus, aki közel háromezer év tapasztalatával rendelkezik. Meryl már a Troll Háborúkban is harcolt, és az egyik alapító tagja volt az eredeti Council of Tirisfalnak (Tirisfali Tanács). Habár élőholt, se nem Forsaken, se nem a Scourge tagja. Még a Troll Háborúk során sérült meg halálosan, de a körülmények úgy hozták, hogy élőholtként túlélte a saját mágiájának köszönhetően. Meryl volt az, aki segített legyőzni a dreadlord Kathra’Natirt, amikor az megjelent Dalaranban, hogy ellopja az Amulet of Waterst. Sok-sok évvel később Garona Halforcen őt kérte meg arra, hogy vigyázzon és viselje gondját fiának, Me’dannak. Habár Meryl mindent megpróbált, Kathra’Natir végül mégis kiszabadította magát testéből, ahova bezárta, és megtámadta a dalarani Violet Holdot, majd a Twisteng Netherbe menekült, mielőtt legyőzhették volna. Meryl és Alodi szelleme gyűjtötték össze a Forge of the Guardiant (ezzel a szerkezettel adták át hatalmukat a mágusok a Guardiannak), majd vitték el a Hall of the Guardianbe, ahol Meryl újraformálta a Tirisgarde-ot a Guardian hiányában, és kijelentette, hogy a szervezet célja Kathra’Natir levadászása. Később Meryl egy mágikus betegséget kapott el, amely olyan heves köhögésekkel járt, hogy a háttérbe kellett húzódnia. A betegség mögött Kathra’Natir állt, aki a Nightborne Soulstone-t és a Nexus erejét használta ahhoz, hogy így szívja el Meryl erejét. Miután a Tirisgarde tagjai Kathra’Natirt bebörtönözték a Nightborne Soulstone-ba, Meryl is meggyógyult a betegségéből.

Archmage Aethas Sunreaver: A Sunreaverek vezetője, ami egy sin’dorei mágusokból álló csoport, akik felvételüket kérik a Kirin Torba. Aethas fiatal kora ellenére gyorsan lépkedett a ranglétrán, és a Council of Six (Hatok Tanácsa) tagja is lett. A neutralizmus híveként Aethas sokat dolgozott azon, hogy helyreállítsa azt az ezeréves szövetséget, amely Silvermoon és Dalaran között fennállt, habár Garrosh Hellscream hadfőnöksége kikezdte az optimizmusát és lelkesedését. Miután Jaina Proudmoore lett a Kirin Tor vezetője, Garrosh újabb húzása miatt kitiltotta Aethast és csoportját a Kirin Torból és Dalaranból. Ezt követően a Sunreaverek Quel’Thalas mellett köteleződtek el ismét. Aztán a Burning Legion újabb inváziójakor Archamge Modera segítségével ismét kérte felvételét a Kirin Torba, a megítélése azonban meglehetősen vegyes volt a tagok között, Aethas azonban reménykedett abban, hogy miután segített egy mágus hősnek megszerezni Felo’melornt, ez az ő javára fogja billenteni a különböző nézeteket, és végül vissza is vették őt a Kirin Torba. Időközben lett egy tanítványa is, egy nightborne hölgy, Arcanist Ryanna, akivel Tel’anorban találkozott, ahol Aethast egy hárpia fogta el, Ryanna azonban megmentette őt. Segített Dalaran védelmét is megerősíteni azzal, hogy kiszívta Kathra’Natir erejét, amikor azt már a Nightborne Soulstone-ba zárták. Reméli, hogy bár nem bánja a múltban tett cselekedeteit, sajnálja annak következményeit, és csak reméli, hogy egy nap a Kirin Tor és Azeroth is jobban megérti, hogy hova főzi lojalitása. Bővebben életéről

The Great Akazamzarak: Dalaranban élő goblin, aki a portálok és a teleportálás szakértője. A Burning Legion harmadik inváziójakor Dalaran lakosait szórakoztatta. A Tirisgarde arra kérte fel, hogy annak tagjait bizonyos biztonsági előírások teljesítése után teleportálja a Hall of the Guardianba.

Egyéb:

A Council of Tirisfal története

Magna Aegwynn története

Dalaran és a Kirin Tor: 1, 2

Monk

Rend: Order of the Broken Temple

Az Order of the Broken Temple (Megtört Templom Rendje) a monkok rendje, amely azután alakult, hogy a Burning Legion megtámadta a monkokat Peak of Serenityn Pandarián. Miután meghalt Grand Master Hight, a túlélők a Wandering Isle-on lévő Temple of Five Dawnsba menekültek. Most a többi kaszttal együtt harcolnak a Burning Legion harmadik inváziója ellen.

Rend székhelye: Temple of Five Dawns (Öt Hajnal Temploma)

A Temple of the Five Dawns egy hatalmas templom Wandering Isle közepén. Miután a Peak of Serenity a Burning Legion támadásának köszönhetően rommá vált, Pandaria monkjai wandering Isle-ra utaztak és a Temple of Five Dawns lett a főhadiszállásuk.

Kampány története összefoglalóan:

Miután a Peak of Serenityt a Legion lerombolta, a monkok felfedezik, hogy a Jade Forestben található Tian Monasteryt is ugyanaz a démon vezette sereg támadta meg, mint a Peak of Serenityt. Miután a monkok megölték a démonokat, kiderült, hogy az elfogott monkokat a Legionhöz hűséges vrykulok vezetik el. Gates of Valornál szerencsésen kiszabadították az elfogott monkokat, közben pedig egy nagyon erős vrykul ital, az úgynevezett Storm Brew,  Viharfőzet birtokába jutnak. A monkok megpróbálják elkészíteni ezt a főzetet a maguk számára. Miután összeszedték a szükséges alapanyagokat, elkészítik a főzetet, miközben az eredar Lady Keletress megtámadta Wandering Isles-t. A monkok végül sikeresen legyőzték Lady Keletresst és megvédték a szigetet és a rendjüket is a démonoktól.

Artifact fegyverek:
Követők:

Chen Stormstout: A Wandering Isle legendás brewmastere, aki elhagyta otthonát azért, hogy egzotikus alapanyagok után bejárhassa az egész világot. Orgrimmar alapításakor megismerkedett Rexxarral és Rokhannal, majd segített az újdonsült nemzetnek Admiral Proudmoore-ral szemben. Ezután számos évig folytatta tovább vándorlását egészen addig, amíg pandaria fel nem tárult a világ előtt. Unokahúgával, Li Livel együtt segítették a Horda és az Alliance kalandorait pandariai utazásuk során. Li Livel együtt Kun-Laiban, a Peak of serenityben tartózkodott, amikor azt a Burning Legion megtámadta. Miután a Peaket lerombolták, Chen a túlélőkkel együtt visszatért Wandering Isle-ra, ahol fontos szerepet játszott az Order of the Broken Temple létrehozásában. Karakterlapja

Li Li Stormstout: Chen Stormstout unokahúga, aki ugyanolyan kalandvágyó, mint nagybátyja, ezért elhagyta a Wandering Isle-t, és miután a Pandariát borító köd felszállt, nagybátyjával együtt nekiállt felfedezni az új kontinenst, miközben barátságot kötött az Alliance-ból és a hordából érkezett hősökkel. Segített nagybátyjának a Stormstout Brewery-t megvédeni, amikor ráleltek a Stormstout klán megmaradt tagjaira. Nagybátyjával együtt Peak of Serenityn, a monkok szentélyében tartózkodott, amikor azt megtámadta a Burning Legion, és segített a támadás során a monostorban tanuló gyerekeket kimenteni. A Peak lerombolása után a többi monkkal együtt visszatér a Wandering Isle-ra, ahol részt vesz az Order of the Broken Temple megalapításában.

Taran Zhu: A Shado-Pan vezetője, azon pandaren monkok és harcosok vezetője, akik elkötelezték magukat amellett, hogy megvédik Pandaria egyensúlyát minden külső és belső fenyegetéstől. Éppen ezért nagy bizalmatlansággal szemlélte a Pandarián kibontakozó Alliance-Horde háborút. Ez a bizalmatlanság volt azonban az oka annak, amivel magára uszította a Gyűlölet Sha-jat, hogy végül éppen azok a kalandorok szabadítsák ki, akiket minden veszély forrásának látott. Miután a Felskron vrykulok támadását visszaverték Tian Monastery ellen, Taran Zhu is csatlakozott az Order of the Broken Temple monkjaihoz és annak egyik bajnoka lett. Bővebben életéről és a Shado-panról

The Monkey King:  A hozen Shaohaonak, Pandaria utolsó császárának hű társa volt. Eszével és leleményességével elérte, hogy egy kormányozhatatlan és irányíthatatlan nép vezetője lehetett. Miután Yu’lon tesztelte természetét és tudását, neki ajnádékozta Fu Zant. Ezután Shaohao barátja lett, és segített neki túllépni a saját terhein, amikor meg akarta menteni Pandariát a démonok jelentette veszélytől az Ősök Háborúja során. Miután barátja ködként eltakarta Pandariát a világ többi része elől, a Monkey King igyekezett az eszét használva felülkerekedni a fel-felbukkanó gonosz erőkön. A Jade Warlordnak nevezett moguval szemben azonban semmit nem ért az esze, ezért kénytelen volt nyers erővel szembeszállni vele egy barlangban. Végül, mivel legyőzni nem tudta, mindkettejüket jáde szobrokká változtatta. Tízezer évvel később Anduin Wrynn herceg keresett egy fegyvert, amellyel szembeszállhatna a Divine Bellel, és kutatásai eredménye egy Harmonic Mallet nevű eszköz volt, amit utoljára a Monkey King kezében láttak. Ezért Anduin Wrynn egy kalandor segítségével kiszabadította a Monkey Kinget börtönéből. A Monkey King segített a monkok egy részének megszerezni Fu Zant, hűséges fegyverét is, majd csatlakozott a Wandering Isle-on az Order of the Broken Temple-hez. Bővebben életéről

Angus Ironfist: Stormheimben található törp, aki képzett monk, ezért csatlakozik az Order of the Broken Temple-höz.

Hiro: Dzsungel troll monk, aki Lady Keletress, a démon fogságába esik, azonban Angus Ironfist kérésére a monkok új vezetője segít kiszabadítani egy különös varázsital, a Stormbrew segítségével, ami nagyobbá és erősebbé teszi fogyasztóját.

Sylara Steelsong: Night elf monk, akit a monkok új nagymestere szabadított ki a démonok fogságából. Ezután a night elf monk csatlakozik az Order of the Broken Temple-höz.

Aegira: Stormheimben élő vrykul, Odyn kedveltje. Fiatalkorában volt egy Melba nevű mestere, aki megtanította őt a főzetkészítés, a brewmaster tudományára. Melbát Morjirn ölte meg Storm Brew receptje miatt, ezért Aegira magára maradt. Amikor a monkok új mestere felkereste őt a recept miatt, elhatározta, hogy megbosszúlja mesterét és elkészíti a főzetet a monkok számára. A recept összetevői: Freya tavaszi víze, Amaranthine Hop és egy speciális üst a Halls of Valorból. Miután elkészítik a receptet és ennek segítségével legyőzik Lady Keletresst, Aegira csatlakozik a monkokhoz Wandering Isle-on és az Order of the Broken Temple egyik bajnoka lesz.

Brewer Almai: Pandaren brewmaster, aki Stormstout Breweryben segített Stormbrew-kat készíteni, amikor megtámadták őket a démonok a Felskorn vrykulokkal együtt. Ezután Almai a monkok vezetőjével együtt a Broken Shore-ra utazott, hogy ott szálljanak szembe a démonokkal és közben sikeresen készítettek egy főzetet, amellyel a legyengült és megsérült monkokat meg tudták gyógyítani.

Paladin

Rend: Knights of the Silver Hand (Ezüst Kéz Lovagjai)

A rendet az Első Háborút követően hozta létre az első paladinokból Uther the Lightbringer és Archbishop Alonsus Faol. A rend jelentős szerepet játszott abban, hogy a Lordaeroni Szövetség (Alliance of Lordaeron) megnyerte a Második Háborút. Miután Uther szakított Arthas-szal Stratholme-nál, a rendet hivatalosan felfüggesztették, habár tagjai folytatták a Scourge elleni háborút. Évekkel később Tirion Fordring beolvasztotta a rendet az Argent Dawnba és így jött létre az Argent Crusade, amely Northrenden háborúzott a Lich Kinggel. A Burning Legion harmadik inváziója során Azeroth számos paladin rendje együttesen újralapította a Silver Handet: a Hand of Argus, a Blood Knightok, a Sunwalkerek és az Argent Crusade életben maradt tagjai.

Rend székhelye: Sanctum of Light

A Sanctum of Light (Fény Szentélye), vagy a Light’s Hope Sanctum egy rejtett terem Light’s Hope Chapel alsó részén. Egy katakomba, ahol Lordaeron hősei vannak eltemetve annak reményében, hogy így nem lehet őket feltámasztani a Lich King szolgálatára. Jelenleg a megújult Knights of the Silver Hand főhadiszállása.

Kampány története összefoglalóan:

A paladinok fő feladatuknak a Tirion Fordringet megölő Balnazzar levadászását és megölését tekintik. Közben üzenetet kapnak Turalyontól és az Army of Lighttól is. Végül a Conclave papjainak segítségére sietnek, hogy együtt győzzék le az Army of the Light segítségével a Netherlight Temple-t megtámadó démonokat és az őket vezető dreadlordot, Balnazzart. Bővebben

Artifact fegyverek:
Követők:

Lady Liadrin: Egykor a Light főpapnője volt Quel’Thalasban, azonban a Scourge inváziója során elvesztette hitét, ésa Quel’Thalas pusztulása utáni években a Ghostlandsben maradt élőholtak levadászásával foglalkozott. Amikor M’urut Kael’thas Sunstrider herceg Silvermoonba küldte, Grand Magister Rommath rajta tesztelte az egyik ötletüket: a Fény egykori harcosai próbálják meg kiszipolyozni a naaru holy energiáit. Liadrin örömmel vállalta a feladatot, ezzel ő lett az első Blood Knight, és ő irányította a szervezetet. Kael’thas árulását követően megváltást keresett népének, és a Sunwell újbóli beindításával egy sokkal harmonikusabb kapcsolatot alakított ki a Lighttal. Miután Quel’Thalast megszabadították a Scourge-től, most a Burning Legiont, minden baj okozóját szeretné megsemmisíteni. Éppen ezért, a Burning Legion támadásakor a Sanctum of Lighthot utazott, hogy felajánlja saját és Blood Knightjai segítségét a megújult Knights of the Silver Handnek (Ezüst Kéz Lovagjai) és az új Highlordjának. Bővebben életéről és a Blood Knightokról

Lord Maxwell Tyrosus: Paladinként először Alexandros Mograine seregéhez csatlakozott, ahol együtt harcolt Brigitte Abbendis-szel és Fairbanks-szel együtt az élőholtak ellen. Mograine halála után azonban a többiek egyre szélsőségesebbek és fanatikusabbak lettek, és egy új rendet hoztak létre Scarlet Crusade (Skarlát Keresztesek) néven. Tyrosus otthagyta a Scralet Crusade-et, helyette az Argent Dawnhoz (Ezüst Hajnal) csatlakozott, és Lord Raymond George után ő lett annak vezetője a Plaguelandsen. Ő engedte meg, hogy Darion Mograine csatlakozzon a rendhez. A Broken Shore-i csata után Maxwell Dalaranba utazott, hogy paladin bajnokokat találjon, akik segítenek neki a még életben lévő Tirion Fordringet megmenteni. Habár Tiriont nem sikerült megmenteniük, egy paladin bajnok megörökölte az Ashbringert és a bajnokkal, valamint Tirion holttestével együtt Tyrosus a Light’s Hope Chapelhez utazott, ahol a bajnokot kinevezték a megújított Knights of the Silver Hand (Ezüst Kéz Lovagjai) vezetőjének.

Justicar Julia Celeste: A paladin hölgy a Valiance Expedition részeként már a Lich King elleni háborúban is részt vett Northrendne, majd Tirion Fordring ahlála után csatlakozott a megújult Order of the Silver Handhez és annak vezetőjéhez, a Highlordhoz.

Vindicator Boros: Draenei vindicator, a Triumvirate of the Hand egyik tagja, amely a Hand of Argust, a draenei vindicatorokat és paladinokat tömörítő katonai szervezetet irányítja. Kezdetben Bloodmyst Isle-on, Blood Watchnál állomásozott.Tirion Fordring halála után Vindicator Boros a Sanctum of the Lighthoz utazott, hogy felajánlja saját és a Vindicatorok szolgálatait a megújult Order of the Silver Handnek. Miközben igyekeztek Balnazzart legyőzni, Boros a saját csapatával együtt egy önkéntes akciót indított a démonok ellen, bosszúvágya azonban oda juttatta, hogy csapatát mind megölték, őt magát pedig elfogták és a Highlord Julia Celeste segítségével szabadította ki őt.

Aponi Brightmane: Tauren paladin, alapítója és vezetője a Sunwalkereknek. Eredetileg harcos volt, aki részt vett a Lich King elleni háborúban Icecrownnál. Itt olyan súlyos sérülést szerzett, hogy hazaküldték Thunder Bluffba, amit nagyon rosszul vett, hsizen így nem tudott segíteni népének. Ezalatt az idő alatt kezdett el elmélkedni barátjával, Tahu Sagewinddel az Earthmother (Földanya) természetén és azon, hogy hogyan lettek a taurenek druidák. Ekkor jöttek rá, hogy elfeledkeztek az Earthmother másik szeméről, An’sheról, a Napról, és Aponi felhagyott a harcos életmóddal, hogy helyette a Sunwalkereknek (Napjárók) nevezett szervezetet hozza létre, amely tauren paladinokat gyűjtött össze. Tirion Fordring halála után a Sunwalkerekkel együtt csaltkozott a megújult Order of the Sivler Handhez. Delas Moonfanggel és Aratorral együtt részt vettek az Azsunában található Felblaze Ingress portáljának bezárásában, azonban a démonok elfogták őket és Niskarára vitték őket, ahol Aponi rájött, hogy a démonok valódi célpontja a Netherlight Temple.

Delas Moonfang: Sokáig night elf főpapnő volt, aki az alternatív Draenori hadjáratban részt vett Starfall Outpostnál. Azonban, miután találkozott a Burning Legion démonjaival Niskarán, megkérdőjelezte, hogy valóban a papnői hivatás az ő útja, és arra kérte a Highlordot, vegye fel a paladinok közé, mert úgy érezte, hogy ez az, ami hiányyzott neki mindig a Lighttal kapcsolatban. Ezt az engedélyt meg is kapta, így ő lett az első night elf, aki letette a paladin esküt. A Legionfall hadjárat során a családja után kezdett kutatni Andu’talah-ban, ahol szembesült azzal, hogy nagybátyja, Nerus Moonfang alkut kötött a Legionnel családja életéért cserébe. A Highlord segítségével kiszabadíották a folygul ejtett Moonfang család tagjainak szellemeit, végül pedig Oathbinder Zorakot is legyőzték, aki az átokkal sújtotta a Moonfang családot.

Lothraxion: A grand Army of the Light (Fény Nagy Serege) főparancsnoka, aki High Exarch Turalyont és Lady Alleria Windrunnert szolgálja, akik Azeroth-ra küldték annak érdekében, hogy segítsen a világot megmenteni a Burning Legiontől. Eddig ismeretlen okokból ő egy Holy Lighttal keresztezett nathrezim, aki annak a szervezetnek a tagja, amely a Burning Legion által letarolt világok túlélőiből alakult meg. Lothraxiont a Legion a Niskara nevű bolygón tartotta fogva, ahonnét a Highlord of the Silver Hand szabadíotta ki. A Netherlight Temple elleni támadás során ő hozott erősítést az azerothi védőknek Balnazzarral szemben, és segített a dreadlord legyőzésében. Ezután a Light’s Hope Chapelhez utazott, hogy támogatásáról biztosítsa az Order of the Silver Handet.

Arator the Redeemer: Alleria Windrunner és Turalyon félelf gyermeke, aki apjához hasonlóan szintén paladin lett, és miután eljutottunk Outlandre, velünk tartott, hogy megkeresse szüleit. Honor Holdban csatlakozott Danath Trollbane-hez és a Sons of Lotharhoz (Lothar Fiai). Tirion Fordring halála után csatlakozott a megújult Order of the Silver Handhez. Végül üzenetet kapott apjától, Turalyontól: elmodnta, hogy Alleriával együtt világokon át harcolnak a Burning Legionnel, és elárulja, hogy Balnazzar feladata az, hogy elpusztítson mindent, amit Turalyon fontosnak tart. Az üzenet szerint Azeroth a remény utolsó sugara, és muszááj harcolni érte, különben mindenki elveszik. Ezután Arator Aponi Brightmane-nel és Delas Moonfanggel együtt Azsunába, a Felblaze Ingresshez utazott, hogy bezárják az ottani portált, azonban a Burning Legion elfogta őket és Niskarára vitte, ahonnan a Highlord szabadította ki őket. Arator végül a Vindicaar fedélzetén eljut Argusra, ahol végre találkozik a szüleivel.

Nerus Moonfang: Shadowfenből származó night elf, aki az Ősök Háborúja (War of the Ancients) során bepánikolt és meggondolatlanul megállapodott a Burning Legionnel családja védelméért cserébe. Csakhogy valójában a demon lord Oathbinder Zorakkal kötött megállapodást, aki az alku megkötése után tárta fel a valódi feltételeket: családja és ő is csak akkor menekülhetnek meg, ha mindörökre a Legion szolgáiként fognak szolgálni. Nerus lelkét halála után a Felstone Pendantbe zárták, családjának tagjai pedig szellemként kellett, hogy tovább szolgáljanak. A Burning Legion harmadik inváziója során unokahúga,Delas Moonfang fedte fel a valóságot az alkuval kapcsolatban, majd a paladinok vezetőjével együtt kiszabadította a családtagok szellemeit, megölték Oathbinder Zorakot, és ezzel megtörték a családot sújtó átkot. Ezután Nerus felajánlotta bűnbánata jeléül szolgálatait a Knights of the Silver Handnek és annak vezetőjének.

Maximillian of Northshire: Egy lovagias, de kissé habókos paladin, aki Northshire Abbey-ből egészen Un’Goro Craterig utazott annak érdekében, hogy a területet megtisztítsa a gonosztól és mindenféle kalandokat éljen át. Miután felvrte táborát, egy fegyverhordozó után nézett, akivel együtt megmentette a „három” bajbajutott hölgyet, „sárkányokat” ölt és „beszélt” a „fény szellemeivel”. Maximillian segített a Legion inváziók során megvédeni Tanarist a démonoktól. A Broken Shore-i Legionfall hadjárat során Maximillian egészen Highmounatin északi partjaiig csatangolt, ahol „démonok” ellen harcolt (akik valójában murlocok voltak). Végül az Order of the Silver Hand új vezetője felkérte, hogy csatlakozzon hozzájuk.

Egyéb:

A paladin szervezetek

A Blood Knightok, vagyis a Vérlovagok

Priest

Rend: Conclave

A Conclave a papok rendje, amely a Burning Legion harmadik inváziója során alakult meg, hogy a többi kaszttal közösen szálljanak szembe a démonokkal.

Rend székhelye: Netherlight Temple

Netherlight Temple eredetileg egy draeneiek által épített börtön volt a naaruk számára, hogy tanulmányozhassák a Void-god Saraka the Lighteateren keresztül a Voidot. Miután a Conclave papjainak sikerült Sarakát visszaállítaniuk Light állapotba, és ismét Saa’ra a naaru lett, a börtönből Netherlight Temple-t hozták létre, hogy a papok főhadiszállásaként szolgáljon. A templom mélyen a Twisting NEtherben található, és  Legion már nagyon régóta próbálja meg felkutatni pontos helyét.

Kampány története összefoglalóan:

Sok-sok évnyi kutatás után a Conclave papjainak sikerült visszafordítaniuk a void god Saraka the Lighteatert naaru állapotba, Saa’raba. Emellett megmentik Natalie Seline-t és tagjaik közé felveszik a Cult of the Forgotten Shadow-t (Elfeledett Árnyék Kultusza) is. A paladinok segítségével pedig sikerült visszaverniük Balnazzar és a démonok támadását.

Artifact fegyverek:
Követők:

Calia Menethil: II. Terenas Menethil király és Lianne Menethil lánya, Arthas Menethil két évvel idősebb nővére. Apja házasságra szerette volna kényszeríteni Daval Prestorral, aki valójában Deathwing volt, azonban Deathwing még a házasságkötés előtt eltűnt. Nem tudni, hogyan, de elkerülte a Scourge támadását, állítólag egy sáros árokban húzta meg magát két napig, hogy lerázza az őt üldöző ghoulokat. A Burning Legion harmadik inváziójakor bukkant elő, amikor kiderült, hogy találkozott az élőholt Alonsus Faollal és őbelőle is papnő lett, aki már nem akar Lordaeron uralkodója lenni. Ehelyett csatlakozott a Conclave-hoz és a Netherlight Temple-be utazott, hogy a High Priest bajnoka legyen.

Ishanah: Az Aldor frakció, Shattrath draenei tagjainak vezetője. Maiev Shadowsong kérte, hogy az Aldorok segítsenek az Illidan Stormrage elleni harcában, Ishanah azonban nem volt meggyőződve a night elf jogos szándékairól, aminek inkább személyes célja volt, mintsem az igazság elérése, ezért nem adott neki segítséget. A Socrethar elleni harcban felajánlotta az eredarban, hogy Kaylaan helyett őt vigyea amgával, ekkor Socrethar megölt őt. Kaylaan azonban felélesztette, de ezzel csak azt érte el, hogy Socrethar ekkor őt ölte meg. Végül Ishanah az Aldor segítségével megölte Socrethart, Kaylaant azonban már nem tudta megmenteni. A Burning Legion harmadik inváziójakor Netherlight Temple-be utazott, hogy felajánlja szolgálatait a Conclave-nak és annak új vezetőjének.

Zabra Hexx: Dzsungel troll pap, aki a Scarlet Monastery lakója volt, mielőtt még a Scarlet Crusade befészkelte volna oda s magát. Zabra Hexx a Scarlet Monasteryben található könyvekből tanulta meg a Fény használatát. Aztán az Alexandros Mograine vezette paladinok rátaláltak, és a Lighttal való kapcsolata mentette csak meg attól, hogy Brogotte Abbendis javaslatára ne öljék meg.Ő volt az, aki elárulta Darion Mograine-nek, hogy apja szelleme még Azerothon lehet, mert érzi a kapcsolatot bele a Fényen keresztül, sőt, azt is érzi, hogy egy égő város feletti erődben van. A Burning Legion harmadik inváziója során aztán Zabra Hexx a Light helyett a Voidhoz fordult. Mint az egyik legkiválóbb alkimista, Zabra Yalia Sagewhisperrel együtt Azsunába utazott, hogy ott segítsenek az Illidariknak. Velen prófétának azonban egy olyan főzetre volt szüksége, amely segít neki a jövőbe látni, ezért a Conclave High Priestje elment felkutatni Zabrát és Yaliát, akik közül Yaliát a murlocok fogták el, míg Zabrát egy baziliszkusz kővé változtatott. Miután megmenekültek, elkészítették a főzetet Velen próféta számára (ez jósolta meg a Cult of the Forgotten Shadow csatlakozását és Balnazzar támadását), Zabra pedig felajánlotta szolgálatait a High Priestnek.

Yalia Sagewhisper: A Shado-Pan Omnia szárnáynak mestere, akiknek feladatuk a bölcsesség, a tudás és az ősi tradíciók fenntartása volt. Ő volt a kapuőrző és az a személy, aki eldöntötte, hogy ki csatlakozhat a rendhez. Yalia egy gazdag halász gyermekeként született Zouchin Village-ben, és kezéért két pandaren, Yenki és Chinwa vetélkedett. Miután Yalia felismerte, hogy a vetélkedés vége kizárólag az egyikük halála és a másikuk bűntudata lehet, nagymamája segítségével megszökött a faluból és a Shado-pan Monasterybe utazott, ahol Taran Zhu felvette a rend tagjai közé. Mivel a Monastery falai között gyógyult Vol’jin, Chen Stormstout gyakori látogatója lett a monostornak, és egyre közelebbi kapcsolatba került Yaliával, aki még a családjának is bemutatta. Részt vett a Zandalari támadás kivédésében mind Zouchin Village-ben, mind a Shado-Pan Monasteryben.YAlia, mint az egyik legkiválóbb alkimista, Zabra Hexxel Azsunába utazott, hogy segítsen az Illidariknak, azonban a helyi murlocok fogságába esett. Miután siekresen kimentették, Zabra Hexszel együtt elkészítettek egy főzetet Velen számára, hogy láthassa a jövőt. Ekkor felajánlotta segítségét a High Priestnek és a Conclave-nak.

Mariella Ward: A Scarlet Onslaught papnője volt, akit halálra ítéltek azért, mert megtagadta a szervezetet, és éppen a kivégzésére készülődtek, amikor egy pap kalandor megmentette őt. Mivel hálás volt a papnak, és szerette volna megtorolni mindazokat a bűnöket, amiket elkövetett, ezért segített a Scarlet Onslaught több tagjának megölésében és az általuk bebörtönzött hitehagyottak kiszabadításában. Miután ezekkel végeztek, Mariella kérte a papot, hogy hadd utazhasson vele a Nitherlight Temple-höz, ahol bocsánatot kérhet a Conclave-tól is.

Sol: Egy lightspawn, aki a Hyrjától megszerzett Spark of Lightból lett megformálva. Saara kérte arra a Conclave High Priestjét, hogy a Sparkot táplálja holy Lighttal annak érdekében, hogy felébredjen és közöttük szolgáljon.

Natalie Seline: Stormwind papnője volt, aki az Első Háború után megfigyelte, hogy hogyan dolgoznak a Sötét Portálon át érkező ork necrolyte-ok. Az évek folyamán kutatásainak tárgya egyre inkább a sötét energiák lettek, és elkezdte felismerni, hogy a sötétség és a világosság között kényes egyensúly áll fenn. Halála után azonban könyveit és tanait a Kirin Tor páncéltermeibe zárták Dalaranban. Egyik tulajdonosa volt Xal’atath-nak, a Black Empire pengéjének, és valójában ismerte a sorsát, ezért megelőző lépéseket tett az elkerülhetetlen halállal szemben. Amikor gyilkosai érte jöttek, Natalie a lelkét a Voidba küldte, amelynek pontos helyét elrejtette a naplóiban. Testlt a duskwoodi Raven Hill temetőben helyezték el, ahol az Elfeledett Árnyék Kultuszának (Cult of the Forgotten Shadows) tagjai továbbra is várták, hogy egy nap szelleme visszatér közéjük. Amikor a Conclave tagjai közé akarta felvenni a Cult of the Forgotten Shadows-t, egy Twilight Lord Urgrok nevű démontól sikerült megszerezniük Natalie naplóját. Ezután a High Priest behatolt magába a voidba, és visszaszerezte onnét Natalie szellemét, és kiszabadította őt a sötétség súlya alól. Bár Natalie-t vonzotta az árny, elismerte, hogy a Void suttogásai aggodalomra adtak okot. Mivel a Burning Legionnel szemben a Light és a Void papjaira egyaránt szükség van, ezért Natalie és követői Netherlight Temple-be utaztak, hogy csatlakozzanak a Conclave-hoz. Bővebben

Alonsus Faol: A Második Háború alatt a Szent Fény Egyházának (Church of the Holy Light) főpüspöke volt. Ő szervezte be az első paladinokat, mint olyan harcosokat, akik a Fényt követik, hogy segítsenek megvédelmezni az Lordaeroni Szövetséget (Alliane of Lordaeron). Tanítványa, Uther lett az első paladin, és vele közösen hozták létre a Knights of the Silver Hand (Ezüst Kéz Lovagjai) nevű paladin szervezetet. Az eklső paladinokat a Stratholme-ban található Alonsus Chapelben kente fel. A Scourge inváziója során meghalt, majd a Scourge tagjaként, élőholtként feltámasztották. Végül képes volt kiszabadulni a Lich King uralma alól, és azóta az árnyban dolgozott. Együttműködött Moira Thaurissannal abban, hogy visszaverjék a Twilight’s Hammer támadását. Valamikor rátalált Calia Menethilre, aki a tanítványa lett. A Burning Legion harmadik inváziójakor Dalaranban találkozott Moirával és Velennel, és együtt a Netherlight Temple-be utaztak, amely a void-god Daraka the Lighteater számára épített ősi draenei börtön volt. Itt Alonsus több más pappal és hőssel együtt képes volt megtisztítani a naarut és visszahozni eredeti formájába. Hogy ezt megünnepeljék, Alonsus a börtönből létrehozta a papok főhadiszállását, és az új rend, a Conclave vezetőjének Azeroth egyik hősi papját nevezte ki.

Aelthalyste: Banshee pap tréner Undercityben, a War Quarterben, a Forsaken papi rend egyik tagja. A Burning Legion harmadik inváziója során Aelthalyste és társa, Roland Abernathy Highmountainbe, a Pass of An’she-hez utazott. Roland azonban megbetegedett és Aelthalyste a conclave segítségét kérte. A célja az volt, hogy valamilyen gyógymódot találjon a démoni fertőzéstől szenvedő Roland számára, amelyben a Conclave-ot vezető High Priest segített is. Miután a Broken Shore-on található Deadwood Landinghez utaztak, megtalálták a fertőzés forrását, ami a szigeten harcolókat is veszélyeztette. Miután kiiktatták a fertőzést okozó fel spreadereket és meggyógyították a Legionfall katonáit, Aelthalyste felajánlotta szolgálatait a Conclave számára.

Egyéb:

A Shadow priestek veszélyes játszmája

A Lightról és a Voidról

Az Elfeledett Árnyék Kultusza

Rogue

Rend: The Uncrowned

Az Uncrowned (Koronázatlanok) egy titkos rogue csoport, akik magukat királyok gyilkosainak, birodalmak buktatóinak, láthatatlan pengéknek tartják, akik a világ valódi történelmét írják. Vezetőik a Shadow-ok (Árnyak), akik a Council of Shadows-t (Árnyak Tanácsa) alkotják. A tagok között találunk tagokat Ravenholdtból, az SI:7-ből, valamint a Bloodsail Buccaneerből is.

Rend székhelye: Halls of Shadows

Az Uncrowned titkos főhadiszállása Dalaranban, az Undebellyben található.

Kampány története összefoglalóan:

A Legion visszatérése után egy rejtélyes holttest kapcsán az SI:7 és Matthias Shaw körül kezdett el nyomozni az Uncrowned. Kiderült, hogy valójában a dreadlord Detheroc személyesíti meg Shaw-t, annak érdekében, hogy egymás ellen uszítsa Anduin Wrynn királyt és a Hordát. Ezt követően a rogue-ok legyőzték a dreadlordot. Bővebben

Artifact fegyverek:
Követők:

Garona Halforcen: Fél-ork, fél-draenei hölgy, akit Gul’dan a saját személyes orgyilkosának és kémjének nevelt ki. A Horda követe volt Azeroth első inváziója során, majd Gul’dan utasítására kénytelen volt megölni Stormwind királyát, Llane Wrynn királyt. Amíg Karazhanban tartózkodott, közelebbi kapcsolatba került Medivh-vel, akitől egy fia született, Me’dan. Később, a Cataclysm során a Twilight’s Hammer szekta elleni harcban vett részt. Jelenleg a The Uncrowned tagja, és tevékeny szerepet vállalt Althea Ebonlocke és Melris Malagan megölésében. Bővebben életéről

Vanessa VanCleef: Edwin VanCleef lánya, aki jelen volt apja megölésekor Deadmines-ban. Apja halála után a Saldean család örökbe fogadta, mint Hope Saldean, felnőtt nőként azonban titokban újra felélesztette a Defias Brotherhoodot és ő lett annak vezetője. A Deadmines-ban támadóit neurotoxinnal mérgezte meg, hogy azt higgyék megölték őt. Az Uncrowned tanácsának tagja akart lenni, ezért feldühödött, hogy helyette egy rogue kalandort választottak a szervezetbe, azonban a kalandor egy párbaj során legyőzte őt, és ekkor felajánlotta szolgálatait az Uncrowned új tagjának.

Lord Jorach Ravenholdt: A Ravenholdt Manorban működő Ravenholdt bérgyilkos-szervezet vezetője, náluk húzta meg magát kikelésekor Wrathion. A Burning Legion harmadik inváziója során derült ki, hogy ő a Dalaranban működő The Uncrowned nevű rogue szervezet vezetője. Minden idők egyik legnagyobb rogue-ja, aki számos más nagyerejű rogue-ot tanított a fondorlatosság és a megtévesztés művészetére.

Fleet Admiral Tethys: A Bloodsail Buccaneers kalózcsoport tagja, valamint az Uncrowned nevű szervezet tanácsának egyik tagja. Eredetileg egy Crackers nevű madár vot a társa, azonban Crackers elhagyta őt az Uncrowned tanácsának legújabb tagjáért, a Shadowblade-ért. Ezután egy Nanners nevű apró hozen lett a társa, és kijelentette, hogy nem lehet siekres kalózkapitány egy megfelelő cimbora nélkül és Nanners sokkal jobban illik hozzá.

Marin Noggenfogger: A méltán híres Noggenfogger Elixír megalkotója, és a Cataclysm óta a tanarisi Gadgetzan bárója. Felesége Sprinkle, akit korábban csak egyszerű barátnak tartott. Marin vezette Gadgetzan védelmét a Legion invázióval szemben, méghozzá egy hatalmas fafoszlató gépet (shredder) vezetett neki tűéles iker-fejszéivel a démonoknak. Miután az inváziót sikeresen visszaverték, kissé leárazott Noggenfogger Elixíreket ajánlott fel a védőknek. Mint az elixírek és mérgek szakértője, természetesen szaktudásával segíti az Uncrowned munkáját.

Valeera Sanguinar: Broll Bearmantle-lel együtt Varian Wrynn társa volt, amikor a férfi Lo’gosh-ként ork arénákban gladiátorkodott. Amikor Valeera fiatal volt, családját banditák ölték meg. A gyermek túlélte a banditák és Scourge támadását it, majd lopásból tartotta fenn magát. Egy nap azonban elfogták és bebörtönözték, harcias természetének köszönhetően végül eladták Rehgar Earthfury-nak, ahol Broll Bearmantle-lel együtt, majd Varian Wrynnel együtt gladiátorkodott. Miközben igyekeztek visszajutni Stormwindbe, egy blood elf warlock – aki Variant akarta meggyilkolni – elhelyezte Valeerán Kathra’Natir jelét, és ezzel elérte, hogy a démon az uralma alatt tarthatta a nőt, aki derekasan küzdött a démoni befolyással szemben, végül pedig sikerült is megszabadulnia a démontól. Valeera magát blood elfnek vallja, ugyanakkor Quel’Thalas kormányzóságától függetlennek érzi magát, és hivatalosan se a Horda, se az Alliance felé nem elkötelezett, kizárólag Varian Wrynnhez és fiához hűséges, mint barátaihoz. Most az Uncrowned tagjaként segített legyőzni Akaari Shadowgore-t és megszerezni a Fangs of the Devourert, majd tevékeny szerepet vállalt a Matthias Shaw-t megszemélyesítő Detheroc leleplezésében is.

Master Mathias Shaw: A stormwindi titkosszolgálat, az SI:7 vezetője, aki segített többek között a Defias Brotherhood megdöntésében, de nyomozott az élőholt Scourge után is. Gyerekkori jóbarátja volt Edwin VanCleef, akit ő maga képzett ki rogue-nak. A Broken Shore-i csata előtt közvetlenül fedezte fel az SI:7-t, hogy a Burning Legion valójában csapdát állított. Azonban még mielőttfigyelmeztethették volna az Alliance-t és a Hordát, Detheroc rátámadt az SI:7 ügynökeire, elfogta Shaw-t, majd elkezdte megszemélyesíteni. Mivel Amber Kearnen tanúja volt ezeknek a tetteknek, Detheroc megölte a nőt, mielőtt figyelmeztethette volna az Uncrowned-ot.Végül azonban Detherocot leleplezték és megölték, a valódi Shaw-t pedig kiszabadították. Bár Shaw az SI:7-ben betöltött vezető szerepe miatt nem csatlakozott az Uncrowned-hoz, felajánlotta a szervezet számára az együttműködést, az Uncrowned új tagja felé pedig szeméylesen is elkötelezte magát. Bővebben életéről

Taoshi: A Shado-Pan egyik magasrangú tagja akit Taran Zhu a legjobbjaként emleget, és gyakran az ő jobbkezeként tevékenykedik. A frontvonalban harcolt, amikor a mantidok megpróbálták leigázni Townlong Steppes-t, és Azeroth hőseivel együtt harcolt Norvakess-szel, a Dread Wastes terrorjával. Taran Zhunak segített legyőzni a Sha of Hatredet. Most az Uncrowned egyik tagjaként segített leleplezni Detheroc tevékenységét Mathias Shaw bőrébe bújva. Ő volt az, aki az Uncrowned újdonsült tagjával együtt behatolt Felsoul Holdba, hogy megmentsék Mathias Shaw-t.

Tess Greymane: Gilneas királyának, Genn Greymane-nek a lánya. Életét egy Krennan Aranas által készített ital mentette meg, különben születése után meghalt volna. Testvére, Liam halálával ő lett Gilneas trónjának örököse. A Broken Shore-i csatát követően Tess megjelent a Skyfire-ön és Stormwindbe vitte a katonákat és a sebesülteket Lorna Crowley-val együtt. Az úton kifejezte aggodalmát apja bosszúvágy miatt, ugyanakkor Lorna szerint Gilneasnak igenis jár a régóta várt bosszú. Jelenleg az Uncrowned tagja, és amikor hírét vették, hogy a Legion támadást készül indítani a Legionfall serege ellen, Tess és Fleet Admiral Tethys közösen ötlenek ki egy tervet a támadás megakadályozására, majd azt a Shadowblade-del együtt végre is hajtják és felrobbantanak egy barlangot. A sikeres akció után Tess bevallotta, hogy eddig azért nem kötelezte el magát a Shadowblade mellett, mert nem akarta felfedni senki előtt valós tevékenységét, de mivel a Legion fenyegetése egyre nagyobb, most már ő is nagyobb szerepet szeretne vállalni legyőzésükben.

VAGY

Lilian Voss: A Cataclysm után, a val’kyrek segítségével feltámasztott első élőholtak egyikre, aki nem volt hajlandó a Forsakenekhez csatlakozni, lévén, hogy életében a Scarlet Crusade egyik tagja volt. Élőholtként aztán behatolt Scarlet Monasteryben, ahol megölte apját és Inquisitor Whitemane-nel is végzett. Ezután Scholomance-be ment, hogy megölje Darkmaster Gandlingot, majd az alternatív Draenoron is felbukkant, hogy még több nekromantát öljön meg. Lilian Voss akkor jelent meg az Uncrownednál, amikor kiderült, hogy a Burning Legion támadást készül indítani Broken Shore-on a Legionfall serege ellen, és Lilian Fleet Admiral Tethys-szel együtt kidolgozott, majd végrehajtott egy tervet a támadás megakadályozására. Lilian azt is felfedezte, hogy a Legion egy olyan típusú élőholtat, a homunculit használ, akik annyira élethűek, hogy még ő se tudja azonosítani őket, mindezt azért, hogy velük rohajon le városokat. Bővebben életéről

Egyéb:

Rogue szervezetek

Shaman

Rend: Earthen Ring

Az Earthen Ring egy befolyásos sámán szervezet, amely az elemek tanulmányozásának és megőrzésének szenteli magát, és amelyet a Council of Elders (Vének Tanácsa) vezet. A fő feladatuknak Deathwing Shatteringjének pusztítása után a helyreállítást és az elemek stabilitását tekintették. Jelenleg a többi kaszttal együtt ők is a Burning Legion ellen védelmezik Azerothot.

Rend székhelye: Heart of Azeroth

Azeroth Szíve (Heart of Azeroth) egy kivájt barlang, amely a Maelstromra néz, és ahol az összes elem találkozik egymással.

Kampány története összefoglalóan:

Az Earthen Ring azon dolgozik, hogy Skywallba és Firelandsbe új Elementál Lordokat nevezzenek ki, és egyfajta szövetséget kössön velük a Burning Legion ellen. Először Neptulonnal egyeztek meg, majd feltámasztották Thunderaant és segítettek neki a Skywall vezetőjévé válni. Ezt követően Therazane-t keresték meg, akinek kérésére leszámoltak a Twilight’s Hammer ügynöeivel. s Végül Firelandsen segítettek Lord Smolderonnak legyőzni riválisát, Pyrothot, hogy ő lehessen az új Firelord. Végül mind a négy Elementál Lord megjelenik a Maelstromnál, és erejüket Azeroth védelméért ajánlják fel. Bővebben

Artifact fegyverek:
Követők:

Stormcaller Mylra: A Wildhammer törp sámánnővel először a Cataclysm során találkozhattunk, amikor Ironforge-ot védte az elemek támadása során. Ezután Mylra volt az, aki Deepholmban igyekezett kideríteni, hogy hogyan tűnhetett el a World Pillar az Alliance hadirepülőgép, a Llane’s Oath fedélezetéről. A kalandorok és hősök segítségével rájött, hogy a Twilight’s Hammer állt az akció mögött. Ezután Twilight Highlandsen is feltűnt, ahol a kalandorok mentették meg őt a haláltól a Maw of Madnessnél.

Duke Hydraxis: A vízelementál Neptulon hű szolgája volt. A tiszta vízelementálok vezetőjeként Azshara környékén halandó kalandorokat keresett meg, akik segítettek neki és seregének abban, hogy legyőzzék a Molten Core-ban esküdt ellenségüket, Ragnarost.

Consular Celestos: A légelementál segített az Earthen Ringnek feléleszteni mesterét, Thunderaan herceget. Ezért cserébe az új Szélúr Celestost jelölte ki arra, hogy a követe és a bajnoka legyen az Earthen Ringben.

Farseer Nobundo: Nobundo egykor draenei Vindicator (paladin) volt, aki részt vett Shattrath ostromában, ekkor a rájuk zúdított fel vihar következtében megfertőződött és brokenné vált, valamint a Lighttal való kapcsolatát is elvesztette. Ekkor kértek segítséget tőle Draenor elementáljai, és ő egy új utat, a sámánizmus útját választotta. Képzett sámánként visszatért a draeneiek közé, hogy másokat is megtanítson az elemek mágiájára. Csatlakozott a draeneiekhez, amikor az Exodar segítségével távoztak Outlandről. A Shattering előtt felajánlotta szolgálatait az Earthen Ring számára, és azóta a sámánok körének egyik fontos vezetője lett.

Avalanchion the Unbroken: Avalanchion egy kőelementál, aki Deepholm mélyén élt. Az eredeti elementál invázió részeként Azshara területén bukkant fel időről-időre a többi kőelementállal együtt. Therazane őt választotta követének és bajnokának az Earthen Ring számára.

Muln Earthfury: A tauren sámán hosszú időn át volt az Earthen Ring vezetője. Ő volt az, aki csatlakozott Thrallhoz, Aggrához és Nobundohoz, hogy bezárják a Maelstromnál keletkezett törést. Az ő vezényletével végezték a gyógyítás tevékenységét a sámánok Deathwing Shatteringje után, Deathwing halála után azonban visszalépett az Earthen Ring vezetésével, és azt Thrallnak adta át. Ennek ellenére továbbra is az Earthen Ring aktív tagja maradt. A róla szóló novella: 1, 2, 3, 4

Baron Scaldius: A tűzelementállal Lord Smolderon követeként ismerkedhettek meg az Earthen Ring sámánjai, és továbbra is ezt a szerepet tölti be, miután Lord Smolderon is csatlakozott a körhöz.

Rehgar Earthfury: Az ork Draenoron született egy klánban, amely az ogrékkal állt folyamatos háborúban. Hamar felnőtt, és kiváló harcos lett belőle. Azeroth-on aztán elfogták, bebörtönözték, gladiátort neveltek belőle, ő azonban elszökött, és szabadúszó gladiátorként nagy vagyonra és hírnévre tett szert. Thrall javaslatára elkezdte követni a sámánizmus útját és sámán lett belőle, azonban továbbra is gladiátorokat versenyeztetett. Egy időben Valeera Sanguinar, Broll Bearmantle és Varian Wrynn (akkor Lo’Gosh) mestere is lett, tőle szöktek meg. Mivel annyira nem bánta, hogy megszöktek tőle, ezért inkább teljesen felhagyott a gladiátorok tartásával, és felajánlotta szolgálatait Thrallnak, aki tanácsadójának tekintette az orkot. Később csatlakozott az Earthen Ringhez is, és segített Maelstromnál a világ sebeit begyógyítani.

Magatha Grimtotem: Az egykor nagyhatalmú Grimtotem törzs vezetője, nagyerejű sámán és ravasz vezető. Igyekezett megszerezni a hatalmas Cairne Bloodhooftól, a taurenek törzsfőnökétől, és amikor rájött, hogy erre politikailag nincs esélye, az áruláshoz fordult. Miután Garrosh fegyverét megmérgezte, amellyel az ork le tudta győzni Cairne-t, egy puccsal átvette a hatalmat Thunder Bluff felett. A Grimtotemeket azonban Cairne fia, Baine és serege legyőzte, majd száműzte Magathát és a Grimtotemeket Thunder Bluffból. Ezután a Twilight’s Hammer fogságába került, ahonnét kalandorok kiszabadíották és innét ismeretlen helyre távozott a Doomstone-nal együtt. Miután a Burning Legion megtámadta Darkcloud Pinnacle-t és megszerezte Arikarát, valamint a Doomstone-t, Magatha rájött arra, hogy segítségre van szüksége. Ezért Maelstromba utazott, hogy az Earthen Ring segítségét kérje, és a Farseer úgy döntött, segít Magathának visszaszerezni a Doomstone-t és megmenteni Arikarát. Azonban a Doomstone-t nem volt hajlandó a Farseer Magatha részére átadni, aki viszont anélkül nem volt hajlandó távozni Maelstromból. Azonban az Elementál Lordok úgy érezték, hogy a Doomstone ereje túl nagy ahhoz, hogy halandó használja, ugyanakkor a saját birodalmaikba sem akarták elvinni, mert felborítaná az egyensúlyt. Ezért úgy döntöttek, hogy a Doomstone legbiztonságosabb helye Malestromban van. Ekkor Magatha úgy döntött, hogy csatlakozik a Farseerhez, hogy Grimtotem taurenjeivel együtt szemmel tarthassa a Doomstone-t. Bővebben életéről

Egyéb:

A Sámánizmus

Warlock

Rend: Council of the Black Harvest

A Council of the Black Harvestet a hat legnagyobb warlock alapította Azerothon. Ők Deathwing legyőzése után gyűltek össze, hogy megtanítsák az összes warlocknak a mágia fejlettebb formáját, amelyet az ellenségeiktől tanultak el. Jelenleg a Burning Legion ellen tevékenykednek a többi kaszthoz hasonlóan.

Rend székhelye: Dreadscar Rift

Eredeti neve Jagganoth’s Lair, és egy Burning Legion átjáró-világ volt egészen addig, amíg a Black Harvest warlockjai meg nem hódították. Túl sokat a bolygóról nem tudunk, csak annyit, hogy a pit lord Jagganoth, a dreadlord Mephistroth hadnagya volt ennek a bolygónak az ura, amít a warlockok meg nem ölték őt.

Kampány története összefoglalóan:

A Black Harvest warlockjai megpróbálták elfoglalni Dreadscar Riftet, első körben azonban elfogta őket a pit lor Jagganoth. Ezt követően a Black Harvest új warlock hőse kiszabadította őket, és közösen legyőzték a pit lordot, valamint megszerezték maguknak a bolygót. Hogy újabb csapást vigyenek be a dreadlord Mephistroth-nak, uralmuk alá hajtják az Eredar Ikreket (Eredar Twins) is, vagyis Lady Sacrolash-ot éss Grand Warlock Alythesst, akikkel a Sunwell Plateau elleni támadás során találkozhattunk.

Artifact fegyverek:
Követők:

Calydus: Dreadscar Riften élő wyrmtongue, ahol Jagganoth, a bolygó urának szolgája volt, aki gyakran megvárta és megkínozta őt. Éppen ezért, amint alkalom adódott, Calydus azonnal elárulta Jagganothot és igyekezett a Black Harvest warlockjainak segíteni a démon bolygó megszerzésében. Amikor Jagganoth felfedezte őket, Caldyus és a rend friss Hatosa kivételével mindenkit leütött, ők azonban vissza tudtak menekülni Dalaranba. Ott Calydus segített a Hatosnak egy igen értékes fegyver megszerzésében, amellyel le tudták győzni Jagganothot. Calydus javasolta azt is, hogy Jagganoth szívét állítsák ki a Dreadscar oltárán, ezzel elérték, hogy a bolygón állomásozó összes démon fejet hajtott a Hatos előtt, aki így átvette az irányítást a Dreadscr Rift és Jagganoth seregei felett.

Ritssyn Flamescowl: Nagyerejű ork warlock, a Council of the Black Harvest tagja. Súlyosan megégett Ragnaros tüzétől, ezért egy állandó tűzsörény veszi őt körül. Egykor Kira Iresoul mentora volt, azonban amikor a nő beszivárgott az Argus Wake nevű szektába, elhagyta őt. A Broken Shore-i csatát követően a Council of the Black Harvest egy új, nagyerejű warlockot keresett Hatosnak, miután elvesztették Kanrethadot. Portált kívántak nyitni a Tiwsting Nether legmélyebb részére, hogy egy nagyerejű démont kössenek az akaratukhoz, azonban Jagganoth felülkerekedett a Tanácson, megölte Zelifrax Wobblepoxot, a többieket pedig fogolyként magával vitte bolygójára, Dreadscar Riftre. Itt Ritssyn belehalt sérüléseibe, ám a Tanács újdonsült Hatosa feltámasztotta őt, miután sikerült megölnie JAgganothot és átvennie az irányítást Dreadscar Rift felett. Látva a Hatos erejét és seregét, Ritssyn kijelentette, hogy egy Netherlordra van szükségük, aki átveszi az irányítást a Tanács felett. Segített az Elsőnek megtalálni Shinfel Blightsworn lelkét, mielőtt azt Mephistroth megtörte volna. A Broken Shore-i második invázió során Ritssyn egy démoni átjárót biztosított a Legionfall seregeinek arra a Legion hajóra, ahol Mephistroth székelt.

Zinnin Smythe: Nagyerejű worgen warlock, a Council of the Black Harvest tagja. Ott volt a Maelstromnál, és végignézte, ahogy Deathwing elhullott a halandó hősök kezétől. Miután warlock társaival együtt megalakították a Tanácsot, Zinnin Ritssynnel együtt azt a feladatot kapta, hogy hatoljanak be Sulfuron Keepbe, és gyűjtsenek össze minden ott található erőt és hatalmat, ami a Firelord után maradt.

Jubeka Shadowbreaker: Nagyhatalmú undead warlock tréner, a Council of the Black Harvest tagja. Miután társaival együtt megalapították a Tanácsot, Jubekát Kanrethad Ebonlocke-kal állították párban, és azt a feladatot kapták, hogy térejenk vissza Outlandre az ottani démonokat tanulmányozni. Outlanden Kanrethad otthagyta Jubekát, a nőt azonban ez nem zavarta és egyedül folytatta kutatásait a különböző démon-fajtákkal kapcsolatban. Aztán rájött, hogy valójában Kanrethad szándéka az, hogy ő maga is démonná változzon, amelyet Kanrethad nem is tagadott. Végül Kanrethadot egy warlock kalandor legyőzte, Jubekát pedig felélesztették, aki teljesítette a Kanrethadnak tett ígéretét és száműzte Kanrethadot. A Broken Shore-i csata után Jubeka és a Tanács többi része egy új tagot keresett a Tanácsba Kanrethad helyére. Jubekát és társait foglyul ejtette Jagganoth, majd később Mephistroth-hoz küldték őket a Niskara bolygóra. A Tanács új Hatosa értük ment és megmentette őket. Mivel Jubeka elhagyta őrhelyét, ahol Kanrethadra vigyázott, az egykori warlock sorsa ismeretlen volt, ami aggasztotta a nőt, aki egy nap érezte egykori társa jelenlétét Azsunában. Jubeka elfogta a Cult of the Green Flame (Zöld Láng Szekta) egyik tagját Faronaarban, akik Kanrethad erejét akarták megszerezni bármi áron, és szabadon akarták ereszteni Kanrethadot. Jubeka arra kérte a Netherlordot, hogy akadályozza meg Kanrethad szabadon eresztését, ugyanakkor Kanrethad kapcsolatba lépett Jubekával és elmondta, hogy nem akarja, hogy a Legion megszerezze magának, mert ilyen végzetet nem bírna elviselni. Jubeka ekkor jött rá, hogy barátjának egy része még mindig benne él a démonban, akivé változott. Ekkor a Black Harvest közbeavatkozott, és fel kristályok segítségével kiszipolyozták a fel energiát Kanrethadból, aki így emberként térhetett vissza.

Shinfel Blightsworn: Nagyerejű blood elf warlock, aki a Council of the Black Harvest tagja. Jelen volt a Cho’gall elleni csatában, amikor az ogre a saját elméjének rabszolgájává tette. Sötét mágiája megfertőzte a nő vérét, és karjain azóta is ennek a fertőzésnek a nyomai láthatók. Ez a tapasztalat csak még tovább növelte a nő szadizmusának mértékét. A Tanács létrejötte után Shinfel Zelifrax Wobblepox-szal párban a Twilight szekta megmaradt tagjai után eredt. A Tanács többi tagjához hasonlóan Shinfel is Jagganoth foglya lett, amikor egy nagyerejű démont akartak megidézni a Twisting Netherből. Amikor a Hatos, Ritssyn és Kira Iresoul utánuk eredt Niskara világába, Shinfelt sehol sem találták meg, impje pedig azt az információt adta tovább, hogy úrnőjét a dreadlord Mephistroth vitte magával. Nagy küzdelmek árán sikerült rátalálniuk Shinfel lelkére, de kiderült, hogy csak a nagyhatalmú Eredar Twinek legyőzésével tudják a Shinfelt sújtó átkot megtörni. Végül sikerült a Tanács tagjainak megidéznie az Eredar Twineket és a Bloodstone segítségével az uralmuk alá hajtani, amellyel arra kényszerítették az ikreket, hogy gyógyítsák meg Shinfelt.

Kira Iresoul: Ember warlock, a Council of the Black Harvest tagja. Ritssyn Flamescowl tanítványa volt, de miután beszivárgott az Argus Wake nevű szaktába, Ritssyn magára hagyta őt, és ezzel jól megsértette a nőt, aki szerint mentora számára csak a hatalom a fontos. Segített az Unseen Path-nek Hakkar the Houndmaster új felhoundjai becserkészésében és tanulmányozásában. Amikor a Black Harvest újonnan kinevezett Első tagja felkereste annak érdekében, hogy egy démoni átjárót hozzon létre számukra, kijelentette, hogy ingyen nem hajlandó segíteni, csak tudásért és hatalomért cserébe. Ezért az Első megígérte, hogy visszaszerez neki egy személyes tárgyat, amit a nagák loptak el tőle: a Bloodstone-t. Ez a kő akkor kelt életre, ha enni kapott, és vért evett, éppen ezért démonvérrel kellett táplálni ahhoz, hogy valódi erejét használni lehessen. A Bloodstone segítségével pedig olyan démonokat tudtak az akaratukhoz kötni, akiket egyébként nem lehet könnyen irányítani. Ezután Kira segített az Elsőnek egy átjárót építeni Niskarára, hogy kiszabadíthassa a Tanács többi tagját, akiket Mephistroth itt tartott fogva, majd el is kötelezte magát a Netherlord mellett.

Eredar Twins: Lady Sacrolah és grand Warlock Alythess, akikkel legelőször Azeroth hősei a Sunwell Plateau elleni támadás során találkoztak és akkor is győzték le őket először. Ezután az eredar ikreket Gul’dan a Tomb of Sargerasnál megidézte, hogy a Broken Shore-i csatában támadják meg Azeroth seregét. Az ikrek Brutallus-szal együtt a Sírt őrziték. A Black Harvest warlockjainak sikerült az akaratukhoz kötniük az ikreket egy nagyerejű, vörösfényű drágakő, a Bloodstone segítségével. Ezzel a dreadlord Mephistroth egyik legerősebb fegyverét sikerült megszerezniük a Dreadscar Rift mellett, amelyet már korábban meghódítottak.

Lulubelle Fizzlebang: Röviden Lulu, egy gnóm warlock, aki a Council of the Black Harvest tagja. Wilfred Fizzlebang lánytestvére, a híres warlocké, akit Lord Jaraxxus ölt meg, miután gondatlanul megidézte őt a Trial of the Crusader során. Mint az idézéséről méltán híres Fizzlebang család tagja, Lulubelle-t azért kérte a Tanács, hogy még erősebb démonokat idézzen meg szolgálatukra, különösen az Eredar Ikreket Kira Bloodstone-ja segítségével. Mivel újabb tagját már a Tanács nem akarta elveszíteni az idézés során, és rengeteg tapasztalatlan katona akart hírnevet szerezni magának a Broken Isle-on ezekben a zűrzavaros időkben, ezért sett a választásuk Ritssyn Flamescowl javaslatára Lulubelle-re. Csakhogy Lulubelle inkognitóba vonult, mert fivérének köszönhetően minden elszabadult démonért őt hibáztatták. Miután a Tanács Első tagja meggyőzte arról, hogy az ikrek megidézéséhez rá van szükség, Lulu igyekezett eleget tenni az elvárásoknak, és szerencsére sikerült is mindkét eredar ikert megidéznie. Ezután végre nem kellett Lulubelle-nek szégyenkezve boldogulnia, a Tanács Első tagja pedig eldönthette, hogy Lulubelle és Kira Iresoul közül ki lesz a Tanács új Hatos tagja.

Kanrethad Ebonlocke: Nagyerejű ember warlock, aki egykor a Council f the Black Harvest vezetője volt. Kanrethad jelen volt az Alliancfe tagjaként az Illidan Stomrage-et megölő csoportnak Balck Temple-ben. A csatát követően Illidan átalakulásáról elmélkedett magában. Deathwing legyőzését követően pedig a hozzá hasonló nagyhatalmú warlockokkal együtt maegalaíptta a Council of the Black Harvestet, amelynek célja olyan erős lények, mint Ragnaros és Cho’gall maradék erejének begyűjtése volt. Ő Jubeka Shadowbreakerrel együtt Outlandre utazott a küldetést teljesíteni. Kanrethad végül felfedte Jubeka előtt valódi célját: szeretne saját maga is démonná válni, azonban tudja, hogy ez veszélyes, ezért arra kérte Jubekát, hogy amennyiben a kísérlet rosszra fordul, zárja őt el. A dolgot persze nem alakultak úgy, ahogy Kanrethad szerette volna, ezért végül le kellett őt győzni, és Jubeka ígéretének megfelelően elzárta őt Shadowmoon Valley-ben az Altar of Damantionben. Egy Cult of the Green Flame (Zöld Láng Szektája) nevű csoport tagjai megpróbálták megszerzni maguk számára Kanrethad erejét, ennek érdekében egy portált is nyitottak Azsunából annak érdekében, hogy Kanrethad fogságát megszüntessék. Ekkor a férfi kapcsolatba lépett Jubekával, és megkérte, hogy ne hagyja, hogy a Legion szerezze őt meg magának, mert egy ilyen sorsot nem bírna elviselni. Jubeka a szektától ellopott kristályok és a Black Harvest többi tagjának segítségével kiszipolyozta a fel energiát Kanrethadból, és ezzel ismét emberré változtatta őt. A lassan gyógyuló Kanrethadot Dreadscar Riftre vitték, ahol elismerte, hogy a tanács új vezetője a Netherlord, és kijelentette, hogy nem is akar többé a szervezet vezetője lenni, inkább a Netherlordot szolgálná, akitől sok mindent tanulhat még.

Warrior

Rend: Valarjar

A Valarjar eredetileg olyan feltámasztott vrykul szellemek serege volt, akik a Halls of Valorban szolgálták Odyn Őrzőt (Keeper Odyn). Ezeknek a harcosoknak lett volna a feladata Azeroth megvédelmezése, azonban Helya elátkozta az őrzőt és vele együtt a seregét is azzal, hogy évezredekre a Hllas of Valorba zárta őket. A Burning Legion harmadik inváziójánál Odyn nemcsak vrykul harcosokat vett fel seregébe, és Helya legyőzésével úgy tűnik, hogy a Valarjar képes a többi kaszttal együtt harcolni a démonok ellen.

Rend székhelye: Skyhold

Skyhold a Halls of Valor egyik része, amelyet Odyn különített el az erőd többi részétől azért, hogy Azeroth harcos hőseinek főhadiszállásaként szolgáljon a Burning Legion elleni harc során.

Kampány története összefoglalóan:

A warriorok megfújták a Gjallarhornt annak érdekében, hogy az ulduari Titán Őrzőket idehívják. A Valarjarnak sikerült leszállnia Azeroth-ra, és átvették az irányíták a Felblaze Ingressben található Legion portál feltt, ahonnan átjárót nyitottak a démoni bolygóra, Niskarára, hogy megmentsék Hodirt. Ebben a másik nagyszerű titán őrző, Thorim lett a segítségükre. Közös erővel sikerül legyőzniük a fellel megfertőzött Hodirt, majd meggyógyítani a Titán Őrzőt és visszatérni vele Azeroth-ra.

Artifact fegyverek:
Követők:

Finna Bjornsdottir: Odyn által kiválasztott vrykul, akivel először a Broken Shore-on találkoztunk, majd Odyn felélesztette halálából és a Skyholdba vitette.

Ragnvald Drakeborn: Odyn által kiválasztott vrykul, akivel először a Broken Shore-on találkoztunk, majd Odyn felélesztette halálából és a Skyholdba vitette.

Hymdall: Nagyhatalmú valarjar vrykul és a Halls of Valor Kapuőrzője, akit Odyn a High Gate őrzésével bízott meg. Ő volt az, aki a Battlelordot tájékoztatta arra, hogy hogyan szerezheti meg a Gjallarhornt. Később Thorimmal együtt Azsunában várakozott, míg Hodir vakmerően Niskaráig üldözte Lafy Ran’zarát. Később, miután Hodirt sikeresen megmentették a fel korrupciótól, ő volt az, aki portált nyitott vissza a Skyholdba.

Hodir: Titán Őrző, aki Ulduarban, a Temple of Winterben (Tél Temploma) székelt egykor, és ő irányította a fagyóriásokat Storm Peaksen. Hodirba Golganneth ereje szállt, majd Loken árulása után eltűnt. Később kiderült, hogy egy jégbarlangban él Halls of Winterben és Yogg-Saron akaratának kényetele engedelmeskedni. Miután Azeroth hősei legyőzték őt, kiszabadult Yogg-Saron fertőzése alól és segítette a hősöket az Old God elleni harcukban. Amikor Odyn szólította őket, éppen el voltak foglalva a Burning Legion támadásával Ulduaron. Hodir egészen Niskaráig üldözte a démonokat, ahol elfogták és a Legion meg akarta rontani, de Thorim és a Valarjar megmentette őt.

Thorim: Titán Őrző, akit Golganneth látott el erővel, és Ulduarban a Terrace of the Makers őrzőjeként szolgált. Miután Loken Yogg-Saron befolyása alá került, rávette Thorimot, hogy büntesse meg a jégóriások királyát azért, amiért megölte feleségét, Sifet, akit valójában Loken ölt meg. A feldühödött Thorim lecsapott korábbi szövetségeseire, majd hosszú ideig tartó mélabú vett erőt rajta. Sok-sok évvel később jött rá Thorim az igazságra, és amikor ezzel szembesíteni akarta Lokent, az legyőzte és magával vitte Ulduarba, hogy Yogg-Saront szolgálja. A kalandorok legyőzték és felszabadították a korrupció alól, ekkor segített nekik legyőzni az Old Godokat. Odyn hívására ő is csak későn reagál, mert a Burning Legion éppen Ulduart támadja meg, ezt követően pedig Hodirt kell megmentenie a Valarjar segítségével.

Dvalen Ironrune: Iron dwarf (Vastörp), aki Ulduarban él, azonban csatlakozik a Battlelordhoz Skyholdban.

Svergan Stormcloak: A Valarjar vrykul harcosa, aki a Gjallarhorn őrzője volt.

Lord Darius Crowley: Egykori gilneasi nemesember, aki nem értett egyett Genn Greymane király azon döntésével, hogy falat húzott Gilneas közé. Ő vezette a Northgate lázadást, amely polgárháborút okozott Gilneasban. A worgen támadás során ő maga is worgenné vált, majd kiegyezett Greymane-nel, hogy közösen nézhessenek szembe az őket támadókkal. Ő vezette a Gilneas Liberation Frontot (Gilneasi Felszabadítási Front), amely a Bloodfang falkával és a 7. Légióval együtt harcolt a Forsakenek ellen. Amikor a Burning Legion ismételten megtámadta Azerothot, lányával, Lornával együtt csatlakoztak Genn Greymane-hez a Skyfire fedélzetén. Bővebben a gilneasi invázióról

VAGY

Eitrigg: Idős Balckrock ork, az Első és a Második Háború veteránja. A Második Háborút követően találkozott Tirion Fordringgal, és a két harcos barátságot kötött egymással annak ellenére, hogy a két nép ellenségesen viszonyult egymáshoz. Tirion még Eitrigg életét is megmentette. Thrallnak fontos tanácsadója volt, Garrosh Hellscream viszont nem vette figyelembe szavait. Northrenden csatlakozott Tirionhoz, mint az Argent Crusade Zul’draki szárnyának parancsnoka. A Broken Shore-i csatát követően jelent volt, amikor Vol’jin Sylvanas Windrunnert jelölte ki utódjaként, illetve Vol’jin temetésén segédkezett a Felblade orgyilkosok támadásának leverésében. Bővebben Tirionnal való kapcsolatáról

Egyéb:

Odyn és az Érdem Csarnokai (Halls of Valor)