Loreturizmus – Silvermoon

Quel’Thalast és annak fővárosát őseink, a kaldoreiektől egykor száműzött Highborne-ok, vagyis Nemesenszületettek alapították. Elhagyva szülőföldjüket, sokáig vándoroltak, míg megfelelő helyet találtak új otthonuknak.  A hosszú vándorlás során, ami alatt nem kerültek kapcsolatba az arcane-nal, a mágiaelvonás tünetei jelentkeztek rajtuk. Kisebbek, sápadtabbak és vékonyabbak lettek, és hamarosan quel’doreieknek, vagy más néven high elfeknek, nemes elfeknek kezdték el őket hívni.

Végül megtalálták a tökéletes helyet új otthonuknak: egy tőlünk északra fekvő szigetet, Quel’danast választotta ki a száműzöttek vezetője, Dath’remar Sunstrider. A hely Azeroth mágiavonalai, a ley vonalak mentén fekszik és ideális volt arra, hogy az Illidan Stormrage-től kapott üvegcse tartalmából, amely az eredeti Well of Eternity vizét tartalmazta, új arcane energia forrást hozzanak létre. Ezt a mágia-forrást, amelyet népünk legkiválóbb varázshasználói alakítottak ki, Sunwellnek nevezték el. A Sunwell tövében pedig őseink felépítették a legcsodálatosabb várost az örök tavasz erdejében, Silvermoont.

Silvermoon City és Quel’Danas szigete

Silvermoon azonban nemcsak ley vonalak találkozásában feküdt, hanem az Amani trollok egyik szent helyén is. Emiatt háború tört ki köztünk és a gaz trollok között, amit csak Troll Háborúknak hívunk. Ekkor kértek segítséget őseink az ősi emberi királyságtól, Arathortól, és cserébe megtanítottuk az embereket is a mágia-használatra. Miután a háborút megnyertük, Silvermoon közel 4000 évig háborítatlan maradt. Ez többek között a város védelmére elhelyezett rúnaköveknek és Elfkapuknak is köszönhető volt. A Második Háború során – amelybe az emberek rángattak bele minket – az Amani trollok hiábavalóan próbálták megostromolni a várost, annak mágikus védelmén nem tudtak áthatolni.

A Harmadik Háború azonban örökre megváltoztatta a város és népünk életét.

Árulókkal szemben a mágikus védelem semmit nem ért, és Silvermoon nemese, Dar’Khan Drathir elárulta népünket a bukott hercegnek, Arthas Menethilnek.
A Scourge pedig letarolt mindent, amit az útjában állt, és Arthas meg sem állt a Sunwellig. Ott megölte a kutat utolsó erejével is hősiesen védő királyunkat, Anasterian Sunstridert, majd a Sunwellt megszentségtelenítve feltámasztotta vele hű szolgáját, Kel’thuzadot. Ezután Arthas távozott országunkból, a Scourge apróbb seregei azonban tovább pusztították népünket, amelynek csak az egytizede maradt életben.

Silvermoon City

Ezután következtek népünk legsötétebb órái, hiszen miután a király fia, Kael’thas herceg végleg elpusztította a Sunwellt, hogy ne fertőzze tovább népünket, a mágia hiánya jelentősen hatott ránk. A hercegtől új nevet is kaptunk: sin’doreieknek, vagyis vérelfeknek nevezzük magunkat azóta, elhunyt testvéreink emlékére. Kael’thas azonban itt hagyott minket, hogy megoldást találjon gondjainkra. Távollétében Lor’themar Theron vezetésével próbáltunk életben maradni és túlélni a körülményeket. Hamarosan a mágusok visszatértek hozzánk a herceg megbízásából, akik új, démoni technológiával szereztek arcane energiát maguknak. Grand Magister Rommath vezetésével lassan sikerült visszaszorítanunk a Scourge-öt és visszaszereznünk szeretett városunkat, majd a mágusok a démoni energiák felhasználásával egy éjszaka leforgása alatt újjáépítették Silvermoont.

Sajnos azonban utolsó hercegünk, Kael’thas Sunstrider is elárult minket, miután ellopta tőlünk ajándékát, a naaru M’urut és Quel’danas szigetére vitte, hogy segítségével megidézze a Burning Legion fővezérét, Kil’jaedent. Ezt a Shattered Sun Offensive közreműködésével megakadályoztuk, és a draenei Velen próféta M’uru szívével és egy fiatal lány, Anveena Teague önfeláldozásával megtisztította a Sunwellt népünk számára.

Azóta városunk és népünk a gyarapodás és fejlődés útjára lépett.

A mai városnéző túra részben utazás lesz a múltba, mivel szeretett városunk, Silvermoon ma is azt az állapotát őrzi, mint akkor, amikor Rommath irányításával újjáépítették, és a sin’doreiek felvételt nyertek a Horde tagjai közé. Ennek jeleit pár ponton látni fogjuk a városban.

Shepherd’s Gate

Ahol most vagyunk, az a Shepherd’s Gate, a város jelenlegi egyetlen kapuja. A szobor, amely a kapunál magasodik, Kael’thas Sunstrider herceget ábrázolja, mert amikor felállították, még népünk utolsó reménységének tekintettük. Lépjünk be rajta és gyönyörködjünk Silvermoon csodálatos építészetében!

Walk of Elders

Ahol most állunk, az a Walk of Elders, vagyis a Vének Útja. Amint látjátok, az utat mágikus díszek szegélyezik, miközben őszi színekbe öltözött fák képviselik a természetet városunkban. Az utcán Arcane Guardianok járkálnak, de ne aggódjatok, mind tökéletes kontroll alatt állnak. Emellett az utcák tisztaságáról az állandóan takarító, mágikusan idomított seprűk gondoskodnak. (Csak azt a varázslatot nem ismerjük, amellyel abbahagyják a söprést.) A Walk of Elders a város egyik központja, amely a város északi, nyugati és keleti feleit köti össze egymással. Silvermoon az apró átjárók városa is, ahogyan azt majd meglátjátok. A lilaszínű függönyök rejtekében meghúzódó padok kiválóan alkalmasak arra, hogy a sin’dorei megpihenjen, ha elfáradt. A város szépségét nemcsak mi élvezzük, hiszen ha jobbra néztek, az erkélyen ismerősöket láthattok. A híres együttes, a Tauren Chieftains is itt szokott megszállni két turnéja között. Bár autogrammért nem tudunk odamenni hozzájuk, ha integetünk nekik, barátságosan visszaintegetnek nekünk. Utunkat folytassuk arrafelé.

Most a Royal Exchange nevű negyedben vagyunk, amely a város egyik kereskedőnegyede. Itt található Silvermoon egyik bankja és aukciós háza. Emellett jellegzetessége a mágikus szökőkút, amelyek körül háziasított macskák és nyulak gyülekeznek. Menjünk be a hátam mögött lévö helyre, a Hall of Respite-ba.
Láthatjuk, hogy a sin’dorei mágusok a Sunwell helyreállítása előtt miből nyerték energiájukat. Itt amellett, hogy tudásukat is gyarapíthatták, a Burning Crystalokból kiszívott energiákkal csillapíthatták arcane iránti függőségüket is. Ebből a teremből nyílik a Silvermoon Jewelry, vagyis az Ékszerészet is. Haladjunk tovább.

Royal Exchange

A hátam mögött a Reliquary nevű szervezet központja áll. A szervezet célja különböző mágikus tárgyak és ereklyék felkutatása, valamint a múlt feltárása a sin’doreiek és a Horde javára. Bár nagyrészt bloodelfekből áll, a szervezet nem utasítja el más népek tagjainak csatlakozását sem, ha céljukkal egyetértenek. A szervezet vezetője a kiváló mágus, Tae’thelan Bloodwatcher, aki a vérelfek mágia függőségét kívánta megszüntetni a felkutatott tárgyak segítségével. Bár céljai nemesek és tiszták, a szervezet azzal a nem titkolt céllal is jött létre, hogy a felkutatott mágikus tárgyakat senki se használhassa ellenünk. A Reliquary épülete mellett áll a Silvermooni Városi Fogadó, a város két fogadójának egyike. Érdemes tudni, hogy ezen a helyen alkoholt is felszolgálnak (a másik fogadóban alkoholtilalom él). Haladjunk tovább a Farstriders’ Square felé.
A Farstriders’ Square Silvermoon haderejének központja, hiszen itt található a Farstriderek mellett a Blood Knightok, vagyis Vérlovagok Rendjének központja is. Itt az udvaron képezik ki a friss harcosokat, lovagokat. Most menjünk be a jobbra álló épületbe.

A Hall of Blood bejárata

A Hall of Blood az Order of the Blood Knight központja, kezdetben Lady Liadrin, a szervezet vezetője is itt lakott, azóta azonban áttette a székhelyét Shattrathba, majd a felújított Sunwellhez. A távollétében Knight-Lord Bloodvalor (akinek a keresztnevét senki sem tudja), illetve Lord Solanar Bloodwrath látják el a szervezet felügyeletét, valamint képezik ki az újoncokat. Az Order of the Blood Knight olyan egykori papokból és paladinokból alakult, akik a Sunwell elpusztítása után az idehurcolt M’urutól nyerték az erejüket azzal, hogy uralni tudták a naarut. A Sunwell megtisztítása óta a kút Holy Lighttal és arcane energiával kevert erejét használják a Vérlovagok. Fönt, az emeleten álló Champion Bachi a nevét egy olyan lényről kapta, aki először érte el bloodelf karakterével a 67-es szintet egy játék Alpha tesztje során.

És most megmutatom, hogy hol tartottuk fogva M’urut, mielőtt Kael’thas herceg elrabolta volna tőlünk. Itt állomásozik Magister Astalor Bloodsworn, akit Grand Magister Rommath-tal együtt küldött hozzánk Kael’thas, és aki Lady Liadrinnal közösen alapította meg a Vérlovagok Rendjét. Szemben pedig Lord Solanar Bloodwrath áll, Lady Liadrin helyettese. Menjünk tovább.

Ranger’s Lodge

A Farstriderek szállása a városon belül a Ranger’s Lodge. A Farstriderek ősei a Troll Háborúk idején harcoló íjászok voltak. A mai Farstriderek első csoportja körülbelül 500 évvel ezelőtt alakult meg, akik Quel’Thalas és a high elfek védelmét tűzték ki célul a királyság határain túl is. A Farstriderek vezetője a mai napig egy különleges címet is visel: ő Silvermoon katonai parancsnoka, a Ranger General of Silvermoon. Ezt a címet a Második Háborútól kezdve Sylvanas Windrunner viselte, majd miután Arthas Menethil megölte őt, helyettese, a másodparancsnok Lor’themar Theron lett a védelem fö irányítója. Lor’themar Theron hű barátjával, Halduron Brightwinggel közösen vezette a Farstridereket a Harmadik Háború során és azután is, mikor a maroknyi vérelf túlélő próbált ellenállni az itt maradt Scourge seregeknek. Miután Kael’thas hecer Lor’themart Quel’Thalas kormányzójának nevezte ki, a szervezet élén azóta és jelenleg is Halduron Brightwing áll. Haladjunk tovább a Court of the Sun felé.

A Court of the Sun, vagyis a Nap Trónja a város legészakibb pontján helyezkedik el, és itt található a királyi palota is. A város három szökőkútjának legnagyobbika uralja a teret. A királyi palota ég felé nyúló csúcsa alatt egy hatalmas Burning Crystal található, amely szintén arcane energiával látja el a várost, emlékeztetve a blood elfeket démoni múltjukra. Menjünk be az impozáns királyi palotába!

Court of the Sun
Halduron Brightwing, Lor’themar Theron és Grand Magister Rommath Sunfury Spire-ben

A Sunfury Spire Silvermoon jelenlegi királyi palotája, amelyet a korábbi királyi palota, a lerombolt Sunstrider Spire helyett építettek. Itt található a várost jelenleg irányító három legfontosabb személy: a város és Quel’Thalas kormányzója, Lor’themar Theron, Silvermoon Ranger-Generalja, Halduron Brightwing, valamint a mágusok vezetője, Grand Magister Rommath. Jelenleg ők hárman döntenek a Silvermoont és Quel’Thalast érintő legfontosabb katonai és politikai kérdésekben. Ha felmegyünk a mögöttük található Inner Sanctumba, ott találjuk az Orb of Translocationt, amely Lordaeron romjaihoz vezet el bennünket, így biztosítva gyors átjárást számunkra Undercitybe. Emellett itt, a palotában képezik ki a jövő nagy mágusait és papjait is. Menjünk tovább.

Murder Row

Jelenleg a Murder Rowban vagyunk, amely a város legsötétebb titkait rejti. Itt találhatóak a warlockok és rogueok, valamint nagyszámú minionjaik is.
A Silvermoon City Inn másik bejárata is innen nyílik. Mögöttem található a Sanctum nevű hely, ami a warlockok találkozó pontja, ahol a járókelők szemétől elrejtve számtalan démoni kristály szolgálja ki őket. Akit érdekel, nyugodtan nézzen körül.
Hogy már későre jár, azt jól mutatja Keyanomir, ugyanis a warlock minionja, Nimrida csak sötétedés után merészkedik elő. Haladjunk tovább a Walk of Eldersen át a Bazaar felé.

A Bazaar Silvermoon másik kereskedő-negyede, itt található a város másik bankja, aukciós háza, illetve  a különböző árusok és szakmák képviselöi. Itt található a város másik fogadója is, a Wayfarer’s Rest is, amely bár jóval nagyobb a Silvermoon Városi fogadónál, alkohollal nem szolgálhat a vendégeinek.  Silvermoon harmadik szökőkútja is itt található, illetve a nyugati oldalon az egykori városkapu, amelyet lezártak, és amely a város romjaihoz vezet. Az itt található Keelen’s Trustworthy Tailoringjáról azt suttogják, hogy nem is olyan megbízható, a szabó valójában leper gnómokat dolgoztat és velük készítteti el finom portékáját. Ha sikerül észrevétlenül besurrannunk, talán kifigyelhetjük. Hát igen, itt valóban leper gnómok dolgoznak. Azt hiszem, jelentést kell tennem a Silvermoon-i Bevándorlási és Menekültfoglalkoztatási Főbizottságnál. De most menjünk tovább, mert a Bazaar túlsó végében egy érdekes gyűlés van.

Bazaar
Az aukciós ház a Bazaarban

Bár a gyűlés már elkezdödött, röviden elmesélem a történetét:
Amikor népünk csatlakozott a Hordához, sokan nem értettek egyet a döntéssel, mondván, hogy a régi kapcsolatot az Alliance-szal nem szabadott volna felrúgni. Mivel a magiszterek nem nézhették szótlanul, hogy az elégedetlenkedő hangok túl nagy teret nyerjenek, az ilyen gyűlések szónokait megbabonázták, hogy a vezetésnek megfelelően nyilatkozzanak a Hordához való csatlakozásról.

Ezzel a mai Silvermoon bemutatása véget ért, azonban akit érdekel, az csatlakozhat hozzám, és megnézhetjük, hogy melyik felét nem állították helyre Silvermoonnak, vagyis Silvermoon romjait. A Wayfarer’s Resten át tudunk visszajutni a Walk of Eldersre a város kapujához. Ott javaslom, szálljunk fel hátasunkra, mivel kicsit nagyobb távolságot kell megtennünk a romokig.
Ez itt a Dead Scar, az az útvonal, amelyen keresztül Arthas és a Scourge haladt a Sunwell felé, hogy ott feltámaszthassák Kel’Thuzadot. A föld, amelyen jártak, a mai napig nem heverte ki a rontást és romlottságot, amelyet magukkal hoztak.

Ruins of Silvermoon

Ma egyedül Falconwing Square az a Ruins of Silvermoon területén, ami gyéren bár, de lakott. Az egykori lenyűgöző város ezen része ma is romokban áll, és nem tudjuk, hogy valaha is helyre tudjuk-e állítani. Az itt élők a Wretchedekkel küzdenek meg nap mint nap, azokkal az egykori high, majd blood elfekkel, akiket teljesen elemésztett a mágia iránti függőségük, és emiatt lassan eszüket vesztették. A Wretchedek mindenáron mágia iránti szomjukat kívánják oltani, ezért különösen veszélyesek saját magukra és másokra is. Hogy ez a folyamat visszafordítható-e, arra a mai napig nem kaptunk választ. Reméljük, hogy az újjáépült és megtisztított Sunwell után valamikor majd ez a romos rész is újra régi pompájában tündökölhet.

Én megköszönöm mára szíves figyelmeteket, remélem, jól éreztétek magatokat.
Ha van kedvetek, kóboroljatok egy kicsit itt a romok között, de akinek kedve van, azzal visszatérhetünk iszogatni a Silvermooni Városi Fogadóba (ahol alkoholt is felszolgálnak).

Itt pedig egy galériában megnézhetitek a túra alatt készült képeket (köszönet érte Nortonnak):

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

Vélemény, hozzászólás?

You have to agree to the comment policy.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .