CikkekCikkfordításWarcraft történelem

A Nightwell, a Sunwell és a Well of Eternity

Mi is Azeroth? Amit eddig megtudtunk a Legionben, az az, hogy a bolygó maga egy Titán világ-lélek otthona – lényegében egy bébi Titán. Sajnos ez a világ-lélek nem fejlődhet békés körülmények között. Az Old Godok fertőzése és a Burning Legion többszöri támadásai következtében Azeroth állandó veszélyben forog.

És ez a veszély tükröződik a világ felszínén is.

Azeroth világának felszínét számos „kút” borítja. Mi a különbség közöttük? Van egyáltalán különbség?

A Well of Eternity (Örökkévalóság Kútja)

Az első hatalmas, misztikus vízforrás a Well of Eternity volt – bár egyáltalán nem víz található benne. Amikor a Titánok először Azeroth-ra érkeztek és felfedezték az Old Godokat, egy hatalmas háborút vívtak a Voidnak ezek ellen a rosszindulatú lényei ellen. Mivel a Titánok aggódtak, hogy nagy méretük miatt megsérthetik a világ-lelket, ha ők maguk jelennének meg a felszínen, ezért létrehoztak egy sereget – a Titán-koholtakat (titan-forged) –, hogy helyettük harcoljanak.

De ahogy a Titán-Koholtak eljutottak Y’Shaarj bástyájáig, a Titánok aggódni kezdtek, hogy seregük mégsem lesz képes kitartani az Old Goddal szemben. Ezzel a gondolattal fejében Aman’Thul lenyúlt az egekből Azeroth-ra, és megpróbálta kitépni Y’Shaarjt a világ felszínéről. Habár az Old Godot széttépte, a világ-lélek is megsérült ennek eredményeként. Elborzadva jöttek rá a Titánok, hogy az Old Godok már túl mélyen belevájták magukat a világ-lélekbe ahhoz, hogy egyszerűen eltávolítsák őket.

Ezek után hagyták, hogy a Titán-Koholtak eltakarítsák a romokat. A Titán Őrzők megállás nélkül dolgoztak azon, hogy elállítsák a vérzést, és mágikus védelemmel vegyék körül. Azeroth arcane életvére végül felügyelet alá került, és az őrzők ezt nevezték el Well of Eternitynek, vagyis Örökkévalóság Kútjának. Miután a Titánok elhagyták Azeroth-ot, az őrzők folytatták munkájukat a kúttal.

Freya Őrző azt határozta el, hogy a Titán arcane életvérének felhasználásával új életeket fog létrehozni. Olyan területeket hozott létre, ahol a Kút energiáit összeolvasztotta – Sholazar Basin, Un’Goro Crater és a Vale of Eternal Blossoms. Ebbe beletartoztak a Vad Istenek (Wild Gods) is – akiket Ősöknek (Ancients) vagy August Celestialoknak (Mennyei Istenségek), vagy Loáknak is hívnak.

A második Well of Eternity

Az Ősök Háborúja (War of the Ancients) végén bekövetkezett a Sundering (Hasadás), az az esemény, amely Azeroth őskontinensét a ma is ismert földrészekké hasította. Emellett a Well of Eternityt is elpusztította – szétszórva Azeroth arcane életvérét az egész világon. Ami maradt utána, az kaotikus energiák viharos örvénye. Az egyensúly, amelyet a Titán-koholtak olyan óvatosan létrehoztak és őriztek, semmivé lett, és a Maelstrom lett az eredmény.

De mielőtt még a Well of Eternityt lerombolták volna, Illidan Stormrage néhány üvegnyit megmentett a tó vizéből. Három üvegnyit magával vitt és beleöntött a Hyjal-hegy tetején lévő tóba. Ezzel egy új Well of Eternityt hozott létre – a másodikat fajtájából. Habár ez is elég hatalmas, lehet vitatkozni azon, hogy vajon kisebb-e az ereje az eredeti Kútnál. Ez is egy Well of Eternity, de Azeroth saját vize által felhigított. Az Aspektusok létrehozták Nordrassilt, a Világfát, hogy biztonságban tartsák a Wellt, és az éjelfeket bízták meg a Világfa felügyeletével.

Nordrassil gyökerei mélyen benyúlnak a talajba, ezzel pedig életadó energiákat juttatnak el szerte a világon, hasonlóan ahhoz, ahogy az eredeti Well of Eternity tette. A Harmadik Háború végén Nordrassil súlyosan megsérült, amikor Archimonde-ot legyőztük. De a Well megmaradt, és idővel Nordrassil is megújult.

A Sunwell (Napkút)

Az Ősök Háborúja után Azshara Highborne-jai – legalábbis akik maradtak – a többi éjelf között húzta meg magát. Azonban teljesen eltiltották őket az arcane varázslatok gyakorlásától, amelyet pedig egykor szabadon használhattak. A Highborne-ok megpróbálták meggyőzni a többi kaldoreit az arcane mágia erejéről azzal, hogy egy mágikus vihart eresztettek Ashenvale-re. Ez a terv azonban teljesen visszaütött, és a Highborne-okat száműzték Kalimdorról.

Az Eastern Kingdoms területére utaztak, és végül egy általuk Quel’Thalasnak elnevezett helyen telepedtek le. Vezetőjük egy egykori Highborne, Dath’Remar Sunstrider volt, akinek a birtokában volt egy üvegcsényi víz az eredeti Well of Eternity-ből Illidan üvegei közül. Illidan példáját követve Dath’Remar is egy tóba öntötte az üveg tartalmát, amely erőteljes ley vonalak találkozásánál feküdt. Az eredmény a Sunwell, vagyis a Napkút lett.

Ez ismét nem volt olyan erőteljes, mint az eredeti Well of Eternity. De bőven elég volt ahhoz, hogy ellássa a quel’doreieket, és erejével felruházza őket minden egyes nap. A quel’doreiek függőjévé váltak, még akkor is, ha sokáig nem ismerték fel, hogy milyen mélyen beléjük ivódott. Amikor a Harmadik Háború során a Sunwellt elpusztították, a quel’doreiek – akik akkor már sin’doreieknek, blood elfeknek, vagyis vérelfeknek hívták magukat – jelentősen szenvedtek ennek következtében.

De a Sunwell nem veszett el. Miután Kil’jaedent legyőzték a Sunwell Plateau-nál, Velen próféta, a draeneiek vezetője érkezett hozzájuk a naaru M’uru utolsó szikrájával. M’uru szíve képes volt újraindítani a Sunwellt, újra erővel ruházva fel a vérelfeket – erővel, amely egyszerre volt arcane erő és a Light ereje.

Vale of Eternal Blossoms (Örök Virágzás Völgye)

Eközben Pandarián megkoronázták Shaohao Császárt, és ekkor elmondtak neki egy jóslatot, amely feltárta előtte az Ősök Háborújának eseményeit. Félve és kétségbeesve népe sorsától utazott el a Neverest hegy csúcsára, ahol beszélt a Jade Serpenttel és tanácsot kért tőle. A Jade Serpent azt javasolta Shaohaonak, hogy szabaduljon meg terheitől, tisztítsa meg szellemét, és váljon eggyé a földdel.

Próbák egész sorozatán át tette ezt meg Shaohao, és minden egyes alkalommal legyőzött egy Sha-t. Létrehozta a Shado-Pant, hogy vigyázzanak és védjék meg a földet minden további Sha fenyegetéstől, és elmondta népének, hogy minden napot a maga egészében éljenek meg, és minden este az elme terhektől mentes békéjével aludjanak. Aztán a Terrace of Eternal Springhez (Örök Tavasz Terasza) ment, felemelkedett, és egy sűrű, óvó ködbe burkolta egész Pandariát. Amikor a világ szétszakadt, Pandaria csendben tovaúszott az óceánban, sértetlenül.

Ez azt jelenti, hogy a Vale of Eternal Blossoms vizei vannak a legközelebb az eredeti Well of Eternity vizéhez. Ezeket a vizeket Garrosh Hellscream szennyezte be, amikor a szentelt vizekbe mártotta Y’Shaarj szívét. De Orgrimmar ostroma során újra megtisztítottuk, amikor legyőztük Immerseust. Habár, ahogy Lorewalker Cho is fogalmazott, sok idő kell a Vale-nek ahhoz, hogy meggyógyuljon, de erőfeszítéseink valószínűleg megőrizték a Well of Eternity ezen szeletkéjét, és új reményt adnak Pandaria megújulására.

A Nightwell (Éjkút)

És aztán itt van a Nightwell is, egy teljesen más színű szörnyeteg. A Sundering előtt Grand Magistrix Elisande Highborne varázslók egy kis csoportját irányította Suramarban. Habár eredetileg Azshara királynőhöz voltak hűségesek, Azshara egyezkedései a Burning Legionnel nagy nyugtalanságot váltott ki bennük. Amikor Elisande rájött, hogy a Legion egy második portált tervez létrehozni a suramari Elune Templomában, úgy döntött, hogy ami sok, az sok.

A Pillars of Creation (Teremtés Oszlopai) segítségével, Elisande és követői egy sor feltörhetetlen mágikus pecséttel lezárták a portált. De nem csatlakoztak a kaldoreiekhez, akik Azshara és a Legion ellen harcoltak. Helyette egy mágikus pajzs mögé zárták magukat. Ez megőrizte a város általuk lezárt részét a Sundering során, és így az ott élők túlélhették azt. Megőrizte az eredeti Well of Eternity egy részét is.

Miután csak saját magukra hagyatkozhattak, a Highborne-ok rájöttek, hogy a védőpajzs mögött előbb vagy utóbb éhen fognak halni, ha kifogynak az élelemből. Ezért Elisande az egyik Pillar of Creation – az Eye of Aman’thul – segítségével létrehozta a Nightwellt, vagyis az Éjkutat. Ez a mágikus energiákkal extrán feltöltött csatorna lett az élelmezés egyetlen formája az egykori Highborne-ok számára, akiket onnantól Nightborne-oknak (Éjszülöttek) hívtak.

Azeroth többi kútjával ellentétben az teljesen elképzelhető, hogy a Nightwell sokkal hatalmasabb még az eredeti Well of Eternity-nél is. Ez nemcsak Azeroth világ-lelke életvérének koncentrációja. Ezt még egy Pillar of Creation erejével is egyesítették. Mondani se kell, a Nightborne-ok evolúciója és átváltozása, ahogy függőségük is a Nightwellhez, mind-mind a Nightwell fejlődésével vannak összefüggésben.

Moonwells (Holdkutak)

Nyilvánvaló, hogy vannak más kutak is Azerothon, habár egyik sem olyan jelentőségű, mint a fentebb megtárgyaltak. Az éjelfeknek számos moonwellük van szétszórva a világon. Feltételezhetjük, hogy ezek a kutak mind az eredeti Well of Eternity vizének egy kis részét őrzik. Bár ha azt nézzük, hogy merre helyezkednek el igazán Azerothon, akkor valószínű, hogy ezeket a második Well of Eternity vizeiből hozták létre, és nem az eredeti forrásból.

Ami az eredeti Well of Eternityt illeti, még mindig megvan bizonyos mértékig. A Maelstrom viharos vize örvénylő energiák örök forgataga. Ne felejtsük el, hogy a Titán-koholtak eredeti célkitűzése az volt, hogy lenyugtassák és egyensúlyba hozzák az Aman’Thul által okozott sebet. Elképzelhető, hogy a Sundering széttörte azokat a mágikus védelmeket, amelyekkel körülvették a sebet, és amit ma látunk a Maelstromban, az az, ahogyan ez a seb kinézhetett akkor, amikor frissen keletkezett.

Habár a különböző kutak eredete mind ahhoz a pillanathoz köthetők, amikor Aman’Thul erőszakkal kitépte Y’Shaarjot a földből, ma már folyamatos életforrásként szolgálnak. Lehet azon vitatkozni, hogy vajon a világ változatos és teljesen egyedi életformái valaha is kifejlődtek volna a Well of Eternity és annak változatainak fejlődése nélkül. És talán ez az, ami megkülönböztet minket az univerzum többi részétől. Lehet, hogy más világokat és életeket is a Titánok befolyása alakított, de mi lehetünk az egyetlenek, akiket egy kivételesen hatalmas világ-lélek arcane életvére alakított ki és formált meg. Ő pedig Azeroth.

Forrás: Anne Stickney – Know your lore: The Nightwell, the Sunwell and the Well of Eternity /Blizzardwatch/

Szerk.: Hamarosan jön az Azerothi Históriák puhafedeles könyvváltozata! Ha szeretnél még az idén hozzájutni, akkor add le rendelésed a wowloreforditasok@gmail.com címre! Részletek a Facebookon

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .