Artifact fegyverekCikkekWoW:Legion

Maw of the Damned – A Blood Death Knightok fegyvere

A puszta fegyverek nem gyakran keltenek félelmet a démonokban. A Maw of the Damned kivétel. Már maga a név is egyrészt halálos félelmet, másrészt csodálatot vált ki a Burning Legionhöz hűekből. Még a démonok is vitatkoznak azon, hogy pontosan mennyi életnek vetett véget a Maw of the Damned. Csak egyvalaki tudja az igazságot. Netrezaarnak hívják, és a lelke magához a pengéhez van láncolva.

Ő az, aki félelmet kelt a démonokban. Ismerik a végtelen éhséget, amely lelkét égeti. Az éhséget, amely olyan hatalmas, hogy nem tud különbséget tenni barát és ellenség között. A Legion kezében Netrezaar szelleme egész civilizációkat emésztett el. Valaki más kezében nem fog hezitálni, hogy ugyanezt tegye a Legionnel. Élvezni fogja minden pillanatát.

1. rész

Annak ellenére, hogy vérontásának hosszú története van, a Maw of the Damned-et nem népirtás céljráa hozták létre. Azért hozták létre, hogy egyetlen életet vegyen el: a hatalmas démonlord, Kil’jaeden életét.

Kil’jaeden volt az eredar faj egyik legszeretettebb vezére. Puszta szavaival képes volt megindítani népe szívét és eszét. Amikor csatlakozott a démoni Burning Legionhöz, számos eredar vakon követte őt az úton.

Ezek között az eredarok között volt egy tehetséges kovács is, akit Netriusnak hívtak. Imádta Kil’jaedent, és egész életében az eredar vezető elismerését hajszolta. Netrius hűsége végső kifejezéseként felesküdött a Legionre.

Hűségének jutalmául Netriust újrafomálták a Legion mindent felemésztő fel-tüzében. Gyúlékony mágiák áramlottak át lelkén, kifacsarva testét és lelkét mindörökre.

Netrius – akit ekkor már Netrezaarnak hívtak – soha nem volt a régi. Még a Kil’jaeden iránt táplált érzései is megváltoztak. Ami egykor csodálat volt, most veszélyes megszállottságba fordult át. Nem volt elég számára, hogy elnyerje Kil’jaeden elismerését. Többre volt szüksége.

Egy gondolat kezdett formát ötleni Netrezaar fejében. Hogy kielégítse megszállottságát, elhatározta, hogy megalkot egy olyan fegyvert, amely elnyeli Kil’jaeden életerejét. Ezt a fegyvert fogják majd egy nap Maw of the Damned (az Elátkozott Bendője) néven ismerni.

2. rész

Netrezaar egy sokkal híresebb kovács lett a Burning Legionben. Háborús gépezetei világokat terrorizáltak. Pengéi egész civilizációkat döntöttek romba. De valójában ezeknek a fegyvereknek a többsége puszta kísérlet volt arra, hogy létrehozza a tökéletes fegyvert, ami majd elnyeli Kil’jaedent.

A siker azon múlott, hogy egy olyan anyagra bukkanjon, amely képes elszívni és magában őrizni a démon lord életerejét. Netrezaar éveken át kutatott egzotikus ásványok után, amelyeknek többsége haszontalannak bizonyult.

Ígéretes felfedezést tett Nihilamon, a Végzet Világon. Réges-rég a Legion vezére, Sargeras és titán társai közötti háború megszaggatta a teremtés szövetét Nihilam körül. Apokaliptikus csatájuk elsötétítette a bolygót, és fémérceit túlvilági tulajdonságokkal ruházta fel.

Amikor Netrezaar ezeket a fémeket bányászta, szinte elpusztíthatatlannak találta őket. A megfelelő megvilágításban az ércek visszatükrözték néhány emlékképét a Sargeras és a titánok között dúló csatának. De ami a legfontosabb, ezek a fémek ugyanakkor kiszívták bármely élő esszenciáját, aki hozzájuk ért.

Évek óta ez volt az első alkalom, hogy Netrezaar örült. Végre megtalálta, amire szüksége volt.

3. rész

Netrezzar a Maw of the Damnedet az egyik leghatalmasabb démonkohóban hozta létre Arguson, az eredarok szülőbolygóján. Amikor más fegyvereket alkotott, gyakran kegyetlenséggel és rosszindulattal ruházta fel őket. A Maw-val azonban nem ez volt a helyzet. Netrezaar minden csodálatát és kifordult megszállottságát beleöntötte a pengébe.

Éjt nappallá téve dolgozott, egészen az ájulásig. A tökéletesség volt a célja. Nem is tudta volna ennél kevesebbel beérni egy olyan fegyver esetében, amely majd Kil’jaeden húsát fogja csókolni. A fejsze majd elszívja a démon lord életerejének minden unciáját, és azokat egyenesen Netrezaarba irányítja. Semmi nem veszhet kárba. Emellett a fejsze nyelét is megbűvölte, hogy amikor majd a fejszét viseli, annak fémje ne szívja el az ő esszenciáját.

Amikor végzett a munkájával, Netreezar az egyik leghatalmasabb fegyvert alkotta meg a Legion arzenáljában. Korábban még csak ehhez hasonlót sem lehetett látni, és a jövőben sem készült soha semmi ehhez hasonló.

4. rész

A Maw of the Damned első áldozata nem Kil’jaeden volt, hanem Netrezaar egyik szolgája.

Netrezaar tucatnyi mo’argot irányított, akik különösen leleményes démonok voltak, és főleg a fémmegmunkálásra, illetve a mérnöki munkákra szakosodtak. Sokan közülük ámulattal tekintettek az eredar kovácsra, őt azonban nem nagyon érdekelték követői. A kalapácshoz és a fogóhoz hasonlóan ők is csak puszta eszközök voltak fegyvertárában.

Hogy letesztelje a Maw-t, Netrezaar egy pár mo’argot kegyetlen kísérleteknek vetett alá. Lassan átvágta húsukat a fejszével, azt tanulmányozva, hogy milyen gyorsan szívja magába az életerejüket. A Maw pontosan úgy működött, ahogy tervezte. A démonok életenergiái a pengén keresztül Netrezaarba áramlottak.

5. rész

A két mo’arg közül, akikkel Netrezaar kísérletezett, az egyik túlélte. Gorelixnek hívták, és ő volt az eredar kovács legelkötelezettebb követője. Vagy legalábbis valaha az volt. A kísérletek miatt Gorelix összefonnyadt és elkorcsosult. Netrezaar iránti csodálata hevesebb gyűlöletté változott, mint bármely démonkohó.

Gorelixnek nem volt meg a fizikai ereje, hogy fellépjen Netrezaarral szemben. Mégha tudott volna is, a lázadás még rosszabb sorsot jelentett volna, mint a halál. Netrezaar Kil’jaeden kiválasztott eredarjai közé tartozott.

A megtört mo’arg megesküdött arra, hogy talál rá módot, hogy bosszút álljon mesterén. Figyelte Netrezaar minden lépését, hogy megkeresse gyenge pontját. Idővel Gorelix valamire furcsa dologra jött rá. Netrezaar fejszéje nagyon erős volt, de mégsem használta soha csatában. Elrejtve tartotta a többi démon elől, kivéve mo’arg szolgáit. Mi volt a célja, ha nem az, hogy leszúrja vele a Legion ellenségeit?

Ekkor ötlött fel Gorelixben, hogy Netrezaarnak soha nem állt szándékában a fejszét a Legion érdekében használni. Más célra alkotta meg.

6. rész

Netrezaar elégedett volt a Maw-val, és elhatározta, hogy eljött az ideje, hogy Kil’jaedenen használja. Ajándékként fogja majd megmutatni mesterének, aztán lecsap a gyanútlan démon lordra.

Talán működött is volna, ha nem lett volna Gorelix. Amikor a mo’arg tudomást szerzett a Kil’jaedennel való találkozásról, a kirakó utolsó darabja is a helyére került. Végre rájött Netrezaar fejszéjének valódi céljára.

Figyelmeztette Kil’jaedent a várható árulásra, és a démon lord kiötlötte a saját változatát cserébe. Kil’jaeden a terveknek megfelelően találkozott Netrezaarral. De mielőtt még a kovács bemutathatta volna „ajándékát”, a démon lord lecsapott. Mágiájával bezárta Netrezaar szellemét, miközben Gorelix megszerezte a Maw-t.

Ahogy Netrezaar kínsikolyai visszhangoztak egész Arguson, Gorelix lassan felvágta mestere húsát. Nem állt meg, míg csak a csontok nem maradtak.

7. rész

Netrezaar sorsa rosszabb volt, mint a halál. Kil’jaeden gondoskodott róla. Netrezaar üvöltő szellemét a kovács saját koponyájába zárta. Aztán utasította Gorelixet, hogy egyesítse a csontot a Maw of the Damned-del.

Így Netrezaar eggyé vált szeretett fejszéjével mindörökre. A fegyver fémjei folyamatosan szívják lelkét, amely így örökké kínzó éhséget érez. Nincs akkor mennyiségű életerő, amely valaha is kielégíthatné őt. Ellenkezőleg, minél többet fogyaszt el Netrezaar, annál rosszabbak lesznek éhségének szúró fájdalmai.

Kil’jaeden a fejszét Gorelixnek ajándékozta hűsége jutalmául. Egyetlen különös parancsot adott a mo’argnak: folyamatosan etesse Netrezaar szellemét, hogy tovább folytassa kínzását.

Gorelix kísérletezett a fejszével, arra használva, hogy elszívja az életerőt a Legion foglyaiból. A Maw of the Damned által kiszívott energiák sokszor túl sok voltak Netrezaar lelke számára. Ami megmaradt, az magába Gorelixbe áramlott, és fokozatosan visszatért megtört testébe az erő.

Ahogy a fejsze és eredetének híre terjedni kezdett, a démonok úgy beszéltek foglyáról, mint Netrezaar az Átkozott (Damned). Ebből a becenévből adta Gorelix az új nevét a fegyvernek.

Az Átkozott Bendőjének (Maw of the Damned) hívta.

8. rész

Egy kis világon, amelyet a Legion ostrom alá vett, jött rá Gorelix a Maw valódi erejére és potenciáljára.

Ő és egy csapat mo’arg azzal volt megbízva, hogy építsenek egy erődöt hadműveleteik központjaként. Az egyik csatában ezt az erődöt a világ legbátrabb védői rohamozták meg. Hatalmas lyuk tátongott a falon. Ha a mo’argok nem tudják hamar megjavítani, az egész erőd a Legion ellenségeinek kezére kerül.

Gorelix önként jelentkezett, hogy megvédi a lyukat, amíg a többi mo’arg dolgozik rajta. Ellenségeik százai viharoztak keresztül a falon, csatakiáltásokat üvöltve idegen nyelvükön. Gorelix azonban gyorsan ott termett, visszaszorítva mindenkit, aki a Maw halálos közelségébe került. Soha nem lankadt. Ellenkezőleg, minden egyes ellenség megölése egyre nagyobb erővel és vitalitással töltötte el.

Amikor az utolsó támadó is elhullott, a többi mo’arg rájött, hogy nincs többé szükségük arra, hogy megjavítsák a repedést. Gorelix betömte azt holttestekkel.

9. rész

Minél többet használta Gorelix a Maw-t, az annál jobban megváltoztatta őt. Óriási izomtömeggé változott, amely mellett minden más mo’arg eltörpült. Hatalmas kinézete egy új nevet szerzett neki: a Hústépő (Fleshripper).

Annak ellenére, hogy mekkora erőt adott neki a Maw, voltak olyan alkalmak, amikor Gorelix nem használta a fejszét. Néha a távolból figyelte, ahogy a Legion megostromolt egy újabb világot. Ezalatt Gorelix azzal bosszantotta Netrezaar szellemét, hogy leírta neki a csatát és hogy mennyi élet ment veszendőben.

Amikor a Maw fizikailag is remegni kezdett Gorelix kezében, tudta, hogy Netrezaar szelleme szenved. A mo’arg legalább annyi örömöt talált ezekben a kínzásokban, mint abban, hogy megszerzi áldozatai életerejét.

10. rész

A Centralis nevű világon biztosította be a Maw of the Damned helyét a legendás fegyverek között.

Centralis egy nagyerejű harcos népnek volt az otthona. Minden más népnél tovább álltak ellen a Legion hódítási kísérleteinek. De, mint mindenki, aki a démonokkal állt szemben, ők is bukásra voltak ítélve végül.

Azonban ahelyett, hogy Centralis lakóit egyszerűen csak elpusztították volna, Kil’jaeden úgy döntött, hogy épp megfelelő áldozatok lesznek a Maw of the Damned számára. Nagyerejű életesszenciájuk fel fogja falni Netrezaar szellemét, és új területeit nyitja meg a kínzásnak.

Kil’jaeden parancsára Gorelix Centralisra utazott. Egy hatalmas Legion sereg élén menetelt a Maw-val a kezében. A penge átvágott páncélon, húson és a lelkeken, amelyek előtte estek el. Centralisnak egyetlen sarka sem volt biztonságban Gorelix fejszéjétől. Egyetlen teremtmény, még a legkisebb vadállat sem kapott könyörületet.

Amikor hosszú menetelése véget ért, pusztán egy halott bolygó maradt utána.

11. rész

Centralis lemészárlása után Gorelix tovább folytatta tanulmányait, hogy hogyan maximalizálja a Maw pusztító erejét. Olyan hatékonyan kezelte a fejszét, hogy a Legion egyik legértékesebb eszközévé vált. Ahelyett, hogy Gorelix tehetségét apróbb csatákban vesztegették volna el, Kil’jaeden különleges feladatokra tartogatta őt.

Ez lehetővé tette Kil’jaeden számára is, hogy közel tartsa magához a Maw-t és tudjon annak hollétéről. Habár megbízott Gorelixben, nem bírta volna elviselni a gondolatot, hogy a fejsze az ellenség kezébe kerüljön.

Gorelix felügyelete alatt a Maw számtalan áldozatot szedett. Nem számított, hogy Netrezaar szelleme mennyire lakmározott, vad sikolyai folyamatosan visszhangoztak a fejszében. Még a démonok is elkezdtek félni a Maw-tól és annak elátkozott foglyától. Látták, hogy a fegyver egész népeket fogyasztott el. Egész világokat. Mégis mindig többet akart.

Nem tudjuk, hogy valaha is el fog-e halni Netrezaar éhsége.

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

4 thoughts on “Maw of the Damned – A Blood Death Knightok fegyvere

 • Nougye a Tomb of Sargeras végén végzünk Kil’Jaedennel, vajon evvel a fegyverrel fogjuk kivégezni? 🙂

  És köszi az írásokat. 🙂

  Reply
  • Ha blood death knighttal játszol, akkor biztos 🙂

   Reply
 • Nougye a Tomb of Sargeras végén végzünk Kil’Jaedennel, vajon evvel a fegyverrel fogjuk kivégezni? 🙂

  És köszi az írásokat. 🙂

  Reply
  • Ha blood death knighttal játszol, akkor biztos 🙂

   Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .