Azerothi HistóriákCikkekSzubjektívWoW:Legion

Sargeras és Azeroth

Mostanában elég sokszor felmerül a kérdés, hogy vajon amit Sargeras tesz, az tényleg gonosz dolog, vagy esetleg mégis neki van igaza? Mi lesz Azeroth-tal, ha felébred? Honnan tudjuk, hogy az Old Godok nem-e fertőzték már meg sikerrel Azerothot? Mit jelenthetnek Il’gynoth suttogásai valójában?

Ezeken a kérdéseken én is sokat töprengtem, és egy meglepő elmélet született meg a fejemben, amit nem bírok megállni, hogy ne osszak meg veletek 🙂 Előre figyelmeztetek mindenkit, hogy bár a leírt dolgok mind szerepelnek a hivatalos lore-ban, illetve a játékban, az abból levont következtetéseim kizárólag a saját gondolataim és egyáltalán nem biztos, hogy így fognak történni a dolgok.

Ennyi figyelmeztetés után pedig ugorjunk is bele a témába.

Megrontott Azeroth?

Az első, ami igazán gondolkodásra késztetett, azt a Scepter of Sargeras-szal, vagyis Sargeras Jogarjával kapcsolatban olvastam: a leírásban szerepelt az, hogy a jogar tetején lévő gömb ötletét az adta Sargerasnak, hogy volt egy látomása Azeroth-ról, Azeroth világlelkéről. Ebben a látomásban Azeroth világlelke és szeme romlott és démoni volt, amikor felnyitotta.

Vajon ez tényleg csak egy látomás volt, vagy valamennyire elhintette az igazságot Sargerasban? Most a fejtegetések kedvéért tegyük fel, hogy az, amit Sargeras látott, az valóban igaz: Azeroth világlelke romlott és démoni volt, és ezt Sargeras abban a pillanatban vette észre, ahogy Azeroth felnyitotta a szemét. Előfordulhat, hogy Azerothot mostanra már megrontották az Old Godok, csak mi nem is tudunk róla?

Nem tudjuk, hogy pontosan mikor érkeztek az Old Godok Azeroth-ral, mennyi ideig élt a Fekete Birodalom (Black Empire), és mennyi idő telt el azóta, hogy a Titánok seregei legyőzték és bebörtönözték az Old Godokat. Amit tudunk, az az, hogy mire a Titánok ideértek, addigra az Old Godok olyan mélyen befészkelték magukat Azeroth-ba, hogy teljes elpusztításuk a világlélek megsérülésével is járt, ahogyan az Y’Shaarj esetében is láthattuk. Tehát az Old Godok befolyása valóban elérte már Azeroth „magját”. De vajon sikerrel is jártak? Arról ugyanis semmilyen adatunk nincs, hogy a Fekete Birodalom legyőzése után milyennek találták Azeroth világlelkét a Pantheon és a Titán Őrzők. Előfordulhat, hogy ekkor még Azeroth ellenállt az Old Godok csábításának, de az is lehetséges, hogy nem, csak a Pantheon bízott abban, hogy a Titán Őrzők rendezése következtében még megfordítható a folyamat.

Il’gynoth suttogásai

Azóta viszont több tízezer év eltelt. És habár börtöneikben elzárva éltek és élnek mai napig az Old Godok, ez nem jelenti azt, hogy ne lettek volna aktívak. Földalatti börtöneik réseit és hibáit könnyen felfedezték, és ezeken az apró lyukakon keresztül máris képesek voltak ártó befolyásukat éreztetni. Ennek legékesebb példája Loken, a Titán Őrző, aki az elsők közül esett Yogg-Saron befolyásának áldozatává. Mi a garancia arra, hogy ez a fajta ártó befolyás elkerülte Azeroth világlelkét?

 • A szíve egy kráter, és mi megtöltöttük azt.

Ezt Il’gynoth suttogja nekünk az Emerald Nightmare során. Tudjuk, hogy egy nőről beszél (az angolban a she szót használja névmásként), és sokan Jaina Proudmoore-ra, vagy Sylvanas Windrunnerre gondoltak ennek kapcsán. De utalhat akár Azeroth-ra is! Hiszen Azeroth egy részét Aman’thul Y’Shaarjjal együtt kitépte, és tudjuk, hogy a mélyen tátongó sebet csak nagy nehézségek árán tudták a Titán Őrzők begyógyítani, és még akkor sem lett teljes a begyógyulás, hiszen a Well of Eternity (Örökkévalóság Kútja) megmaradt Azeroth felszínén.

Ezért teljesen logikusnak tűnik, hogy Il’gynoth eme állítása valójában a világlélekre vonatkozik, és a keletkező sebet részben saját lényükkel töltöttek meg, amit aztán esetleg a Titán Őrzők nem is vettek észre. De ez a seb, ami még mindig nyílt (jelenleg a Maelstrom), biztos, hogy egy könnyítés az Old Godok számára, hogy megfertőzzék az alvó titánt.

 • A gyémántkirályt tette meg bábujává.

Talán ez a legegyértelműbb mondat, ami arra utalhat, hogy Azerothot valójában megfertőzték már az Old Godok. A gyémántkirály egyértelműen Magni Bronzebeard, aki éppen a Legion érkezése előtt ébredt fel, ráadásul azzal az üzenettel, hogy ő lett a közvetítő Azeroth és a világ között. Lehet ennél egyszerűbb az Old Godok útja, minthogy egy mindenki által megbecsült vezetőn keresztül adják utasításaikat?

 • Harmadik halálával jelenti be érkezésünket.

Ez szintén nőről szól, és szintén sokan Jainára és Sylvanasra gondoltak. Sylvanas mindenképpen kiesik, hiszen ő már meghalt háromszor (Silvermoonnál, Icecrown tetején, amikor a mélybe veti magát Arthas halála után és Silverpine-ban, amikor lelövik), de Jainánál is erősen kérdőjeles, hogy Theramore-on kívül mi számítana a halálának. Azeroth-tal kapcsolatban viszont szintén megindokolható az állítás. Első „halála” az volt, amikor Aman’thul kitépte Y’Shaarjt a világból; a második pedig a Sundering, melynek során felrobbant a Well of Eternity. A Cataclysm és vele a Shattering az én álláspontom szerint azért nem számít a világlélek „halálának”, mert az nem volt kapcsolatban a Well of Eternityvel (ami Azeroth vére), illetve inkább Azeroth felszínét sértette és alakította át.

 • Felszíne fényesen ragyog, elrejtve az alatta lévő árnyékot.

Ez a mondat szintén utalhat Azeroth-ra, a bolygóra, amely kívülről egy fényesen ragyogó bolygó, hiszen a rajta élők immár harmadszorra próbálnak meg hősiesen szembeszállni a Lángoló Légió mérhetetlen erejével. De vajon mi van a felszín alatt? Mi lehet a mélyben, ott, ahol az Old Godok börtöne áll? Árnyak és a void, amelyet megpróbálunk féken tartani.

De mi van, ha mindez álca, és valójában már a teljes bolygó árnyékba borult, csak mi nem vettük eddig észre? Az alábbi kép a közelgő Nighthold raid egyik bossa, Star Augur Etraeus harca közben készült. Nézzétek meg a kép bal felének hátterét:

Nem úgy néz ki, mint egy olyan bolygó, amit az Old Godok uralmuk alá hajtottak? Lehetséges, hogy valójában már ez Azeroth?

Sargeras vágya

És akkor ismét felvetődik a kérdés: vajon tényleg rossz az, amit Sargeras tervez? Tényleg gond, hogy megpróbálja megakadályozni, hogy a Sötét Titán, az Old Godok uralma alatt álló világlélek felébredjen és elpusztítsa az egész univerzumot és fizikai létet? Innen nézve még értelme is lehet a dolognak, és mi valószínűleg tényleg az Old Godok malmára hajtjuk a vizet, hogy szembeszállunk legnagyobb ellenségeikkel, Sargeras-szal és az ő Lángoló Légiójával.

Csakhogy mit is akar pontosan tenni Sargeras? Valóban el akarja pusztítani Azerothot? Hiszen láthattuk, hogy egy másik világlelket egyetlen kardcsapással elintézett. Nem tehette volna ezt meg az Ősök Háborúja idején? Miért akart Azeroth bolygójára lépni, amikor valódi alakja akár háromszor-négyszer nagyobb lehet, mint a bolygó?

Két dolog van, ami szintén elgondolkodtatásra késztetett Sargeras-szal kapcsolatban. Az egyik egy Twitter-üzenet volt, amelyben Alex Afrasiabi kijelentette, hogy Sargeras elsődlegesen és elsősorban egy Titán mind a mai napig. Ezzel arra kérdésre válaszolt egyébként, hogy Sargeras képes-e meghalni, vagy az ő lelke is visszatér-e a Twisting Netherbe. De ez a válasz más szempontból is elgondolkodtatott. Főleg a már korábban említett Scepter of Sargeras történetének részletével együtt. A cikk elején nem a teljes részt idéztem. Most megteszem, mert kicsit más megvilágításba helyezi a dolgokat.

Nem sokkal a War of the Ancients során Sargerasnak volt egy látomása: a Well of Eternity újra felrobbant, de ez alkalommal magával rántotta őt Azeroth magjához. Csak egy pillanatig volt ott, de abban a pillanatban meglátta Azeroth alvó világlelkét – és abban a pillanatban a világlélek kinyitotta az egyik szemét és ránézett a Sötét Titánra. Elbűvölte őt.

Azóta Azeroth világlelkének szemén jártak a gondolatai gyakran. Megparancsolta az eredaroknak, akik a jogart készítették, hogy azzal az egy, magányos, csodálatos gömbbel koronázzák meg. Melléje az eredarok két nathrezim szárnyat helyeztek el, amely Sargeras elképzelését testesítette meg a világlélekről: romlott, démoni, és ami a legfontosabb, az övé.

Sargeras valóban el akarja pusztítani Azerothot? De ha nem akarja elpusztítani, akkor mit szeretne vele?

Sargeras és Azeroth

Kicsit vissza kell mennünk a kezdetekhez, ahhoz a pillanathoz, amikor Aman’thul felébredt, és elindult megkeresni a társait. Miért indult el, hogy más titánokat is megkeressen és felébresszen? Mert magányos volt. A Titánok társas lények, a Pantheon egy társas szervezet. Azért kutattak világlelkek után, mert azt szerették volna, ha minél többen vannak. De visszaemlékezhetünk arra is, hogy Sargeras kezdetben egyedül harcolt a démonok ellen. Csakhogy egyedül túl nehéz volt számára a feladat, ezért egy társat kért maga mellé, akivel időnként átbeszélhette a démonok elleni harcot, és akitől segítséget kérhetett, ha baj van.

Amióta Sargeras végzett a Pantheonnal, egyedül járja a világot, és egyedül vezeti a hatalmas Lángoló Légiót. Kil’jaeden és Archimonde sem a társai, hanem a szolgái, hiszen Kil’jaeden maga mondta Gul’dannak, hogy ő is egy mestert szolgál. Tehát Sargeras egyedül van küldetésében, és egyedül van a világon. Viszont a Titánok vágynak a társakra, és így Sargeras is vágyik rá.

Lehetséges, hogy Sargeras valójában nem elpusztítani akarja Azerothot, hanem felébreszteni, hogy a társa legyen? Erre elsőre nyilván azt mondanánk, hogy őrültség, hiszen ha Azeroth fertőzött, akkor ő lesz a Sötét Titán, aki elpusztíthatja az egész fizikai univerzumot. De mi van, ha Sargeras meghallott valamit abból, amit Aman’thul mondott neki Azeroth-ról? Mi van, ha igenis megértette, hogy a Titánoknak sikerült legyőzniük az Old Godokat és Azeroth-nak van esélye? Akkor, amikor Sargeras tudomást szerzett Azeroth létezéséről, számára már nem volt visszaút. Bukott Titán volt, aki szabadon bocsátotta a démonokat, teste teljesen megváltozott és kicsavarodott.

Mi van, ha Sargeras úgy gondolja, hogy Azerothot is magához hasonlóvá változtatja? Hogy ketten együtt vegyék fel a harcot a Void Lordokkal szemben? A látomásból kiderül, hogy Sargeras nagyon vágyik egy társra, és elképzelhető, hogy ez a társ Azeroth lenne. Sargeras magának akarja Azerothot, aki elbűvöli őt romlott, démoni lényével, és aki hozzá hasonló és teljesen az övé. Ketten együtt pedig az egész univerzum urai lehetnek, akik akár a Void Lordokat is képesek legyőzni.

Amiért harcolunk

Ez így mind szép és jó, és akár az is következhetne, hogy tényleg mi, Azeroth lakói vagyunk a hülyék, hogy nem szövetkezünk a Lángoló Légióval az Old Godok ellen. Csakhogy egy dolgot ne felejtsünk el: a Lángoló Légió teremtményei a Twisting Nether teremtményei. Az ő mágiájuk a fel, ez az ő lételemük, és ezt elsősorban más lények élet-erejének elszívásával tudják táplálni. Mégha sikeres is lenne a közös harc, miután legyőzték a Void Lordokat, a Lángoló Légió tovább folytatná hadjáratát az univerzum népeinek elpusztítása miatt. Azért folytatná tovább, mert nem tehet mást. A démonok ugyanis csak attól élnek, ha elszívják mások élet-erejét. Előbb vagy utóbb saját szövetségeseikre fognak támadni.

Ezért nem lehet behódolni a Lángoló Légiónak és Sargerasnak sem, mert a történet vége így is ugyanaz: a démoni horda végül mindent el akar majd pusztítani és fel akar égetni, legvégül saját magát. Ezért küzdünk és harcolunk az utolsó leheletünkig ellenük, még akkor is, ha ezzel lehet, hogy az Old Godoknak teszünk egy szívességet.

És hogy mi van akkor, ha a csata eleve reménytelen, ha a kozmikus harc halálra van ítélve, mert Azerothot már megfertőzték az Old Godok és innét már nincs visszaút? Egyáltalán nem biztos, hogy Azeroth fel fog ébredni. Eddig nem tette meg, és nekünk fogalmunk sincs arról, hogy mi kellene ahhoz, hogy az alvó világlélek felnyissa szemét, és Titánként kelljen életre. Előfordulhat az az eset is, hogy éppen az lesz Azeroth lakóinak feladata, hogy megakadályozzák a titán felkelését, mert csak így kerülhető el a világ vége.

Akárhogy is van, kétségtelen tény, hogy a Warcraft univerzum sorsfordító pillanatai zajlanak jelenleg Azerothon. Nekünk ugyanis meg kell akadályozni, hogy akár a Lángoló Légió, akár az Old Godok győzelmet arassanak felettünk. És úgy tűnik, hogy mi egyelőre magunkra számíthatunk csak.

FavoriteLoadingAdd hozzá kedvenceidhez

Gitta

Gitta vagyok, a WoWLore Fordítások blog írója és gazdája. 2008 óta játszok a WoW-val kisebb-nagyobb megszakításokkal (mostanában inkább nagyobbakkal). 2010 nyara óta fordítok lore témájú írásokat magyar nyelvre. 2011. januárjában indítottam el saját blogomat, a WoWLore Fordításokat, mely mára a legnagyobb magyar nyelvű lore-ral foglalkozó oldal. 2015-ben írásaim egy részéből gyűjteményt hoztam létre Azerothi Históriák néven, mely 2016. decemberében nyomtatott formában is megjelent (jelenleg csak elektronikusan elérhető).

48 thoughts on “Sargeras és Azeroth

 • Tetszik a gondolkodás módod,úgy hallottam hogy a Blizzardnak még van egy nagyon EPIC sztorija,én valami világrengető fordulatra várok.

  Reply
 • Sargeras szerelmes? xd Egyébként, nem is tudom, volt női titán a pantheonban? Mert ha nem akkor Azeroth ebben is egyedi.

  Reply
  • Volt női Titán, Eonar. Tőle kapta a hatalmát Freya, Alexstrasza és Ysera is.

   Reply
 • Nagyon vad, nagyon elegáns. A konspiráció vége számunkra ugyan az. Ha nem a légió, akkor az old godok, ha nem ők lehet Azeroth maga végez velünk. Arról senki se beszél ha fel kel egy világlélek mi lesz a bolygóval vagy „burokkal”.

  Reply
  • Köszönöm 🙂 Szerintem azért nem beszél senki sem arról, hogy mi lesz a bolygóval, mert ezt egyelőre még talán maga a Blizzard sem tudja 🙂

   Reply
 • A fény serege mikor fog színre lépni ? És kik ők konkrétan azt lehet tudni ?

  Reply
  • Nem tudjuk, hogy mikor jelennek meg, amit meg tudunk róla, az meghaladja egy komment terjedelmét, de lesz majd róla külön cikk a jövőben 🙂

   Reply
 • Szerintem a sztory annyira képlékeny a Blizz számára is, hogy nincs konkrét story csak pár vázlatpont amit bármikor megváltoztathatnak. Egy biztos, azt látni, hogy a Blizz nem szeretné a közeljövőben lezárni a történetet, s ez bennem kicsit negatív gondolatokat ébreszt, talán soha nem is akarják befejezni. Egyébként köszi, hogy megosztottad a elméleted. 🙂

  Reply
 • Sziasztok alkalmam volt meghalgatni iligynoth össes ,,suttogását” kettő eléggé aggaszt ,,a földből meríti erejét,a mi földünkből a mi erőnket” a másik meg ,,5 kulcs mely megnyitja utunkat 5fáklya mely megvilágítja ösvényünket” véletlenül nem 5pillar of creation van?de! még valami ,,boy kinget” aki három hazugsátok ajánl fel (nemigazán értem ezt a mondatot). Csak remélni merem hogy nem Anduinról van szó.Lehetséges hogy már a pillar of creationok is az oldgodok fertőzésének áldozotai? Szerintetek jó nyomon járok?

  Reply
  • Meg ,,raven lordról” is szó esik. először Medivhre gondoltam de ő halott.De Khadgar nem varjú alakban közlekedik akárcsak Medivh? Szerintem itt lessz a világrengető fordulat amire vártam

   Reply
  • Szia! Ezekből a suttogásokból még bármi lehet 🙂 az természetes, hogy az 5 fákyla kapcsán szinte mindenki a Pillars of Creationre gondol, ahogy a raven lord kapcsán meg Khadgarra (bár az még Odyn is lehet). De az is lehet, hogy mindez csak porhintés, és csak jó sokára, vagy egyáltalán nem fogjuk megtudni, mit jelentettek ezek a mondatok 🙂

   Reply
   • Köszi a választ azért eléggé bizarr mennyire tudod kötni /feltételezni a nagy összeesküvést.én már odáig spekuláltam hogy Khadgar azért küzd a pegion ellen hogy megmentse azerothot az oldgodoknak

    Reply
 • Érdekes felvetés, bár szerintem ezt nem fogják meglépni hogy az azerothi titán rossz lesz, legalább is remélem, mert pont dolgozom egy sztori szálon, ami egy starcraft 2ben elkészített warcraft modnak a sztorija lenne, ami párhuzamosan haladna a wow sztorijával egy kis vissza tekintéssel a hyjal hegyi csatára, ahol megismerjük a szereplőket hogy hogyan lettek csapat, és van egy szereplő, akinek lenne a sztori egy bizonyos pontján, a sztorit még nem dolgoztam ki teljesen és még csak a fejemben van :), szóval az egyik monológját úgy zárná le hogy: I must protect he/she. Tényleg jó lenne ha hamarosan kiderülne az azerothi titán neme bár eddig úgy tűnik hogy lány, legalább is ha össze gyűjtünk mindent amit tudunk.

  Reply
  • kiegészítés: Nem teljesen lenne párhuzamos, mert a vanilla elején kezdődik a jelen, és szép lassan követi a wow főbb eseményeit, közben pedig bele építek minden utólag belerakott dolgot, utalva rájuk pl már vanilla idején a worgenek eredetére amit cata alatt bontottak ki teljesen stb. Ez kicsit off lette de nem találtam szerkesztés gombot hogy a nagyjából on-os kommentbe bele szerkesszem.

   Reply
  • Ha elkészültél én sZivesen elolvasnám

   Reply
   • Szia nem tudom nekem írtad e a szívesen elolvasnád, de ha igen akkor, ez főleg játék mód lesz tehát majd végig játszani tudod, vagy megnézni az általam készített végig játszást youtubeon :). Maga a koncepció akció vígjáték lenne, méghozzá úgy hogy a szereplők tudják hogy szereplők és néha céloznak is rá pl ha valakinek nincs még kész az animációja, vagy pl ha raget vagy furyt használ akkor ezzel kapcsolatba viccek, pl beszól a csapattársnak hogy nőjön a rage :). Persze azért próbálom tartani az egyensúly a történet vezetés és a kikacsintások között. Egyenlőre még az alatta lévő módot heggesztem, mert még annak is csak az elején járok, ami egyébként a teljes warcraft sorozat sztorija végig játszható lesz, a warcraft előttől amit a mozi után warcraft beginsnek neveztem el de a játék sztoriját fogja mutatni nem a filmét aztán végig megy az első 3 warcraft sztoriján, és a wow sztorikon is. Viszont ami a korábban említett modot illeti, az egységeket fog felhasználni az előbbi modból, viszont a sztorija inkább a főszereplő csapatról, és a wow fő sztori vonalait követve halad.

    Reply
    • Mivel nem ismerem a karakter limitet ezért írom ezt új kommentbe:
     nyitó jelent terve: Helyszín, Plaguelands Andorhal, A kamera közelről mutatja az egyik szereplőt ahogy fut valami elől, a társaival, majd a kamera kizoomol hogy társai is láthatóak legyenek közbe beszélnek egymással, majd zsákutcába érnek, itt egy pársoros szócsata alatt, az őket üldöző undead csapatok akik sokkal többen vannak utol érik őket. Majd jön az ajaj, mindmeghalunk, poénkodás, és nyavajgás karaktertől függően, majd hirtelen a semmiből becsapódik egy mortar löveg, majd még 1 majd még egy, majd miután eloszlik a füst, pár puskalövés és nyíl suhanás, után a maradék élő undeadek a földre hullnak és megjelenik a csapat másik része, akik közül az egyik közli hogy a munka mára kész, és mehetnek haza, majd tábortűz beszélgetés kezdődik ahol vissza ugrás lesz a hyjal csatához, ahol elkezdjük megismerni az első alapítókat, majd folyamatosan haladva előre a jelenig ami a vanilla eleje, szépen megismerik a játékosok a csapatot.

     Reply
     • Illetve pontosítom kicsit, mert úgy kezdődne hogy Kalimdor Mount Hyjal 4 years ago, és amikor az ottani események lezajlanak a karakterekkel, nowadays és jön egy hasonló jelenet, amit fentebb írtam, bár az eredeti koncepció szerint van egy mage aki pajzsburkot von köréjük, és elteleportálja őket a mortar csapathoz, és a lövészek meg íjjászok ekkor nincsenek ott, csak azok akik az eredeti csapatba azok. A lezárást ennél a résznél nem tudom, mert eredetileg egy kommandós akció, lenne ahol nem teljesen a terv szerint alakulnak a dolgok de végül megoldják.Szóval még mindig tervezgetem, de valószínűleg az a verzió lesz amit most írtam.
      Illetve még a 2 közé tervezek eseményeket, de azt hogy flashback formájába vagy időrendbe minta fenti két esemény azt még nem tudom.

     • Majd küldj linket

 • Valamiért nem tudok direkt neked replyolni, de rendben amint lesz valami amit publikálok ezzel kapcsolatban, majd elküldöm, feltéve ha megtalálom ezt a topikot, mert nem tudom mikor lesz a publikálás, addig még pár cikk kifog jönni.

  Reply
  • Hát szerintem ezalatt a cikk alatt lész még pár chozzászólás

   Reply
   • Ha gondolod megadhatom a csatorna nevét meg a projekt oldalát, már mint egész pontosan a másik projektjét, aminek a forrás fájljai lesznek az alapok a fentebb leírt projekthez. Csak nem tudom mik a komment szabályok a más oldalakra való linkelést illetően. Szóval Gitta ha valamilyen szabályt sértek nyugodtan töröld a kommentet :). Végül beküldtem de valamiért nem küldte el, lehet átléptem a karakter limitet, vagy más egyéb gond van.

    Reply
 • Sziasztok alkalmam volt meghalgatni iligynoth össes ,,suttogását” kettő eléggé aggaszt ,,a földből meríti erejét,a mi földünkből a mi erőnket” a másik meg ,,5 kulcs mely megnyitja utunkat 5fáklya mely megvilágítja ösvényünket” véletlenül nem 5pillar of creation van?de! még valami ,,boy kinget” aki három hazugsátok ajánl fel (nemigazán értem ezt a mondatot). Csak remélni merem hogy nem Anduinról van szó.Lehetséges hogy már a pillar of creationok is az oldgodok fertőzésének áldozotai? Szerintetek jó nyomon járok?

  Reply
  • Szia! Ezekből a suttogásokból még bármi lehet 🙂 az természetes, hogy az 5 fákyla kapcsán szinte mindenki a Pillars of Creationre gondol, ahogy a raven lord kapcsán meg Khadgarra (bár az még Odyn is lehet). De az is lehet, hogy mindez csak porhintés, és csak jó sokára, vagy egyáltalán nem fogjuk megtudni, mit jelentettek ezek a mondatok 🙂

   Reply
   • Köszi a választ azért eléggé bizarr mennyire tudod kötni /feltételezni a nagy összeesküvést.én már odáig spekuláltam hogy Khadgar azért küzd a pegion ellen hogy megmentse azerothot az oldgodoknak

    Reply
  • Meg ,,raven lordról” is szó esik. először Medivhre gondoltam de ő halott.De Khadgar nem varjú alakban közlekedik akárcsak Medivh? Szerintem itt lessz a világrengető fordulat amire vártam

   Reply
 • Valamiért nem tudok direkt neked replyolni, de rendben amint lesz valami amit publikálok ezzel kapcsolatban, majd elküldöm, feltéve ha megtalálom ezt a topikot, mert nem tudom mikor lesz a publikálás, addig még pár cikk kifog jönni.

  Reply
  • Hát szerintem ezalatt a cikk alatt lész még pár chozzászólás

   Reply
   • Ha gondolod megadhatom a csatorna nevét meg a projekt oldalát, már mint egész pontosan a másik projektjét, aminek a forrás fájljai lesznek az alapok a fentebb leírt projekthez. Csak nem tudom mik a komment szabályok a más oldalakra való linkelést illetően. Szóval Gitta ha valamilyen szabályt sértek nyugodtan töröld a kommentet :). Végül beküldtem de valamiért nem küldte el, lehet átléptem a karakter limitet, vagy más egyéb gond van.

    Reply
 • Szerintem a sztory annyira képlékeny a Blizz számára is, hogy nincs konkrét story csak pár vázlatpont amit bármikor megváltoztathatnak. Egy biztos, azt látni, hogy a Blizz nem szeretné a közeljövőben lezárni a történetet, s ez bennem kicsit negatív gondolatokat ébreszt, talán soha nem is akarják befejezni. Egyébként köszi, hogy megosztottad a elméleted. 🙂

  Reply
 • Sargeras szerelmes? xd Egyébként, nem is tudom, volt női titán a pantheonban? Mert ha nem akkor Azeroth ebben is egyedi.

  Reply
  • Volt női Titán, Eonar. Tőle kapta a hatalmát Freya, Alexstrasza és Ysera is.

   Reply
 • A fény serege mikor fog színre lépni ? És kik ők konkrétan azt lehet tudni ?

  Reply
  • Nem tudjuk, hogy mikor jelennek meg, amit meg tudunk róla, az meghaladja egy komment terjedelmét, de lesz majd róla külön cikk a jövőben 🙂

   Reply
 • Nagyon vad, nagyon elegáns. A konspiráció vége számunkra ugyan az. Ha nem a légió, akkor az old godok, ha nem ők lehet Azeroth maga végez velünk. Arról senki se beszél ha fel kel egy világlélek mi lesz a bolygóval vagy „burokkal”.

  Reply
  • Köszönöm 🙂 Szerintem azért nem beszél senki sem arról, hogy mi lesz a bolygóval, mert ezt egyelőre még talán maga a Blizzard sem tudja 🙂

   Reply
 • Tetszik a gondolkodás módod,úgy hallottam hogy a Blizzardnak még van egy nagyon EPIC sztorija,én valami világrengető fordulatra várok.

  Reply
 • Érdekes felvetés, bár szerintem ezt nem fogják meglépni hogy az azerothi titán rossz lesz, legalább is remélem, mert pont dolgozom egy sztori szálon, ami egy starcraft 2ben elkészített warcraft modnak a sztorija lenne, ami párhuzamosan haladna a wow sztorijával egy kis vissza tekintéssel a hyjal hegyi csatára, ahol megismerjük a szereplőket hogy hogyan lettek csapat, és van egy szereplő, akinek lenne a sztori egy bizonyos pontján, a sztorit még nem dolgoztam ki teljesen és még csak a fejemben van :), szóval az egyik monológját úgy zárná le hogy: I must protect he/she. Tényleg jó lenne ha hamarosan kiderülne az azerothi titán neme bár eddig úgy tűnik hogy lány, legalább is ha össze gyűjtünk mindent amit tudunk.

  Reply
  • Ha elkészültél én sZivesen elolvasnám

   Reply
   • Szia nem tudom nekem írtad e a szívesen elolvasnád, de ha igen akkor, ez főleg játék mód lesz tehát majd végig játszani tudod, vagy megnézni az általam készített végig játszást youtubeon :). Maga a koncepció akció vígjáték lenne, méghozzá úgy hogy a szereplők tudják hogy szereplők és néha céloznak is rá pl ha valakinek nincs még kész az animációja, vagy pl ha raget vagy furyt használ akkor ezzel kapcsolatba viccek, pl beszól a csapattársnak hogy nőjön a rage :). Persze azért próbálom tartani az egyensúly a történet vezetés és a kikacsintások között. Egyenlőre még az alatta lévő módot heggesztem, mert még annak is csak az elején járok, ami egyébként a teljes warcraft sorozat sztorija végig játszható lesz, a warcraft előttől amit a mozi után warcraft beginsnek neveztem el de a játék sztoriját fogja mutatni nem a filmét aztán végig megy az első 3 warcraft sztoriján, és a wow sztorikon is. Viszont ami a korábban említett modot illeti, az egységeket fog felhasználni az előbbi modból, viszont a sztorija inkább a főszereplő csapatról, és a wow fő sztori vonalait követve halad.

    Reply
    • Mivel nem ismerem a karakter limitet ezért írom ezt új kommentbe:
     nyitó jelent terve: Helyszín, Plaguelands Andorhal, A kamera közelről mutatja az egyik szereplőt ahogy fut valami elől, a társaival, majd a kamera kizoomol hogy társai is láthatóak legyenek közbe beszélnek egymással, majd zsákutcába érnek, itt egy pársoros szócsata alatt, az őket üldöző undead csapatok akik sokkal többen vannak utol érik őket. Majd jön az ajaj, mindmeghalunk, poénkodás, és nyavajgás karaktertől függően, majd hirtelen a semmiből becsapódik egy mortar löveg, majd még 1 majd még egy, majd miután eloszlik a füst, pár puskalövés és nyíl suhanás, után a maradék élő undeadek a földre hullnak és megjelenik a csapat másik része, akik közül az egyik közli hogy a munka mára kész, és mehetnek haza, majd tábortűz beszélgetés kezdődik ahol vissza ugrás lesz a hyjal csatához, ahol elkezdjük megismerni az első alapítókat, majd folyamatosan haladva előre a jelenig ami a vanilla eleje, szépen megismerik a játékosok a csapatot.

     Reply
     • Illetve pontosítom kicsit, mert úgy kezdődne hogy Kalimdor Mount Hyjal 4 years ago, és amikor az ottani események lezajlanak a karakterekkel, nowadays és jön egy hasonló jelenet, amit fentebb írtam, bár az eredeti koncepció szerint van egy mage aki pajzsburkot von köréjük, és elteleportálja őket a mortar csapathoz, és a lövészek meg íjjászok ekkor nincsenek ott, csak azok akik az eredeti csapatba azok. A lezárást ennél a résznél nem tudom, mert eredetileg egy kommandós akció, lenne ahol nem teljesen a terv szerint alakulnak a dolgok de végül megoldják.Szóval még mindig tervezgetem, de valószínűleg az a verzió lesz amit most írtam.
      Illetve még a 2 közé tervezek eseményeket, de azt hogy flashback formájába vagy időrendbe minta fenti két esemény azt még nem tudom.

     • Majd küldj linket

  • kiegészítés: Nem teljesen lenne párhuzamos, mert a vanilla elején kezdődik a jelen, és szép lassan követi a wow főbb eseményeit, közben pedig bele építek minden utólag belerakott dolgot, utalva rájuk pl már vanilla idején a worgenek eredetére amit cata alatt bontottak ki teljesen stb. Ez kicsit off lette de nem találtam szerkesztés gombot hogy a nagyjából on-os kommentbe bele szerkesszem.

   Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .